Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  biyolojinin günlük hayatta kullanım alanları

  1 ziyaretçi

  biyolojinin günlük hayatta kullanım alanları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Biyolojinin Günlük Hayatta Kullanım Alanları Nelerdir? - Eğitim Platformu

  Biyolojinin Günlük Hayatta Kullanım Alanları Nelerdir? - Eğitim Platformu

  Bu yazımızda biyolojinin günlük hayatta kullanım alanları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

  Bilim, günlük hayatın içindedir. Günümüzde teknolojinin daha çok gelişmesiyle bilimsel değerlerin toplumda yaygın olarak kabul görmesi de gerçekleşmiştir. Bilim ve toplum arasında önemli ölçüde bir yakınlaşma olmuştur. Günlük hayatımıza devam ederken, bilimden oldukça yararlanırız.

  İnsanlık tarihinde bütün gelişmeler bilim temelli gerçekleşmiştir. Ticaretten, savaşa kadar her alanda bilim olmuştur. Günümüzde de biyolojinin günlük hayatımıza etkisi oldukça fazladır.

  Biyolojinin günlük hayatta kullanım alanları şu şekildedir:

  *Sağlık alanında kullanılmaktadır.

  *Mühendislik alanında kullanılmaktadır

  *Mimari alanda kullanılmaktadır.

  *Eğitimde kullanılmaktadır.

  *Laboratuvar uygulamalarında kullanılmaktadır.

  *İlaç tedavilerini bireysel olarak uygulamada kullanılmaktadır.

  Biyoloji çok yönlü olarak yararlı olan bir bilimdir. İnsana ise canlıların hayatı ile ilgili çalışmalar yaptığından faydalı olmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Biyolojinin Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Sağladığı Katkılar

  Biyolojinin Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Sağladığı Katkılar

  Biyolojinin Günlük Hayattaki Sorunların Çözümüne Sağladığı Katkılar Biyoloji bilgisine sahip olma, bireyin kendisine birçok katkı sağlar. Örneğin diş çürümelerine yiyecek atıklarındaki bakterilerin yol açtığını bilen bir insan dişlerini fırçalamaya özen gösterecek, vitaminlerin önemini bilen bir insan günlük beslenmesinde yeterince vitamin almaya dikkat edecek, biyolojik çeşitliliğin yararlarını bilen bir insan çevresindeki bitki ve hayvanları korumaya çalışacaktır.

  Canlı dünyasının çeşitliliği nedeniyle değişik yöntemlerle çalışan biyoloji bilim dalları ortaya çıkmıştır. Biyoloji, bitkileri inceleyen botanik ve hayvanları inceleyen zooloji olmak üzere iki ana dala ayrılmıştır. Biyolojinin bu bölümlerinden her biri canlının değişik özelliklerini incelemelerine göre kendi içlerinde alt dallara ayrılır. Örneğin morfoloji canlının dış görünüşünü, fizyoloji organ ve dokuların fonksiyonlarını, sitoloji yaşamın temel birimi olan hücreyi, taksonomi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yasa, yöntem ve kuralları, ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini, moleküler biyoloji canlıların yapısını moleküler düzeyde inceler.

  insanlığı yakından ilgilendiren heyecan verici gelişmelerden en önemlileri biyoloji biliminde ortaya çıkmıştır. Örneğin insan genom projesi çalışmaları, memeli hayvanların klonlanması, genetiği değiştirilen organizmalar üzerindeki çalışmalar, DNA parmak izi analizi, kök hücre çalışmaları biyolojinin altın çağını yaşamasına neden olan gelişmelerdir.

  Biyoloji birçok bilim dalıyla da yakından ilişki içerisindedir. Diğer bilim dallarındaki gelişmeler, biyoloji bilimindeki gelişmelerin de önünü açmıştır. Örneğin fizik bilimindeki gelişmeler, biyolojik çalışmalar için araç-gereç desteği sağlamıştır. Ayrıca bu bilgiler beyin ve göz gibi organların çalışmalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Kimya bilimi, atom ve molekül gibi yapıların daha iyi öğrenilmesi sayesinde moleküler biyolojinin gelişimine katkı sunmuştur. Biyofizik, biyokimya, biyomatematik, biyocoğrafya, biyoinformatik gibi çalışma alanları biyolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi sonucu ortaya çıkmıştır. Biyoloji, insanların çözümsüz sandığı birçok soru ve soruna cevap bulmuştur ve halen de bulmaya devam etmektedir. Şimdi bunların bazıları üzerinde duralım.

  Gıda Sıkıntısı ve Beslenme ile İlgili Sorunların Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Sağlık Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Çevre Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Biyolojinin Katkıları

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Biyoloji ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar

  Biyoloji ve Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar

  Günlük hayatta karşılaşılan gıda sıkıntısı, sağlık sorunları, çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunların çözümüne biyoloji bilimi katkı sağlamaktadır.

  Adli olayların çözümünde de biyoloji biliminden yararlanılmaktadır. Örneğin suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır. Her insanın DNA dizisi farklı olduğundan olay yerinden alınan saç, tükürük, kan örneklerinin incelenmesi ile elde edilen DNA parmak izleri karşılaştırılarak suçluların tespiti sağlanabilmektedir.

  Gıda Sıkıntısı ve Beslenme ile İlgili Sorunların Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Dünya nüfusu ile birlikte insan ihtiyaçlarının da artması, açlık sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmaları sonucunda daha çok et, süt ve yumurta veren hayvanlar ile verimi ve besin değeri yüksek buğday, mısır, domates, soya fasulyesi gibi bitkiler yetiştirilmektedir. Sağlığa etkileri tartışılmakla birlikte parazitlere ve hastalıklara karşı dayanıklı, raf ömrü uzun genetiği değiştirilmiş organizmalar çok miktarda ve ucuza üretilerek dünyada açlık probleminin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

  Sağlık Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Biyoloji bilimindeki gelişmeler, tıp ve ilaç endüstrisine de pek çok katkı sağlamıştır. Biyoteknolojik uygulamalar sayesinde hastalıkların tedavisinde kullanılan aşı, serum, hormon, interferon, enzim gibi maddeler ve ilaçlar üretilmiştir.

  Örneğin antibiyotikler, bakteriler ve küf mantarları kullanılarak üretilmektedir. Günümüzde yaygın olarak görülen şeker hastalığının tedavisinde kullanılan insülin hormonu, büyüme geriliği tedavisinde kullanılan büyüme hormonu ile lösemi, hemofili gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler çok ucuza, kolaylıkla biyolojik olarak üretilmektedir.

  İnsan Genom Projesi’nden elde edilen bilgiler sayesinde pek çok kalıtsal hastalığın teşhis ve tedavisinin mümkün olabileceği görülmüştür.

  Hastalıkların tedavisinde kök hücre teknikleri ve gen terapisi uygulamalarından yararlanılması çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Kalıtsal hastalığı olan kişilerin çocuklarının doğum öncesinde DNA dizileri belirlenebilmekte ve gen terapisi uygulamaları yapılarak yeni nesillerin daha sağlıklı olması amaçlanmaktadır.

  Kök hücre ve gen tedavileri kalıtsal hastalıkların yanı sıra felç, kanser, AIDS, Parkinson, Alzheimer (alzaymır) gibi hastalıkların tedavisinde umut olmaktadır.

  Çevre Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Katkıları

  Çevre kirliliği sorununu çözmek ve kirlenmiş alanların ekolojik dengesini yeniden sağlamak için doğadaki işleyiş gözlenerek biyolojik çözümler geliştirilmektedir. Bu amaçla doğanın gücünden ve çeşitli canlılardan yararlanılmaktadır.

  Örneğin petrol kirliliğinin temizlenmesinde petrolü ayrıştıran ve içindeki hidrokarbonları tüketerek çoğalan bakteriler kullanılmaktadır. Su mercimeği olarak bilinen bir bitki türü kullanılarak kirlenmiş sulardan ağır metaller uzaklaştırılmaktadır. Kirletici bir maddeyi ortamdan uzaklaştırmak için bu şekilde bir organizmanın kullanılması işlemine biyoremediasyon denilmektedir.

  Çevre kirliliği ve küresel ısınmanın temel nedenlerinden biri kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıdır. Mısır, şeker kamışı, soya fasulyesi, aspir gibi bitkiler ve hayvansal atıklar kullanılarak üretilen biyoyakıtlar, atmosferde karbondioksit artışına neden olmadığından bu sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır.

  Çevrede biriken ambalaj atıklarının yarattığı kirliliğin önüne geçilebilmesi için biyoplastiklerden yararlanılmaktadır. Biyoplastiklerin birçoğu, doğada biyobozunur özellik gösterir ve çözünerek kendiliğinden doğaya karışır. Zaman içerisinde biyoplastik kullanımının artması, çevre kirliliğinin önlenmesinde katkı sağlayacaktır.

  Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Biyolojinin Katkıları

  Biyolojik çeşitlilik; ekosistem çeşitliliğini, dünya üzerindeki tür çeşitliliğini ve tür içindeki genetik farklılıkları ifade eder. Günümüzde biyolojik çeşitliliği korumanın doğal dengenin ve insan yaşamının vazgeçilmez unsuru olduğu bilinmektedir. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çevre kirliliği, nüfus artışı, doğal alanların bozulması, ormanların yok edilmesi, yasa dışı avlanma ve ticaret gibi insan etkinliklerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

  Yok olma tehlikesi altındaki türlerin korunması amacıyla bitki ve hayvanların doğal yaşam ortamlarından alınarak botanik bahçesi, hayvanat bahçesi gibi ortamlarda koruma altına alınması sağlanmakta ya da doğal ortamlarında korunması için millî parklar, doğayı koruma alanları, özel çevre koruma alanları oluşturulmaktadır.

  Gen bankaları kurularak türlerin tohum, yumurta, sperm ya da DNA’ları saklanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.canlibilimi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap