Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bırak hayat bildiği gibi gelsin 10 bölüm

  1 ziyaretçi

  bırak hayat bildiği gibi gelsin 10 bölüm bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 10. Bölümünde; Sünnet düğünündeki herkes Sadi’nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal’in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır.
  Mehmet’in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı’nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi’yi zor durumda bırakır.
  Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar.Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül’ü korumak için Osman Baba’nın karşısına çıkar.

  Yazı kaynağı : www.showtv.com.tr

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi | Show TV

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi full, kesintisiz izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m izle!

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi full, kesintisiz izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m izle!

  Per�embe ak�amlar�n�n ilgi ile izlenen dizisi Gelsin Hayat Bildi�i Gibi bu ak�am 10. yeni b�l�m�yle izleyicisinin kar��s�na ��kacak. Dizinin yeni b�l�m�nde; Sadi ile Song�l'�n lunaparka gitti�i anlar heyecan uyand�r�rken ikilinin pe�inde olan adamlar�n neler yapaca�� merak ediliyor. ��te Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m hakk�nda t�m detaylar...

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B� 10. B�L�M �ZLE!

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B�'N�N 10. B�L�M�NDE NELER OLACAK?

  S�nnet d���n�ndeki herkes Sadi'nin zeybek oynay���n� konu�urken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir �at�da K�rdarlar�n adam�yla y�zle�ir.

  Melek mahkemenin istedi�i fiziksel test i�in Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in y�r�d��� ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye u�rad���n� �a��r�r.

  Mehmet'in ge�irdi�i rahats�zl�k dolay�s�yla pilav satmaya ��kan Can, Arazlarla kar��la��r. �kili aras�nda ya�anan restle�meye Sadi Payasl�'n�n m�dahil olmas� olay� hi� tahmin edilmeyen bir noktaya ta��r. Derya, Song�l'�n istedi�i raporu vermek i�in okula u�rar. Ama okula geldi�i s�rada Sadi ve Mert aras�ndaki konu�maya kulak misafiri olmas� Sadi'yi zor durumda b�rak�r.

  Gizem'in annesi T�rkan, R�za ve k���k k�z�n�n evinde i�e girer. R�za k�z�na �ok d��k�n bir babad�r. T�rkan bu s�rada Gizem'den habersiz onun hayat�yla ilgili kararlar almaya ba�lar.

  �st�ne plaka ge�irildi�ini ��renen Osman Baba solu�u trafik �ubede al�r ve ona yard�mc� olma g�revi Song�l'e verilir. K�rdarlar ve Osman Baba'n�n birlikte hareket etmeye ba�lad���n� ��renen Sadi ise Song�l'� korumak i�in Osman Baba'n�n kar��s�na ��kar.

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B� OYUNCULARI VE KARAKTERLER�

  Ertan Saban - Sadi Payasl�

  �zge �zberk - Derya

  Devrim �zkan - Song�l

  Nilsu Berfin Akta� - Gizem

  Burak Demir - O�uz

  �zg� Delikanl� - Mert

  Mustafa A��lan - Araz

  Ay�e K�rca - Yeliz

  Onur �zer - Z�lfikar

  Sanem Babi - Aylin

  Rojbin Erden - Melek

  Ali Berge - Can

  Melisa Bostanc�o�lu - Sevda

  Furkan Murat U�ur - Bora

  Sercan G�lbahar - Yaver

  Ye�im �elebi - Sanem

  Deniz Sar�ka� - Ozan

  Murat G��mez - Vural

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm izle full son bölüm tek parça - 22 Eylül 2022 Show TV Youtube

  Gelsin hayat bildiği gibi 10. bölüm full izle-Gelsin hayat bildiği gibi son bölüm tek parça

  Gelsin hayat bildiği gibi 10. bölüm full izle-Gelsin hayat bildiği gibi son bölüm tek parça

  Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölümünde neler oldu?

  Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal’in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır.

  Mehmet’in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı’nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi’yi zor durumda bırakır.

  Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar.

  Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül’ü korumak için Osman Baba’nın karşısına çıkar.

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 9. Bölüm Tek Parça İzle

  22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölümü dizinin ardından aşağıdaki linke yüklenecek…

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi yayınlanan son bölümü izlemek için resme tıklayın.

  Yazı kaynağı : www.haber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap