Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  birligimiz turkce ile birliğimiz turkce ile ilgili kompozisyon

  1 ziyaretçi

  birligimiz turkce ile birliğimiz turkce ile ilgili kompozisyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Aşağıdaki afişleri inceleyerek türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon - Eodev.com

  Aşağıdaki afişleri inceleyerek türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon - Eodev.com

  Öncelikle Merhaba.

  Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon örneği:

  Türkçe'nin hayatımızdaki anlam ve önemi

  Dil kavramı hayatımız içerisinde önemli bir yer edinir. Dil bizlerin iletişim kurmasını sağlayan, karşımızdaki kişiyi anlamamıza olanak veren ve hayatımızda önemli bir yer tutan kavramdır.

  Türkçe dilini korumak hepimizin görevidir. Bu nedenle her Türk vatandaşının görevlerinden birisi de dili korumaktır. Çünkü dil sayesinde kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz dil sayesinde nesilden nesile aktarılmaktadır. Dilimizi koruyarak ülkemizi de korumuş oluruz. Dilimiz bizler için oldukça önem arz etmektedir. Dil olmadan bir ülke yok olur. Dil iletişim için en önemli araçtır. Dil olmadan iletişim olmaz. Kültürel öğeler de yok olmaya mahkum olur. Bu nedenle dilimizi korumalı ve sahip çıkmalıyız.

  Sonuç olarak, dilini koruyan kişi ülkesindeki dirliği korur. Ülkesinin geleceği için katkı sunar. Ülkesinin birlik ve beraberliğini sağlamasında önemli bir adım atmış olur.

  Benim öğretmenim konulu kompozisyon sorusu için;

  eodev.com/gorev/907124

  Iletişim ile ilgili kompozisyon kısa olsun sorusu için;

  eodev.com/gorev/764710

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Birliğimiz Türkçe dirliğimiz Türkçe ile ilgili komposizyon lütfen cevap larmısınız

  Birliğimiz Türkçe dirliğimiz Türkçe ile ilgili komposizyon lütfen cevap larmısınız

  Cevap:Bir milleti bir arada tutan en önemli unsur dildir. Yani dil insanlar arasında toplumsal birlik oluşturur. Bu bakımdan Türkçenin millet olmamız üzerinde çok büyük etkisi vardır. Hepimiz de Türkçe çatısı altında yaşıyor ve birlik beraberliğe önem veriyoruz. Aynı dili konuştuğumuz için milletçe el ele toplumsal birlik içinde yaşıyoruz. Türkçe bizim kimliğimizdir desek yerinde söz söylemiş oluruz.

  Türkçemiz aracılığıyla güzel vatanımızda hep beraber millet halinde konuşup anlaşabiliyoruz. Bu açıdan dilimiz kültürümüzü oluşturuyor ve kültürümüzün gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlıyor. Türkçemiz bizim ses bayrağımızdır ve millet olarak varlığımızın en güzel sembolüdür. Türkçeyi doğru kullanma konusunda titiz davranmalı, dilimize gereken önemi vermeliyiz. Çünkü toplumsal birliğimizin temel kaynağı ana dilimiz Türkçedir.

  Sonuç olarak Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolünü iyi bilmeli ve dilimizi etkili ve güzel kullanma konusunda gayretli olmalıyız. Çünkü dilimiz güzel Türkçemiz bizi biz yapan en güzel değerimizdir.

  Açıklama:

  Yazı kaynağı : eodev.com

  DİLİMİZ, BİRLİĞİMİZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR

  DİLİMİZ, BİRLİĞİMİZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR

  DİLİMİZ, BİRLİĞİMİZ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR

  Ulusal kültürümüzün temel taşı olan Türkçemiz, ulusal birliğimizi sağlayan, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan en büyük zenginliğimizdir.

  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır” diyerek dilin bir ulus açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

  Dil bağımsızlığını, siyasal ve ulusal bağımsızlığın ayrılmaz parçası olarak gören Atatürk'ün çağdaşlaşma sürecinde dilimizin geliştirilmesinde ve yabancı sözcüklerden arındırılmasında katkıları sınırsızdır. Onun 26 Eylül 1932’de bizzat başkanlık ettiği ve başlangıç gününü her yıl Dil Bayramı olarak kutladığımız  I. Türk Dili Kurultayı ile yaşama geçirilen Dil Devrimi; Türkçe'nin, yapısı, söz varlığı ve diğer dillere olan etkisiyle güçlü bir dil haline gelmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

  Türkçe'nin, kendi öz değerlerine dayanan, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayan bir eğitim, bilim, kültür ve sanat dili durumuna gelmesini amaçlayan Atatürk, dilimizin korunması ve yabancı dillerin etkisinden arındırılması amacıyla da Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile de malvarlığının büyük bir bölümünü Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na bırakmıştır.

  Ancak 12 Eylül’ü izleyen karanlık günlerde dil de din gibi siyasetin aracı haline getirilmiş, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na saldırılar yoğunlaştırılmıştır. Harf ve Dil Devrimleri üstünden asıl hedef hep Atatürk’tü. Atatürk ile toplumun bağının koparılması, Atatürkçü düşüncenin engellenmesi gerekiyordu. İşte bu nedenle Atatürk’ün vasiyetnamesini çiğnenerek bu iki kurumun kapısına kilit vurulmuştur. Yarım yüzyıllık özerk kurumlar, Başbakanlık’ta oluşturulan bir devlet dairesine bağlanmıştır.

  Yazık ki bugün de dilimiz üzerinde aynı oyunlar oynanmakta ve dilimize yönelik saldırılar eğitim üzerinden yoğunlaştırılmaktadır. Bir yandan tüm okullarımız imam hatipleştirilirken okullarımızda Arapça egemen dil durumuna getirilmeye çalışılmaktadır.

  Türkçemizin bugün karşı karşıya bulunduğu; yabancı sözcüklerin kullanımının özendirilmesi, dilin yozlaşması ve yanlış kullanımı gibi tehlikelerden arınarak geleceğe zengin bir dil olarak taşınması hepimizin duyarlılığını ve ortak çabalarını gerektirmektedir.

  Eğitim-İş olarak tüm ulusumuzu, aydınlarımızı dilimize, kültürümüze sahip çıkmaya, özgün bir düşünce ortamı yaratmak için dilimizi özenli kullanmaya, yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaya çağırıyor, Dil Bayramımızı kutluyoruz.

                                                                                    MERKEZ YÖNETİM KURULU

  Yazı kaynağı : www.egitimis.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap