Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  biyocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır

  1 ziyaretçi

  biyocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Biyocoğrafya

  Biyocoğrafya

  Biyocoğrafya, bitki ve hayvan türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini inceleyen Fiziki coğrafyanın alt bilim dalıdır.

  Biocoğrafya kelimesi; Bio (canlı) ve geography (coğrafya) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Bitki coğrafyası (Fitocoğrafya) ve Hayvan coğrafyası (Zoocoğrafya) olarak iki alana ayrılır. Hayvanlar fazla hareketli olduğundan araştırılmaları biraz daha zordur, bu nedenle Bitki coğrafyası daha fazla gelişmiştir.

  Bitki ve hayvan topluluklarının özelliklerini, dağılışlarını ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceler. Biyoloji, botanik, zooloji, ekoloji, jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, genetik, pedoloji ve tıp canlılar biliminin yardımcı bilim dallarıdır. Biyocoğrafya; 1.Tarihsel biyocoğrafya, 2.Ekolojik biyocoğrafya ve 3.Analitik biyocoğrafya olmak üzer üç alt alana ayrılır.

  Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü Biyosfer (canlıküre); Atmosfer, Litosfer ve Hidrosferin canlı yaşayan kesimlerinden oluşur. Ekosistemde yaşayan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı ilişkileri, canlıların dağılışını ve yaşama biçimlerini etkiler. Yeryüzündeki canlıların dağılımında iklim, jeomorfoloji, toprak tipleri, su özellikleri önemlidir. Sağlıklı ekosistemlerde canlı türleri yoğun bulunur[1].

  Bitkilerle doğal faktörler arasında bağlantı olduğunu ilk Aristo (M.Ö 384-322) açıklamıştır. Buruni'nin (973-1051) bitki ve hayvanlarla ilgili eserleri vardır. Abdullah bin Ahmed el-Baytar, (1197-1248) 1400 bitki hakkında bilgi verdiği bir kitap yazmıştır. İbn Battuta (1304-1368) yaptığı gezilerde gördüğü hayvan ve bitkilerle ilgili bilgiler toplamıştır. Coğrafi keşiflerin Biyocoğrafyanın gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Evliya Çelebi'nin (1611-1683) Seyahatnâmesinde bitki örtüsü ve tarım ürünleri hakkında bilgiler vermiştir. Comte De Buffon ve Carl Linnaeus biyocoğrafyaya katkı yapan bilim adamlarındandır[1].

  Alexander von Humboldt yaptığı çalışmalarla biyocoğrafyanın temellerini atmıştır.Alfred Russel Wallace "Hayvanların Coğrafi Dağılımı" kitabıyla günümüzde de kullanılan Hayvan coğrafyası bölgelerini tespit etmiştir[1].

  Biyocoğrafya araştırmaları yürütülebilmesi için yeryüzü, özellikle kıtalar ve adalar, öbür bölgelerden değişik ama kendi sınırları içinde ortak özellikte bitki ve hayvan varlığını barındıran belirli bölgelere ayrılmıştır.

  Bitki coğrafyası bölgeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Hayvan coğrafyası bölgeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Biyocoğrafya Hangi Bilim Dallarından Yararlanmaktadır

  Coğrafyanın yararlandığı ve aynı zamanda alt dalı olan bir çok bilim vardır ve bu bilimler de yine farklı bilimlerden yararlanarak araştırmalar yapar. Bu yazımızda sizlere biyocoğrafya hangi bilimlerden yararlanır konusunda bilgi vereceğiz.

  Biyogorafya; yeryüzündeki insanlar, hayvanlar ve bitkiler başta olmak üzere tüm canlıları her yönden inceleyen bilim dalıdır ve araştırmalarını yaparken de bir çok bilimden yardım alır.

  1- Zooloji: Hayvan bilimidir. Hayvanlarla ilgili araştırmalarında biyocoğrafya bu bilimden faydalanır. Hayvanların hangi şartlarda hangi ortamlarda yaşadığını, beslenme türlerini, üremelerini, doğada her türlü hareketlerini inceleyen bilim dalı zoolojidir.

  2- Botanik: Bitki türleri üzerinde araştırma yapan bilim dalıdır. Biyocoğrafya, yeryüzündeki bitkiler üzerinde araştırma yaparken bu bilimden faydalanır. Bitkilerin tomurcuklanması, fotosentez olayları gibi bir çok alanlarda inceleme ve araştırmalar yapar.

  3- Antropoloji: Irk bilimidir yani insanların tüm genetik yapılarını ve bu yapılara uygun olarak hangi ırka ait olup hangi dönemlerde yaşadığı konusunda bilgilerin araştırmasını yapar ve sonuçlara ulaşır.

  Biyocoğrafya Hakkında Kısa Bilgi Konulu Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Biyocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır?

  biyocoğrafyanın  yararlandığı  bilim dalları nelerdir? - Eodev.com

  Fiziki Ve Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

  Fiziki Ve Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

  Coğrafya kelimesi Yunanca yer anlamına gelen gaia ve yazmak anlamına gelen graphein kelimelerinden meydana gelmiştir. Bundan yaklaşık 2200 yıl önce coğrafya kelimesi ilk kez Eratosthenes tarafından kullanılmıştır.

  Fiziki ve Beşeri Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

  Beşeri Coğrafyanın alt dalları;

  Nüfus Coğrafyası: coğrafya nüfusun nasıl dağıldığını, özelliklerini, göçleri ve bu durumları nelerin etkilediğini araştırmaktadır. Nüfus coğrafyası genellikle sosyoloji ve demografi bilimlerinden de faydalanır.

  Yerleşme Coğrafyası: Bu alt bilim dalı yerleşmenin gelişimi, oluşumu, özellikleri gibi konuları araştırı. Bunun yanında tüm bunları etkileyen nedenleri de incelemektedir. Arkeoloji, tarih gibi bilimlerden de faydalanmaktadır.

  Siyasi Coğrafya: Yaşanan siyasi olayların nedenleri, meydana geldikleri yerler ile buralar ile bağlantıları gibi konuları inceler. Jeopolitik ve tarih bilim dallarından da faydalanır.

  Kültürel Coğrafya: Dünya üzerindeki kültürleri, coğrafi bakış açısı ile inceler. Paleantoloji, etnografya, arkeoloji bilim dallarından faydalanır.

  Fiziki Coğrafyanın Alt dalları;

  Jeomorfoloji: Yeryüzünün şekillenmesinde etkisi olan iç-dış kuvvetler ve yer şekillerinin dağılımları ve oluşumlarını incelemektedir. Jeoloji, jeofizik, litoloji gibi bilim dallarından da faydalanır.

  Klimatoloji: Basınç, rüzgar, sıcaklık, yağış, nem gibi iklim elemanlarını inceler. Meteoroloji, kimya, fizik bilim dallarından faydalanır.

  Biyocoğrafya: Bitkiler, hayvan topluluklarının yeryüzüne dağılımlarını ve dağılımları etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır. Botanik, biyoloji, zooloji gibi bilim dallarından faydalanır.

  Hidrografya: Deniz, göl, okyanus, yer altı suları gibi yeryüzünde ve yer altında bulunan suları incelemektedir. Hidroloji, limnoloji, potamoloji, oseonografya, hidrojeoloji bilimlerinden yararlanır.

  Toprak Coğrafyası: Yeryüzünde bulunan topraklar ile bu toprakların oluşumlarını inceleyen bilim dalıdır. Pedoloji bilim dalından yardım alır.

  Doğal Afetler Coğrafyası: Afet oluşumları ile dağılımlarını inceleyen bilim dalıdır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap