Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir nar ağacı vardı bir de dar ağacı namerde nar düştü yiğide dar ağacı

  1 ziyaretçi

  bir nar ağacı vardı bir de dar ağacı namerde nar düştü yiğide dar ağacı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı .

  Bir nar ağacı var bir de dar ağacı. Namerde nar düştü yiğide dar ağacı. - Üstâd Necip Fazıl KISAKÜREK | Gerçekler, Hayat

  'Bir nar ağacı var bir de dar ağacı, namerde nar düştü yiğide dar ağacı'

  Beytü'l Hazen

  Memurlar.Net

  Nazan bekiro�lu kitab�.

  Zaman Makinas� ile alakal� bir film vard�. Ge�mi� zamana, annesinin, babas�n�n tan��t��� d�nemlerde geziyordu kahraman�z..

  Nazan Bekiro�lu'da bir zaman t�neli olu�turmu� kitab�nda. Eski foto�raflar birer zaman makinas�, hangisinin d��mesine bassan, ge�mi� zamanda buluyorsun kendini.. Ve �yle bir zaman olu�turmu� ki, okuyucu olarak o zaman�n i�inde sende geziyorsun. Nar a�ac�n� okurken g�zlerimi kapat�p, hayal ediyordum, ��retmenin a�ac�n arkas�ndan ��rencilerini izlemesini ya da Zehra ile �smail'in ma� izlerken arkadan foto�raflar�n�n �ekilmesini.. Kimi yerde Nazan Hocan�n dokundu�u gibi dokundu�umu hissediyordum.

  Zaman�n g�n�m�z ve ge�mi� zaman i�erisinde yer almas� ve s�rekli bir gezi halinde olmas� g�zeldi. Her konu yar�m kalm��l�k verirken, her okudu�un konu tamamlay�c�s� oldu di�er sayfalar�n.. Yazar ge�mi�le gelece�i o kadar g�zel harmanlam�� ki, s�rekli insanda merak uyand�r�yor.

  Beni etkileyen ve i�erisine alan bir kitap oldu. Muhacirlik g�nleri, dereden ge�mek i�in verdikleri m�cadele, her �ey etkileyici ve ruha dokunan cinstendi.

  K�sacas� Nar A�ac�, son zamanlarda okudu�um en g�zel kitaplardan biriydi. �ok sade anla��l�r, fazla kelime oyunlar� olmayan, sadecik ama etkileyici bir romand�.

  Yazı kaynağı : sozluk.memurlar.net

  Benim işim, bulutlar arşınlamak gün boyu..

  Benim işim, bulutlar arşınlamak gün boyu..

  Fakirlik karanlığı üzerine çökünce, teslim ol, zenginlik gününü BEKLE…

  Hastalık gecesi basınca, ona da teslim ol, şifa sabahını BEKLE…

  Sevmediğin şeylerin karanlığı basınca sabırla kal; 

  sevilen şeyleri getiren aydınlığı BEKLE…

  |A. Geylani hz

  Yazı kaynağı : mapazule.tumblr.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap