Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilsem sınavı tabletle mı yapılıyor 2023

  1 ziyaretçi

  bilsem sınavı tabletle mı yapılıyor 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  BİLSEM TABLET SINAVI NASIL YAPILIR?

  BİLSEM TABLET SINAVI NASIL YAPILIR?

  Özel yetenekleri olan öğrencileri keşfedip onları bünyesine alarak yetenekleri doğrultusunda eğitimler verip, yeteneklerini üst düzeyde kullanmaları için açılmış olan ve devlete bağlı olup özel bir kurum olan BİLSEM sınavlar ile öğrenci seçmektedir. Yapılacak olan sınav iki farklı aşamada değerlendirilmektedir. Özel öğrenciler arandığı için tek aşamada karar verilemeyeceği düşünülmekte ve toplu sınav yanı sıra bir de mülakat sınavı yapılmaktadır. 1 sınıf, 2. Sınıf ve de 3 Sınıf düzeylerinde sınavlar yapılmaktadır. İki aşamalı sınavın birincisi genel tarama sınavıdır bir diğeri de bireysel mülakatlardır. Birinci aşamaya girmeyen öğrenciler ikinci aşamaya giremezler. Yani bireysel mülakata girebilmek için birinci aşama zorunludur.

  Bilsem Sınavı Aşamaları

  BİLSEM sınavlarına başvuruda bulunan öğrencilerin isimleri öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmekte ve düzenlemeler ile sınav yerlerini belirlemekte ve açıklamaktadır. Daha sonra öğrenciler sınava girmeleri gereken yerlere gidip sınava girmektedirler. İlk aşamada girecek olan bütün öğrencilere tabletler dağıtılıyor ve tabletlerde yüklü olan BİLSEM uygulaması ile öğrenciler sınav sorularının cevaplarını doldurup tabletleri gözetmen olan öğretmenlere teslim ediyorlar. Yani aslında sınav online olmaktadır fakat buna rağmen öğrenciler bir gözetmen altında belirli okullarda sınavlara girmektedirler. Direkt olarak öğrencilerin yardımsız olarak doldurmuş olduklarını görmek amacıyla bu şekilde yapılmaktadır. Sınıflarda 10 ile 20 arasında kişi sayılarıyla öğrenci grupları olmaktadır ve bu gruplar elektronik bir ortamda tabletler eşliğiyle sınavlara girmektedir.

  Bilsem Tablet Sınavları

  Yetenekleriyle ön planda olan ve yaşıtlarından daha üstün zekaya sahip olan öğrencileri bünyesine alıp onları geliştirmek için eğitim veren BİLSEM özel kurumu iki aşamalı sınavlarının ilk aşamasını dijital ortamlarda tabletler ile yapmaktadır. Tabletlerin bulunduğu odalarda 10 ile 20 kişilik gruplar bulunmakta ve başlarında bir gözetmen öğretmen bulunmaktadır. Bu sınavlarda gözetmen öğretmenler tabletlerden online sınavları açarak bilgileri girmeye yardımcı olur ve öğrenciler soruları cevaplandırırlar. Bu sınav sonuçlarına göre ikinci aşamada bireysel olarak görüşmeler olan sınava giriş hakkı kazanırlar.

  Tablet Sınavı Nasıl Yapılır.

  Bilsem sınavına girecek öğrenciler sınav tarihini ve saatini öğrendikten sonra zamanı geldiğinde tablet sınavına girmek için belirlenen bilsem sınavı yapılacak okuluna giderler. Sınav girmek için yanlarında kimlik ve bilsem sınav kâğıdı götürmeleri gerekmektedir. Bilsem sınav kağıdını okullarından öğretmen veya müdür teslim etmektedir. Bilim ve sanat merkezi sınavı için aldığınız sınav kağıdında öncelikle barkod olup olmadığını kontrol ediniz.2019 bilsem sınav başvuruları sonrası sınav kağıtları barkotlu olarak verilmektedir. Bilsem tablet sınavının yapılacağı yerde sınav yapacak öğretmen çocukları toplayarak sıraya sokarak sınava alır. Sınav esnasında sorun yaşamamak için ve birinci sınıfların tablete alışması için bilsem tablet sınavı demo’su yapılır. Burada çocuklar tabletten soruları cevapladığında yeşil tik olarak görünecektir. Buradaki amaç sınavda çocuğun tableti tam olarak alışmış olması ve kullanmayı öğrenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bilsem tablet demo’sundaki sorular sınavın sonucunu etkilememektedir.

  Tablet sınavında tüm sorular aynımı? Tablet sınavında çocukların çözdükleri sorular Bilsem Soru Havuzundan çekilmektedir. Herkese farklı sorular gelmektedir ve 1.2.3. sınıflar için ortak konu başlıklı sorularda mevcuttur.

  Tablet sınavında çocuğun tabletinde sorun var ise algılamada veya şarj olarak eksik olup sınav esnasında kapanması durumunda öğretmene bilgi verilmesi gerekmektedir. Eğer çocuğunuz sınavdan çıktığında bu konuda tablet sınavında sorun yaşayıp yaşamadığını sorarsanız ve sorun yasadığını belirtirse tutanak tutturmanızı tavsiye ederiz.

  Çocuklarımız genelde çıkınca sorular çok basitti hepsini doğru yaptım derse genel olarak çoğunu düşünmeden yaptığını düşünebiliriz. Çocuğunuz zorlandım çok zordu derse düşünerek yaptığını düşünebiliriz eğer kitap veya ders almamışsa öğrenci. Genel olarak bilinçli öğrenciler yanlış sayısını tahmin edebiliyor. Öğrencimiz 7 yanlışım var diyorsa ben genelde üzerine +6 daha eklerim. Genelde bildiğini zannettiği 6 soruda daha yanlış yapmaktadırlar..

  Bilsem Tablet sınavında kaç soru sorulur: Bilim ve sanat merkezi tablet üzerinden yapılan sınavda her sene soru sayıları değişmektedir. Genel olarak 60’ı soru sorulmaktadır. Tablet üzerinden olduğu için ve soruların anında düşünülüp cevaplaması gerektiği için sınav 35 veya 50 dk. arasında bitmektedir.

  Tablet sınavında En Fazla kaç yanlış yapmalı: Bilsem’de 1. Sınıfta en fazla yanlış yapabileceği soru sayısı 23 dür. Aslında bu sayıya takılarak rehavete girmemek lazım. Bilsem sınavında full yani tam puan almaya yönelik çalışmak gerekir.

  Yazı kaynağı : www.bilsemkitabi.com

  B�LSEM s�nav tarihleri belli oldu! B�LSEM s�nav� ne zaman 2023?

  B�LSEM s�nav tarihleri belli oldu! B�LSEM s�nav� ne zaman 2023?

  Milli E�itim Bakanl���'na ba�l� Bilim Sanat Merkezi (B�LSEM) s�nav takvimi belli oldu. ��rencilerin yetenek alanlar�na g�re aday g�sterilme i�lemleri Aral�k ay�n�n 19-30 Aral�k tarihleri aras�nda ger�ekle�tirildi. ��renciler i�in aday g�sterme s�reci, okul y�nlendirme komisyonlar� taraf�ndan y�r�t�lecek. Peki B�LSEM s�nav� ne zaman? ��te 2023 B�LSEM s�nav tarihleri

  �zel yetenekli ��rencilerin e�itim ald��� B�LSEM s�nav tarihleri belli oldu.

  B�LSEM SINAVI NE ZAMAN 2023?

  B�LSEM'de �n de�erlendirme uygulamalar� genel zihinsel yetenek alan� i�in il tan�lama s�nav komisyonlar� taraf�ndan belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar �zerinden, resim ve m�zik yetenek alanlar� i�in ise ��rencilerin kay�tl� bulunduklar� okullarda elektronik ortamda 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

  Bireysel de�erlendirme s�nav� ise 15 May�s -28 Temmuz tarih aral���nda ger�ekle�ecek. Bu s�nav�n sonu�lar� ise 4 A�ustos tarihinde a��klanacak.

  B�LSEM SINAV KILAVUZU ���N TIKLAYIN

  B�LSEM s�nav�, �zel yetenekli �ocuklar�n potansiyellerini tespit etmek amac�yla MEB �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�rl��� taraf�ndan yap�l�r. Bilim ve Sanat Merkezinin k�salt�lmas� olarak adland�r�lan B�LSEM'ler, �zel yetenekli ��rencilerin okul sonras� ek olarak e�itim alabilecekleri kurumlard�r.

  B�LSEM s�nav� resim, m�zik ve genel zihinsel beceri olarak �� grupta ele al�n�r. B�LSEM s�nav�, s�n�f ��retmenleri taraf�ndan yap�l�r ve s�navda ba�ar�l� olan ��renciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde e�itim almaya hak kazan�rlar.

  B�LSEM'E HANG� ��RENC�LER SE��L�R?

  B�LSEM s�navlar�na ilk��retimde �rg�n e�itim alan t�m ��renciler kat�labiliyor. B�LSEM s�navlar�nda ��renciler resim, e�itim ve genel zihinsel kategorilerinden s�nava girer ve ba�ar�l� olduklar� kategoride e�itim al�rlar

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Bilsem Sınavı Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

  Bilsem Sınavı Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

  2022 -2023 dönemi Bilsem sınav tarihleri 6 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. 2022-2023 dönemi Bilsem takvimi  ulaşmak için tıklayınız.

  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU’na göre  2022 -2023 yılında yapılacak olan Bilsem ön değerlendirme uygulamalarının TABLET üzerinden yapılacağı açıklanmıştır.   

  Bilsem Online’a  ÜCRETSİZ KAYIT OLMAK için tıklayınız

  Türkiye'nin En Kapsamlı BİLSEM Sınavına Hazırlık Platformu olan Bilsem Online ile tüm platformlardan(Telefon – Tablet – Bilgisayar)  çocuğunuzu Bilsem Sınavına hazırlayabilirsiniz.  

  Bilsem Online’a  ÜCRETSİZ KAYIT OLMAK için tıklayınız

  Bilsem sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihlere ulaşmak için tıklayınız.

  Bilsem sınavı 2022 tarihleri açıklanmıştır ulaşmak için tıklayınız.

  Bilsemonline Kısa Süreli Bellek, Perspektif, Matris vb. 12 tane kategoriden, akademisyenler tarafından hazırlanmış sorularla çocuklarınızın gelişmesini sağlar. Türkiye’de alanında kullanıcılarına BİLİŞSEL RAPOR sunan İLK ve TEK platformudur. Bilsemonline ile Bilsem Sınavına hazırlanmak için tıklayınız.

  2023 yılında yapılacak olan BİLSEM sınavları için bilsemonline.com’u takip etmeyi unutmayınız!!

  Bilsem Online BİLSEM sınavlarına %100 uyumlu tek platformdur. Bilsemonline ile Bilsem Sınavına hazırlanmak için şimdi kaydolun.

  Ayrıca bu sınava katılacak öğrenciler içinde Türkiye’nin bu alandaki Lider platformu Bilsemonline ile hazırlanmak için şimdi kaydolun.

  Öğretmenlerin en çok tavsiye ettiği uygulama olan Bilsem Online ile çocuğumuzu sınava daha etkili hazırlayabilir aynı zamanda zeka gelişimini destekleyebilirsiniz.

  #bilsem sınavı ne zaman #bilsem sınav takvimi #bilsem sınavı ne zaman 2022 #bilsem sınav tarihleri #bilsem takvimi 2022 #bilsem sınavları ne zaman #bilsem başvuru tarihleri #bilsem sınavı #bilsem hazırlık  #bilsem sınavı ne zaman 2023 #bilsem takvimi 2023

  Yazı kaynağı : www.bilsemonline.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap