Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi 2022 muğla

  1 ziyaretçi

  biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi 2022 muğla bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.  USES Ders Kayıt Takip Klavuzu
  Eğitim İçin Gerekli Evraklar
  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Temel Eitim İçeriği

  Yazı kaynağı : muglaism.saglik.gov.tr

  { B�YOS�DAL �R�N UYGULAYICI E��T�M� (7-8-9 EYL�L 2022) } TMMOB �evre M�hendisleri Odas�

  1.E�itim �creti: D�� Kat�l�mc�: 800 TL / �MO �yesi:700 TL

  2.Sertifika �creti 30 TL

  *E�itim �creti ve Sertifika �creti FARKLI HESAP NUMARALARINA AYRI AYRI YATIRILACAKTIR. *

  E�itim �creti (D�� Kat�l�mc�: 800 TL / �MO �yesi:700 TL):

  Hesap Sahibinin Unvan�: TMMOB �evre M�hendisleri Odas� Bursa �ubesi

  Banka Ad�: T�rkiye �� Bankas��Be�evler �b.

  IBAN NO: TR72 0006 4000 0012 2290 1259 84

  Sertifika �creti (30 TL):

  Hesap Sahibinin Unvan�: Maliye Bakanl���n�n Sa�l�k Bakanl��� Merkez Saymanl�k M�d�rl���

  Banka Ad�: T.C. Merkez Bankas�

  IBAN NO TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31

  (G�nderilecek tutar�n Banka �ubelerinden (vezneden) Merkez Bankas� hesab�na EFT yap�lmas� zorunludur. �nternet bankac�l��� ile EFT yap�lan �demeler kabul edilmemektedir.)

  Sertifika �creti ve e�itim �cretinin e�itime kat�lacak ki�inin isminin yaz�lmas� ve makbuzlar�n�n asl�n�n e�itime gelirken getirilmesi gerekmektedir.

  Son Kay�t Tarihi: 2 Eyl�l 2022

  Yazı kaynağı : www.cmo.org.tr

  Adres: KARANF�L SOKAK 28/18 KIZILAY �ANKAYA - ANKARA

  Tel: +90 312 4250555

  Faks: +90 312 4185198

  e-Posta: [email protected]

  Yazı kaynağı : www.zmo.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap