Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  birleşik arap emirlikleri abu dabi

  1 ziyaretçi

  birleşik arap emirlikleri abu dabi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. Dışişleri Bakanlığı - Abu Dabi Büyükelçiliği - Bilgi Notları

  1. Coğrafi durumu

  BAE'nin yüzölçümü 77,700 km2'dir (adalar dahil edildiğinde 83,600 km2). Batı ve güneyde Suudi Arabistan; doğuda ise Oman ile komşudur. Ülkenin büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır.

  2. İklimi

  a) Isı ortalaması (gündüz-gece) : Ocak (24-12), Şubat (25-14), Mart (28-16), Nisan (33-19), Mayıs (38-24), Haziran (41-27), Temmuz (43-30), Ağustos (45-33), Eylül (41-27), Ekim (35-23), Kasım (32-21), Aralık (26-14)

  b) Yağış ortalaması: Ocak-Şubat (23 mm), Mart (10 mm), Nisan (5 mm), Mayıs-Ekim (0 mm), Kasım (10 mm), Aralık (36 mm).

  c) Nem oranı: Başlıca yerleşim birimlerinin sıralandığı kıyı şeridinde sıcak ve rutubetli bir iklim hüküm sürmektedir. Havadaki nem oranı, yaz aylarında % 110'a kadar çıkmaktadır. Uzun yaz aylarındaki yüksek sıcaklık ve rutubet özellikle solunum problemleri, astımı, kalp veya romatizmal hastalıkları olanlar için hayatı zorlaştırmaktadır. Kış aylarında ise havadaki nem oranı rahatsızlık vermeyen düzeylere inmektedir.

  d) Su kaynakları: Tatlı su kaynakları sınırlı olduğundan, şehir suyu ve sulama ihtiyaçları arıtılmış deniz suyuyla karşılanmaktadır.

  3. Nüfus

  a) Toplam nüfus (2016 yılı tahmini) : Yaklaşık9,58milyon

  b) Nüfusun cinsiyetlere göre dağılımı: Erkekler: % 69, Kadınlar: % 31

  c) Yabancı nüfus: Ülkede vatandaş-yabancı nüfus açısından bir dengesizlik mevcuttur. Ülkede en son nüfus sayımı 2005 yılında yapıldığı cihetle, son durumu gösterir resmi bir veri bulunmamaktadır. BAE vatandaşlarının nüfusun % 15’ini oluşturdukları, yabancı nüfusun etnik yapıya göre dağılımının ise, Hintliler % 25, Pakistanlılar % 13, diğer Araplar % 12, Bangladeşliler % 7, Filipinliler % 6, İranlılar % 4, Sri Lankalılar % 3 ve diğerleri % 15 (Nepalli, Çinli, Afganistanlı, İngiliz, Kanadalı, ABD vs.) şeklinde olduğu tahmin edilmektedir.

  4. Dil

  a) Resmi Dil: Arapça

  b) Kullanılan diğer diller: İngilizce yaygın olarak kullanılmakta olup, ülkede Pakistan ve Hindistanlı gurbetçi sayısının yüksekliği sebebiyle Hintçe-Urduca da yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Sokak, dükkân ve diğer kamuya açık mahallerin adları, İngilizce olarak da yazılmaktadır.

  5-Ülkenin kısa tarihçesi

  1968 yılında İngiltere'nin 1971'e kadar Körfez'den çekileceğini açıklaması üzerine, içişlerinde serbest, dışişleri ve savunma konularında İngiltere'nin himayesi altında bulunan Emirlikler arasında federasyon oluşturma çalışmaları başlamış ve 2 Aralık 1971'de Ras Al Khaimah dışındaki altı Emirlik (Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al Quwain, Ajman) BAE adı altında bağımsız bir federasyon oluşturmuştur. Anılan Emirlik de, 10 Şubat 1972'de federasyona katılmıştır.

  6- Siyasi yapı

  BAE, yedi emirlikten oluşan bir federasyondur. BAE'deki en yüksek yetki ve karar organı yedi emirliğin Emirlerinden oluşan Yüksek Konsey’dir. Bu konseyin başkanı, Devlet Başkanıdır. Yüksek Konseyin hem yasama hem de yürütme yetkisi bulunmaktadır. Yüksek Konsey üyeleri, kendi aralarından Devlet Başkanını ve yardımcısını seçmektedirler.

  İstişari nitelikteki Federal Ulusal Konsey, 40 üyeden oluşmakta olup, temel işlevi Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan yasaları incelemek ve Yüksek Konsey'e sunmaktır.

  BAE'nde siyasi parti bulunmamaktadır.

  7. Ülkenin ekonomik durumu

  BAE ispatlanmış petrol rezervleri ve günlük petrol üretimi bakımından dünyada 7., petrol ihracatı bakımından 4., ispatlanmış doğal gaz rezervleri bakımından yine 7., doğal gaz üretimi bakımından ise 14. sıradadır. BAE, iç talepteki artış ve yerli üretimin maliyetinin artması gibi nedenlerle 2010 yılından itibaren doğal gazda net ithalatçı konumuna gelmiştir.

  BAE, 400 milyar Dolar civarındaki GYSİH’siyle, Suudi Arabistan’dan sonra bölgesinin en büyük ikinci ekonomisidir. Ülke ticaret, finans, turizm, lojistik ve gayrimenkul sektörlerindeki faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle de Körfez bölgesinde merkezi bir konumdadır.

  Ülke zenginliğinin ana kaynağı olan petrolün tamamına yakını Abu Dabi Emirliğinde çıkarılmaktadır. Buna bağlı olarak Abu Dabi, (Dubai dışında kalan) 5 emirliğin ve BAE federal bütçesinin ana destekçisi durumundadır. Dubai ise ticaret, lojistik, hava ulaştırma, turizm, finans gibi hizmet sektörlerinde bölgenin cazibe merkezidir.

  BAE’de yıllardır süren, ekonomiyi çeşitlendirerek petrole bağımlılıktan kurtarma çalışmalarının sonucu olarak GSYİH içerisinde hidrokarbon kaynakların katkısının 2015 yılı itibariyle % 40 seviyesine indiği söylenmektedir. İmalat sektörünün GSYİH içerisindeki payı % 16 oranıyla düşük olmakla birlikte, ülke ekonomisi GSYİH’den % 10 oranında pay alan canlı bir inşaat sektörüne sahiptir. Hizmet sektörünün payı % 38, diğer kalemlerin ise % 6’dır.

  Diğer yandan, 2008-09 dünya finansal krizi ve en büyük ithalatçısı Çin ekonomisinin yavaşlaması ve son olarak 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50 oranındaki düşüşün BAE ekonomisi (hidrokarbon ihraç gelirini) üzerinde olumsuz yansımaları olmuştur. Sanayi üretimi ve ihracat bu dalgalanmalardan doğrudan, harcamalar, tüketim, ithalat ise dolaylı biçimde etkilenmiştir. Bu çerçevede, iç faizler yükselmiş, kredi piyasası daralmış, piyasadaki para miktarı azalmıştır.

  2017 Haziran ayından bu yana devam eden Katar meselesi de BAE ekonomisi üzerinde olumsuz tesiri olan ayrı bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Katar ve BAE’den kaçan kaydadeğer orandaki sermayenin daha güvenli bölgeleri tercih ettiği bilinmektedir. 2018 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan %5 oranındaki KDV’nin yaşanan gelir kaybını nispeten telafi etmesi planlanmaktadır.

  Abu Dabi’de 2017-2020 döneminde her yıl 1,4 GW kapasiteli birer nükleer reaktörün (toplamda 5,6 GW) devreye girmesi ve Abu Dabi ile Dubai’deki güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesiyle birlikte 2021 yılından itibaren temiz enerji kaynaklarının ülkedeki enerji talebinin % 24’ünü karşılaması beklenmektedir.

  BAE, Körfez İşbirliği Konseyi üyesidir. KİK üyesi 6 ülke arasında 1 Ocak 2003 itibariyle Gümrük Birliği, 1 Ocak 2008 itibariyle de Ortak Pazar yürürlüğe girmiştir. Dirhem, Dolar’a sabit kurla bağlıdır.

  BAE’nin en önemli ticari ortakları, diğer Körfez ülkelerinin yanı sıra, ülkemizle birlikte, İran, Hindistan, ÇHC, Japonya, Güney Kore, Singapur, Pakistan ve ABD’dir. Ülkedeki Batılı çalışan nüfusun büyüklüğü, özellikle İngiltere ve Avustralya ile ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmektedir. Ayrıca, Dubai bölgenin reeksport merkezidir. Ülkenin ana ihraç kalemleri, hidrokarbonlar (petrol ve doğalgaz), plastik, alüminyum, kurutulmuş balık ve hurmadır. İthalatında ise ulaşım araçları, makinalar, kimyasal ürünler ve gıda ürünleri ağırlık taşımaktadır.

  8. Ülkedeki yabancı diplomatik temsilcilik adedi

  a) Ülke temsilcilikleri: Abu Dabi’de 107 ülkenin Büyükelçiliği; Dubai'de 74 ülkenin Başkonsolosluğu bulunmaktadır.

  b) Uluslararası kuruluş temsilcilikleri veya büroları: BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çocuk Fonu (UNICEF), BM Dünya Tarım Programı (WFP) Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Arap Para Fonu (AMF), Arap Bankalar Birliği, Arap Ticaret Finans Programı, Tarım Alanında Yatırım ve Geliştirme Arap İdaresi, Uluslararası Biosaline Tarım Merkezi, İslam Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), IRENA (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) ve HEDAYAH (Şiddete Varan aşırıcılıkla Mücadele Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi).

  9. Ulaştırma ve taşımacılık

  a) Havayolu: Abu Dabi'den birçok ülkeye uçak seferleri yapılmaktadır. Abu Dabi'ye karayoluyla 1,5 saat uzaklıktaki Dubai'nin sunduğu daha geniş havayolu bağlantılarından da yararlanmak mümkündür.

  b) Türkiye'ye seyahat imkânları: THY ve Pegasus’un Abu Dabi ve Dubai’ye düzenli seferleri bulunmaktadır.

  Yabancı havayolu şirketleri Emirates (Dubai), Etihad (Abu Dabi), Fly Dubai (Dubai), Air Arabia (Sharjah) Havayolları doğrudan ve Gulf Air (Manama) Havayolları da aktarmalı olarak ülkemize müteveccihen seferler düzenlemektedir.

  c) Eşya taşımacılığı: Deniz yolu veya hava yoluyla nakliyat yapılmaktadır. Karayoluyla taşımacılık ise, sınırlarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle pek tercih edilmemektedir.

  d) Ülke içi ulaşım ve trafik:

  - Şehir içi yol durumu ve trafiğin yönü: Geniş, yüksek standartlarda şehir içi yollar mevcuttur. Şehir merkezlerinde belirli saatlerde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Trafik kurallarına, özellikle hız sınırlamalarına uyulmadığı takdirde, şehir içinde dahi ölümcül kazalar olabilmektedir. Trafik sağdan akmaktadır.

  - Toplu ulaşım: Ülke genelinde toplu ulaşım araçları azdır. Şehir içi otobüs güzergâh ağı çok gelişmemiş ve ortalama yolculuk süreleri özel araçlara göre daha uzun olmakla birlikte, otobüsler temiz ve konforludur. Raylı ulaşım imkânı yalnızca Dubai Emirliğinde mevcuttur. En yaygın ulaşım aracı taksilerdir. Özel araç tercih edilmesi halinde park yeri konusunda belli zaman dilimi ve konumlarda güçlük yaşanabilmektedir.

  10. Konut:

  Kiralık konut sıkıntısı had safhadadır ve kira fiyatları oldukça yüksektir. Kiralar senelik peşin ya da ev sahibiyle anlaşılması halinde 6 aylık 2 taksit halinde ödenmektedir.

  11. Para birimi:

  BAE para birimi “Dirhem”dir. Dirhemin bir alt birimi “fils”tir; 1 dirhem, 100 filse tekabül etmektedir.

  -Ülke para biriminin konvertibilitesi ve ABD Doları karşısındaki kuru: BAE’de Doların değeri 1980’li yıllardan itibaren 3.671 Dirhem olarak sabit tutulmaktadır. Belli başlı tüm para birimleri, döviz büroları veya bankalarda serbestçe değiştirilebilmektedir.

  12. BAE’deki Türk toplumu:

  Abu Dabi Emirliği'nde 5000; Dubai ve diğer emirliklerde ise 15.000 kadar vatandaşımızın yaşadığı tahmin edilmektedir. Son dönemde, BAE’ye gelen ve ayrılan vatandaş sayısının hızlı bir döngüye sahip olduğu gözlenmektedir.

  13. Vize Uygulamaları:

  Resmi pasaport (Diplomatik, Hususi, Hizmet) hamili Türk vatandaşları ile BAE vatandaşları birbirlerinin ülkelerine yapacakları 90 günü aşmayan seyahatlerde vizeden muaftırlar.

  Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ile BAE vatandaşları vizeye tabidirler. BAE vatandaşları vizelerini sınır kapılarımızdan da alabilmektedirler.

  Yazı kaynağı : abudhabi.be.mfa.gov.tr

  Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yatırım anlaşmaları imzalanacak

  Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yatırım anlaşmaları imzalanacak

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Abu Dabi Kalkınma Holding’i (ADQ) iki Türk şirketiyle ayrı anlaşmalar yapacak.

  Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, Nahyan’ın ziyaretinin ardından bugün, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

  Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak.

  ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat yapılacak

  ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak genel iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

  ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye’deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

  Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

  Borsa İstanbul da işbirliğine imza atacak

  Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul tarafından da iki ülke borsaları arasındaki iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası taraflar arasındaki bir diğer anlaşma olacak.

  Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye’de 3 GW’ye kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

  ADQ’nun ayrıca Kalyon Holding’le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group’la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

  Yazı kaynağı : www.bloomberght.com

  Abu Dabi

  Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı

  Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı

  Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalandı.

  Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.

  Çavuşoğlu, Abu Dubai'ye gidecek

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan ile Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

  İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

  10 anlaşma imzalandı

  Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşma imza töreni yapıldı.

  Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt ile BAE Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi Başkanı Ali Faisal Baaloui tarafından imzalandı.

  Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası'nı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Liman Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Al Shamsi imzaladı.

  Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasındaki Mutabakat Muhtırası'na Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi imza attı.

  ​​​​​​​Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Muhtırası Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi tarafından imzalandı.

  Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Al Suwaidi imza attı.

  Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası'nı Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Al Dhaheri imzaladı.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui imzaladı.

  Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile BAE Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Kurumu Başkanı Ali Muhammed Bin Hammad Al Shamsi imza attı.

  Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Al Mazroui tarafından imzalandı.

  Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BAE İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Bakanı Mariam Bint Mohamed Al Muhairi imzaladı.

  Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti.

  Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

  Yazı kaynağı : tr.euronews.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap