Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  boşlukta yer kaplayan varlıklara ne denir

  1 ziyaretçi

  boşlukta yer kaplayan varlıklara ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  boşlukta yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan bütün varlıklara ne denir

  boşlukta yer kaplayan hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara .......... denir . NE DENİR? - Eodev.com

  boşlukta yer kaplayan hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara .......... denir . NE DENİR? - Eodev.com

  Cevap :

  Boşlukta yer kaplayan hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara madde denir.

  Açıklama :

  Fizikte bir varlığın madde sayılabilmesi aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

  Yani madde; kütlesi olan, boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan, eylemsizlik özelliğine sahip ve yapısında en az bir tanecik olan her çeşit malzemeye verilen addır.

  Madde örnekleri  :

  Madde olmayan varlıklara örnekler :

  'Maddenin halleri ve özellikleri' sorusu için;

  eodev.com/gorev/7717866

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Boşlukta yer kaplayan hacmi ve kutlesi olan varlıklara ne denir

  Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara .................... denir

  MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

  MADDE NEDİR??? madde denir. Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye

  Transkript

  1 MADDE NEDİR??? Boşlukta yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir.

  2 MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Maddenin kütle, hacim ve eylemsizlik olmak üzere üç tane ortak özelliği vardır. Hacim:Maddenin uzayda kapladığı yererdir. Kütle : Madde miktarının bir ölçüsüdür ve terazi ile ölçülür. Eylemsizlik:bir cismin bulunduğu konumu kanumu isteğidir.

  3 MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ İki maddenin aynı ya da farklı maddeden mi yapıldığını anlamak için birtakım özellikleri araştırmak gerekir. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir. Maddenin ayırt edici özellikleri şekle, biçime ve miktara bağlı olmayıp, maddenin cinsine bağlıdır.

  4 MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ 1) Öz kütle (yoğunluk) 2) Erime noktası ve kaynama noktası 3) Çözünürlük 4) Sıcaklıkla genleşme 5) Esneklik 6) İletkenlik

  5 MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ Öz kütle:birim hacimdeki madde miktarıdır. Erime Noktası:Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.sıvılar için ayırt edicidir. Donma Noktası:Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir.

  6 MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ Kaynama Noktası:Bir maddenin sıvı halden Gaz Haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir. Yoğunlaşma Noktası:Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.gazlar için ayırt edicidir. Süblimleşme: Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.katılar için ayırt edici özelliktir.

  7 MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ

  8 MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER Canlı yada cansız olsun tüm varlıklar birer maddedir. İşinde bulunduğumuz evren de hacmi ve kütlesi bulunan her varlık bir maddedir. Maddeleri ve maddelerden yapılmış cisimlerin özelliklerinin duyu organlarımızla algılıya biliriz. Duyu organlarımızla aldığımız maddeleri saydamlıkopaklık-matlık, sertlik- yumuşaklık, esneklik- berklik, salamlık- kırılganlık gibi özellikleriyle niteleriz.

  9 SAYDAMLIK - OPAKLIK Işığı geçiren maddelere saydam, ışığı geçirmeyen maddelere opak maddeler denir. Cam, su, bazı plastik maddeler, hava saydam maddelerdendir. Tahta, demir, kitap, duvar, çelik tencere gibi maddeler ise opaktır.bazı badeler ise ışığı tam olarak geçirmezler. Bu tür maddelere yarı saydam maddeler denir. Buzlucam, defter yaprağı, şeffaf poşetler, buna örnektir.

  10 PARLAKLIK MATLIK Altın, gümüş, çelik çaydanlık, mermer, cilalı mobilya gibi cisimler parlak; halı yazı tahtası, silgi, kumaş gibi cisimler mattır.

  11 SERTLİK -YUMUŞAKLIK Çevremizde gördüğümüz ve kullandığımız madde yada cisimlerin bazıları sert, bazıları yumuşaktır. Taş, demir, tahta gibi cisimler sert, hamut, sünger, pamuk, lastik gibi cisimler yumuşaktır.

  12 SUYU GEÇİREN-GEÇİRMEYEN Bazı maddeler suyu geçirmezler. Bu tür maddeler suyun geçmemesi gereken durumlar. Şemsiye, sereyi örten naylon, su koyduğumuz bardak, çatıyı örten kiremit bu amaçla kullanlır. Pamuk ve yünden yapılmış kumaşlar, toprak ve kum suyu geçiren maddelerdir. Şemsiyenin malzemesi suyu geçirmez.

  13 KOKULU-KOKUSUZ Çevremizde kokulu ve kokusuz bir çok madde bulunur. Çiçek, meyve, kolonya, parfüm kokusu güzel;çöp kanalizasyon kokusu gibi kokular kötü kokulara örnek verile bilir. Hava, su, şeker, tuz, demir, altın gibi bir çok maddelerin kokusu yoktur. Bu maddeleri koklayarak tanıyamayız.

  14 ESNEKLİK-BERKLİK Lastik gibi maddelere kuvvet uygulayarak şekilden şekle sokabiliriz. Ancak esnek maddeler kuvvetin etkisi kalktığında eski şekillerine döner. Bu tür maddelere esnek maddeler denir. Sünger, paket lastiği gibi maddeler esnektir. Esnemeyen maddelere berk maddeler denir. Kurşun kalem, mermer cam sürahi gibi berk maddeler esnetildiği zaman kırılırlar.

  15 KATI-SIVI Katı yada sıvı bir çok madde vardır. Kalem, sıra, cam, taş, odu, kömür, duvar, çanta, kitap gibi maddeler katı maddelerdir. Su, sıvı yağlar, kolonya, benzin, meyve suyu, süt, sirke gibi maddeler ise sıvı maddelerdir. Bu maddeleri görerek yada dokunarak tanıya biliriz. Su sıvı bir maddedir.

  16 PÜRÜZLÜ-PÜRÜZSÜZ Bazı madde yada elimizle dokunduğumuzda pürüzlü yada düzgün olduğunu anlaya biliriz. Taşın, tuğlanın, toprağın, ağaç gövdesinin, zımparanın yüzeyi pürüzlüdür. Cilalı bir masanın, toprağın, televizyon ekranının, yere döşenmiş seramiğin yüzeyi pürüzsüzdür. Ağaç gövdesi pürüzlüdür.

  17 CİSİM Maddenin biçimlendirilmiş şekline cisim denir. Bardak, silgi, kalem, kitap, bıçak, oyuncak, masa, ampul çeşitli maddelerden yapılmış cisimlerdir.

  18 MALZEME Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar. Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı oluşturan; çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturan malzemelerdir.

  19 MALZEME

  20 EŞYA Evlerimizde, okulumuzda ve daha bir çok yerde kullandığımız koltuk, halı, sandalye, çanta, kalem, silgi, ayakkabı, gömlek gibi cisimler birer eşyadır.

  21 ALET Maddeleri şekillendirmek, bir el işini yada onarımı gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış cisimlere alet denir. Pense, tornavida, çekiç, tığ, oklava, kepçe birer alettir.

  22 ARAÇ Bir işi yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünde yararlanılan maddelere araç denir. Örneğin; çekiç, makas, kalem birer araçtır.

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Madde Nedir? Boşlukta yer kaplayan, var olan her şeye madde denir. Örneğin kaşık bir maddedir.

  Madde Nedir? Boşlukta yer kaplayan, var olan her şeye madde denir. Örneğin kaşık bir maddedir.

  Transkript

  1 MADDEYİ TANIYALIM

  2 Madde Nedir? Boşlukta yer kaplayan, var olan her şeye madde denir. Örneğin kaşık bir maddedir.

  3 MADDEYİ TANIYALIM A)Çevremizde sayısız madde vardır B)Maddenin halleri C)Maddenin ölcülebilir özellikleri D)Maddenin değişimi

  4 MADDEYİ TANIYALIM Maddeleri Nasıl Niteleriz? Çevremizde gördüğümüz, kullandığımız nesnelerin tümü maddedir. Taş, su, hava, ağaç gibi. Maddeleri duyu organlarımızla algılarız. Renklerini görürüz, seslerini duyarız, kokularını, tatlarını alırız. Maddeleri algılarken niteleme yaparız. Maddeleri nitelerken acı - tatlı, yumuşak - sert gibi zıt anlamlı özellik çiftlerini kullanırız.

  5 Maddelerin bazı özellikleri duyu organlarımızla belirleriz. Görerek Dokunarak Bilmediğimiz maddeleri koklamak tatmak doğru değildir. Tadarak Koklayarak Çünkü bu maddeler sağlığımıza zararlı olabilir.

  6 Yumuşak Sert Çizilmeye dayanıklı maddeler sert maddelerdir. Örneğin, tebeşiri tırnağımızla çok kolay çizebiliriz. ancak taşı çizemeyiz. Tebeşire kolayca şekil verebiliriz ama taşa veremeyiz.taş, tebeşirden daha serttir. Tebeşir taşa göre yumuşak, pamuğa göre serttir.

  7 Saydamlık- Opaklık Işığı tamamen geçiren maddelere saydam madde,ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde,ışığı hiç geçirmeyen maddelere opak madde denir. Çanak opak maddedir. Cam saydam maddedir.

  8 Parlak - Mat Altın parlak, kumaş ise mattır. Çelik kaşık parlak, tahta kaşık mattır. Ayna gibi ışığı tam olarak yansıtan maddeleri parlak, tam olarak yansıtmayan maddeleri mat olarak nitelendiririz. Cam parlaktır. Taş mattır.

  9 Esnek - Berk Saçlarımızı toplamak için kullandığımız saç lastikleri esnektir. Kırılmadan kolayca bükülebilen maddelere esnek maddeler deriz. Tahta çubuk gibi bükülemeyen maddelere ise berk deriz. Berk maddeler lastik, sünger gibi esnemez. Esnek madde

  10 Pürüzlü - Pürüzsüz Elimizi yüzeyinde kolayca kaydırabildiğimiz maddeleri pürüzsüz olarak nitelendiririz. Kayganlık özelliği az olan maddeleri ise pürüzlü olarak nitelendiririz. Masanın yüzeyi pürüzsüz, halınınki ise pürüzlüdür. Halı pürüzlüdür Masa pürüzsüzdür

  11 Suda Batma - Suda Yüzme Yapraklar suda yüzerken taş suyun içinde batar. Maddelerin suda yüzmesi ya da batması maddenin cinsine bağlıdır. Tahtadan yapılan kocaman bir sal suda yüzerken küçük bir çay kaşığı batar. Suda Islananlar -Suda Islanmayanlar Havlu, peçete, pamuklu bez gibi maddeler suyu çeker. Çelik, plastik gibi maddeler suyu çekmez.

  12 Mıknatıs Tarafından Çekilme ve Çekilmeme Demir, çelik ve nikelden yapılan maddeler mıknatıs tarafından çekilir, cam, tahta gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez. Renk Koku Maddeler farklı renklerde olabildiği gibi aynı renkte de olabilirler. Un, tuz, şeker farklı maddeler olmalarına rağmen beyaz renktedir. Hava, su gibi maddelerin de renksiz olduklarını söyleriz.

  13 Bir Maddeyi Birçok Şekilde Niteleyebilir miyiz? Maddeleri nitelerken ve sınıflandırırken anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Örneğin, cam hem saydam hem de kırılgandır. Suda batar, serttir, parlak ve pürüzsüzdür. Bu nedenle maddeleri nitelerken ve sınıflandırırken kesin sınırlar çizemeyiz. Anlaşmazlıklarda ortaya çıkan farklı düşünceleri tartışarak, akla ve bilime uygun olarak değerlendirmeliyiz.

  14 Maddeler Kullanım Alanlarına Göre Nasıl Adlandırılır? Madde, Cisim, Malzeme, Alet, Eşya Maddeler kullanıldığı yere göre farklı isimler alır ancak bazı durumlarda birinin yerine öteki kullanılır. Örneğin, cetvel bir eşyadır ama kullanım alanından dolayı alet olarak da isimlendirilir. Aynı şekilde şapkayı hem eşya hem de cisim olarak isimlendiririz. Bazen maddeleri isimlendirirken belirsizlikler olur. Böyle durumlarda akılcılık ve bilimsellik ilkelerine uygun hareket etmeliyiz.

  15 Madde: Çevremizde gördüğümüz hemen her şey maddedir. Hava, su, toprak, taş, kalem, silgi gibi boşlukta yer tutan ve kütlesi olan varlıkları madde olarak isimlendiririz. Cisim, malzeme, alet ve eşya olarak adlandırdığımız her şey maddedir.odun maddedir. Cisim: Maddenin şekil almış haline cisim denir.demir ve bakır maddedir,bu maddelerden yapılan demir kapı ve bakır tencere cisimdir.sadece katı maddeler cisim olabilir ;çünkü sıvı ve gaz maddelere şekil verilemez.sandalye cisimdir.

  16 Eşya: Bir işimizde kullandığımız; evde, okulda bulunan, çantamızda taşıdığımız nesnelerdir. Giyecek, masa, sandalye, dolap gibi cisimler birer eşyadır. Eşyalar eskir ama uzun süre dayanır. Birkaç kullanımdan sonra atılmaz. Alet: Maddelere şekil vermek, onlar üzerinde bir iş yapmak için kullandığımız cisimlerdir. Örneğin, çekiç, makas tornavida, toplu iğne gibi cisimler alettir. Aşçı, marangoz, terzi, ayakkabıcı, çiftçi gibi meslek grupları işlerini yaparken birçok alet kullanırlar.

  17 Malzeme: Bir maddenin ya da cismin oluşmasında kullanılan birçok maddeden biri malzemedir. Örneğin, ekmek yaparken kullanılan su, un, maya, tuz birer malzemedir. Malzeme olan maddeler eşyalar gibi uzun süre dayanmaz. Kısa sürede biter ve yenisi alınır. Kâğıt havlu malzemedir. Bitince yenisini alırız. Kumaş havlu ise eşyadır. Uzun süre kullanırız.

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap