Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir rakamın sayı içinde yazıldığı yere ne denir

  1 ziyaretçi

  bir rakamın sayı içinde yazıldığı yere ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Matematik Bölük Basamak Ve Çözümleme konu anlatımı

  4. Sınıf Matematik Bölük Basamak Ve Çözümleme konu anlatımı

  4. sınıf matematik derslerinin en önemli konularından birisi de doğal sayılarda bölümleme yaparak doğru çözümlemeye ulaşmasıdır.

   Bölük Basamak ve Çözümleme

   Bölük basamak ve çözümleme işlemlerinde öncelikle doğal sayıları bilmek önemlidir. Bu açıdan en büyük üç basamaklı doğal sayımız 999 olduğunu öğrenmişsinizdir. 1000 ise dört basamaklı en küçük sayıdır. Yani 1000 sayısı 4 basamaktan oluşmaktadır. O halde 1000 sayısını bölük basamaklarına ayırırsak;

   1 - Binler Basamağı

   0- Yüzler basamağı

   0- Onlar Basamağı

   0- Birler Basamağıdır.

   Yani 1000 4 basamaklı sayısının sözel çözümü şu şekildedir;

   0 (sıfır) birlik,

   0 (sıfır) onluk,

   0 (sıfır) yüzlük ve

   1 binliktir.

   9999 sayısı ise dört basamaklı en büyük doğal sayı olarak bilinir. 4 basamaklı olan sayıların tümünün bölük basamağı yukarıdaki gibi ayrılır. Konu ile alakalı örnek verirsek;

   1- 5137 sayısının bölük basamak sayısını bulunuz.

   Çözüm: 5137 sayısı dört basamaklı bir sayıdır.

   5 binlik

   1 yüzlük

   3 onluk ve

   7 birlikten oluşur.

   2- 52537 sayısının bölük basamak sayısını bulunuz.

   Çözüm: 52537 sayısı beş basamaklı bir sayıdır.

   5 on binlik,

   2 binlik

   5 yüzlük

   3 onluk ve

   7 birlikten oluşur.

   Doğal sayılarda her rakamın yazıldığı bir yer yani basamak vardır. Rakamların aldığı yere göre de her bir basamak farklı değerlere sahip olur.

   Bölük: Matematikte beş ve beşten daha fazla basamağa sahip olan doğal sayıları kolaylıkla okumak ve yazmak için rakamlar öncelikle sağdan sola doğru üçerli gruplar halinde ayrılır. Bu ayrılan grupların her birine “bölük” adı verilir. Birler bölüğü denilen kısım birler, onlar ve yüzler basamaklarının birleşmesinden oluşur. Binler bölüğü ise binler, on binler ve yüz binler basamaklarının birleşiminden oluşur.

   Beş ve daha fazla basamağa sahip olan sayıları bölükler halinde yasmak için her bölük arasında bir boşluk bırakılır. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

   - 621 774,

   - 47 630 gibi. Burada sağdan sola doğru 3 rakamlar bölüklere ayrılmış ve aralarına ayırmak için boşluk bırakılmıştır. Böylece sayılar hem daha kolay yazılır hem de daha kolay okunur.

   Çözümleme: Bir doğal sayıyı öncelikle toplam rakamların basamak değerleri ile beraber toplamının yazılmasına denir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

   1- 242 580 sayısını, hem sayıda bulunan rakamların basamak değerlerini berber yazarak çözümleyelim.

   çözüm: 242 580 = 200 000 + 40 000 + 2 000 + 500 + 80

   2 yüz binlik + 4 on binlik + 2 binlik + 5 yüzlük + 8 onluk

   Bu şekilde sayılar arasında bir çözümleme yapabilirsiniz.

   2- 36 872 sayısını, hem sayıda bulunan rakamların basamak değerlerini berber yazarak çözümleyelim.

   çözüm: 36 872 = 30 000 + 6 000 + 800 + 70 + 2

   3 on binlik + 6 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 2 birlik.

   3- 6 yüz binlik + 1 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 1 onluk şeklinde verilen çözümlemede rakamları toplayarak bir sayı haline getirin.

   613 710 şeklinde çözüm bulunur.

   Genel sayıların toplamı ise;

   600 000 + 10 000 + 3 000 + 700 + 10 şeklinde olmaktadır. Bu tür sorularda çözüme ulaşma için iki şekilde de sağlama yapmanız önerilir. Bu sağlama işlemini çözümleme esnasında basamaklarına ayırarak ve rakamları toplayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere ne denir

  Bir doğal sayıda rakamlarin yazıldığı yere ne denir

  DOĞAL SAYILAR Sıfırdan başlayarak 0,1,2,3… şeklinde sonsuza kadar devam eden sayılardır.

  ... konulu sunumlar: "DOĞAL SAYILAR Sıfırdan başlayarak 0,1,2,3… şeklinde sonsuza kadar devam eden sayılardır."— Sunum transkripti:

  1 DOĞAL SAYILAR Sıfırdan başlayarak 0,1,2,3… şeklinde sonsuza kadar devam eden sayılardır.

  2 RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir.
  Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9’dur. UYARI Her rakam aynı zamanda bir sayıdır. Her sayı bir rakam değildir. Çünkü 10’dan büyük sayılar rakam değildir.

  3 SAYMA SAYILARI 1 sayısından başlayarak; 1,2,3…şeklinde sonsuza kadar devam eden sayılardır. Her sayma sayısı aynı zamanda bir doğal sayıdır.

  4 BİR BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
  Bir rakamla yazılan sayılara bir basamaklı doğal sayılar denir. Bir basamaklı doğal sayılar birliklerden meydana gelen sayılardır. 0’dan başlar 9’da biter. Bir basamaklı en küçük doğal sayı 1’dir. Bir basamaklı en büyük doğal sayı 9’dur. Bir basamaklı doğal sayılar 10 tanedir.

  5 İKİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
  İki rakamla yazılan sayılara, iki basamaklı doğal sayılar denir. Birliklerin yazıldığı yere birler basamağı ve onlukların yazıldığı yere de onlar basamağı denir. 10’dan 99’a kadar devam eder. İki basamaklı en küçük doğal sayı 10’dur. İki basamaklı en büyük doğal sayı 99’dur. İki basamaklı doğal sayılar 90 tanedir.

  6 ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
  Üç rakamla yazılan sayılara,üç basamaklı doğal sayılar denir. Birliklerin yazıldığı yere birler basamağı,onlukların yazıldığı yere onlar basamağı ve yüzlüklerin yazıldığı yere de yüzler basamağı denir. 100’den başlar 999’a kadar devam eder. Üç basamaklı en küçük doğal sayı 100’dür Üç basamaklı en büyük doğal sayı 999’dur Üç basamaklı doğal sayılar 900 tanedir.

  7 DÖRT BASAMAKLI SAYILAR
  Dört rakamla yazılan sayılara,dört basamaklı doğal sayılar denir. Birliklerin yazıldığı yere birler basamağı,onlukların yazıldığı yere onlar basamağı,yüzlüklerin yazıldığı yere yüzler basamağı ve binliklerin yazıldığı yere ise binler basamağı denir.

  8 Dört basamaklı doğal sayılar 1000’den başlar ve 9999’a kadar devam eder. Dört basamaklı en küçük doğal sayı 1000’dir. Dört basamaklı en büyük doğal sayı 9999’dur. Dört basamaklı doğal sayılar 9000 tanedir.

  9 BASAMAK DEĞERİ Sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre almış değere , o rakamın basamak değeri denir. ÖRNEK: basamak değeri Birler basamağı=1x5=5 Onlar basamağı=10x7=70 Yüzler basamağı=100x6=600

  10 KURAL Bir sayının basamak değerleri toplamı yine o sayının kendisine eşit olur.

  11 SAYI DEĞERİ Bir sayının içerisindeki rakamların bulunduğu basamağa bakılmaksızın , sadece kendi değerlerine , o sayıların sayı değeri denir. ÖRNEK SAYI DEĞERİ SAYI DEĞERİ EN BÜYÜK RAKAM 9’DUR. SAYI DEĞERİ EN KÜÇÜK RAKAM 3’TÜR. SAYI DEĞERLERİ TOPLAMI 17’DİR. 5 3 9

  12 ÖRNEK Aşağıda 576 sayısının basamak ve sayı değerleri beraberce gösterilmiştir. İnceleyelim. Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Sayı değeri 5 7 6 Basamak değeri 500 70

  13 HAZIRLAYAN COŞKUN KOLEJİ 3. SINIF ZÜMRESİ

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap