Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  boşanma davası dilekçesi

  1 ziyaretçi

  boşanma davası dilekçesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Boşanma Dilekçesi Örneği

  Boşanma Dilekçesi Örneği

  Boşanma dilekçesi örneği arayan kişiler, genel olarak boşanma avukatının yardımı olmadan boşanma davası açmak isteyen kişilerin aradığı bir husustur. Paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği sayesinde, kendiniz de boşanma davası açabileceksiniz. Ancak her zaman olduğu gibi belirtmek isteriz ki boşanma konusunda uzman bir hukuki danışmanlık hizmeti almanız, yaşamanız muhtemel hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği, size özel bir dilekçe olmadığından, her konuda aynı etkiyi doğurmayacaktır. Ancak genel itibari ile boşanma davası açmanıza yetecektir. Boşanma davası hakkında genel itibari ile birtakım bilgilerin de verileceği bu yazımızı okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz. Yazımızda ele aldığımız boşanma dilekçesi örneğine, yazının sonundan ulaşabilirsiniz.

  Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

  Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken ihtiyaç duyulan birtakım konular bulunmaktadır. Bunların en başında olan evliliğin neden bitirilmesi gerektiğine dair net bilgilerin, boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçeye konu olacak boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma sebepleridir.

  Boşanmanın Genel Sebebi

  Boşanma dilekçesi örneğine ekleyebileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile anlatılmak istenen ise halk dilinde şiddetli geçimsizliktir. Bunlar; kavga ve devamlı olarak şiddet gibi gözle görülür hususlardır. Bu sebeplerin birisinin meydana gelmesi ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini kendisi doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatından destek alarak, boşanma davası açabilecektir. Açılan dava neticesinde mahkeme, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Eğer ki sebepler yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir. Ancak mahkeme, açılan boşanma davasında ayrılık kararına da hükmedebilecektir. Bu kast edilen ayrılık süresi ise 1yıl ila 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Bu saydığımız hususlar doğrultusunda boşanma dilekçesi örneğinden yardım alınarak dava açılabilecektir.

  Boşanma sonrasında ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

  Boşanmanın Özel Sebepleri

  Boşanma dilekçesi örneği doldurulmak sureti ile özel boşanma sebeplerine dayanarakta boşama davası açılması mümkündür. Boşanma davası açılması bakımından belirtilen özel sebepler ise şu şekildedir;

  Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun madde 163’te düzenlenmiştir. Evliliğin devam ettiği sırada eşlerden birisi; suç işler ya da haysiyetsiz yaşam sürdürmeye başlarsa, diğer eşin boşanma davası hakkı doğacaktır. Eş eğer bir avukat tutmak istemezse boşanma dilekçesi örneğini doldurmak sureti ile davayı açabilecektir.

  Zina konusu, boşanma sebepleri arasında belki de en ağır olanıdır. Düzenleme altına alındığı kanun ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161’dir. Zina, eski TCK’da bir suçken güncel ceza kanununca suç olarak tanımlanmamaktadır. Ancak başta belirttiğimiz gibi ağır bir boşanma davası sebebidir. Ve boşanma davası dilekçesi örneğine eklenmek sureti ile dava açılabilecektir. Eş aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde her durumda da 5 yıl içerisinde boşanma dilekçesi örneği ile mahkemeye başvurarak, boşanma davasını açmak durumundadır. Eğer ki eş, kendisine ihanet eden diğer eşin zinasını sineye çeker ve onu affederse, bir daha zinaya dayalı boşanma talebinde bulunamayacaktır.

  Terk, boşanma dilekçesi örneğine eklenebilecek özel bir boşanma sebebidir. Hukuki dayanağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 164 oluşturmaktadır. Madde hükmü uyarınca, sebep olmaksızın ya da haksız olarak aile konutunu terk eden eş, 6 ay içerisinde geri dönmemiş ise terk edilen eşe boşanma davası açmak için hak doğacaktır.

  4721 Sayılı Türk Medeni Kanun madde 165’te yine bir boşanma dilekçesi örneğine yazılabilecek bir gerekçe olan, akıl sağlığının yerinde olmaması düzenlenmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki akıl sağlığına dayanarak boşanma talebinde bulunulması için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

  Doğrultusunda olmaktadır. Şartların gerçekleşmesi halinde Boşanma dilekçesi örneği aracılığı ile boşanma davası açılabilecektir.

  Eşin hayatına kast, kötü davranış, onur zedeleyen muamelede bulunma gibi durumlara maruz kalan eş, 6 ay içerisinde mahkemeye boşanma dilekçesi örneği ile başvurmalıdır. Bu boşanma sebebinin hukuki kaynağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162’de düzenlenmiştir.

  Boşanma Davası Dilekçesi

  Boşanma dilekçesi örneği düzenlenirken birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir. Ve bazı unsurları da barındırmak zorundadır. Bunlar;

  Bu ilgili unsurları barındıran bir boşanma dilekçesi örneği ile hem anlaşmalı boşanma davası hem de çekişmeli boşanma davası açmak mümkündür.

  Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

  İndir: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

  ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI: Ahmet Ümit (TC Kimlik)

  ADRES: … Çankaya/Ankara

  DAVALI: Ayşe Güzel (TC Kimlik)

  ADRES: … Çankaya/Ankara

  DAVA KONUSU: Devam eden evliliğin, tarafların anlaşması yolu ile sona erdirilmesini talep dilekçesidir.

  AÇIKLAMALAR:

  Taraflar 15/06/2004 tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edileceği gibi mevcut evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gereken 1(bir) yıllık süreyi doldurmuştur. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. ( Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

  Tarafların arasında çıkan uyuşmazlıklar, ortak hayatın sürdürülmesi noktasında sorunlar meydana getirmiştir. Tarafların arasında geçen sorunlar, evliliğin daha devam edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple de anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü’nün ve tarafların boşanma yönündeki ortak iradelerinin, mahkemece kabul edilmesini talep ederiz.

  HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

  DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebepler ve davalının boşanma davasını kabul ettiğinden; ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz. …/…./2021

  DAVACI                                                                               DAVALI

  (İmza)                                                                                   (İmza)

  EK: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

  İndir: Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

  ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

  DAVACI: Ayşe Güzel (TC Kimlik)

  ADRES: … Çankaya/Ankara

  DAVALI: Ahmet Ümit (TC Kimlik)

  ADRES: … Çankaya/Ankara

  DAVA KONUSU:

  1) Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam edemeyecek bir hal alması,

  2) Davalı ile müşterek olan çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesi,

  3) Dava süresince davacının yanında yaşayan müşterek çocuk için 600,00 TL tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya verilmesi,

  4) Davalının, davacı lehine 50.000,00 TL manevi tazminata hükmetmesinin istemidir.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Taraflar 15/06/2000 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. (Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

  2. Boşanma davasının davacısı konumdaki eş, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmiş fakat bütün bunlara rağmen davalının tavır ve hareketlerinde herhangi bir iyileşme meydana gelmemiştir. Aksine, evliliğin sona ermesi noktasına gelmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez bir hale sokmuştur. Yalnızca bunlarla yetinmeyip davacının onur ve kişiliğine yönelik çok ağır sözler sarf etmiş, bu tutumunu topluluk içinde de sürdürmüştür.

  3. Davacı, kendisine yapılan bu kötü muameleye rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki inancını korumuş, tabiri yerindeyse şahsına yapılanları sineye çekmiştir.

  4. Davacının bütün bu iyi niyeti ve çabasına karşılık davalı, kişisel eşyalarını yanına alarak ortak konutu terk etmiştir. Tarafların ailelerinin, evliliğin devam etmesine yönelik müdahalelerine rağmen de ortak konuta kat’i surette geri dönmemiştir.

  5. Davalının, davacıya karşı sergilediği bu aşağılayıcı tutumun beraberinde müşterek çocuğuna karşı da aynı davranışları sergilemekten kaçınmamıştır. Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi talebimizin de çocuğun yararına olduğu gerçeği burada yatmaktadır.

  6. Davacının gerek maddi imkanları; gerekse diğer faktörler bağlamında, müşterek çocuğun velayeti kendisine verildiği takdirde her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve giderler için davalının maddi açıdan destek olması gerekmektedir. Bu sebeple de dava süresince verilmek üzere her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini talep ederiz.

  7. Davacıya neredeyse eziyet olan evlilik süresinin, sancılı geçen boşanma sürecinin ve boşanmanın ardından oluşacak manevi yıkımın etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması bakımından, davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

  HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri

  DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Tanık beyanları, Her tür kanıt.

  SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen sebeplerden dolayı davanın kabulü ve;

  1) Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından, Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Tarafların BOŞANMALARINA,

  2) Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı tarafa bırakılmasına,

  3) Her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini

  4) Davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyorum. …/…./2020

  DAVACI                                                                                         DAVALI

  (İmza)                                                                                            (İmza)

  Boşanma Dilekçesi Örneği Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Yazı kaynağı : www.hukukidurum.com

  A&G HUKUK BÜROSU

  A&G HUKUK BÜROSU

  Boşanma Davası Dilekçesi Örneği *2022 Güncel

  Boşanma davası dilekçesi örneği ve diğer boşanma türlerine ilişkin örnek metinlerimizi sizler için paylaşıyoruz.

  Dava Dilekçesi

  (Tarih)

  …. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

  DAVACI               : (Boşanma davası açan davacı bilgileri) (TCKN: …)

  (Adres)

  VEKİLİ                   : Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

  (Adres)

  DAVALI                                : (Davalı bilgilieri) (TCKN: …)

  (Adresi) (Adres bilinmiyor ve TC numarası varsa mernis adresi kullanılabilecektir.)

  KONU                   : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (genel boşanma sebebi TMK m. 166/1) gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR  :

  Müvekkil ile davalı (Davalı Bilgisi)  21/08/2013 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir. Şöyle ki;

  (Bu kısımda her somut olaya göre farklılık arz edecek boşanma nedenleri, yaşanan olaylar açık ve sade bir dille açıklanmalıdır.)

  Yukarıda anlatmış olduğumuz olayları TMK m. 166/1 (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) çerçevesinde değerlendirmek gerekirse; “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı TMK m. 166/1 “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir...” hükmü amirdir. Anılan hüküm çerçevesinde boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalı ve bu durum eşlerden birinin müşterek hayatı sürdürmesinin beklenemeyeceği düzeyde olmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması her evlilik için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Müvekkil ile davalı arasında yaşananlara bakıldığında;

  (Bu kısımda yukarıda anlatılan somut olaylar bu dilekçemiz için TMK m. 166 ışığında hukuki değerlendirmesi yapılarak, kanun maddesinde sayılan şartların nasıl ve ne şekilde meydana geldiği açıklanmalıdır.)

  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/21389 E.  2018/9106 K.:

  “…Fili ayrılık kanıtlanıyorsa boşanmaya karar verilmelidir. Bu arada, TMK’nun 166/son maddesinde belirlenen üç yıllık fili ayrılık süre şartı da göz ardı edilmeyerek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü için, en az üç yıl ve daha uzun süreli ayrılıkları, “çok uzun süreli fili ayrılık” olarak kabul etmek gerekir. Eldeki davada yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı kadının evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle (TMK m.166/1) boşanma davası açtığı, davalının cevap dilekçesi sunmadığı, duruşmalara katılmadığı,  mahkemece, fili ayrılığın tek başına boşanma sebebi olamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, toplanan delilere göre tarafların altı yıldır filen ayrı yaşadıkları, davacı kadının ortak çocuklarla birlikte babasının evinde kaldığı, tartışmasızdır.

  Ortalama insan ömrü için altı yıl çok uzun süredir. Taraflar, Türk Medeni Kanunu’nda emredici olarak düzenlenen, eşler birlikte yaşamak zorundadırlar (TMK m.185/3) şeklindeki yaşam biçimine, altı yıl gibi çok uzun süre aykırı şekilde yaşamışlar ve halen bu aykırılık devam etmektedir. Bu sebeple davanın reddi doğru olmamıştır….”  (Somut olaylar ve boşanma nedeni olan ilgili kanun maddesi doğrultusunda konunuza uyan bir yüksek mahkeme kararını örnek göstermeniz, dilekçenizi daha da sağlamlaştıracaktır.)

  Yukarıda açıklanan sebepler, kanun hükümleri ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda; tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, çok uzun süreli fiili ayrılığın yanında verilen sözlerin tutulmamış olması nedeniyle güven bağlarının kopmuş olması, aslında fikren ve bedenen bitmiş bir evliliğin bulunması nedenleriyle; evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması üzerine mahkemenizde işbu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. (Son paragrafımızda anlatılan somut olaylar kısaca özetlenerek hangi boşanma nedenini nasıl sağladığına ilişkin kısa bir açıklama ve dayanaklar belirtilerek sonuca bağlanmalıdır.)

  HUKUKİ NEDENLER        : 4721 Sayılı TMK m.166, 6100 Sayılı HMK ve İlgili Mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER            :  Tanık, Yemin, Bilirkişi, Keşif ve ilgili sair deliller.

  SONUÇ ve İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

  -Tarafların -evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle- BOŞANMALARINA,

  -Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı taraf üzerine BIRAKILMASINA, karar verilmesini talep ederiz. 03/01/2022

  Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

  Davacı (…) Vekili

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  ……Nöbetçi  Aile Mahkemesine

  TARAF-1                     : (Eşlerden birisinin bilgileri)  (TCKN : …)

  TARAF-2                     : (Eşlerden birisinin bilgileri)  (TCKN : …)

  KONU                          : Taraflar olarak aşağıda yer alan konularda anlaştığımıza dair boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulması ve bu yönde karar verilmesi talebimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR    :

  Taraflar, (Tarih) tarihinden beridir evli olup, işbu evlilikten ……… adında müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan işbu protokolle evlilik birliğinin boşanma yoluyla  sona ermesini kabul ederler. Boşanma ile birlikte aşağıda yer alan hususların da üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Bu konular şöyledir;

  Velayet Ve Çocukla Kurulacak Şahsi Münasebet

  Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları ………..’nin velayetini anne (Annenin bilgileri) alacaktır.

  (Velayeti verilmeyen tarafa ilişkin, şahsi münasebetin ne şekilde ve hangi sıklıkla kurulması isteniyorsa bu kısma yazılmalıdır. Hakim çocuğun üstün yararını gözeterek bu kısımda yer alan anlaşmanın aksi yönünde veya daha farklı bir karar verebilecektir.)

  Nafaka ve Tazminat

  A-) İştirak Nafakası

  Baba (…)çocuğun gelişimi için velayeti bulunan anneye her ay …….. TL (bu miktar daha sonra şartların değişmesi ile artırılabilir veya azaltılabilir.) olmak üzere iştirak nafakası ödeyecektir.

  Yoksulluk Nafakası

  Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, taraf (…) yoksulluğa düşmüş olduğundan, yoksulluğa düşmüş taraf lehine aylık ….. TL Yoksulluk nafakası ödenecektir.

  Tazminat

  (Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan birisi genelde bariz kusurlu değilse tazminat talebi olmadan anlaşmaya varılacaktır, tazminat talebi olmadığı bu kısma yazılabileceği gibi bu husus hiç düzenlenmeyebilir.)

  Taraf ….. evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle taraf  ……’e ………. -TL maddi

  tazminat, …………… TL  manevi tazminat ödeyecektir.

  Mal Paylaşımı

  Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş …. İli, …. İlçesi, ….. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz kadın …… adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları ….. tarafından alınacaktır.

  ….. Marka ….. Model araç erkek …. adına tescili yapılacaktır.

  (Var olan mallar konusunda varılan anlaşmalar teker teker ve açık bir şekilde bu kısma yazılmalıdır.)

  Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

  Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. (Eğer ki kendisini avukatla temsil ettiren bir taraf var ise ve mahkeme tarafından vekalet ücretine hükmedilmesi isteniyorsa ona ilişkin bilgiler de bu kısma yazılmalıdır.)

  Netice ve Talep 

  Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, anılan koşullarda

  boşanmayı kabul etmektedirler. Açıklanan nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma

  protokolünün kabulü ile bu doğrultuda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep ederiz.

  TARAF-1  (İmza)                                                                                                                          TARAF-2 (İmza)

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

  Anlaşmalı boşanmanın hukuki dayanağı; Evlilik birliğinin temelden sarsılması başlıklı Türk Medeni Kanunu Madde 166/3’tür. Kısaca kanun maddesine göz atmak gerekirse; “…Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz…” şeklinde düzenlenmiştir.

  Yukarıda yer alan kanun maddesinde de görüleceği üzere anlaşmalı boşanma, eşlerin birlikte bir protokol hazırlayarak mahkemeye başvurması veya taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi vasıtasıyla olabilecektir.

  Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

  …. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

  DAVACI               : (Boşanma davasını açan davacı bilgileri)  (TCKN: …)

  (Adres)

  VEKİLİ                   : Av. Adem ÇEÇEN & Av. Galip ÖZDEMİR

  (Adres)

  DAVALI                                : (davalı eş bilgileri) (TCKN: …..)

  (Adres)

  KONU                   : (Çekişmeli boşanma davasına konu olan boşanma nedeni) gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR  :

  Müvekkil ile davalı (…) (tarih)  tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir.

  (Bu kısımda ayrıntılı şekilde öncelikle yaşanan olaylar anlatılmalıdır. Olayların anlatımından sonra ilgili kanun maddesi ile ilişkilendirerek çekişmeli boşanma nedeni ve kanunda sayılan şartların sağlandığı belirtilmelidir. Ayrıca varsa konuya ilişkin bir Yargıtay kararı eklenmesi dilekçenizi kuvvetlendirecektir.)

  Yukarıda açıklanan sebeplerle; tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, (çekişmeli boşanma nedeni) üzerine mahkemenizde işbu davayı açma gereği hâsıl olmuştur.

  HUKUKİ NEDENLER        :  4721 Sayılı Kanun, 6100 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri

  DELİLLER                             : Karşı tarafın cevap dilekçesinde sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve sair deliller

  SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  Taraflar arasındaki evlilik birliğinin (….) şartlarını sağlıyor olması sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA,

  Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa YÜKLETİLMESİNİ vekaleten arz ve talep ederiz.

  DAVACI VEKİLİ

  Av. Adem ÇEÇEN & Av. Galip ÖZDEMİR

  Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

  Boşanma davası sadece eşlerin açabileceği ve hakim kararı ile evliliği sonlandıran durumlardan biridir. Medeni Kanunumuzda öngörülmüş bazı boşanma çeşitleri düzenlenmiştir. Tarafların boşanma konusu ve boşanmaya bağlı konularda herhangi bir anlaşmaya varamamaları veya sulh olmamaları durumunda kanunda sayılan çekişmeli boşanma nedenlerinden birisinin var olup olmadığı üzerinde Aile mahkemesi veya aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde görülen boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denmektedir.

  Zina Nedeniyle Boşanma, Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma, Terk Nedeniyle Boşanma, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma, Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma olmak üzere farklı çekişmeli boşanma türleri bulunmaktadır.

  Kocaeli’de Boşanma Süreci

  Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de boşanma davası dilekçesi örneği ve dava süreciyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Aile hukuku alanında uzman Kocaeli Boşanma avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

  Not: Sıkça okunan Nafaka Davası Ve Boşanma Davasında Nafaka ve Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : hukuk-ag.com

  Boşanma Dava Dilekçesi Örneği - Bilgic Hukuk

  Boşanma Dava Dilekçesi Örneği - Bilgic Hukuk

  SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  Davacı                              : A.B. (TC: ) Silivri/İSTANBUL

  Vekili                                : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:28/3 Silivri/İSTANBUL

  Davalı                               : C.B. (TC:   ) Silivri/İSTANBUL

  Konu                                 : Davalının kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içeren dava dilekçemizin sunumudur.

  Açıklamalar                       :

  Müvekkilimiz A.B ve davalı C.B. 2010 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten D.B. isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

  Evliliğin başından bu yana davalı her gece alkol kullanmakta ve müvekkilimize fiziksel şiddet uygulamaktadır. Davalı, bu şiddeti çoğu zaman müşterek çocuğun gözü önünde yapmaktadır. Müvekkilimizin Silivri Devlet Hastanesinden aldığı darp raporu ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade örnekleri dilekçemizin ekinde sunulmaktadır.

  Davalı, müvekkilimizi yalnızken ve toplum içerisinde devamlı küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve dış görünüşü işle dalga geçmektedir. Bu şekildeki davranışlarla müvekkilimiz sözlü şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hususlar yargılama sırasında tanık beyanları ile ispatlanacaktır.

  Son olarak müvekkilimiz davalının X isimli bir kadın kendisini aldatmakta olduğunu 1 ay önce öğrenmiştir. Davalı, müşterek konutun hiçbir ihtiyacını karşılamazken, X isimli kadına ev kiralamış ve tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki davalının kendisine ait bir şirketi olup, aylık geliri de oldukça yüksektir. Davalının başka bir kadınla olan ilişkisinin ispatı için davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbini talep ederiz.

  Davalının maddi durumu çok iyi olmasına rağmen müşterek çocuk, müvekkilimiz ve müşterek konutun hiçbir ihtiyacını karşılamamaktadır. Müvekkilimiz müşterek çocuğun manevi bakımını üstelenebilmek amacıyla 2012 yılında işten ayrılmıştır ve bu tarihten bu yana çalışmamaktadır. Müşterek konutun alışverişlerini ve müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarını müvekkilimizin ailesi ödemektedir. Davalı evlilik birliğinden üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

  Tüm bu anlatılanlardan görüldüğü üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimizin evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır ve müvekkilimiz açısından ortak hayat çekilmez hal almıştır. Bu sebeple davalı ile müvekkilimizin boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz. Davalının müşterek çocuk ile ilgilenmemesi, müşterek çocuğun bakımının müvekkilimizce en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulduğunda müşterek çocuk D.B.’nin geçici ve dava sonunda velayetinin davacı müvekkilimize verilmesini talep ederiz. Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz. Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

  Davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimiz gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve kadınlık gururu defalarca incinmiştir. Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

  Hukuki Sebepler                        : TMK, HMK vs mevzuat.

  Sübut Deliller                             :

  -Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, ticaret odası kayıtları

  -Sosyal inceleme raporu

  -Müvekkilimizin Silivri Devlet Hastanesinden aldığı darp raporu ve emniyette verdiği ifade örneği

  -Davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbi

  -Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

  İstem ve Sonuç                           : Yukarıda ayrıntılarıyla izah edildiği üzere,

  -Tarafların boşanmalarına,

  -Müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine,

  -Müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına,

  -Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına,

  -Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

  -Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

  Davacı Vekili

  Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Yazı kaynağı : www.bilgichukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap