Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bileşke kuvveti dengeleyen kuvvetin yönü

  1 ziyaretçi

  bileşke kuvveti dengeleyen kuvvetin yönü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuvvetlerin Dengelenmesi ve Dengeleyici (Dengeleyen) Kuvvet

  Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bile�kesinin yani net kuvvetin s�f�r olmas�na kuvvetlerin dengesidenir.

  Bir cisme uygulanan kuvvete veya kuvvetlerin bile�kesine e�it büyüklükte ve z�t yönde ba�ka bir kuvvetin uygulanmas�na kuvvetlerin dengelenmesi, uygulanan bu kuvvete de dengeleyici kuvvetdenir.

  Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bile�kesi yani net kuvvet s�f�rsa, kuvvetler birbirini dengeler ve cisim dengededir. Bir cisim dengede ise eylemsizlik prensibine göre önceki hareketine aynen devam eder. Cisim ba�lang�çta duruyorsa durmaya, hareket halinde ise sabit süratli hareket yapmaya devam eder.

  a) Tek Kuvvetin Dengelenmesi :

  Cisme etki eden tek bir kuvvet varsa bu kuvvete e�it büyüklükte ve z�t yönde uygulanan di�er kuvvet dengeleyici kuvvettir.

  ▪ F1 → Cisme uygulanan kuvvet.

  ▪ F2 → Dengeleyici kuvvet.

  ▪ F1 = F2 ise R = 0 veya Fnet = 0 olur ve cisim dengededir.

  b) �ki Veya Daha Fazla Kuvvetin Dengelenmesi :

  Bir cisme etki eden iki ya da daha fazla kuvvet varsa bu kuvvetlerin bile�kesine e�it büyüklükte ve z�t yönde uygulanan di�er kuvvet dengeleyici kuvvettir.

  Dengelenmemi� kuvvetlerin etkisinde kalan cisimlerin dengede kalabilmesi için cisme uygulanan kuvvetlerin bile�kesine e�it büyüklükte ve z�t yönde dengeleyici kuvvetin uygulanmas� gerekir. Bunun için de önce cisme uygulanan net kuvvet bulunur. Sonra da cisme uygulanan net kuvvete e�it büyüklükte ve z�t yönde bir kuvvet uygulan�r.

  ▪ F1, F2 → Cisme uygulanan kuvvetler.

  ▪ R1 → F1 ve F2 kuvvetlerinin bile�kesi.

  ▪ R2 → Dengeleyici kuvvet.

  ▪ Dengeleyici kuvvet ile bile�ke kuvvetin; ▪ Do�rultular� ayn�d�r.

  ▪ Uygulama noktalar� ayn�d�r.

  ▪ Büyüklükleri ayn�d�r.

  ▪ Yönleri terstir.

  ▪ R1 = R2 ise R = 0 veya Fnet = 0 olur ve cisim dengededir.

  Örnek :Halterci, halteri tutarken yukar� yönde halterin a��rl���na e�it büyüklükte fakat z�t yönde

  kuvvet uygular. Yukar� yönde uygulanan kuvvet, a�a�� yöndeki halterin a��rl���n� dengeler.

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  6. Sınıf Fen Bilgisi Bileşke Kuvvet konu anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Bileşke Kuvvet konu anlatımı

  Farklı çeşitlerdeki birden fazla kuvvetin aynı yönde ya da aynı şekilde bir cisme kuvvet uygulaması ile bileşik kuvvet ortaya çıkmaktadır. Böylece günlük yaşantımızda ağır olan birçok farklı cisim bu şekilde kolayca hareket ettirilebilmektedir. Bu hareketi ise bileşke kuvvet ile ilgilidir. Şimdi bileşke kuvveti inceleyeceğiz ve örnekler üzerinden anlamaya çalışacağız.

  Net Kuvvet (Bileşke Kuvvet)

  Net Kuvvet (Bileşke Kuvvet)

  HATIRLA !

  Kuvvet “F” harfi ile gösterilir.

  Birimi Newton’dur. Kısaca “N” harfi ile gösterilir.

  Dinamometre ile ölçülür.

  Yazı kaynağı : fenbilimi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap