Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilsem resim sınavı nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  bilsem resim sınavı nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilsem Resim Alanından Değerlendirmeye Alınacak Öğrencileri Neler Bekliyor?

  Bilsem Resim Alanından Değerlendirmeye Alınacak Öğrencileri Neler Bekliyor?

  Bilsemonline ile sınava hazırlanan öğrencilerimiz ikinci aşamaya geçerek bireysel değerlendirmeye hak kazandılar. Velilerimizden gelen teşekkür mesajları ve yüzlerce minik dostlarımızın başarısı bizleri çok gururlandırdı. İkinci aşama için de benzer başarıyı bekliyoruz.

  Zengin içeriğimiz ile sadece sınav için değil, zeka gelişimi için de en iyi platform olan bilsemonline, çocukların gelişimine doğrudan katkı sağlamakla birlikte gelecekte hayatı ve fikirleri anlamaları noktasında çocukların zekasının olumlu gelişimine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çağın tüm gereksinimlerine uygun sistemi ile çocukların gelişimi için en uygun online zemini ülkemiz çocukları hazırlamıştır ve geliştirmektedir.

  Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

  1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde;

  a. Uygulamalar bir günde sabah 2 oturum ve öğleden sonra 2 oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden adayların sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

  b. 1. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Tasarım ve Kompozisyon”

  c. 2. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” ile 2. oturumda “Tasarım ve Komposizyon”

  d. 3. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Gözleme Dayalı Tasarım ve          Kompozisyon” değerlendirmeleri yapılacaktır.

  2. “İmgesel Resim”, “Tasarım ve Kompozisyon” ve “Gözleme Dayalı Tasarım ve Kompozisyon”” başlıklarının konuları Genel Müdürlükler tarafından belirlenip uygulama günü il özel eğitim ve rehberlik şube müdürlüklerine ve BİLSEM müdürlüklerine elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

  3. Uygulama kâğıtları; A3 kâğıdı üzerine adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.

  4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.

  5. Her bir üye, aday isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen puanlardan en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç puanın aritmetik ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.

  6. Uygulama öncesi adaylara puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Adayların dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilecektir.

  7. Uygulama; 2B kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş ve A3 kâğıt ile yapılacaktır. Uygulamada kullanılacak tüm malzemeler BİLSEM’ler tarafından temin edilecektir.

  8. Uygulamaya girecek adayların uygulama salonlarına alınırken yanlarında kâğıt, kalem, boya kalemi vb. materyaller bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Adayların kâğıt üzerinde siyah renkli kalem dışında bir kalem ile çizme, boyama vb. işaretleme yapmaları durumunda adayın kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Bireysel değerlendirmeye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz…

  GÖRSEL SANATLAR (RESİM) YETENEK ALANINDA BİLSEM’DE NELER YAPILMAKTADIR?

  Görsel sanatlar yetenek alanında tanılanan üstün yetenekli çocuklara BİLSEM’de görsel sabatlarda okuryazarlık eğitimi verilmektedir. Görsel sanatların tüm alanlarıyla (resim, heykel karikatür, grafik, fotoğraf seramik tasarm, rölyef vb,) ilgili etkinlikler düzenlenip öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.bilsemonline.com

  BİLSEM Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

  1. Bireysel değerlendirme aşamasında;

  a. 1 ve 2. sınıflar için “Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama” ile birlikte
  “İmgesel Tasarım”

  b. 3 ve 4. sınıflar için “Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) ile
  birlikte “İmgesel Tasarım” değerlendirmeleri yapılacaktır.

  2. “Okunan Hikayeyi Görsel Olarak Tamamlama”, “İmgesel Tasarım” ve “Cansız
  Modelden Çizim” başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından kura
  yöntemiyle belirlenerek sınav günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile
  BİLSEM Müdürlerine online olarak gönderilecektir. Birbiriyle ilişkisiz olmak koşuluyla seçilen üç konudan öğrencinin bir kompozisyon oluşturması beklenecektir.

  3. Sınav kâğıtları; 35x50 ebat üzerine öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.

  4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve
  yaratıcılık karakteristik özellikleri çerçevesinde yapılacaktır.

  5. Her bir üye isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen notların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun ortalaması alınarak Aday Puanı oluşturulacaktır.

  6. Sınav öncesi öğrencilere puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

  7. İllerde oluşturulacak olan Görsel Sanatlar Komisyonları mümkün olduğunca tek ya da en az sayıda olacaktır.

  8. Her komisyon 5 kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri yönerge kapsamında olacaktır.

  9. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmaması göz önünde
  bulundurulacaktır.

  10. Komisyon üyeleri sınav esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri
  koordine amaçlı sınav binasında görevlendirilecektir.

  11. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğundan, değerlendirme sürecinde komisyon üyeleri (ortalama üç gün) görevli izinli sayılacaklardır.

  *** BİLSEM Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri Detayları için Buraya Tıklayınız

  Yazı kaynağı : bilsem.sinavtakvim.com

  BİLSEM TABLET SINAVI NASIL YAPILIR?

  BİLSEM TABLET SINAVI NASIL YAPILIR?

  Özel yetenekleri olan öğrencileri keşfedip onları bünyesine alarak yetenekleri doğrultusunda eğitimler verip, yeteneklerini üst düzeyde kullanmaları için açılmış olan ve devlete bağlı olup özel bir kurum olan BİLSEM sınavlar ile öğrenci seçmektedir. Yapılacak olan sınav iki farklı aşamada değerlendirilmektedir. Özel öğrenciler arandığı için tek aşamada karar verilemeyeceği düşünülmekte ve toplu sınav yanı sıra bir de mülakat sınavı yapılmaktadır. 1 sınıf, 2. Sınıf ve de 3 Sınıf düzeylerinde sınavlar yapılmaktadır. İki aşamalı sınavın birincisi genel tarama sınavıdır bir diğeri de bireysel mülakatlardır. Birinci aşamaya girmeyen öğrenciler ikinci aşamaya giremezler. Yani bireysel mülakata girebilmek için birinci aşama zorunludur.

  Bilsem Sınavı Aşamaları

  BİLSEM sınavlarına başvuruda bulunan öğrencilerin isimleri öncelikle Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmekte ve düzenlemeler ile sınav yerlerini belirlemekte ve açıklamaktadır. Daha sonra öğrenciler sınava girmeleri gereken yerlere gidip sınava girmektedirler. İlk aşamada girecek olan bütün öğrencilere tabletler dağıtılıyor ve tabletlerde yüklü olan BİLSEM uygulaması ile öğrenciler sınav sorularının cevaplarını doldurup tabletleri gözetmen olan öğretmenlere teslim ediyorlar. Yani aslında sınav online olmaktadır fakat buna rağmen öğrenciler bir gözetmen altında belirli okullarda sınavlara girmektedirler. Direkt olarak öğrencilerin yardımsız olarak doldurmuş olduklarını görmek amacıyla bu şekilde yapılmaktadır. Sınıflarda 10 ile 20 arasında kişi sayılarıyla öğrenci grupları olmaktadır ve bu gruplar elektronik bir ortamda tabletler eşliğiyle sınavlara girmektedir.

  Bilsem Tablet Sınavları

  Yetenekleriyle ön planda olan ve yaşıtlarından daha üstün zekaya sahip olan öğrencileri bünyesine alıp onları geliştirmek için eğitim veren BİLSEM özel kurumu iki aşamalı sınavlarının ilk aşamasını dijital ortamlarda tabletler ile yapmaktadır. Tabletlerin bulunduğu odalarda 10 ile 20 kişilik gruplar bulunmakta ve başlarında bir gözetmen öğretmen bulunmaktadır. Bu sınavlarda gözetmen öğretmenler tabletlerden online sınavları açarak bilgileri girmeye yardımcı olur ve öğrenciler soruları cevaplandırırlar. Bu sınav sonuçlarına göre ikinci aşamada bireysel olarak görüşmeler olan sınava giriş hakkı kazanırlar.

  Tablet Sınavı Nasıl Yapılır.

  Bilsem sınavına girecek öğrenciler sınav tarihini ve saatini öğrendikten sonra zamanı geldiğinde tablet sınavına girmek için belirlenen bilsem sınavı yapılacak okuluna giderler. Sınav girmek için yanlarında kimlik ve bilsem sınav kâğıdı götürmeleri gerekmektedir. Bilsem sınav kağıdını okullarından öğretmen veya müdür teslim etmektedir. Bilim ve sanat merkezi sınavı için aldığınız sınav kağıdında öncelikle barkod olup olmadığını kontrol ediniz.2019 bilsem sınav başvuruları sonrası sınav kağıtları barkotlu olarak verilmektedir. Bilsem tablet sınavının yapılacağı yerde sınav yapacak öğretmen çocukları toplayarak sıraya sokarak sınava alır. Sınav esnasında sorun yaşamamak için ve birinci sınıfların tablete alışması için bilsem tablet sınavı demo’su yapılır. Burada çocuklar tabletten soruları cevapladığında yeşil tik olarak görünecektir. Buradaki amaç sınavda çocuğun tableti tam olarak alışmış olması ve kullanmayı öğrenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bilsem tablet demo’sundaki sorular sınavın sonucunu etkilememektedir.

  Tablet sınavında tüm sorular aynımı? Tablet sınavında çocukların çözdükleri sorular Bilsem Soru Havuzundan çekilmektedir. Herkese farklı sorular gelmektedir ve 1.2.3. sınıflar için ortak konu başlıklı sorularda mevcuttur.

  Tablet sınavında çocuğun tabletinde sorun var ise algılamada veya şarj olarak eksik olup sınav esnasında kapanması durumunda öğretmene bilgi verilmesi gerekmektedir. Eğer çocuğunuz sınavdan çıktığında bu konuda tablet sınavında sorun yaşayıp yaşamadığını sorarsanız ve sorun yasadığını belirtirse tutanak tutturmanızı tavsiye ederiz.

  Çocuklarımız genelde çıkınca sorular çok basitti hepsini doğru yaptım derse genel olarak çoğunu düşünmeden yaptığını düşünebiliriz. Çocuğunuz zorlandım çok zordu derse düşünerek yaptığını düşünebiliriz eğer kitap veya ders almamışsa öğrenci. Genel olarak bilinçli öğrenciler yanlış sayısını tahmin edebiliyor. Öğrencimiz 7 yanlışım var diyorsa ben genelde üzerine +6 daha eklerim. Genelde bildiğini zannettiği 6 soruda daha yanlış yapmaktadırlar..

  Bilsem Tablet sınavında kaç soru sorulur: Bilim ve sanat merkezi tablet üzerinden yapılan sınavda her sene soru sayıları değişmektedir. Genel olarak 60’ı soru sorulmaktadır. Tablet üzerinden olduğu için ve soruların anında düşünülüp cevaplaması gerektiği için sınav 35 veya 50 dk. arasında bitmektedir.

  Tablet sınavında En Fazla kaç yanlış yapmalı: Bilsem’de 1. Sınıfta en fazla yanlış yapabileceği soru sayısı 23 dür. Aslında bu sayıya takılarak rehavete girmemek lazım. Bilsem sınavında full yani tam puan almaya yönelik çalışmak gerekir.

  Yazı kaynağı : www.bilsemkitabi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap