Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beyin ve sinir cerrahisi hangi hastalıklara bakar

  1 ziyaretçi

  beyin ve sinir cerrahisi hangi hastalıklara bakar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Beyin ve Sinir Cerrahisi - Medicana Sağlık Grubu

  Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

  Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

  Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahale eden bölümdür. Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirürjinin sözlük anlamı "sinir sistemi yaralarını iyi eden"dir. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Cerrahi ve mikro cerrahi işlem sırasında pek çok ileri teknoloji cihazın kullanıldığı bilim dalında görev alan hekimler 6 yıl tıp fakültesi eğitiminin ardından beş ya da altı yıl uzmanlık eğitimi alır. Nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi bölümleri ile birlikte çalışılarak gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı nöroşirürji bilim dalında uzman olan doktorlara nöroşirürjiyen ya da beyin cerrahı denir.

  Beyin Damar Hastalıkları

  Toplumda yaygın olarak görülen beyin damar hastalıkları oldukça çeşitli olduğundan tanı ve tedavi yöntemleri de fazladır. Genellikle beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve müdahale gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

  Beyin Tümörleri

  Beyin tümörlerinin büyük bir çoğunluğu bulunduğu sınırlı alan içinde kontrolsüz bir şekilde hızla büyüyen ve yayılan kitlelerdir. Primer ve sekonder olarak iki alt türü bulunur. Primer beyin tümörleri, hastanın yaşamını tehdit eden tümörlerdir ve beyindeki hücre ve yapılardan köken alırlar. Beyin yapısı gereği nadiren metastaz yaptıkları görülse de kan dolaşımı ve beyin omurilik sıvısı aracılığıyla diğer bölgelere yayıldığı da gözlenir. Genel olarak genetik ve çevresel faktörler oluşumunda rol oynar. Sekonder beyin tümörleri ise vücudun herhangi bir bölgesinde başlayarak beyne sıçrama yapan tümör türüdür. Özellikle kolon, akciğer, böbrek ve pankreas kanserleri kan dolaşımı yoluyla beyin tümörü oluşumuna sebep olur. Bu hastalarda kişilik değişimi gözlenebilir. Cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken bu tümör tipi kafatası içinde büyüyerek dokulara baskı yaparak ve kan dolaşımını bozar. Tedavi yöntemleri hastanın mevcut durumuna ve tümörün yerine ve tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Beyin tümörü dört evreden oluşur:

  Beyin Kanamaları

  Beyin içinde bulunan atardamar duvarının çeşitli nedenlerden dolayı zayıflaması ile oluşan balonsu yapının yırtılması sonucu oluşan kanamadır. Kanın beyin dokusu içine sızması ve doku tahribatı yapması ile gelişen bu durum genellikle kendiliğinden ya da travmalara bağlı olarak gelişir. Ani ve şiddetli baş ağrısı, uyuşukluk, güçsüzlük, uyku hâli, mide bulantısı ve kusma, bilinç kaybı, konuşma ve yutma güçlüğü, denge ve görme kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kafatasının herhangi bir yerinde olan kanamaya intrakraniyal, beyin dokusu içinde olan kanamalara ise intraserebral kanama denir. Beyin kanamalarının nedenleri arasında yüksek tansiyon, kafa travması, anevrizma oluşumu, böbrek yetmezliği, damar anormallikleri, kan bozuklukları, beyin tümörü, alkol ve uyuşturucu kullanımı sayılabilir. Erken tedavinin çok önemli olduğu beyin kanamasında beynin yeterince oksijenlenmesi esastır. Çoğu durumda cerrahi müdahale gerekir.

  İnme

  Beyne giden kan beslenmesinin engellenmesi sonucu meydana gelir. Beyne giden kan akışı engellenir ya da tamamen durursa beyinde hücre ölümü başlar. Buna bağlı olarak beyin hasarlanması meydana gelebileceği gibi, hayatı da ciddi bir şekilde tehlikeye sokar. İskemik ve hemorajik olmak üzere iki farklı türü bulunur. İskemik inmeye sebep olan kan pıhtısı iken, hemorajik inme beyni besleyen damarların birinde yüksek tansiyona bağlı patlama sonucu beynin hasarlanması ile oluşan durumdur. Bunlara ek olarak geçici iskemik atak, beyne giden kan akışının geçici olarak kesintiye uğraması sonucu meydana gelen inme türüdür. Belirtileri uzun süreye yayılmaz ve genellikle aniden gelişir. Uyuşukluk, yorgunluk, yüzün bir kısmında hareketsizlik ya da kayma, baş dönmesi, konuşma ve anlama güçlüğü, şiddetli baş ağrıları görülebilir. Sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, obezite, yüksek kolesterol ve diyabet inme nedenleri arasında yer alır. İnmenin sebebine bağlı olarak tedavi şekli de değişiklik gösterir. İlaçla veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

  Omurga Hastalıkları

  Omurga hastalıkları çoğunlukla yaşlılığa bağlıdır. Hayat boyu en çok yüke maruz kalan omurga zamanla yıpranır. Buna bağlı olarak kas ve eklem ağrıları, bel ve boyun fıtıkları oluşabileceği gibi travmalara bağlı lezyonlar, tümörler, doğuştan gelen bozukluklar, omurga enfeksiyonu ve şekil bozukluğu da omurga hastalıklarından bazılarıdır. Şekil bozukluklarının iki farklı çeşidi bulunur. Bunlardan ilki skolyoz, yani omurganın yana doğru eğrilik oluşturması ve ikinci olarak kifoz, omurganın öne doğru eğrilik oluşturmasıdır. Hastalığın tanı ve teşhisine göre omurga hastalıkları tedavi edilir. Eğer omurganız ile ilgili bir şikâyetiniz bulunuyorsa vakit geçirmeden uzman bir hekime kontrollerinizi yaptırmalısınız.

  Travmalar

  Travma, dış etkenler sonucu oluşan doku ve organ hasarıdır. Omurilik travmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun yaralanması durumuna verilen genel isimdir. Genellikle spor kaynaklı olabilir ya da trafik kazaları, yüksekten düşme, silahlı yaralanmalar gibi olaylar sonrasında görülebilir. Omurganın yaralanması durumunda duyu ve hareket kayıpları yaşanabilir. Tanı için radyolojik görüntülemelerin kullanıldığı omurga travmaları, beyin cerrahları tarafından cerrahi yöntemle tedavi edilir. Omurganın maruz kaldığı şiddete bağlı olarak kullanılan cerrahi yöntem değişiklik gösterebilir. Kafa travmaları ise omurga travmalarına benzer sebeplerle ortaya çıkar. Ancak 15-24 yaşlarında daha sık görülür ve erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Kafa travmalarında da tanı hızlı ve etkin olmalıdır. Sıklıkla tanıda radyolojik görüntülemelerden faydalanılır. Öncelikle darbe alındığı an oluşan hasar incelenir. İkincil olarak travma sonrası gelişebilecek zedelenmeler değerlendirilir. Travmanın verdiği hasara bağlı olarak beyin cerrahı hastayı değerlendirdikten sonra gerekli tedaviyi uygular.

  Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

  Pediatrik nöroşirürji anne karnından 18 yaşına kadar olan süreçte oluşan beyin ve sinir hastalıkları ile ilgilenir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  Beyin cerrahi nedir? Beyin cerrahi neye ve hangi hastalıklara bakar?

  Beyin cerrahi nedir? Beyin cerrahi neye ve hangi hastalıklara bakar?

  Nöroşirürji alanı bir başka deyiş ile beyin ve sinir hastalıkları, omurilik- beyin dokusundan kaynaklanmış veya bu dokulara baskı yapmış tümörlerin tedavisiyle ilgilenir. Bunun yanı sıra bel- boyun fıtığı başta olmak üzere omurilik ve kafa yaralanmaları, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıkları, omuriliği ve beyni besleyen damarlara oluşmuş anevrizma gibi rahatsızlıkların tanısı ve tedavisiyle ilgilenen daldır.

  Beyin Cerrahi Nedir?

  Boyun damarları içerisinde oluşan daralma ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, ilaç tedavisine yanıt vermeyen seçilmiş Parkinson vakası, epilepsi gibi birçok yaşamsal fonksiyonu etkileyen rahatsızlıklara cerrahi metotlar ile müdahale eden daldır. Şirüji ve nöron sözcüklerinden türetilmiş olan nöroşirürjinin sözlükteki anlamı; ''sinir sistemi yaralarını iyileştiren'' şeklindedir.

  Beyin ve sinir hastalıkları kliniklerinde hem çocuk hem de yetişkin hasta kategorilerinde görülen rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Mikro cerrahi ve cerrahi işlem esnasında birçok ileri teknoloji cihazların kullanıldığı bilim dalı içerisinde görev alan doktorlar 6 sene tıp fakültesi eğitiminden sonra beş veya altı sene uzmanlık eğitimi daha alır. Nöroloji, nöroanestezi, nöroradyoloji bölümleri ile beraber çalışarak gereken tanı ve tedavi metotlarının uygulandığı nöroşirüji bilim dalında uzman doktorlara nöroşirürjiyen veya beyin cerrahı adı verilir.

  Beyin Cerrahi Neye Bakar?

  Kötü ve iyi huylu beyin tümörleri, periferik sinirleri tutan tümörleri ve omurilik tümörleri tanısı ve cerrahi tedavisi beyin cerrahi uzmanlık alanı içerisindedir. Omurilik ve omurga rahatsızlıklarının en sıkı görülen türleri; boyun ve bel fıtıkları, spinal stenoz yani omurilik kanal darlığı, spondilolisthesis yani bel kayması gibi hastalıkların cerrahi tedavisinden sorumludur. Bilhassa sinir sistemi travmaları yani travmatik beyin kanaması, kafa travmaları, omurilik yaralanmaları, acil cerrahi müdahalesi gerektiren durumlar nöroşirürji uzmanlarının sorumluluğuna ve bilgi alanına girmekte.

  Doğmalık omurga eğrilikleri, hidrosefali, kroniosinostoz, omurilik açıkları neticesinde bel ve boyunda görülen şişlikler yani doğmalık sinir sistemi anomalilerin cerrahi tedavisi bu alanın sorumluluğundadır. Vasküler malformasyon ve anevrizma neticesinde oluşan beyin kanamalarının ve başka tıp cerrahisi gerektiren kanamalarının cerrahi tedavileri de beyin cerrahisinin sorumluluğundadır.

  Fonksiyonel nöroşirürji sahasında ise parkinson ya da diğer hareket bozukluklarında gereken beyin pilinin takılması, ilaç ile kontrol altına alınmayan epilepsi, sara hastalarının cerrahi tedavisi, ağrıya ilişkin cerrahi girişimler; kordotomi, rizotomi, RF, yerleşmiş felçlere bağlı olan aşırı adale spazmlarında pompa konması, sinir stimülatörünün yerleştirilmesi gibi durumlarda beyin cerrahisinin tedavi ettiği durumlardır. Yetişkinlerde görülen boyun damarı tıkanıklığı ya da darlığı ( karotis stenozu) ve beyindeki boşlukların içerisinde su birikmesi yani hidrosefali, nöroşirürji uzmanlarının alanları arasında yer almaktadır.

  Beyin Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

  Beyin cerrahi uzmanı, aşağıdaki hastalıklara bakmakta ve tedavi etmektedir;

  - Anevrizma yani balonlaşma,

  - Omurilik, omurga ve beyin tümörleri,

  - Kavernom,

  - Boyun ve bel fıtığı başta olmak üzre her çeşit omurga rahatsızlıkları,

  - Arteriovenöz Malformasyon,

  - Hidrosefali,

  - Beyin kanaması,

  - Omurga, omurilik ve kafa yaralanmaları,

  - Diğer çocukluk dönemi rahatsızlıkları,

  - Karpal tünel ve başka sinir sıkışması,

  - Meningomyelosel gibi doğum ile beraber ortaya çıkan sinir sistemlerinin oluşumu esnasında gelişen rahatsızlıklar gibi pek çok hastalık beyin cerrahisinin uzmanlık alanıdır. Bu tür durumlar ile karşılaşanlar beyin cerrahisi bölümlerine yönlendirilecektir.

  En lezzetli yemek tarifleri burada

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Beyin ve sinir cerrahisi nedir, neye bakar? Nöroşirürji bölümü doktoru (nöroşirürjiyen) hangi hastalıklara bakıyor?

  Beyin ve sinir cerrahisi nedir, neye bakar? Nöroşirürji bölümü doktoru (nöroşirürjiyen) hangi hastalıklara bakıyor?

  Beyin ve sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemibozukluklarını tedavi eden bir cerrahi uzmanlık dalı olarak bilinmektedir. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarınanörocerrah ya da nöroşirürjiyendenmektedir. Peki beyin ve sinir cerrahisi hangi hastalıklara bakar? Tüm detaylar haberimizde...

  Nöroşirürji, sinir sistemi sorunlarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen, tıp alanının oldukça uzmanlaşmış bir dalıdır. Bu, beyni, omuriliği, asıl sinirleri, kafatası, omurganın kemiklerini, omuriliklerin yanı sıra kan damarlarını, bağları ve sinir dokularına destek sağlayan koruyucu kaplamaları içeren çeşitli koşulları içerir. Bu çalışma, genellikle, vücudun bu kısımlarının uzmanlık gerektiren ve karmaşık olması nedeniyle, tıp alanındaki en karmaşık kısımlardan biri olarak kabul edilir. Bu alanda çalışan hekimler beyin cerrahları olarak bilinir. Beyin cerrahları, nörolojik hastalıkların ameliyat ve ameliyat dışı yönetimini (yani önleme, teşhis, değerlendirme, tedavi, kritik bakım ve rehabilitasyon) sağlar. 

  Nöroşirürji ne demek?

  Sözlük anlamına bakacak olursak nöroşirürji kelimesi "Nöron" ve "Şirürji"den türetilmiştir. "Şirürji" kelimesi "yaraları iyi eden" anlamına gelir. "Nöron" Latince kökenli olup sinir hücresi demektir. Buradaysa genel olarak sinir sistemini anlatmak için kullanılır. Nöroşirürji kısaca sinir sistemi cerrahisidir.

  Nasıl nöroşirürjiyen olunur?

  Öncelikle bunun çok uzun bir eğitim olduğunun bilinmesi gerekir. 6 yıl Tıp fakültesi eğitimi bitirildikten sonra YÖK ve ÖSYM'nin hazırladığı Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girilerek nöroşirürji eğitimi veren kliniklerin birinde asistanlık eğitimi başlar. Bu eğitimi Üniversite Hastaneleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, SSK Eğitim Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastaneleri verebilir. Eğitimin süresi Sağlık Bakanlığı ve SSK hastanelerinde enaz 5 yıl iken Üniversitelerde enaz 6 yıldır. Kliniğin isteğine ya da asistanın durumuna göre bu süre uzatılabilirken yasayla zorunlu olan rotasyonlar yani diğer klinik branşlarda yapılan eğitimler gene kliniğin isteğine ve alışkanlıklarına göre uzatılabilir ya da ek branşlar eklenebilir. Bazı rotasyonların yapılması zorunludur. Bunlar Genel Cerrahi, Anesteziyoloji, Patoloji ve Nörolojidir. Asistanlık eğitimi, klinikler arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte kıdemsiz asistan, orta kıdemli (ya da bazı kliniklerde kıdemli) asistan ve kıdemli asistan (gene bazı kliniklerde başasistan) olmak üzere genelde üç aşamadan oluşur. İlk dönem çoğu klinkte 1 ya da 2 yıl sürer. Bu süre içinde temel nöroşirürji kavramlarını, acil girişimleri, hasta muayenesi ve değerlendirmesini öğrenen asistanlar bazı kliniklerde klinik içi bir sınavla değerlendirilerek orta kıdemli (ya da kıdemli) asistan olunur. Orta kıdemli döneminde asistanların genel olarak daha büyük sorumluluklar alarak cerrahi vakalarda aktif görev almaya başlaması ve bazı temel ameliyatları uzman eşliğinde yapacak duruma gelmesi hedeflenir. Daha sonraki dönemde gene nöroşirürji uzmanı eşliğinde birçok beyin, omurilik ve sinir şirürjisi gerçekleştirebilecek, cerrahi kararlar verebilecek, cerrahi girişim yöntemini seçebilecek temel eğitimi almış olmalıdır. Gene bu dönemde uzmanlık tezi hazırlanır ve ardından uzmanlık sınavına girilir. Eğer tüm bu aşamalardan başarılı olarak çıkılabilirse Nöroşirürji Uzmanı olunur.

  Nöroşirürji bölümü doktoru (nöroşirürjiyen) hangi hastalıklara bakar?

  -Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,

  -Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,

  -Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,

  -Hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,

  -Bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,

  -Kafa ve omurilik yaralanmalarının,

  -Beyin damarlarının tıkanıklıklarının,

  -Beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

  Beyin ve sinir cerrahisi bölümünden nasıl randevu alınır?

  Beyin ve sinir cerrahisi bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap