Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilimsel felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır

  1 ziyaretçi

  bilimsel felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır, açıklayınız

  Bilimsel , felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar - Eodev.com

  Bilimsel , felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar - Eodev.com

  Cevap:

  Açıklama:

  Bilimsel, felsefi ve edebi metinler insan hayatının insan hayatının geneli ile ilgili kısmı ele alır ve işler.Ancak kişisel hayatı konu alan metinler ise özel olarak bir ya da birden çok kişinin yaşamına dair detaylara yer verir. Çoğunlukla bu kişiler toplumda önde olan yani ünlü kişilerdir. Örneğin; felsefi metinler varlık, ahlak, estetik gibi genel konular üzerinde dururken insan hayatını konu edinen metinlerden anı, gezi yazısı gibi türler bir insanın yaşamını tamamen anlatabilir veya onun gezdiği yerleri işler.

  Aşağıda maddeler halinde bilimsel, felsefi ve edebi metinlerin özellikleri yer almaktadır. Bunları inceleyerek bu üç türün farklı olduğu kısımları kolayca belirleyebilir, ödevinizi tamamlayabilirsiniz.

  Bilimsel metinlerin özellikleri:

  Daha çok makale, araştırma yazısı, rapor gibi metin türlerini içerir.

  Başlık, kısa özet, giriş, metin gövdesi ve sonuç kısımlarından oluşur.

  Nesnel anlatım kullanılır. (Duygu ve kişisel düşünceleri içeren anlatımlara rastlanmaz.)

  Verilerden faydalanılır (grafikler, tablolar, sayısal veriler...).

  Açık ve anlaşılır dil benimsenmekle birlikte bolca terim ve jargon kullanılabilmektedir.

  Metin çok anlamlılığa kapalıdır.

  Dilin göndergesel işlevi kullanılır.

  Felsefi metinlerin özellikleri:

  Soyutlamalardan sık sık faydalanılır.

  Kelimelerin ve düşüncelerin daha çok kavramsal yönleri tartışılır, açıklanır.

  Dil göndergesel işlevde kullanılır.

  Edebi metinlerin özellikleri:

  İnsanda estetik haz uyandırır.

  Üretildiği dönemin sosyal, kültürel, siyasal izlerini taşır.

  Sanat kaygısıyla oluşturulmuştur. Öğretici metin tarzında kullanıldığı dönemler de olmuştur.

  Kurmacadır.

  Bir tema etrafında şekillenir.

  Dil şiirsel işlevde kullanılır.

  Söz sanatlarından, betimlemelerden, yan ve mecaz anlamlardan sık sık faydalanılır.

  Her okuduğunda yeni bir anlam kazanır ve kişiye farklı bir edebi haz tattırır.

  Kendinden önce ve sonra yazılan eserlerden ayrı incelenemez; onlarla bir bütünlük içindedir.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar - Eodev.com

  Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır? Açıklayınız.

  Bilimsel, felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır?

  bilimsel felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan

  bilimsel felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan

  bilimsel felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilimsel , felsefi ve edebi metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar - Eodev.com

  Cevap:

  Açıklama:

  Bilimsel, felsefi ve edebi metinler insan hayatının insan hayatının geneli ile ilgili kısmı ele alır ve işler.Ancak kişisel hayatı konu alan metinler ise özel olarak bir ya da birden çok kişinin yaşamına dair detaylara yer verir. Çoğunlukla bu kişiler toplumda önde olan yani ünlü kişilerdir. Örneğin; felsefi metinler varlık, ahlak, estetik gibi genel konular üzerinde dururken insan hayatını konu edinen metinlerden anı, gezi yazısı gibi türler bir insanın yaşamını tamamen anlatabilir veya onun gezdiği yerleri işler.

  Aşağıda maddeler halinde bilimsel, felsefi ve edebi metinlerin özellikleri yer almaktadır. Bunları inceleyerek bu üç türün farklı olduğu kısımları kolayca belirleyebilir, ödevinizi tamamlayabilirsiniz.

  Bilimsel metinlerin özellikleri:

  Daha çok makale, araştırma yazısı, rapor gibi metin türlerini içerir.

  Başlık, kısa özet, giriş, metin gövdesi ve sonuç kısımlarından oluşur.

  Nesnel anlatım kullanılır. (Duygu ve kişisel düşünceleri içeren anlatımlara rastlanmaz.)

  Verilerden faydalanılır (grafikler, tablolar, sayısal veriler...).

  Açık ve anlaşılır dil benimsenmekle birlikte bolca terim ve jargon kullanılabilmektedir.

  Metin çok anlamlılığa kapalıdır.

  Dilin göndergesel işlevi kullanılır.

  Felsefi metinlerin özellikleri:

  Soyutlamalardan sık sık faydalanılır.

  Kelimelerin ve düşüncelerin daha çok kavramsal yönleri tartışılır, açıklanır.

  Dil göndergesel işlevde kullanılır.

  Edebi metinlerin özellikleri:

  İnsanda estetik haz uyandırır.

  Üretildiği dönemin sosyal, kültürel, siyasal izlerini taşır.

  Sanat kaygısıyla oluşturulmuştur. Öğretici metin tarzında kullanıldığı dönemler de olmuştur.

  Kurmacadır.

  Bir tema etrafında şekillenir.

  Dil şiirsel işlevde kullanılır.

  Söz sanatlarından, betimlemelerden, yan ve mecaz anlamlardan sık sık faydalanılır.

  Her okuduğunda yeni bir anlam kazanır ve kişiye farklı bir edebi haz tattırır.

  Kendinden önce ve sonra yazılan eserlerden ayrı incelenemez; onlarla bir bütünlük içindedir.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır, açıklayınız

  Page 15 - Türk Dili ve Edebiyatı 9 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri şunlardır:

  gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir.

  Toplum tarafından tanınan ve alanlarında önemli kabul edilebilecek başanlara imza atmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları ya da bizzat yaşadıkları ilginç olayları, gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.

  Anı (hatıra) türünün genel özellikleri şunlardır:

  Anı (hatıra) Türünün Tarihsel Gelişimi

  Anı ile Günlüğün Benzer ve Farklı Yanları

  Yazarın, gezip gördüğü yerleri; bu yerlerin halkını, kentsel özelliklerini, yaşayışını, törelerini, gelenek ve göreneklerini, doğal ve tarihî güzelliklerini ilgi çeken değişik yönlerini edebî bir üslup içinde kaleme alarak anlattığı öğretici metin türüne gezi yazısı (seyahatname) denir.

  Anı-Gezi Yazısı Farkı

  Dünya Edebiyatında Gezi Yazısı

  Dünya edebiyatında gezi yazısının ilk örnekleri sayılabilecek eserleri verenlerin başında Heredotos, Marco Polo, İbni Batuta gibi isimler gelir.

  Türk Edebiyatında Gezi Yazısı

  Edebiyat, sanat, spor, siyaset, iş dünyası gibi alanlarda tanınmış insanların bütünüyle hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya anlatmak amacıyla yazılan inceleme yazılarına “biyografi (yaşam öyküsü, hayat hikâyesi)” denir.

  Dünya Edebiyatında Biyografi

  Türk Edebiyatında Biyografi

  Anı ile otobiyografi arasındaki fark

  Kişi ya da kurumlann haberleşme amacıyla uzaktaki kişi ya da kurumlara gönderdiği yazılara mektup denir.

  Mektup Türleri

  Mektuplar “özel mektuplar”, “resmî mektuplar” ve “iş mektupları” olmak üzere üçe ayrılır.

  a. Özel mektuplar

  Birbirinden uzakta bulunan gerçek kişiler arasında gönderilen mektuplardır.

  b. Resmî mektuplar

  c. İş Mektupları

  Dünya Edebiyatında Mektup

  Türk Edebiyatında Mektup

  Günlük (Günce) Tarihsel Gelişimi

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Tarihi, Felsefi, Bilimsel, Edebî Metinler ve Özellikleri | Türk Dili ve Edebiyatı

  Tarihi, Felsefi, Bilimsel, Edebî Metinler ve Özellikleri

  Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına tarih tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.

  Tarihi metinlerin özellikleri şunlardır:

  Herhangi bir duygu, düşünce, hayal, intiba ve olayın dil vasıtasıyla, ama edebilik değerine sahip bir biçimde ifadesinden oluşan söz ve söylem bütününe edebi metin denir. Bir edebiyat eseri bir edebi metin olabileceği gibi, bir reklam metni, bir seçim afişi, bir gazete haberi de dil sanat görevinde kullanılmışsa edebi metindir. Bu bir “içerik (muhteva)” meselesi değildir, bu bir “biçim (şekil)” meselesidir: Edebi metinlerde anlam, mesajın bizzat biçimi aracılığıyla verilir.

  Duygu ve düşüncelerin dil vasıtasıyla estetik bir biçimde ifade edildiği söz ve söylem düzenine edebi metin; tarih incelemeleri sonucunda ortaya çıkan metinlere de tarihi metin denir.

  Bir başka ifadeyle edebi metin, duygu düşünnce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ve estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünlerine denir.

  Özellikler:
  1. İşlenmiş bir dil ve anlatımla oluşur.
  2. İnsanda güzel duygular,hayaller ve zevkler uyandırır.
  3. İnsanın duygu düşünce ve hayallerini besler.
  4. Ait oldugu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.

  Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir. Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen phileo ile bilgi bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan felsefe kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. İnsan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerle ilgili sorulara cevap bulmaya, bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır. Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir. Felsefe insanın yaşamını, değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, bu alanda insan yaşamının ve eylemlerinin kendilerine dayanacağı genel ilkelerin bilgisidir.

  Felsefi metinlerin özellikleri şunlardır:

  Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere “bilimsel metin” denir. Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir.

  Bilimsel metinlerin özellikleri şunlardır:

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Page 15 - Türk Dili ve Edebiyatı 9 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri şunlardır:

  gibi kişisel hayatla ilgili olan metinlerdir.

  Toplum tarafından tanınan ve alanlarında önemli kabul edilebilecek başanlara imza atmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları ya da bizzat yaşadıkları ilginç olayları, gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.

  Anı (hatıra) türünün genel özellikleri şunlardır:

  Anı (hatıra) Türünün Tarihsel Gelişimi

  Anı ile Günlüğün Benzer ve Farklı Yanları

  Yazarın, gezip gördüğü yerleri; bu yerlerin halkını, kentsel özelliklerini, yaşayışını, törelerini, gelenek ve göreneklerini, doğal ve tarihî güzelliklerini ilgi çeken değişik yönlerini edebî bir üslup içinde kaleme alarak anlattığı öğretici metin türüne gezi yazısı (seyahatname) denir.

  Anı-Gezi Yazısı Farkı

  Dünya Edebiyatında Gezi Yazısı

  Dünya edebiyatında gezi yazısının ilk örnekleri sayılabilecek eserleri verenlerin başında Heredotos, Marco Polo, İbni Batuta gibi isimler gelir.

  Türk Edebiyatında Gezi Yazısı

  Edebiyat, sanat, spor, siyaset, iş dünyası gibi alanlarda tanınmış insanların bütünüyle hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya anlatmak amacıyla yazılan inceleme yazılarına “biyografi (yaşam öyküsü, hayat hikâyesi)” denir.

  Dünya Edebiyatında Biyografi

  Türk Edebiyatında Biyografi

  Anı ile otobiyografi arasındaki fark

  Kişi ya da kurumlann haberleşme amacıyla uzaktaki kişi ya da kurumlara gönderdiği yazılara mektup denir.

  Mektup Türleri

  Mektuplar “özel mektuplar”, “resmî mektuplar” ve “iş mektupları” olmak üzere üçe ayrılır.

  a. Özel mektuplar

  Birbirinden uzakta bulunan gerçek kişiler arasında gönderilen mektuplardır.

  b. Resmî mektuplar

  c. İş Mektupları

  Dünya Edebiyatında Mektup

  Türk Edebiyatında Mektup

  Günlük (Günce) Tarihsel Gelişimi

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap