Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  borçtan kurtulmak için dua

  1 ziyaretçi

  borçtan kurtulmak için dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Borç Duası - Borçtan Kurtulma Duası Oku - Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

  Borç Duası - Borçtan Kurtulma Duası Oku - Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

  Yaşam standartları zorlaşan ve çeşitli sebeplerden dolayı borçlu olan birçok kişi vardır. Elinden geleni yaparak borçlarından bir an önce kurtulmayı isteyenler için okuması tavsiye edilen bazı dualar yer alır. Hadis kaynaklarından da borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ile ilgili çeşitli bilgiler bulunur. Borç duası okuyarak Allah'tan yardım dilemek isteyen kişiler için borçtan kurtulma duası ve borçtan kurtulmak için okunacak duaları bu başlık altında derledik. İşte borçtan kurtulmak için okunacak dualar!

  BORÇ DUASI

  Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve 96 ayetten oluşan Vakıa Suresi, fakirlik ve sıkıntı çekmek istemeyen kişiler tarafından en çok okunan suredir. Bunun yanı sıra borçtan kurtulmak için okunması tavsiye edilen çeşitli dualar yer alır. Birçok hadis kaynağında borçlardan kurtulmak ve feraha kavuşmak için yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler almıştır.

  Borçtan kurtulma duası şöyle;

  "Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

  "Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle." (Malik, Dua, No: 495)

  "Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake."

  "Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!" (Tirmizî, Daavât 111)

  BORÇTAN KURTULMA DUASI

  Okunuşu: (Allahümme Malikel'mülki tu'til'mülke men teşaü ve tenziul'mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi'yedikel'hayr, inneke ala külli şey'in kadir.) Rahmened'dünya vel'ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

  Anlamı: ("Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin." Al-i İmran sûresi, 26) "Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle." (Heysemî, X, 186)

  Okunuşu: "Allahumme kanni'ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif 'aleyye kulli ğaibetin-li bihayr."

  Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

  BORÇTAN KURTULMAK İÇİN YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER (HADİSLER)

  "Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez." (Beyhakî, Şuab, II, 492)

  Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

  "Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh'ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir." (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

  "Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!" (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Kısa zamanda borçtan kurtulmak için dua! Dağ kadar borç ödeyemeyenlere rızık duası

  Kısa zamanda borçtan kurtulmak için dua! Dağ kadar borç ödeyemeyenlere rızık duası

  Dağ kadar borcu birikip çıkmaza giren kişilerin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için okuyabileceği bazı dualar mevcuttur. Borçtan kurtulmak için okunacak dua hangisi? Borcu kolay bir şekilde ödemek için en tesirli dua önerileri! Peygamberimizin sıkıntı duası nedir? Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için mucize dualar..

  Yaşam standartlarının geçmişe göre daha çok refaha ulaştığı ve dolayısıyla da her şeyin daha da pahalılaştığı günümüz harcamalarında borca girmek daha kolaydır. Lüks yaşam doğrultusuna paralel olarak artan bu harcamalar hesapsız bir şekilde yapıldığında kısa zamanda dağ kadar borçların birikmesi ile karşınıza dikilebilir. Evdeki hesap çarşıya uymadığında ortaya çıkan yüklü miktardaki borçlar, başta evin erkeğini olmak üzere ailenin tüm fertlerini etkilemektedir. Allah (c.c), kullarının kimisini sağlığıyla kimisini evladıyla kimisini malıyla imtihan ederken önemli olan bu imtihandan hayırlı çıkabilmektir. Dolayısıyla imtihan karşısında sabretmek kesinlikle isyan etmemek gerekir. Şeytan her ne kadar fitne fesatlıkla akla girmeye çalışsa da o sıkıntıdan kurtulmak için haram çıkış yollarına girilmemelidir. Borca batmış kişilerin daha fazla maddi problemlerle sıkıntıya girmemesi için en etkili ve tesirli borç duası tavsiyelerini derledik...

  İLİŞKİLİ HABERPeygamberimizin sıkıntı duaları! Ruhu rahatlatan ve sıkıntıdan kurtulma duası! İnşirah Suresi..

  BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR! BORÇ ÖDEME DUASI

  Gerek Kuran-ı Kerim ayetlerinde gerek de sahih hadislerde maddi sıkıntısı olanların ve rızıklarında eksiklik görülenler için etkili dua önerileri vardır. Bu duaların inanarak okunması ile kişiler hem kazançlarındaki bereketi arttırabilir hem de borçlarını düzenli ödeme imkanlarını bulabilirler. Efendimiz (SAV), şöyle buyurdu: “Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

  Dinimizde yapılması teşvik edilen sıla-i rahimin öneminden bahseden hadisi şerifte, “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21) buyrulmaktadır.

  Türkçe okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.” Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

  DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA! EN TESİRLİ BORÇTAN KURTULMA DUASI...

  “Sana bir dua öğreteyim mi ki, onunla dua edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

  Türkçesi: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

  Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

  UHUD DAĞI KADAR BORCU OLSA BİLE KOLAY BORÇ ÖDETEN ZİKİR

  Hz. Ali (r.a)’a azat olmak için para teklifinde bulunan bir köle gelir ve, “Taksidimi veremedim: Bana yardım et” der.. O da: -“Sana bir dua öğreteyim; onu bana Efendimiz (SAV) öğretmişti. Senin Uhud dağı kadar borcun olsa, onları ödeme imkanını bulursun. Şöyle de: “Allahümmek fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake.“ (Tirmizi, Daavât, 3558)

  SABAH NAMAZINDAN SONRA 300 KERE OKUNACAK AYET:

  Araf Suresindeki “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyeti dua amacıyla okunup 100.nün bitiminde  

  EN ETKİLİ RIZIK DUASI: VAKIA SURESİNİN FAZİLETLERİ

  Rızkı arttırmak için okunabilecek sure tavsiyeleri arasında yer alan Vakıa Suresi ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Borçtan Kurtulmak İçin Dua

  Borçtan Kurtulmak İçin Dua

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap