Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir cismin ölçülebilen madde miktarına ne denir

  1 ziyaretçi

  bir cismin ölçülebilen madde miktarına ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  Maddeler kütle ve hacim açısından ölçülebilir varlıklardır. Aynı zamanda bu varlıkların farklı kütle ve hacimleri bulunur. Böylece farklı ölçümler yapılarak maddeler günümüzde değişik alanlarda kullanılır. Şimdi kütle ve hacmin ne olduğuna bakalım ve nasıl ölçüldüklerini inceleyelim 

   Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

   Öncelikle maddeleri ölçebilmek için bazı araç ve birimler kullanırız.

   - Kütlemizi ölçebilmek için kilogram kullanılır.

   - Uzunluk ölçümü yapabilmek için ise metre kullanılır.

   - Sıvıları ölçmek amacıyla ise litre kullanırız.

   Maddenin farklı halleri bulunur. Bu haller içerisinde katı hali, sıvı hali ve gaz hali yer alır. Bütün bu madde hallerinin ölçümleri yapılabilmektedir. Bunu yapabilmek için ise maddelerin kütle ve hacminden faydalanılır.

   Kütle: Bütün nesnelerin sahip oldukları madde miktarı kütle olarak bilinir.

   - Kütle hem eşit kollu terazide hem de elektronik terazide ölçülebilmektedir.

   - Kütle her yerde her zaman aynıdır ve değişmez.

   - Kütle birimi gram (g), kilogram ise (kg) şeklinde ifade edilir.

   1 kg = 1000 g

   Not: Maddelerin boyutları aynı olsa bile kütleleri farklı olabilir. Mesela aynı boyutta tahta ve demir elimize aldığımızda, tahtanın hafif olduğunu anlarız. Çünkü demir parçasının kütlesi tahta parçasının kütlesinden fazladır.

   Sıvıların Kütle ölçümü: Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

   Gazların kütle ölçümü: Diğer maddeler gibi gazların da kütlesi bulunur. Bu konuda bazı yöntemler ele alınarak gazların kütlesi ölçülebilir. Örneğin patlak bir topun kütlesini ölçtükten sonra şişirilmiş bir topun kütlesini ölçerek, içindeki gazın kütlesi bu şekilde aradaki farktan anlaşılabilir.

   Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir.

   Not: Gazların herhangi bir belirli hacimleri bulunmaz. Bulundukları ortamı tamamen kaplar ve nerede olursa olsun bunu gerçekleştirir.

   Sıvının hacmini şu yöntemler ışığı altında ölçebiliriz.

   - Sıvıların hacmini dereceli silindir kullanmak suretiyle ölçebiliriz.

   - Dereceli silindir üzeri eşit aralıklarla ile çizilmiş olan bir kap çeşididir.

   - Kabın içine konmuş olan sıvı kabın belli bir seviyesine kadar ulaşır. Bu seviye itibariyle ortaya çıkan miktar üzerinden sıvının hacmi ölçülür.

   - Sıvıların hacmini ölçebilmek için bu konuda mililitre (ml) Litre (L) değerlendirilir.

   Katıların hacminin ölçümü: Katıların hacmini ölçerken sırasıyla şu aşamaları gerçekleştiririz.

   - Katıların hacmi genelde dereceli silindir ile beraber, içerisinde bulunan sıvı yardımıyla ölçülür.

   - İlk olarak silindiri bir miktar sıvı konur ve daha sonra bu sıvının miktarı kaydedilir.

   - Bu silindirin içerisinde daha sonra birkaç cisim atılır ve yeniden oluşan sıvı miktarı kaydedilir.

   - Ardından ikinci ölçümden bir ölçüm çıkarılır.

   - İşte böylece aradaki fark ile katı bir cismin hacmini ölçmek mümkün.

   O şekilde siz de farklı denemeler yapabilir ve maddenin ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda verilen örnekleri ele alarak değişik denemeler gerçekleştirmeniz. Aynı zamanda hem kütle hem de hacim üzerinden madde ölçülü konusundaki tüm bilgileri iyi bilmeniz gerekmektedir.

   Not: Işık, ısı ses, elektrik ya da gölge gibi madde olmadıklarından dolayı bu varlıkların kütle ve hacmi bulunmaz. Bu sebepten dolayı kütle ve hacim açısından ölçümleri yapılamaz. Ayrıca şeker ve tuz gibi maddeler su içerisinde eridiği için, bu maddeleri suyun içine atarak ölçümünü gerçekleştiremeyiz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  KÜTLE ÖLÇÜLERİ  Bir cisimde bulunan madde miktarına kütle denir.  Kütle ölçüsü birimi gramdır.  Gram kısaca (g) harfi ile gösterilir.  (+4) santigrad.

  ... konulu sunumlar: "KÜTLE ÖLÇÜLERİ  Bir cisimde bulunan madde miktarına kütle denir.  Kütle ölçüsü birimi gramdır.  Gram kısaca (g) harfi ile gösterilir.  (+4) santigrad."— Sunum transkripti:

  1 KÜTLE ÖLÇÜLERİ  Bir cisimde bulunan madde miktarına kütle denir.  Kütle ölçüsü birimi gramdır.  Gram kısaca (g) harfi ile gösterilir.  (+4) santigrad derecedeki 1cm küp arı suyun kütlesine 1 gram denir.  Bir cismin kütlesine yer tarafından uygulanan yer çekimi kuvvetine o cismin ağırlığı denir.  Cisimlerin kütleleri terazi ve baskül gibi tartı aletleri ile ölçülür.

  2 UYARI :  Ağırlık ve kütle farklı değerlerdir.  Bir cismin ağırlığı, o cismin kütlesi değildir.  Eşit kollu terazi ile ölçtüğümüz kütledir. Ağırlık değildir.  Günlük hayatta yanlış olarak kütle yerine ağırlık kullanılır.

  3 UYARI :  1 kental = 100 kg  1 ton = 1000 kg  1 çeki = 250 kg  1 kg = 1000 g Soru : 1 ton 1 ton daha kaç eder? Cevap : tonton eder.

  4 BRÜT KÜTLE, NET KÜTLE, DARA Brüt kütle : Bir maddenin kabı ile birlikte olan kütlesidir. Brüt kütle = net kütle + dara Dara : Bir maddenin bulunduğu kabın kütlesidir. Dara = brüt kütle – net kütle Net kütle : Brüt kütleden daranın çıkarılmasıyla bulunan kütledir. Net = brüt kütle - dara

  5 Örnek : Bir yoğurt kabının darası 190 g’dır. Kabın içindeki yoğurdun kütlesi 470 g olduğuna göre, brüt kütlesi kaç g’dır? Çözüm : Brüt kütle = net kütle + dara = 470 + 190 = 470 + 190 = 660 g = 660 g Örnek : Kömür yüklü bir kamyonun brüt kütlesi 18 400 kg’dır. Kömürün kütlesi 9 600 kg’dır. Kamyonun darası kaç kg’dır? Çözüm : Dara = brüt kütle – net kütle Dara = 18 400 – 9600 Dara = 8800 kg

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  FEN ve TEKNOLOJİ

   

  A)_ KÜTLE VE KÜTLENİN ÖLÇÜLMESİ

   Bir maddenin değişmeyen madde miktarına kütle denir.
   Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
   Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır.
   Kütle birimi gramdır.
   Kilogram “kg” sembolü ile gram “g” sembolü ile gösterilir.
   1000 gram= 1 kilogram dır.
   Eşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur.
   

  Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.
   
   a)_SIVILARIN KÜTLESİNİN ÖLÇÜLMESİ
   


   Sıvı maddelerin büyük bir çoğunluğu litre ile ölçülür.
   Fakat tahin, pekmez gibi akışkanlığı az olan sıvı maddeleri litre ile ölçmek zordur.Bu nedenle akışkanlığı az olan maddeler satılırken kütleleri ölçülür.
   
   Boş kabın kütlesi ölçülür.
   Kaba sıvı madde konur.
   Kap dolu olarak tekrar ölçülür.
   
   Sıvı bir maddenin kütlesini ölçmeden önce içine konulduğu kabın kütlesini bilmek gerekir. Bu nedenle önce kabın kütlesi ölçülür.
   Boş kabın kütlesine dara denir.

   
   b)_GAZLARIN KÜTLESİNİN ÖLÇÜLMESİ

   Gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.
   Sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. Daha sonra gaz madde doldurularak yeniden ölçüm yapılır. Son ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark gaz maddenin kütlesini verir.
   
   B)_HACİM VE HACMİN ÖLÇÜLMESİ

   Tüm maddeler bulundukları ortamda bir yer kaplar. Maddelerin kapladıkları yere hacim denir. Katı ve sıvıların hacimleri vardır.
   Gaz maddeleri ise hacimleri değişkendir. Gaz maddeler bulundukları ortamı tamamen doldurabildikleri gibi basınç uygulandığı zaman da hacimleri küçüle bilir. Sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
   Örneğin kolonyacı kolonyayı şişeye doldurmadan önce dereceli silindir ile ölçer. Sıvıların hacim birimi litre ( L) dir.
   Süt, zeytin yağ, benzin gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür.
   
   a)_DÜZGÜN OLMAYAN KATI MADDELERİN HACMİNİN ÖLÇÜLMESİ

   Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılır.
   Önce dereceli silindire belli bir miktar su konulur. Daha sonra hacmini ölçeceğimiz cisim dereceli kaptaki suyun içine atılır. Taşan su miktarı cismin hacmini verir.

  Yazı kaynağı : ilkayoztas.wordpress.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap