Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç anlamı

  1 ziyaretçi

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç anlamı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sesli Sözlük - bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal

  What is bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal - Sesli Sözlük

  Bulmaca Bulmaca

  Bulmaca Bulmaca

  Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

  Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

  Yazı kaynağı : www.bulmacabulmaca.com

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç nedir

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç nedir

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bulmaca Bulmaca

  Bulmaca Bulmaca

  Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

  Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

  Yazı kaynağı : www.bulmacabulmaca.com

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç - Eodev.com

  Sorun Nedir?

  Sorun, hayatta karşılaştığımız zorluklar, herhangi bir konu üzerinde sonuca ulaşamadığımız karmaşık meseleler ya da kişilerin sorular karşısında cevapsız kalması durumudur.

  Sorunları sonuca ulaştırmak için belli başlı yollar izlenir, zor ya da kolay yollardan geçilir, stratejiler ya da taktikler uygulanır. Kısacası ömrümüz boyunc karşımıza çıkan hem hayatla iç içe olan hem de daha basite indirgenen sorunları çözmek biz insanların potansiyeline bağlı olan olgulardır.

  Sorumuza bakalım;

  Bir sorunun çözülmesinde alınan sonuca ne ad verilir?

  Herhangi bir sorunu çözdüğümüzde buna; sonuç ya da çözüm deriz. Çözüm sorumuzun doğru cevabı olmak için daha uygundur. Çünkü sonuç kelimesi sorunun içinde geçmektedir.

  Doğru cevap = ÇÖZÜM

  "Çözüm" kelimesiyle cümle kuralım:

  Çözüm ne demek? eodev.com/gorev/13494397

  Betullsahinerr

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç

  Çözüm ne demek? - anlami-nedir.com

  Çözüm ne demek? - anlami-nedir.com

  anlami-nedir.com'u Türkçe dil araçları sunan bir sözlüktür, yakın zamanda sadece anlamlar değil türkçe ingilizce sözlük, akademik aramalar ve birçok edebi araç ile karşınıza çıkacaktır.

  anlami-nedir.com içeriklerini öncelikle TDK'dan sonra ise editörlerin kontrolünden geçirerek sizlere sunmaktadır, eğer bir hatalı kısım gördüyseniz lütfen iletişim'e geçiniz

  Sizde Türkçemize katkıda bulunmak ve bilinmiyenleri aktarmak isterseniz editör olup paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

  Yunus Emre : "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir"

  Yazı kaynağı : anlami-nedir.com

  Çözüm

  Çözüm nedir, Çözüm ne demek

  "Çözüm" ile ilgili cümleler

  Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

  Bir oyunun gelişimi içinde düğümlerin çözülmeye başladığı kesim.

  Matematik terimi olarak kelime anlamı:

  Bir denklemin ya da bir denklemler dizgesinin tüm köklerinin ya da bilinmeyenlerinin saptanan değerleri.

  Orta Öğretim alanındaki anlamı:

  [Bakınız: çözme]

  Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

  Bir öykülü filmde, bir televizyon oyununda, olguların bir noktada düğümlenen birikimini, olayların doğal akışı içinde sonuca ulaştıran bölüm.

  Bilimsel terim anlamı:

  Bir sorunun, bir düğümün çözülmesi, bundan elde edilen sonuç: Bir bilmecenin çözümü.

  Bir yazın yapıtında düğümün akçıklığa kavuşması, bk. çözülmüş.

  İngilizce'de Çözüm ne demek? Çözüm ingilizcesi nedir?:

  ending, denoument, solution, "dénouement"

  Fransızca'da Çözüm ne demek?:

  analyse

  Osmanlıca Çözüm ne demek? Çözüm Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

  hal

  Çözüm tanımı, anlamı:

  Çözüm yolu : Bir güçlüğü giderme çaresi, hal çaresi.

  Çözümlemek : Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek. Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek.

  Çözümlemeli : Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel, tahlilî, analitik.

  Çözümlenmek : Çözümleme işine konu olmak, analiz edilmek, tahlil edilmek. Onluk sayma düzeninde, sayılar basamak değerlerine ayrılarak yazılmak.

  Çözümleyici : Çözümleme yapan kimse, tahlilci, analist.

  Çözümleyicilik : Çözümleyici olma durumu,tahlilcilik, analistlik.

  Çözümsel : Çözümlemeli.

  Çözümsüz : Çözümü olmayan, çözülemeyen.

  Çözümsüz kalmak : Çözümü olmamak, çözüm bulunamamak.

  Çözümsüzlük : Çözümü olmama durumu.

  Ruhsal çözümleme : Freud'un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, psikanaliz.

  Sorun : Sıkıntı veren durum, dert. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.

  Çözülme : Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması. Çözülmek işi. Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi. Kişilik, karakter vb. bir bütünde birliğin bozulması durumu.

  Sonuç : Yazının veya sözün bitim bölümü. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Öz, özet. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey.

  Denklem : Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik. İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele.

  Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

  Gerçek : Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Temel, başlıca, asıl. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Gerçeklik. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan. Doğruluk.

  Problem : Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse).

  Çözüm kümesi : Bir denklemin ya da denklemler dizgesinin çözümlerinden oluşan küme. Simgesi : Ç Bir denklemi doğrulayan elemanların kümesi.

  Çözüm öğrenimi : (Mowrer) Pekiştirme yoluyla sınama-yanılma öğrenimi.

  Çözüm sahnesi : Oyun konusunun tamamlanıp sonuca ulaştırıldığı sahne.

  Çözüm takıları : (matematik)

  Çözümcü : Çözüm getiren kimse.

  Çözümcülük : Çözümcü olma durumu.

  Çözümleç : Çözümleme işlemini yapan aygıt. Ucaylı ışığın ucaylanım dogrultusunu belirtmeye yarayan gereç. Bir olayı, bir yapıyı ya da bir dizgeyi çözümlemede kullanılan aygıt.

  Çözümleme : Çözümlemek işi. İlgili cümle: "“Ayağınızı denk alıp bu sorunu bir an evvel çözümlemenizi istiyorum.”" R. Mağden. db. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil. db. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme. ed. Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil. fel. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. kim. Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz. 7. mat. Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma. Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme. Bir söylemi meydana getiren kelimelerin çeşidini ve cümledeki rollerini belirtme işi. Çözümleme ya gramerin verdiği değerlere göre (GRAMATİKAL ÇÖZÜMLEME, An. grammatical), ya kelimelerin karşılıklı ilgi ve durumlarına göre (SÖZDİZIMCE ÇÖZÜMLEME, An. syntaxique) veya mantıkça çıkarılan hükümlere göre (MANTIKÇA ÇÖZÜMLEME, An. logique) olur. Sözcüğün veya tümcenin yapısını ve özelliklerini belirtme. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi. Öğretimde bir konunun ya da birimin (ünite) bölümleri üzerinde ayrı ayrı durarak çalışma. 1. Bir sorunu bir dizi daha ilkel soruna indirgeme. 2-Bir özdeğin kimyasal bileşimini bulma. (Yun. analysis < analyein = bileşik olanı yeniden ayırmak, çözmek, parçalamak) Bir bütünü parçalara ayırma. // Çözümleme özdeksel olabileceği gibi (kimyasal çözümleme), düşünsel de olabilir. (Ör. Tanım bir kavramın çözümlenmesidir.) Çözümleme verilmiş olandan, somuttan öğelere ya da ilkelere geri gider. Karşıtı bk. bireşim Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma. inceleme, irdeleme. Bir özdeğin kimyasal bileşimini nitel ve nicel olarak belirleme. Erey ve yakınsama olgularını dört işleme katarak işlev, türev, tümlev, dizi ve derneyleri inceleyen uzbilim dalı. Anlamdaş. uzbilimsel çözümleme. Bir yapının, bir dizge bileşenlerinin, niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem. (Yapısal ruhbilim) Anlık süreçlerini oluşturan temel öğeleri içebakış yolu ile ana öğelerine ayırma. Tahlil etime, inceleme. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılması yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. kimya: Bir bileşimi oluşturan öğeleri bulma işlemi. metalbilim: Bir yapının, bir dizge bileşenlerinin nitelik ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem. elektrik: Televizyona iletilecek bir görüntüyü, genellikle yatay kuşaklar biçiminde sıralayarak ayrı ayrı, öğelerine ayırma. 1. Gözlem sonuçları ya da verileri uygun bir biçimde düzenleyerek yine uygun işlemler aracılığıyla anlamlandırma ve onlardan sonuçlar çıkarma. 2 Bireşik bir öğenin bileşenlerine ayrılması, bk. bireşim. Öykü, roman ve öbür türlerde, insan duygularını inceden inceye belirtme. Bir tümceyi, bir dizeyi, anlaşılması güç bir sözü birimlerine ayırarak açıklama.

  Çözümleme kuralları : Çözümleyici çizelgeyi kurmak üzere bileşik önermeleri bileşenlerine çözümleme biçimini belirleyen kurallar.Altalta yazma kuralları: (…)

  Çözümleme romanı : İçinde olaydan ziyade duygu çözümlemeleri bulunan roman. Olaydan çok, tinsel çözümlemelere yer veren, olayların akışını buna göre düzenleyip açıklayan roman.

  Çözüm ile ilgili Cümleler

  Diğer dillerde Çözüm anlamı nedir?

  İngilizce'de Çözüm ne demek? : n. solution, way out, resolution, answer, denouement, healer, help, key, out, redress, remedy, shift

  Fransızca'da Çözüm : formule [la], analyse [la], solution [la]

  Almanca'da Çözüm : n. Lösung

  Rusça'da Çözüm : n. решение (N), разгадка (F)

  Yazı kaynağı : nedir.ileilgili.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Canlı Tv Kanalları

  Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç - Eodev.com

  bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç - Eodev.com

  Sorun Nedir?

  Sorun, hayatta karşılaştığımız zorluklar, herhangi bir konu üzerinde sonuca ulaşamadığımız karmaşık meseleler ya da kişilerin sorular karşısında cevapsız kalması durumudur.

  Sorunları sonuca ulaştırmak için belli başlı yollar izlenir, zor ya da kolay yollardan geçilir, stratejiler ya da taktikler uygulanır. Kısacası ömrümüz boyunc karşımıza çıkan hem hayatla iç içe olan hem de daha basite indirgenen sorunları çözmek biz insanların potansiyeline bağlı olan olgulardır.

  Sorumuza bakalım;

  Bir sorunun çözülmesinde alınan sonuca ne ad verilir?

  Herhangi bir sorunu çözdüğümüzde buna; sonuç ya da çözüm deriz. Çözüm sorumuzun doğru cevabı olmak için daha uygundur. Çünkü sonuç kelimesi sorunun içinde geçmektedir.

  Doğru cevap = ÇÖZÜM

  "Çözüm" kelimesiyle cümle kuralım:

  Çözüm ne demek? eodev.com/gorev/13494397

  Betullsahinerr

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Çözüm ne demek? - anlami-nedir.com

  Çözüm ne demek? - anlami-nedir.com

  anlami-nedir.com'u Türkçe dil araçları sunan bir sözlüktür, yakın zamanda sadece anlamlar değil türkçe ingilizce sözlük, akademik aramalar ve birçok edebi araç ile karşınıza çıkacaktır.

  anlami-nedir.com içeriklerini öncelikle TDK'dan sonra ise editörlerin kontrolünden geçirerek sizlere sunmaktadır, eğer bir hatalı kısım gördüyseniz lütfen iletişim'e geçiniz

  Sizde Türkçemize katkıda bulunmak ve bilinmiyenleri aktarmak isterseniz editör olup paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

  Yunus Emre : "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir"

  Yazı kaynağı : anlami-nedir.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap