Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir günlük adalet 60 günlük ibadetten üstündür sözü kime aittir

  1 ziyaretçi

  bir günlük adalet 60 günlük ibadetten üstündür sözü kime aittir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bir günlük adaletli yönetim 60 yıl ibadetten üstün

  Bir günlük adaletli yönetim 60 yıl ibadetten üstün

  Tarih boyunca birçok devlet adamının topraklarını nasıl yönettiğini ve düşünürlerin bu konu hakkında neler söylediğini Alfa Yayınları’ndan çıkan ‘Yönetim Dersleri’ kitabında anlatan Ömer Dinçer, anekdotlarına ve saptamalarına Platon’un Devlet’ini de dahil ediyor, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’ini de... Ayrıca Hz. Muhammed, Hz. Ali, Gazzâlî, İbni Rüşd, Farabi’nin sözlerini içeren kitapta Sokrates, Thomas More ve Erasmus gibi Batı düşünürleri de es geçilmiyor. Yeri geldi mi Doğu ile Batı’dan saptamalarla ortaya bir fikir koyuluyor, yeri geldi mi edebiyat eserlerinden bölümler aktarılıyor. Görev, yetki, sorumlulukların tartışıldığı kitapta siyaset felsefesi, idari kanunlar ve eşit haklar gibi konular mercek altına alınıyor. Dinçer kitabında temel aldığı meseleyi ise ‘Giriş’ bölümünde “Bir günlük adeletle yönetim, 60 yıl ibadet etmekten daha üstündür” Hadis-i Şerif alıntısıyla özetliyor. Kitapta öne çıkan aktarımlardan birkaçı şöyle:

  Hz. Muhammed - İtaat

  (...) Her kim emîre (yöneticiye) itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiş olur. Her kim de ona isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiştir.

  İbnü’l Mukaffa

  İnsanları yönetmenin dört niteliği vardır ki, bunlar bir iktidarın dayanağı ve yaslanacağı olmazsa olmazlardır: Adamlarını iyi seçme, seçilen adamları tam yetkilendirme, denetleme ve sert ceza. Ceza iyiye destek, kötüden kurtuluştur.

  Hammurabi Kanunları

  Gelecek günlerde, gelecek zamanın tümünde, ülkenin kralı olacak olan, anıtımın üzerine yazdığım adil sözlere riayet etsin.

  Platon - Devlet

  Peki ama insan en çok kimi sever? Kimin rahatını kendi rahatı, kimin yoksulluğunu kendi yoksulluğu sayıyorsa en çok sevdiği odur.

  17-06/24/25kr02-yonetim-dersleri-kapak.jpg

  Kutadgu Bilig

  2147: Halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir;/o damima başa dert olur, eziyet verir.

  2034: Kanun ile ülke genişler, dünya düzenine girer;/zulüm ile ülke eksilir, dünya bozulur.

  Nizâmü’l Mülk - Bürokrasi

  Memleketteki kadıların durumlarının teker teker bilinmesi gerekir. Onlardan ancak alim, zahit ve zalim olmayanlarına vazife verilmeli, her birine devlet bütçesinden gündelik veya aylık verilerek yerlerine gönderilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır, diye bir hadis var mıdır?

  Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır, diye bir hadis var mıdır?

  Değerli kardeşimiz,

  Evet böyle bir rivayet vardır:

  Bu rivayetler zayıf bile olsa, adaleti teşvik ettiğinden bir sakıncası olmaz. Çünkü adalet farzdır ve bu farzın önemi, sadece kişiyi değil, bütün toplumu ilgilendirmektedir.

  İbadetin sevabı, eda eden kimseye aittir. Adalet ise, tüm insanlara faydalı olur. Bu açıdan ayrı bir değeri vardır. Ancak bu sevabın, nafile ibadetlere göre olduğunu unutmamak gerekir.

  Diğer taraftan, bu ve buna benzer rivayetler, nafile ibadetlerin -haşa- değersiz olduğunu göstermek için değil, üzerinde durulan konuya daha çok önem verilmesi gerektiğini bildirmek içindir. Böylece, bir farzın, sünnet bile olsa nafile ibadetlerden ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktır. Bu konu adalet gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir farz olursa, önemi daha da artmakta ve verilecek sevap da ona göre olmaktadır.

  Allah, adaletle hükmetmeyi emreder:

  Adalet, Allah’ın verdiği cisim, ruh, dünya varlıkları, mal ve makamlarının tamamını Allah yolunda, onun rızası için kullanmaktır.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  ADÂLET.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap