Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir

  1 ziyaretçi

  bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nediri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir? a) Hücre Küçüktür b) Formül hatası - Eodev.com

  EXCEL'de bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir? A)Bilgiler hücreye sığmamış B)Formül - Eodev.com

  EXCEL'de bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir? A)Bilgiler hücreye sığmamış B)Formül - Eodev.com

  ⚡Merhaba⚡

  Sorumuz ↓

  Excel'de bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?

  A)Bilgiler hücreye sığmamış

  B)Formül hatası

  C)İşlev hatası

  D)Hücre seçilmiştir

  Cevabımız ↓

  C şıkkı.

  Bilgi Kutusu ➕

  Excel Nedir ?

  Excel, bir tablolama programıdır.

  ✅Bu programda tablolar hazırlanır.

  ✅MacOS kullanıcıları için 1985'te kurulmuştur.

  ✅Windows kullanıcıları içinse 1987'te kurulmuştur.

  Örnek Cümleler:

  Hücre Nedir ?

  ✅Tablo üzerinde bir verinin girileceği alana hücre denir.

  Örnek Cümle:

  #Optitim

  #Fentim

  #FentimliOlmakAyrıcalıktır

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bir hücrenin içinde # işareti varsa bu ne anlama gelir?

  2) Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir? a. Hücre küçüktür b. Formül hatası c. İşlev hatası d. Hücre seçilmiştir

  2) Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir? a. Hücre küçüktür b. Formül hatası c. İşlev hatası d. Hücre seçilmiştir

  Transkript

  1 NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad a. Sütun b. Satır c. İşlev d. Hücre 2) Bir hücrenin içinde # işareti varsa bunun anlamı nedir? a. Hücre küçüktür b. Formül hatası c. İşlev hatası d. Hücre seçilmiştir 3) Oluşturulan veri tablosundaki bilgileri isteğe uygun olarak sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Sırala b. Filtreleme c. Kesme d. Kopyalama 4) Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden a. b. c. d. 5) Excel de C Sütunu ile 15.satırın kesiştiği adres aşağıdakilerden a. 15 C hücresi b. C hücresi c. 15. hücre d. C15 hücresi 6) E sütununun 6.satırında bulunun hücrenin adresi aşağıdakilerden a. 6E b. E6 c. E$ d. 6$ 7) Sayfada sıralı olmayan hücrelerdeki verileri seçmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılabilir? a. Shift b. Tab c. Ctrl d. Esc 8) Excel programı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a. Satırlar harflerle ifade edilebilir b. Sütunlar rakamlarla ifade edilebilir c. Sütunla satırın birleşiminden oluşun bölüme hücre denir d. Excel sayfasında satır ve sütun sayısı eşittir 9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır? a. A1 b. AB c. 1A d. A 10) A5 neyi temsil eder? a. A sütunu b. 5. Satırı c. A sütunu 5. Satır d. A satırı 5. Sütunu 11) Bir sütunu içinde bulunan yazıların uzunluğuna göre otomatik genişletmek istiyorsak en pratik ne yapabiliriz? a. Sütuna sağ tıklayıp Sütun genişliği menüsünü kullanırız b. Sütun harflerini ayıran çizgiye çift tıklarız. c. Biçim Menüsünüden Sütun genişliğini kullanırız. d. Sütunu genişletemeyiz 12) Excel nedir? a. Tablo, hesap ve grafik programıdır. b. İşletim sistemidir. c. Programlama dilidir. d. Kelime işlem programıdır 13) Excel 2007 programında yukarıdaki şekilde a. Paragraf ile ilgili işlemler b. Pano ile ilgili işlemler c. Yazı tipi ile ilgili işlemler d. Düzenleme ile ilgili işlemler 14) Excel 2007 programında yukarıdaki şekilde a. Paragraf ile ilgili işlemler b. Pano ile ilgili işlemler c. Yazı tipi ile ilgili işlemler d. Hizalama ile ilgili işlemler

  2 15) Excel 2007 programında yukarıdaki şekilde a. Çizimler ile ilgili işlemler b. Şekil ile ilgili işlemler c. Yazı tipi ile ilgili işlemler d. Üç boyut ile ilgili işlemler 16) Excel 2007 programında yukarıdaki şekilde a. Çizimler ile ilgili işlemler b. Şekil ile ilgili işlemler c. Grafik tipi ile ilgili işlemler d. Üç boyut ile ilgili işlemler 17) Yandaki butonun görevi nedir? a. Kes b. Kaydet c. Kopyala d. Yapıştır 18) Yandaki butonun görevi nedir? a. İleri Al b. Yenile c. Geri Al d. Sil 19) Yandaki butonun görevi nedir? a. Sağa Hizala b. Ortala c. Sola Hizala d. Yasla 20) CTRL+Z tuşunun görevi nedir? a. Geri Al b. Yeniden Yazılan c. Yeni d. Kaydet 21) Formül girişleri hangi karakter ile başlar? a. = b. + c. d. # 22) Excel de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir? a. Sayı hanesi b. Grafik c. Tablo d. Hücre 23) bunun anlamı nedir? a. Bilgiler Hücreye sığmamıştır b. Formül hatası c. İşlev Hatası d. Hücre Seçilmiştir 24) Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır? a. Fonksiyon tuşları b. Yön tuşları c. ESC tuşu d. DELETE tuşu 25) Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a şeklinde satırlardır b. A-B-C-D şeklinde sütunlardır c. Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır d. Açıklama yapılan metin kutusudur 26) Excel programı hangi yazılım kategorisine girer? a. Kelime işlemci b. Tablo / Grafik c. Ticari program d. Eğitim programı 27) Excel de yukarıdaki düğmenin görevi nedir? a. Satır ve sütunları otomatik olarak toplar. b. Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar c. Yeni bir Excel satırı ekler d. Sayfa adı sekmeleridir 28) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? a. Artan sıralama Azalan sıralama b. Azalan sıralama Artan sıralama c. Numaralandırma Madde imleri d. Madde imleri Numaralandırma 29) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? a. Sola hizalı Sağa hizalı Yasla b. Sola Hizalı Ortalı Sağa Hizalı c. Sağa Hizalı Ortalı Sola Hizalı d. Sağa hizalı Ortalı - Yasla

  3 30) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir? A-) =MİN(E1:E7) B-) =MİN(E1;E7) C-) =MAK(E1:E7) D-) =MAK(E1;E7) 31) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir? A-) =MİN(E1:E7) B-) =MİN(E1;E7) C-) =MAK(E1:E7) D-) =MAK(E1;E7) A B 1 Adı Aldığı Not 2 Zehra 50 3 İsmail Savaş 75 5 Işıl 80 6 Sinem 90 32) Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir? A-) =Topla(B2:B6) B-) =Mak(B2:B6) C-) =Min(B2:B6) D-) =Mak(B2;B6) 33) Aşağıda şıklardan hangisi A1, A2 ve A3 hücrelerinin aritmetik ortalamasının alınmasını gerçekleştirmez? A-) =ORTALAMA(A1;A2;A3) B-) =ORTALAMA(A1:A3) C-) =(A1+A2+A3)/3 D-) =A1+A2+A3/3 34) Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır? A-) =(B2-A2) B-) (B2-A2) C-) =(B2) FARK (A2) D-) =FARK(B2) FARK(A2) 35) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz? A-) A1+B1 B-) =A1+B1 C-) =(A1+B1) D-) =TOPLA(A1+B1) 36) 1. Sınavın en yüksek notunu bulan formülü a) =MAK(B2:E2) b) =MIN(B2:E2) c) =MAK(B2;B5) d) =MAK(B2:B5) 37) 2. Sınavın En düşük notunu bulan formülü a) =MAK(C2:E2) b) =MIN(C2:C5) c) =MAK(C2;C5) d) =MAK(B2:B5) 38) Ali nin tüm notlarının ortalamasını bulan formülü A) =ORTALAMA(B2;E2) B) =ORTALAMA(B2:E2) C) =ORT(B2:E2) D) =ORTALAMA(B2:B5) 39) 1. Sınavın genel ortalamasını(tüm öğrencilerin) bulan formülü A) =ORTALAMA(B2;B5) B) =ORT(B2:B5) C) =ORT(B2:B5) D) =ORTALAMA(B2:B5) 40) Alinin en yüksek notunu bulan formülü A) =MAK(B2:E2) B) =MIN(B2:E2) C) =MAK(B2;B5) D) =MAK(C2:B5) 41) Zeynep in en düşük notunu bulan formülü a) =MAK(C2:E2) b) =MIN(B5:E5) c) =MAK(C2;C5) d) =MAK(B2:B5) 42) =TOPLA(B2;B4;B5) formülünün sonucu nedir? a) 215 b) 203 c) 303 d) ) (A1:A7) neyi temsil eder? a-) A1ve A7 hücrelerini b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri d-) A1 A7 hariç arasındaki hücreleri 44) (A1;A7) neyi temsil eder? a-) A1ve A7 hücrelerini b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri d-) A1 A7 hariç arasındaki hücreleri

  4 45) Birbirine yakın mesafede bulanan bilgisayarların bağlanması ile oluşturulan ağ türü a. WAN b. MAV c. LAN d. İnternet 46) Milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlanarak oluşturulan ağ türü a. Ethernet b. MAN c. LAN d. WAN 47) Hangisi İnternet in sunduğu hizmetlerden değildir? a. Web hizmeti b. Antivirüs hizmeti c. E-Posta d. Haber grupları 48) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. org : Organizasyonlar, dernekler b. net: İlk ve ortaöğretim okulları c. com: Ticari siteleri d. gov: Devlet kurumlarının siteleri 49) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. uk: İngiltere b. ca: Kanada c. tr: Türkiye d. de: Danimarka 50) Aşağıdaki e-posta adreslerinden hangisi hatalı yazılmıştır? a. b. c. d. 51) Aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? a. Internet Explorer b. Google Chrome c. Klavye d. Mozilla Firefox 52) Aşağıdaki site uzantılarından hangisi devlet kurumlarına ait resmi sitelerde kullanılır? a. com b. org c. net d. gov 53) Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi hatalı yazılmıştır? a. b. c. d. 54) İnternet e bağlanmak için aşağıdaki hangi yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur? a. Modem b. İnternet Servis Sağlayıcı c. Yazıcı d. İşletim Sistemi 55) www nun açılımı nedir? a. Word-Word-Word b. Wide-Word-Wide c. Word-Web-Wide d. Word-Wide-Web 56) Aradığınız bilgi için anahtar sözcüğü arar, en çok geçen sayfaları gösterir neyi ifade eder? a. web tarayıcı b. http c. www d. Arama motoru 57) Aşağıdakilerden hangisi bir arama motoru değildir? a. Bing b. Yandex c. Yahoo d. Google Chrome 58) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır? a. Chrome b. Internet Explorer c. Mozilla FireFox d. Hepsi 59) Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafeli çapı büyük (iki şehir veya ülke) ağa verilen isimdir? a. WAN (Wide Area Network)-(Geniş Alan Ağı) b. LAN (Local Area Network)-(Yerel Alan Ağı) c. KAN (Küçük Alan Ağı) d. SAN (Small Area Network)-(Küçük Alan Ağı) 60) Bir bina/ofis/internet cafe gibi kısa mesafeli alanlarda kurulu olan ağa ne denir? a. WAN b. LAN c. MAN d. Wifi

  5 61) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder? a. b. ftp://meb.gov.tr c. d. 62) adresi için aşağıdakilerden hangisi sitenin türünü belirler? a. www b. google c. com d. tr 63) adresi için aşağıdakilerden hangisi siteyle ilgili ipucu verir? a. www b. google c. com d. tr 64) Aşağıdaki uzantılardan hangisi ilköğretim ve lise okullarının web sitesi uzantılarıdır? a. com b. org c. k12 d. edu 65) Devletin kurumlarının hizmetlerini elektronik ortamda yani internette sunmasına ne denir? a. E-devlet b. E-posta c. d. E-hizmet 66) Ülkemizde e-devlet işlemlerinin yürütüldüğü internet adresi aşağıdakilerden a. b. c. d. 67) adresinde sunulan e- devlet işlemlerini kullanabilmek için neye ihtiyaç vardır? a. E-devlet şifresine b. Mail adresine c. Telefon numarasına d. Banka hesabına 68) E-devlet şifresini nereden alabiliriz? a. Bankalardan b. Valilikten c. Okullardan d. PTT Şubelerinden 69) E-devlet şifresini alabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisi sağlanmış olması zorunludur? a. 18 yaşını doldurmuş olmak b. Evli olmak c. Askerliğini yapmış olmak d. Okuma yazma biliyor olmak 70) adresinde aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabiliriz? a. Bankaya para yatırabiliriz b. Arkadaşlarımıza mail gönderebiliriz c. Maaşımızı öğrenebiliriz d. Resim paylaşabiliriz 71) adresinde aşağıdaki işlemlerden hangisini YAPAMAYIZ? a. Araçlarını çalıntı olup olmadığını öğrenebiliriz b. Mahkeme dava dosyalarımıza bakabiliriz c. Sigorta işlemlerimizi takip edebiliriz d. Bankadan kredi çekebiliriz 72) Devlet hastanelerinden randevu almak için kullanılan MHRS numarası aşağıdakilerden a. 156 b. 112 c. 182 d ) Aşağıdakilerden hangisi FATİH projesinin amaçlarından biri DEĞİLDİR? a. Bütün sınıfları akıllı tahta ile donatmak b. Hızlı internet getirmek c. yi geliştirmek d. Okullara para göndermek 74) sitesine aşağıdakilerden hangisi yer ALMAZ? a. Ders konu anlatımları b. Dergiler c. Online oyunlar d. Kitaplar

  6 75) Bulut depolama nedir? a. İnternet üzerinden mail göndermek b. İnternet üzerinde müzik dinlemek c. İnternet üzerinde dosyalarımızı saklayabilmek d. İnternet üzerinde bankacılık işlemlerini yapmak 76) Aşağıdakilerden hangisi bulut depolama alanı sağlamaz? a. Google Drive b. EBA c. Yandex.Disk d. MEB CEVAP ANAHTARI 1 D 26 B 51 C 76 D 2 A 27 D 52 D 77 3 B 28 A 53 B 78 4 B 29 B 54 C 79 5 D 30 C 55 D 80 6 B 31 A 56 D 81 7 C 32 B 57 D 82 8 C 33 D 58 D 83 9 A 34 A 59 A C 35 A 60 C B 36 D 61 A A 37 B 62 C C 38 B 63 B A 39 D 64 C A 40 A 65 A C 41 B 66 C D 42 A 67 A C 43 B 68 D B 44 A 69 A A 45 C 70 C A 46 D 71 D D 47 B 72 C A 48 B 73 D B 49 D 74 C C 50 B 75 C 100

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Excel Sınav Soruları

  Excel Sınav Soruları

  1) Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir?

  a) Dosyayı yazdırır
  b) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler
  c) Grafik Çizer
  d) Dosyayı siler

  2) Ekle / Grafik ne işlem yapar?

  a) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
  b) Çalışma kitabından bir grafik siler.
  c) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
  d) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

  3) Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?

  a) .bmp
  b) .txt
  c) .xlsx
  d) .xlt

  4) Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?

  a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
  b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
  c) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
  d) Düzen – Değiştir

  5) Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?

  a) ESC
  b) TAB
  c) F1 d) F2

  6) Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?

  a) Para birimi formatı değiştirilir.
  b) Saat formatı değiştirilir.
  c) Tarih formatı değiştirilir.
  d) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

  7) Bir hücrenin içinde ##### işareti varsa bunun anlamı nedir?

  a) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
  b) Formül hatası
  c) İşlev Hatası
  d) Hücre Seçilmiştir

  8) Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?

  a) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
  b) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
  c) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
  d) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

  9) Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  a) Yeni bir çalışma sayfası açar.
  b) Yeni bir satır açar.
  c) Yeni bir hücre ekler.
  d) Yeni bir sütun ekler.

  10) Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için

  aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a) HOME
  b) CTRL + HOME
  c) END
  d) CTRL + END

  11) Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  a) Dosya – Çıkış
  b) Pencere – Yerleştir
  c) Düzen – Sil
  d) Dosya – Kapat

  12) Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?

  a) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
  b) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
  c) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
  d) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

  13) =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?

  a) 19
  b) 60
  c) 80 d) Hiçbiri

  14) =ORTALAMA(B1:B50) fonksiyonunun işlevi nedir?

  a) B1 ve B50 hücrelerinin ortalamasını alır b) B50 hücresindeki sayıyı ortalar. c) B1 den B50’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
  d) B1 hücresindeki sayıyı ortalar

  15) Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?

  a) Hücre formatını değiştirir
  b) Satır yüksekliğini ayarlar
  c) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
  d) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

  16) =Eğer (A3<50;”Orta”;Eğer (A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 75 değeri varken hangi sonucu verir?

  a) Hata mesajı verir
  b) Hücre içinde İyi yazar
  c) Hücre içinde Orta yazar
  d) Hücre içinde Pekiyi yazar

  17) Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

  a) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
  b) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
  c) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
  d) Sadece sayı girişlerini önler

  18) Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

  a) Ekle – Resim Ekle – Grafik
  b) Biçim – Otomatik Biçim
  c) Araçlar – Özelleştir

  19) A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  a) =A5A6
  b) =A5
  2
  c) =A5^2
  d) =A2*A5

  20) Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

  a) Ekle – Çalışma
  b) Biçim – Sayfa
  c) Ekle – Çalışma Sayfası
  d) Veri – Çalışma – Sayfa

  21) Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

  a) Sayı
  b) Gölgeleme
  c) Hizalama
  d) Desen

  22) Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

  a) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
  b) Biçim Hücreler – Kenarlık
  c) Biçim – Hücreler – Desen
  d) Biçim – Hücreler – Hizalama

  23) Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

  a) Dosya – Yazdır
  b) Düzen – Yazdır
  c) Biçim – Yazdır
  d) Ekle – Yazdır

  24) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

  a) Artan sıralama – Azalan sıralama
  b) Azalan sıralama – Artan sıralama
  c) Numaralandırma – Madde imleri
  d) Madde imleri – Numaralandırma

  25) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

  a) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
  b) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
  c) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
  d) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

  26) Yandaki düğmenin görevi nedir?

  a) Metin kutusu ekler
  b) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
  c) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
  d) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

  27) Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

  a) Resim eklemeye yarar
  b) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
  c) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
  d) Para resmi eklemeye yarar

  28) Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

  a) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
  b) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
  c) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
  d) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

  29) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

  a) Ondalık arttır – Ondalık azalt
  b) Ondalık azalt- Ondalık arttır
  c) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
  d) Yüzde oranı – Binlik ayıracı

  30) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

  a) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala – Kes –Yapıştır
  b) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes – Kopyala – Yapıştır
  c) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala – Yapıştır – Kes
  d) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes – Kopyala – Yapıştır

  31) Yandaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi seçenek doğrudur?

  a) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
  b) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
  c) Kursör A5 hücresindedir.
  d) Kursör B7 hücresindedir.

  32) Yukarıdaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  a) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
  b) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
  c) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
  d) İşlev sihirbazı – Onay – İptal

  33) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?

  a) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b) Biçim - Hücreler - Desen c) Biçim - Hücreler – Kenarlık d) Biçim - Hücreler – Hizalama

  34) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

  a) =BUGÜN() b) =TARİH() c) =GÜN() d) =ŞİMDİ()

  35) Aşağıdakilerden hangisi D2 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?

  a) D2 b) =D2 c) =D(2)
  d) =2D

  36) A1 hücresindeki “Microsoft” metni ile A2 hücresindeki “Excel” metni A3 hücresi içine “Microsoft Excel” yazar?

  a) =A1&” “&A2
  b) =A1&A3
  c) =A1&A2
  d) =A1+A2

  37) =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =TOPLA(B4;B7)
  b) =TOPLA(B4,B7)
  c) =TOPLA(B4.B7)
  d) Hiçbiri

  38) =Eğer(F5<50;"Kaldı";"Geçti") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

  a) F5 büyük eşit 50 ise Kaldı yazar b) F5 boş ise Geçti yazar
  c) F5 küçük 50 ise Kaldı yazar
  d) F5 büyük 50 ise Geçti yazar

  39) =Yuvarla(321,451;1) sonucu nedir?

  a) 321 b) 321,5 c) 321,4 d) 321,451

  40) Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Satır/sütunları otomatik toplar.
  b) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
  c) Yeni bir Excel satırı ekler.
  d) Yeni bir Excel sütunu ekler.

  41) Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
  b) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
  c) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
  d) Yazı tipi penceresini getirir.

  42) =TOPLA(A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?

  a) a1+a2+a3+A7
  b) a1+a3+a4+a5+a6+a7 c) a1+a3+a7
  d) a3+a2

  43) Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?

  a) Kelime işlemci
  b) Tablo / Grafik
  c) Ticari program
  d) Eğitim programı

  44) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?

  a) Görünüm – Durum Çubuğu
  b) Görünüm – Araç Çubuğu
  c) Görünüm – Formül Çubuğu
  d) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

  45) Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?

  a) Biçim – Sütun – Göster
  b) Biçim – Sayfa – Gizle
  c) Biçim – Sütun – Gizle
  d) Biçim – Satır – Gizle

  46) Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?

  a) Biçim – Satır – Göster
  b) Biçim – Sayfa – Gizle
  c) Biçim – Sütun – Gizle
  d) Biçim – Satır – Gizle

  47) Aşağıdaki formüllerden hangisi A1, A2 ve A3 hücrelerine girilmiş sayıları toplar?

  a) =TOPLA(A1;A3)
  b) =TOPLA(A1;A2;A3)
  c) =TOPLA(A1:A3)+TOPLA(A1:A3)
  d) =TOPLA(A1)+TOPLA(A2)+TOPLA(A3)

  48) Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?

  a) =(B2-A2)
  b) (B2-A2)
  c) =(B2) FARK (A2)
  d) =FARK(B2) FARK(A2)

  49) Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?

  a) =ÇARPIM(A1:C4)
  b) =ÇARPIM(A1;C4)
  c) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
  d) =(A1;C1:C4)

  50) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve E5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını verir?

  a) ORTALAMA(E1;E5)
  b) =(E1:E5)/4
  c) =ORTALAMA(E1:E5)
  d) (E1;E2;E3;E4;E5)/4

  51) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?

  a) =MİN(E1:E7)
  b) =MİN(E1;E7)
  c) =MAK(E1:E7)
  d) =MAK(E1;E7)

  52) =ORTALAMA(A1:A3;A5) formülü hangi hücrelerin ortalamasını alır?

  a) A1;A2;A3;A4;A5
  b) A1;A3;A5
  c) A1;A2;A3;A5
  d) A1;A3;A4;A5

  53) Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu satıra gider?

  a) Ctrl + home
  b) Ctrl + end
  c) Ctrl + aşağı yön tuşu
  d) Ctrl + yukarı yön tuşu

  54) Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu sütuna gider?

  a) Ctrl + home
  b) Ctrl + end
  c) Ctrl + aşağı yön tuşu
  d) Ctrl + yukarı yön tuşu

  55) B1 hücresindeki sayının karekökünü alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

  a) = karekök(B1)
  b) =karekökü(B1)
  c) karekök(B1)
  d) Hiçbiri

  56) A2 ve B3 hücrelerindeki sayıların ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =ortalama(A2:B3)
  b) = TOPLA(A2;B3)
  c) =ortalama(A2;B3)
  d) =Ortalama(A2+B3)

  57) Sayfaya satır eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

  a) Ekle-Satır
  b) Biçim –Sütun
  c) Ekle-Yeni Sütun
  d) Düzen – Sütun

  58) Excel'de A1'den D1'e kadar olan sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =A1+C1+D1
  b) TOPLA(A1:D1)
  c) =TOPLA(A1+D1)
  d) =TOPLA(A1:D1)

  59) E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =E6-E4/2
  b) =(E6-E4)/2
  c) =(E6-E4):/2
  d) =(E6:E4)/2

  60) C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  a) $8$C
  b) $C$8
  c) C8
  d) 8C

  61) Üs almada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

  a) ^
  b) :
  c) +
  d) *

  62) Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?

  a) Dosya b) Satır c) Grafik d) Köprü

  63) B2’den B6’ya kadar olan hücreler arasındaki en yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

  a) =TOPLA(B2:B6)
  b) =Mak(B2:B6)
  c) =Min(B2:B6)
  d) =Mak(B2;B6)

  64) Dosyasının B15 hücresinde yazılı olan =TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C15 hücresine kopyaladığımızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

  a) Hiçbir değişiklik olmaz b) İşlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
  c) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
  d) İşlev =TOPLA(C10:C15) olarak değişir
  e) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir

  65) Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?

  a) Dosya
  b) Satır
  c) Grafik
  d) Köprü

  66) Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 40 olması durumunda ne olur?

  a) A2
  b) B2
  c) A2+B2
  d) A2*B2

  67) =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =TOPLA(b4;b7)
  b) =TOPLA(b4,b7)
  c) =TOPLA(b4:b7)
  d) =TOPLA(b4+b7)

  68) =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

  a) 23
  b) 23,4
  c) 23,5
  d) 23,451

  69) C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

  a) =C315%
  b) =C3
  15
  c) =C315
  d) =C4
  1,5

  70) İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  a) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
  b) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
  c) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
  d) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

  71) Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

  a) =BUGÜN()
  b) =ŞİMDİ()
  c) =TARİH()
  d) =SAAT()

  72) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

  a) A1
  b) AB
  c) 1A
  d) A

  73) Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

  a) AB:CD
  b) A1:A10
  c) 1A:1B
  d) A1:1C

  74) Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

  a) ESC + Yön tuşları
  b) TAB + Yön tuşları
  c) SHIFT + Yön tuşları
  d) ENTER + Yön tuşları

  75) Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

  a) Fonksiyon tuşları
  b) Yön tuşları
  c) ESC tuşu
  d) DELETE tuşu

  76) Formül hangi işaretle başlar?

  a) ?
  b) > c) =
  d) /

  77) Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

  a) < b) >< c) <> d) >=

  78) Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Sayı
  b) Formül / Fonksiyon
  c) Menü d) Metin

  79) D8 neyi temsil eder?

  a) D sütunu
  b) 8. sütunu c) 8. satırı D sütunu d) 8. satır D satırı

  80) (A1:A7) neyi temsil eder?

  a) A1ve A7 hücrelerini
  b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
  c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
  d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

  81) (A1;A7) neyi temsil eder?

  a) A1ve A7 hücrelerini
  b) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
  c) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
  d) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

  82) Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  a) Taşıma
  b) Kopyalama
  c) Çerçevelendirme
  d) Bloklama

  83) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?

  a) A1+B1
  b) =A1+B1
  c) =(A1+B1)
  d) =TOPLA(A1;B1)

  84) Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

  a) Ekle – Hücreler – Hücreleri b) Aşağı Ötele
  c) Ekle – Ad Ekle – Sütun
  d) Düzen – Özel Yapıştır

  85) Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

  a) =EĞER
  b) =DOĞRU
  c) =YANLIŞ
  d) =TOPLA

  86) Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

  a) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
  b) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
  c) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
  d) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

  87) Yukarıdaki penceredeki seçenekler ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

  a) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
  b) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
  c) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
  d) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler

  88) Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) İmleç 3. sütundadır
  b) İmleç 3. satırdadır
  c) İmleç B3 hücresindedir
  d) İmleç 3B hücresindedir

  89) Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  a) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
  b) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
  c) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
  d) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık

  90) Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

  a) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
  b) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
  c) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
  d) Hücredeki rakamın yüzdesini alır

  91) Yandaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?

  a) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
  b) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
  c) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder
  d) Veri sayfasının açılmasını sağlar

  92) Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?

  a) =MİN(E1:E7)
  b) =MİN(E1;E7)
  c) =MAK(E1:E7)
  d) =MAK(E1;E7)

  93) Aşağıdakilerden hangisi sayıyı tarih biçimine dönüştürür?

  a) Biçim – Hücreler – Sayı – Tarih
  b) Biçim – Hücreler – Tarih
  c) Biçim – Hücreler – Sayı – Finansal
  d) Biçim – Hücreler – sayı – Bilimsel

  94) Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon değildir?

  a) ORTALAMA
  b) VE
  c) YADA
  d) DEĞİL

  95) Aşağıdakilerden hangisi hücre içine sığmayan veriyi aynı hücre içinde bir alt satıra yazılmasını sağlar?

  a) Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Metni kaydır
  b) Biçim – Hücreler – Hizalama – Metin denetimi – Metni kaydır
  c) Biçim – Hizala – Kaydır
  d) Biçim – Hücreler – Seçim alanını kaydır

  96) Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  a) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)
  b) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  c) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  d) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

  97) Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama sütunundaki not yuvarlandığında 50 ye eşit ve yüksekse “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  a) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  b) =EĞER(YUVARLA(C3;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  c) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
  d) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

  98) Yukarıdaki veriler doğrultusunda hem yazılıdan hem de uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  a) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
  b) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
  c) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
  d) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

  99) Yukarıdaki veriler doğrultusunda yazılıdan veya uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  a) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
  b) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
  c) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
  d) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

  100) Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?

  a) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
  b) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“ POZİTİF”))
  c) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
  d) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)

  Microsoft EXCEL Sınav Yanıtları

  1) B

  2) A

  3) C

  4) D

  5) D

  6) A

  7) A

  8) D

  9) A

  10) B

  11) A

  12) C

  13) D

  14) C

  15) C

  16) D

  17) A

  18) B

  19) C

  20) C

  21) B

  22) A

  23) A

  24) A

  25) B

  26) C

  27) C

  28) B

  29) A

  30) B

  31) B

  32) A

  33) B

  34) D

  35) B

  36) A

  37) D

  38) C

  39) B

  40) A

  41) C

  42) A

  43) B

  44) C

  45) C

  46) D

  47) B

  48) A

  49) C

  50) C

  51) C

  52) C

  53) C

  54) D

  55) A

  56) C

  57) A

  58) D

  59) B

  60) B

  61) A

  62) C

  63) B

  64) D

  65) A

  66) B

  67) C

  68) B

  69) A

  70) D

  71) A

  72) A

  73) B

  74) C

  75) B

  76) C

  77) C

  78) C

  79) C

  80) B

  81) A

  82) B

  83) A

  84) C

  85) A

  86) A

  87) B

  88) C

  89) A

  90) C

  91) A

  92) A

  93) A

  94) A

  95) B

  96) B

  97) A

  98) A

  99) B

  100) A

  Yazı kaynağı : ofisdata.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap