Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  binler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır

  1 ziyaretçi

  binler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Binler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır

  Binler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır

  Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur fakat a ve b değişken olmak üzere dört basamaklı bir sayı yazarsak sorunuzun cevabı 8a5b olacaktır.

  Sayı basamakları konusuna da kısaca değinecek olursak, basamakları en sağdan saymaya başlarız; birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı şeklinde devam eder.

  Şimdi kısaca değindiğimiz konuyu biraz daha açalım, her harfin bir rakamı tasvir ettiğini varsayarak "ABCDE" beş basamaklı sayısını düşünelim. Şayet bu sayının basamaklarını göstermiş olsaydık şu şekilde yapabilirdik:

    A  B  C  D  E

     |    |    |   |    |— > Birler Basamağı

     |    |    |   |— > Onlar Basamağı

     |    |    |— > Yüzler Basamağı

     |    |— > Binler Basamağı

     |— > On Binler Basamağı

  ∵  İyi dersler ^ω^  ∴

  #OptiAdayı

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Birler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır

  Birler basamağı 8 onlar basamağı 5 olan dört basamaklı sayı kaçtır

  Cevap:8500

  Adım adım açıklama:TEŞEKKÜR ETMEYİ UNUTMA KOLAY GELSİN

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Onlar basamağı 8, binler basamağı 5 olan dört basamaklı en büyük çift sayı kaçtır.... Idea question from @Alperen540

  Binler basamağında 8 onlar basamağında 5 olan altı basamaklı en büyük sayı kaçtır

  binler basamağinda 8, onlar basamaginda 5 olan altı basamaklı en büyük sayı kaçtır?

  Onlar basamağı 8, yüzler basamağı 6, birler basamağı 4, binler basamağı 0, on binler basa

  3. Sınıf Matematik Basamak Adları Ve Basamak Değerleri konu anlatımı

  3. Sınıf Matematik Basamak Adları Ve Basamak Değerleri konu anlatımı

  En küçük basamak değeri birler basamağıdır. Bu değerler soldan sağa doğru artar. Örneğin 13 sayısının birler basamağında 3, onlar basamağında ise 1 rakamı yer alır. Ancak bu sayıda 1, onlar basamağında yer aldığı için basamak değeri ondur. Aynı zamanda 13 sayısının basamak değerlerini topladığımızda elde edilen sonucun, sayının kendisine eşit olduğunu görürüz. Onlar basamağında 10, birler basamağında 3. (10 + 3 = 13.)

   Basamak Adları ve Basamak Değerleri

   1- İki Basamaklı Sayılar ve Basamak Değerleri

   Örnekler:

   1.A. - 28

   Birler basamağında: 8

   Onlar basamağında: 2

   28 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri 20'dir. 8 rakamı ise birler basamağında yer aldığı için sayının basamak değeri kendisiyle eşittir. 

   1.B. - 34

   Birler basamağında: 4

   Onlar basamağında: 3

   4 rakamının basamak değeri - 4

   3 rakamının basamak değeri: 30

   1.C. - 47

   Birler basamağında: 7

   Onlar basamağında: 4

   7 rakamının basamak değeri: 7

   4 rakamının basamak değeri: 40 

   2- Üç Basamaklı Sayılar ve Basamak Değerleri:

   Üç basamaklı sayılarda en soldaki rakam, en yüksek basamak değerine sahip olan sayıdır. Bu değere ''yüzler basamağı'' denir.

   Örnekler:

   1.A. - 197

   Birler basamağında: 7

   Onlar basamağında: 9

   Yüzler basamağında: 1

   7 rakamının basamak değeri: 7

   9 rakamının basamak değeri: 90

   1 rakamının basamak değeri: 100

   Önemli not: 1 - 7 ve 9 rakamından küçük olmasına rağmen, yüzler basamağında yer aldığı için her iki rakamdan da daha büyük bir basamak değerine sahiptir.

   1.B. 365

   Birler basamağında: 5

   Onlar basamağında: 6

   Yüzler basamağında: 3

   5 rakamının basamak değeri: 5

   6 rakamının basamak değeri: 60

   3 rakamının basamak değeri: 300

   Önemli not: Aynı rakam bulunduğu basamağa göre farklı değerlere sahip olabilir.

   Örneğin:

   734 - 672 - 117

   7 rakamı, 734 sayısında yüzler basamağında yer aldığı için basamak değeri yedi yüzdür.

   672 sayısında onlar basamağında yer aldığı için basamak değeri yetmiştir.

   117 sayısında birler basamağında yer aldığı için basamak değeri yedidir. 

   3- Dört Basamaklı Sayılar ve Basamak Değerleri:

   Dört basamaklı en büyük tam sayı 9998'dir. 1000 ise dört basamaklı en küçük tam sayıdır.

   Örnekler:

   1.A. - 7430

   Birler basamağında: 0

   Onlar basamağında: 3

   Yüzler basamağında: 4

   Binler basamağında: 7

   0 rakamının basamak değeri: 0

   3 rakamının basamak değeri: 30

   4 rakamının basamak değeri: 400

   7 rakamının basamak değeri: 7000

   1.B. - 9123

   Birler basamağında: 3

   Onlar basamağında: 2

   Yüzler basamağında: 1

   Binler basamağında: 9

   3 rakamının basamak değeri: 3

   2 rakamının basamak değeri: 20

   1 rakamının basamak değeri: 100

   9 rakamının basamak değeri: 9000

   Not: Sayının içindeki konumuna göre ''0'' rakamının basamak değeri, on, yüz ya da bin olabilir. Sıfır, sayının en sağında yer alıyorsa basamak değeri kendisiyle eşittir.

   Örnekler:

   2019 - 0 rakamı yüzler basamağında yer aldığı için basamak değeri yüzdür.

   4205 - 0 rakamı onlar basamağında yer aldığı için basamak değeri ondur.

    4- Beş Basamaklı Sayılar ve Basamak Değerleri:

   Beş basamaklı sayılarda en büyük basamak değeri ''on binler basamağıdır.'' Beş basamaklı en küçük sayı 10000 iken en büyük sayı ise 99.999'dur.

   Örnek:

   82.732

   Birler basamağında: 2

   Onlar basamağında: 3

   Yüzler basamağında: 7

   Binler basamağında: 2

   On binler basamağında: 8

   2 rakamının basamak değeri: 2

   3 rakamının basamak değeri: 30

   7 rakamının basamak değeri: 700

   2 rakamının basamak değeri: 2000

   8 rakamının basamak değeri - 80.000

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  4. Sınıf Matematik Bölük Basamak Ve Çözümleme konu anlatımı

  4. Sınıf Matematik Bölük Basamak Ve Çözümleme konu anlatımı

  4. sınıf matematik derslerinin en önemli konularından birisi de doğal sayılarda bölümleme yaparak doğru çözümlemeye ulaşmasıdır.

   Bölük Basamak ve Çözümleme

   Bölük basamak ve çözümleme işlemlerinde öncelikle doğal sayıları bilmek önemlidir. Bu açıdan en büyük üç basamaklı doğal sayımız 999 olduğunu öğrenmişsinizdir. 1000 ise dört basamaklı en küçük sayıdır. Yani 1000 sayısı 4 basamaktan oluşmaktadır. O halde 1000 sayısını bölük basamaklarına ayırırsak;

   1 - Binler Basamağı

   0- Yüzler basamağı

   0- Onlar Basamağı

   0- Birler Basamağıdır.

   Yani 1000 4 basamaklı sayısının sözel çözümü şu şekildedir;

   0 (sıfır) birlik,

   0 (sıfır) onluk,

   0 (sıfır) yüzlük ve

   1 binliktir.

   9999 sayısı ise dört basamaklı en büyük doğal sayı olarak bilinir. 4 basamaklı olan sayıların tümünün bölük basamağı yukarıdaki gibi ayrılır. Konu ile alakalı örnek verirsek;

   1- 5137 sayısının bölük basamak sayısını bulunuz.

   Çözüm: 5137 sayısı dört basamaklı bir sayıdır.

   5 binlik

   1 yüzlük

   3 onluk ve

   7 birlikten oluşur.

   2- 52537 sayısının bölük basamak sayısını bulunuz.

   Çözüm: 52537 sayısı beş basamaklı bir sayıdır.

   5 on binlik,

   2 binlik

   5 yüzlük

   3 onluk ve

   7 birlikten oluşur.

   Doğal sayılarda her rakamın yazıldığı bir yer yani basamak vardır. Rakamların aldığı yere göre de her bir basamak farklı değerlere sahip olur.

   Bölük: Matematikte beş ve beşten daha fazla basamağa sahip olan doğal sayıları kolaylıkla okumak ve yazmak için rakamlar öncelikle sağdan sola doğru üçerli gruplar halinde ayrılır. Bu ayrılan grupların her birine “bölük” adı verilir. Birler bölüğü denilen kısım birler, onlar ve yüzler basamaklarının birleşmesinden oluşur. Binler bölüğü ise binler, on binler ve yüz binler basamaklarının birleşiminden oluşur.

   Beş ve daha fazla basamağa sahip olan sayıları bölükler halinde yasmak için her bölük arasında bir boşluk bırakılır. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

   - 621 774,

   - 47 630 gibi. Burada sağdan sola doğru 3 rakamlar bölüklere ayrılmış ve aralarına ayırmak için boşluk bırakılmıştır. Böylece sayılar hem daha kolay yazılır hem de daha kolay okunur.

   Çözümleme: Bir doğal sayıyı öncelikle toplam rakamların basamak değerleri ile beraber toplamının yazılmasına denir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

   1- 242 580 sayısını, hem sayıda bulunan rakamların basamak değerlerini berber yazarak çözümleyelim.

   çözüm: 242 580 = 200 000 + 40 000 + 2 000 + 500 + 80

   2 yüz binlik + 4 on binlik + 2 binlik + 5 yüzlük + 8 onluk

   Bu şekilde sayılar arasında bir çözümleme yapabilirsiniz.

   2- 36 872 sayısını, hem sayıda bulunan rakamların basamak değerlerini berber yazarak çözümleyelim.

   çözüm: 36 872 = 30 000 + 6 000 + 800 + 70 + 2

   3 on binlik + 6 binlik + 8 yüzlük + 7 onluk + 2 birlik.

   3- 6 yüz binlik + 1 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 1 onluk şeklinde verilen çözümlemede rakamları toplayarak bir sayı haline getirin.

   613 710 şeklinde çözüm bulunur.

   Genel sayıların toplamı ise;

   600 000 + 10 000 + 3 000 + 700 + 10 şeklinde olmaktadır. Bu tür sorularda çözüme ulaşma için iki şekilde de sağlama yapmanız önerilir. Bu sağlama işlemini çözümleme esnasında basamaklarına ayırarak ve rakamları toplayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap