Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilinçli tüketici ile ilgili resimler

  1 ziyaretçi

  bilinçli tüketici ile ilgili resimler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  #dünyaenerjitasarrufuhaftası #tasarruf | Enerji, Enerji tasarrufu, Faaliyetler

  “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu resim yarışması başvuruları alınmaya başladı. | Tükçev

  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü; Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda, eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla tüm Türkiye’de resmi ve özel okullar da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerini kapsayan “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu resim yarışması düzenlenmiştir.

  ESERLER NEREYE TESLİM EDİLECEK?

  Resim yarışmasına öğrencilerimiz, doldurup imzaladıkları fotoğraflı başvuru formu ve 35×50 formatındaki eserin aslı (orijinali) ile katılabilirler.

  Öğrencilerimiz, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://tuketici.gtb.gov.tr/adresinden

  ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/ve https://twitter.com/etuketicisosyal medya adreslerinden, başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşabilirler.

  Öğrencilerimizin, resimlerini,1 Kasım 2017 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında, Yarışma Şartnamesi ekinde iletişim bilgileri belirtilen yaşadıkları şehirde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunan yarışma sekretaryasına, elden, posta veya kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor.

  Öğrencilerimiz, ayrıca yarışmayla ilgili (0 312) 449 44 11 – 449 44 73 no’lu telefonlardan bilgi alabilirler.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Detaylı Bilgi ve Yarışma Şartnamesine Ulaşmak İçin;

  http://tuketici.gtb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.tukcev.org.tr

  Bilinçli Tüketici ve Tüketici Hakları konulu Resim Yarışması Adana Birinciliği - Kasım Sacide Ener Ortaokulu

  TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASI

  TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASI

  TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASI

  Tüketici Hakları Konulu Resim Yarışması

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü

  BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI KONULU

  RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  KONUSU                  : Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır.

  TÜRÜ                                   : Resim yarışması

  AMACI                     : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

  KAPSAMI                : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri

  GENEL KATILIM ŞARTLARI:

  adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Başvuru Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

  Tablo-1 Etiket

  (Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzünün Sol Alt Köşesine Yapıştırılacak)

  ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

  YARIŞMA TAKVİMİ                    :

  İlk Başvuru Tarihi                              : 01 Kasım 2017 Pazartesi

  Eserlerin Son Teslim Tarihi                : 02 Şubat 2018 Cuma (mesai bitimine kadar)

  Seçici Kurul Değerlendirmesi            : 15-16 Şubat 2018 Perşembe / Cuma

  Ödül Kazananları Açıklanması          : 01 Mart 2018 Perşembe

  Ödül Törenin Düzenlenmesi             : Ayrıca Duyurulacaktır.

  Resimlerin Sergilenmesi                     : Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

  DEĞERLENDİRME

  Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

  SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

  Prof. Dr. Adnan TEPECİK

  Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

  ÖDÜLLER

  Tablo-3 Ödüller  

  YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

  Yarışma sonuçları

  http://tuketici.gtb.gov.tr,

  https://www.facebook.com/etuketici/

  https://twitter.com/etuketici

  adreslerinden duyurulacaktır.

  KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

  ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

  ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

  Ödül töreninin yeri ve saati Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün http://tuketici.gtb.gov.tr

  https://www.facebook.com/etuketici/

  https://twitter.com/etuketici

  İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

  YARIŞMA SEKRETERYASI

  İllerde Bulunan Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

  İletişim için:

  Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

  Devlet GÜLDAĞ (Mühendis) – Erkan VURAL (Memur)

  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

  Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

  Başvuru Adresi :

  Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)

  Bilgi İçin :

  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

  Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü

  Telefon           : 0 312 449 44 73 – 0 312 449 44 11

  Fax                 : 0 312 449 45 22

  e-posta            : [email protected]

  Katılım Formunu indirmek için tıklayınız

  Yazı kaynağı : turkmentekinihl.meb.k12.tr

  Resimci Abi

  Resimci Abi

  T.C. TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü “BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI” KONULU TÜRKİYE GENELİ ORTAOKULLAR ARASI RESİM YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI 2022 YILI

  KONUSU : Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.
  TÜRÜ : Resim yarışması
  AMACI : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.
  KAPSAMI : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri
  GENEL KATILIM ŞARTLARI :
   Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul öğrencileri katılabilir.
   Yarışmaya katılım ücretsizdir.
   Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
   Yarışma ortaokul ve dengi okulların 5,6,7 ve 8 inci sınıfları arasında sınıfları olmak üzere tek kategori de yapılacaktır.
   Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
   Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
   Eserler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
   Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
   Eserlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir. Eserlerin teslim edilecekleri Ticaret İl Müdürlükleri listesi şartnamenin en altta bulunan sayfa 10, 11, 12 v 13’de ayrıca sunulmaktadır. Hangi ilden katılım sağlanacak ise eser sahibi veya okulu ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata geçecektir.
   Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinde duyurular kısmından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Yarışma Şartnamesi” içerisinde bulunan gerekli formları doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
   Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
   Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir.
   Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.
   Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
   Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir. Ticaret İl Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Yalnızca ödüle layık görülen Türkiye Geneli Derecesine giren eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce muhafaza edilecektir.
   Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir) kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.
   Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
   Yarışma katılımcısı öğrenci bireysel başvurabilir ya da okul ile toplu olarak eserini iletebilecektir.
   Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
   Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzüne aşağıda bulunan (tablo-1 etiket) etiket yapıştırılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

  YARIŞMA TAKVİMİ :
  İlk Başvuru Tarihi : 24 Ekim 2022 Pazartesi
  Eserlerin Son Teslim Tarihi : 06 Ocak 2023 Cuma (mesai bitimine kadar)
  Seçici Kurul Değerlendirmesi : 01-02 Şubat 2023 Çarşamba/Perşembe
  Ödül Kazananları Açıklanması : 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)
  (Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan tören sonrasında tüm yarışmacılara duyurulacak daha öncesinde duyuru yapılmayacaktır.
  Ödül Törenin Düzenlenmesi : 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)
  Eserlerin Sergilenmesi : 15 Mart 2023 Çarşamba Günü (değişebilir)
  Dünya Tüketiciler Günü kapsamında yapılacak olan Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Sergilenecektir.

  ÖDÜLLER

  KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER :
   Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Katılım Formu, Taahhütname ile Veli İzin Belgesi”
   Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)
  ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI :
   Eserler en geç 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 17:00’de İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.
   Kargo ücreti gönderene aittir.

  İLETİŞİM İÇİN :
  Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)
  Devlet GÜLDAĞ (Mühendis) – Erkan VURAL (Memur)
  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
  Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü
  Başvuru Adresi :
  Ticaret İl Müdürlükleri (Bknz. Tablo)
  BİLGİ İÇİN :
  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
  Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü
  Telefon : 0 312 449 44 11 – 0 312 449 44 73
  Fax : 0 312 449 45 22
  e-posta : [email protected]

  KATILIM FORMLARI VE YARIŞMA DETAYLARI İÇİN LÜTFEN ŞARTNAMEYİ İNCELEYİNİZ- ŞARTNAMEYİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.resimciabi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap