Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir duruma ait sayı ve verilerin şekille gösterilmesi nedir

  1 ziyaretçi

  bir duruma ait sayı ve verilerin şekille gösterilmesi nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2. Bir duruma ait sayı ve verilerin sekille gösterilmesi​

  2. Bir duruma ait sayı ve verilerin sekille gösterilmesi​

  Bir duruma ait sayı ve verilerin şekille gösterilmesine grafik denir.

  önce veri ne demek ona bakalım.

  Veri ?

  Bir araştırmada veya düşünme esnasında ulaşabilmek için olan bilgilerdir.

  Grafik çeşitlerine bakalım.

  Sütun Grafiği

  Verilen sayıların grafikte orantılı bir biçimde dikdörtgen şeklinde ifade edilmesidir.

  İki eksende de olabilir.

  Hem yatay olarak hem de düşey olarak da karşımıza gelir.

  Daire Grafiği

  Verilen verilerin dairesel bir düzlem de gösterilerek yapılan ifadelerdir.

  Çizgi Grafiği

  Veri noktalarını göstermek için çizginin kullanıldığı grafiktir.

  Grafikler sadece matematik de mi kullanılıyor?

  Hayır sadece matematik de değil neredeyse tüm alanlarda verilerin düzgünlüğünü sağlamak için kullanılır.

  Örneğin;

  Fizik de hız ve sürat grafiği ,kimyada elektron dizilimlerinin azalıp çoğaldığını ,iş yerlerinde yıllık gelirin kaç olduğu vb. kullanıır.

  #OptiTim

  #SözelTim

  #elifnidaa1

  Yazı kaynağı : eodev.com

  3. Sınıf Matematik Grafik Problemleri konu anlatımı

  3. Sınıf Matematik Grafik Problemleri konu anlatımı

  Elimizde bir takım veriler bulunuyorsa bunları grafikler ve şekiller ile düzenleyip kolay bir şekilde karşılaştırma yapabilmek mümkündür. Bununla ilgili bilgiler yazımızda bulunmaktadır.

   Grafik Problemleri

   Örnek 1: Müdür okulda açılacak bir kus için öğrencilere sevdikleri spor dallarını sormaktadır. Buna göre bir nesne grafiği oluşturmak mümkündür. Bunun için bir tarafa spor dalları yazılarak diğer tarafa öğrenci sayısı yazılır ve bu şekilde bir grafiklendirme işlemi yapılabilir. Böylelikle kaç öğrencinin hangi spor dalını sevdiği daha kolay bir şekilde öğrenilmiş olur.

   Nesne grafiği yapıldıktan sonra bu grafikten faydalanarak şekil grafiği yapmakta mümkündür. Bunun yanında bu şekil grafiğinden faydalanarak da çetele grafiği tutmak mümkündür. Buna bakarak sıklık tablosu da yapılabilmektedir.

   Tablo ve Çetele

   Herhangi bir konu ile alakalı araştırma yapıldığı zaman elde edilen bilgileri gruplandırıp daha iyi pekiştirmek amacı ile tablo ile pekiştirmeler yapılabilmektedir. Elde edilen bilgiler benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurularak tablolar oluşturulabilir.

   Çetele hazırlarken bilgiler beşerli şekilde hazırlanıp kolay bir şekilde gruplandırma yapmak sağlanmaktadır. Çetele tablosunda 4 dikey çizgi ve bunların üzerine bir yatay çizgi çekilir. Bu şekilde 5 adet çizgi tamamlanmış olur. Çetele tablolarına sıklık tablosu ismi de verilebilmektedir.

   Nesne İle Şekil Grafikleri

   Örnek 2: bir sınıftaki öğrencilerin hangilerinin hangi şekerleri daha çok sevdiği ile alakalı nesne grafiği yapmak mümkündür. İlk önce bir tarafa şekerlerin hangi meyveden yapıldıkları yazılır. Diğer tarafa ise bu şekerleri kaç öğrencinin sevdiği yazılarak nesne grafiği oluşturulmuş olur.

   Şekil grafiğinde ise sayılar yerine şekiller kullanılmaktadır. Şekil grafikleri de oldukça kullanışlı grafiklerdir.

   Nesne grafiklerinde elde edilen veriler bir nesne ile gösterilmektedir. Sütun garfiklerinde ise veriler sütun çizilerek gösterilmektedir. Şekil grafiklerinde verilerin gösterilmesi amacı ile şekiller çizilmektedir.

   Şekil grafiklerinde nesneler hem şekil ile gösterilmektedir hem de bu şekiller çetele tablosunu da içine alan grafiklerdir.

   Nesne grafikleri günlük hayatta çok fazla kullanılmaz. Fakat şekil grafikleri günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Şekil grafiklerinin içerisinde çeteleler de bulunur ve bunun yanında veriler şekiller ile gösterilmektedir.

   Nesne grafiklerinde verilen nesnenin resmi ile anlatılır. Nesne grafiklerinde en önemli konu bir adet nesnenin kaç adet nesneyi temsil ettiğini bilmektir. Yalnızca şekilleri saymak sizi doğru sonuca götürmez. Örneğin resimde nesneler elma ile anlatılıyorsa bir elma da beş adet elmayı temsil ediyorsa nesne grafiğinde iki adet elma çizildiği zaman aslında anlatılmak istenen on adet elmadır.

   Dikey Nesne Grafikleri

   Dikey nesne grafiklerinde nesneler üst üste sıralanacak şekilde konumlandırılmaktadır. Bu grafikler ile ilgili sorulardan biri de hangisinin en fazla ya da en az olduğudur. O zaman işlem yapmaya gerek yoktur. Sadece grafiğe bakarak da anlamak mümkündür.

   Dikey grafik şekillerinde yukarıda olanlar en fazla olanı temsil etmektedirler. Bunun yanında yatay grafiklerde ise en sağda bulunan şekil en fazla olanı temsil etmektedir.

   Grafikler bize verilerin daha kolay anlaşılması adına yol göstermektedir. Bu sebeple de bilinmesi oldukça önemlidir. Elde edilen verilerin grafiklere yerleştirilmesi ile verilerin daha iyi bir şekilde anlaşılması sağlanabilmektedir. Pek çok çeşitte grafikler bulunur. Elde ettiğiniz bir veri için istediğiniz grafik modelini kullanabilirsiniz.

   Grafik ve tablolarda bir kutucuk ikiye bölünerek hazırlanır. Burada bir tarafa nesnenin adı diğer tarafa

   ise kaç adet olduğu ile ilgili resmi yapılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  8. Sınıf Matematik Verilerin Farklı Gösterimi konu anlatımı

  8. Sınıf Matematik Verilerin Farklı Gösterimi konu anlatımı

  Veri analizi yapmayı öğrenmek pek çok konunun düzgün ve kolay bir şekilde çözülebilmesi için önemlidir. Bu sebeple verilerin farklı gösterimi konusunun iyi bir şekilde anlaşılması oldukça önemlidir.

   Verilerin Farklı Gösterimi

   Histogram Nedir?

   Verilerde bulunan değişikliklerin sıralanması ve çubuklar ile bunların dağılımının gösterilmesine histogram ismi verilmektedir. Sayısal tablolarda anlaşılamayan gruplaşma şekilleri histogram ile çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir.

   histogram yapılırken öncelikle verilerin kaça ayrılacağını belirlemek gerekmektedir. Grup açıklığı ile grup sayısı birbirine bölünür. Eşitsizlikler de dikkate alınarak grup genişliklerine en küçük doğal sayılar verilir.

   Açıklık Grup Sayısı Neyi İfade Eder?

   Verilerin grup genişlikleri göz önünde bulundurularak gruplandırılması oldukça önemlidir. Gruplar ile grup sayıları veri bilgilerine göre yapılmalıdır.

   Araştırmalardan elde edilen verilerin özetlenmesi ve başka kişilere de doğru bir şekilde aktarılması için istatiksel temsiller kullanılmaktadır.

   Histogram Nasıl Çizilir?

  Elimizde bir veri grubu var ve buna ait bir histogram yapmayı düşünüyorsak öncelikli olarak bu veri gruplarının açıklığının bulunması oldukça önemlidir.

  Sonrasında verilerin kaç grupta toplanacağının belirlenmesi gerekmektedir.

  Grupların en fazla 10 adet olması en uygun biçimidir.

  Eğer grup sayısı 10'dan fazla olursa sütun grafikleri aynı hizaya yaklaşır. Bu durumda da histogram karmaşıklaşır ve anlamını kaybeder.

  Grup genişliğinin bulunması işlemi açıklığın grup sayısına bölünmesi şeklinde olmaktadır.

  Bulunan sayıya en yakın büyük bir sayı grup genişliği olarak belirlenmektedir.

  Grup genişliğinin belirlenmesinin ardından verilerin hangi aralıklarda olacağına bakılır ve bu şekilde histogram da oluşturulur.

  Histogramlar sıklık verilerinin sütun grafikleri olarak çizilmektedir.

  Histogram ile değerlerin hangi oranlarda yoğun olduğu görülmektedir.

  Yani histogram; elimizdeki verilerin gruplar şeklinde ayrılması ve bu grupların sütunlara bölünmesi şeklinde yapılmaktadır. Histogramlarda veri merkezlerinin nerede olduğuna bakılmaktadır. Bu sütunlarda verilerin yayılımı ile dağılımı da açık bir şekilde görülmektedir.

   Histogram Oluşturmak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  İlk önce verilerde en büyük terimden en küçük terim çıkarılır. Bu şekilde veri grubu açıklığı elde edilmektedir.

  Sonrasında ise verilerin kaç gruba ayrılacağının belirlenmesi gerekmektedir. En fazla 10 grup oluşturulması en doğru olanıdır.

  Veri grubu açıklığı bulunduktan sonra bu sayının belirlenmiş olan grup sayısına bölünmesi gerekir. Bölme işlemi sonucunda ise bu sayıya en yakın ve büyük olan sayı grup genişliği olarak alınır.

  Grup genişliği de belirlendikten sonra artık verilerin hangi aralıklara geleceği belirlenir ve veriler sütun grafiğine yerleştirilir.

  Verilerin Farklı Gösterimleri

   Sürekliliği bulunan verilerin çizgi grafikleri ile gösterilmeleri daha iyi bir gösterim çeşididir. Çünkü çizgi grafikleri düşüş ile artışları çok daha net bir şekilde ifade edebilmektedir. Eğer elde olan verilerde sonuca vurgu yapmak düşünülüyor ise o zaman sütun grafiği çizmek çok daha doğru bir seçenek olacaktır.

   Sütun grafiklerinde verilerin başka veriler ile karşılaştırılması çok daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Daire grafikleri ise bütünün parçalarının daha net bir şekilde görülmesine olanak sağlamaktadır. Eğer veriler oldukça fazlaysa bu durumda histogram kullanmak en doğru seçenek olacaktır.

   Örnek: Cemre, Ali, Demet ve Uğurcan'ın sınıf başkanlığı seçiminde aldıkları oylar sırası ile 10, 8, 5, 7'dir. Bu verilere göre çizilebilecek en uygun grafik hangisidir.

   Oyların tamamı bir bütünün parçasını ifade eder. Daire grafikleri bütünün parçalarını göstermek açısından en uygun grafiktir. Bu sebeple alınan oyların daire grafiği ile gösterilmesi çok daha doğru olur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap