Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 220 dir bu sayıların en küçüğü kaçtır

  1 ziyaretçi

  birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 220 dir bu sayıların en küçüğü kaçtır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabilir

  iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabilir

  iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212 dir bu sayıların en küçüğü kaç olabiliri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212'dir. bu sayıların en küçüğü kaça olabilir? (işlemiyle - Eodev.com

  Merhaba;

  1.) İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 212'dir. Bu sayıların en küçüğü kaç olabilir?

  Bizden istenen üç doğal sayıyı bir çok farklı şekilde bulmamız mümkündür.

  Bu sayılardan en küçüğünün alabileceği en az değer 14 sayısıdır. Bu sonucu diğer iki değere en büyük değeri vererek buluruz yani iki basamaklı en büyük sayı 99'dur. İki sayıyı da 99 kabul edersek;

  99 + 99 = 198 olur.      212 - 198 = 14 elde ederiz.

  En küçük sayımızın alabileceği en büyük değer 70 sayısıdır. Bu sonucu bulmak için değerlerin birbirine en yakın olabileceği durumları belirlememiz gerekir. Bu durum şöyledir: 70 + 71 + 71 = 212 olur. Yani en küçük sayımızın alabileceği en büyük değerde 70 sayısıdır.

  2.) İki basamaklı üç sayının toplamı 112'dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

  Bu sonucu da birçok farklı şekilde bulabiliriz.

  En büyük sayının en küçük değeri şöyledir: 72 + 70 + 70 = 212 yani en büyük sayının en küçük değeri 72'dir.

  En büyük sayının en büyük değeri ise 99 olur.

  3.) Birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 220'dir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

  En küçük sayı bir çok farklı değere sahip olarak bulunabilir.

  Bu sayılar 23 + 99 + 98 şeklinde olabilir. Bu sebeple en küçük değerin, en küçük değeri 23 olarak bulunur.

  Bu sayılardan en küçük değerin alabileceği en çok değerde şöyledir:

  75 + 73 + 72 şeklinde olur yani en küçük değerin alabileceği en büyük değer ise 72'dir.

  4.) Dört basamaklı ve birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı en az kaç olabilir?

  Dört basamaklı ve birbirlerinden farklı sayıların toplamlarının en az değerlerini bulmak için en küçük sayıdan başlayarak ardışık olarak sayıları yazarız. Yani en küçük dört basamaklı sayımız 1000'dir. Şimdi diğer sayıları yazıp toplayalım.

  1000 + 1001 + 1002 + 1003 = 4006 sonucunu buluruz.

  5.) Üç basamaklı ve birbirinden farklı 4 sayının toplamı 875'dir. Buna göre en büyük sayı kaç olabilir?

  En büyük sayı bulmak için birbirinden farklı olan 3 sayıya en küçük değerleri veririz. Bu değerler şöyle olur:

  100 + 101 + 102 = 303

  875 - 303 = 572 bulunur.

  1'den 20'ye kadar olan sayıların küpünü bulmak için;

  eodev.com/gorev/9726957

  Yazı kaynağı : eodev.com

  birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 276 dır bu sayılarun enküçüğü kaç

  4.9k soru

  3.2k cevap

  389 yorum

  12.8k kullanıcı

  Yazı kaynağı : www.sorucevapla.com

  Kpss haz�rl�k matematik - 332. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  1- rakamlar� farkl� , iki basamakl� 5 farkl� do�al say�n�n toplam� 165 tir. buna g�re bu say�lar�n en b�y��� EN AZ ka�t�r ?

  ��z�m..

  en b�y�g� en az ka�t�r? say�lar� birbirine olabildigince yak�n se�meliyiz. 165:5=33 oldugu i�in �nce hepsini 33 kabul edip sonra aktarmalar yaparak istenilen ko�ullar� saglayal�m.

  33-33-33-33-33 (ilk say�dan ikinciye 1 aktaral�m)

  32-34-33-33-33 (3.say�dan 4.ye 2 aktaral�m)

  32-34-31-35-33 (bu durmda say�lar iki basamakl� ve farkl� ancak rakamlar� farkl� de�il. dikkat edilirse 33 say�s� rakamlar� ayn�d�r. 33 say�s�n� 3 azaltarak 30 yapal�m, ard�nda 34 say�s�na 1 ekleyelim 35 olsun, 35 say�s�na da 2 eklyeyelim ki 37 olsun. bu durumda say�lar farkl�, rakamlar� farkl� ve toplamlar� yine 165 olur. say�lar�n son hali,

  32-35-31-37-30 en b�y�k say� en az 37 dir.

  .

  .

  .

  2) basamaklar� farkl� ,5 farkl� sayma say�s�n�n toplam� 2620 oldu�una g�re en k���k say� EN �OK ka�t�r ?

  ��z�m. sorunun ��z�m y�ntemi �stteki ile ayn�.

  2620:5=524 oluyor.

  524-524-524-524-524 (ayn� i�lemleri uygulayal�m)

  523-525-522-526-524 (ayn� rakaml� say�lar var)

  521-527-522-526-524 (ilk say� ikinciye 2 verdi)

  521-527-520-528-524 (3.say� 4.ye 2 verdi)

  en k���g� en fazla 520 olabilir..

  3-birbirinden farkl� 5 sayma say�s�n�n toplam� 88 dir. buna g�re bu say�lar�n en b�y��� EN AZ ka�t�r?

  ��z�m.

  88:5=17 ve kalan 3 t�r.

  17-17-18-18-18

  16-17-19-18-18 (ilk say� ���nc�ye 1 verdi. ASLINDA BURADA YANITIN 19 OLMASI H�SSED�L�YOR, ANCAK �K� TANE 18 VAR, B�YLECE 19 YER�NE 20 N�N YANIT OLACAGI ANLA�ILIYOR)

  14-17-19-20-18 (ilk asy� d�rd�nc�ye 2 verdi)

  en b�y�g� en az 20 dir.

  14-17-19-20-18

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 220 dir bu sayıların en küçüğü kaçtır.... Idea question from @Osmanakdemir07

  birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 276 dır bu sayılarun enküçüğü kaç

  birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 276 dır bu sayılarun enküçüğü kaç

  5.0k soru

  3.2k cevap

  390 yorum

  12.3k kullanıcı

  Yazı kaynağı : www.sorucevapla.com

  Fdd Mat.soru Bankasi

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap