Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beyin fırtınasında çeşitliliğin ön planda olduğu unsur

  1 ziyaretçi

  beyin fırtınasında çeşitliliğin ön planda olduğu unsur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?

  Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?

  Beyin fırtınası, geleneksel yöntemlerin ötesinde fikirler açığa çıkararak problem çözmekten sorumlu olan ekibin daha tatminkar bir sonuca ulaşmasını sağlar. 

  Beyin fırtınası sorunlara çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle bildiğiniz yöntemler yeterli olmadığı zaman yeni yollar keşfetmek için beyin fırtınasından faydalanmanız gerekir. Beyin fırtınası, bir ekibin yaratıcı fikir üretmek için yoğun ve serbest bir şekilde tartışması yoluyla gerçekleştirilir. Kişiler ne kadar tuhaf ya da konu dışı gibi gözükse de sesli şekilde fikirlerini paylaşır.

  Isaac Asimov 1959’da kaleme aldığı bir makalede “fikir bulma ve geliştirme sürecine” değinerek, esasen günümüzde bir beyin fırtınası toplantısının nasıl yapılması gerektiğine dair harika ipuçları vermiş. Biz de bu ipuçlarını sizinle paylaşmak istedik.

  Yaratıcılık süreci aslında bir muamma. Muamma kelimesi “gizli, örtülü, anlaşılması güç” anlamlarına gelir. Yeni sanat formları ve yeni bilimsel ilkeler, yeni cihazlar ortak özelliklere sahiptir. Problemleri ele almanın bir yolu daha önceden bulunmuş iyi fikirleri değerlendirmek ve ne kadar geçerli olduklarını görmektir. Fakat, ne yazık ki, genellemeler asla kesin değildir.

  Sarsıcı bir fikir aynı anda iki farklı kişinin aklına gelirse?

  Belki de ortak özellikler konuya açıklık getirebilir. Örneğin, Charles Darwin ve Alfred Wallace’ın birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan doğal seçim fikrini düşünün… İkisi de uzak yerlere seyahat etti ve farklı bitki ve hayvan türlerini gözlemledi. Sonunda Malthus’un “Essay on Population”ını okuyana dek yanlış çıkarımlarda bulundular.

  Yani görülüyor ki ihtiyaç duyulan belli bir alanda bilgi sahibi bir kişi değil, normalde bağlantılı gözükmeyen birkaç öge arasında bağlantı kurma çabasıdır. Önemli olan farklı düşünce ve bilgileri birbiriyle ilişkilendirebilme yeteneğidir.

  İlişkilendirme ile birlikte çözüm daha netleşir.

  Bazı fikirler neden sadece bir kişinin aklına geliyor?

  İnsanın düşünce tarihi, tüm gerçekler masada olsa bile bir fikri düşünmenin zor olabileceğini gösteriyor. İlişkilendirme ise cesaret isteyen bir davranıştır. Pek çok kişi tarafından aynı anda keşfedilen ve cesaret gerektirmeyen fikirler ise eski fikirlerin doğal sonucu olarak değerlendirilebilir.

  Yeni bir fikir en başta mantıksız gözükür. Bir zamanlar dünyanın düz değil yuvarlak olduğu söylendiğinde bunun mantık dışı olduğu düşünülmüştü. Hareket edenin güneş değil de dünya olduğu söylediğinde de öyle…

  Yaratıcı yönetmenler gibi fikir bulma teknikleri gelişmiş olan kişiler, genelde konuyla ilgili kapsamlı bilgiye sahip ve davranışlarında geleneksel olmayanlardır.

  Geleneksel olmayan derken, bu durumu çılgınlık ya da delilikle aynı kefeye koymamanızı öneririz.

  Beyin fırtınası için istediğiniz kişilerle bir araya geldikten sonra sormanız gereken soru şu: onları bir arada tutarak sorunu tartışmalarını mı istiyorsunuz yoksa onlara sorunları anlattıktan sonra bireysel çalışmalarını mı tercih ediyorsunuz?

  Yaratıcılık söz konusu olduğunda izolasyon gerekebilir. Yaratıcı kişinin kafası her durumda bilgi ve fikirlerle dolu olabilir. Bazen diğer insanların varlığı yalnızca düşünceyi sınırlar, çünkü yaratıcılık bazen utanç verici bir süreç olabilir. Aklınıza gelen güzel fikirlerin ilham sürecinde, saçmalıktan ibaret olan fikirler de ortaya çıkacak ve siz doğal olarak bunları açığa vurmak istemeyeceksiniz.

  Yine de yaratıcı ekip bir arada olması gereken bir grup olabilir. İki kişi asla ellerindeki malzemeyi aynı şekilde algılamaz. Herkesin bilgi birikimi farklıdır. Bir kişi A’yı biliyorken B’yi bilmiyor olabilir ya da hem A’yı hem de B’yi bilmesine rağmen aklına bir fikir gelmiyor olabilir. Bu nedenle bilgi ve fikir paylaşımı bir noktada elzemdir.

  Tek başına önemli olmayan A ve B bir araya geldiği zaman yaratıcı bir kombinasyon olabilir. Fakat biri A ile B’nin ve A ile C’nin geleneksel olmayan bir kombinasyonundan bahsedebilir ve bir başka kişi A-B-C kombinasyonu ile çözümü bulabilir.

  Aslında beyin fırtınası toplantıları, katılımcıları fikir bulmaktan çok fikirlerin kombinasyonlarını oluşturmaya yönlendiriyor diyebiliriz.

  Yaratıcı insanları beyin fırtınasına nasıl ikna edeceksiniz?

  İlk ve en önemli tavsiyemiz rahat, huzurlu ve özgür bir ortam yaratmanız. Genel olarak dünya yaratıcılığa pek açık değildir ve yaratıcı olmak halk arasında bazen negatif bile algılanabilir. Toplum içinde biraz spekülatif davranmak bile soruna yol açabilir. Bu nedenle katılımcılara yersiz ve faydalı olmayan eleştirilerle karşılaşmayacaklarının garantisini vermelisiniz.

  Böyle bir toplantıda bir fikrin ne kadar saçma olduğuyla ilgili itici bir yorum ortaya atılırsa insanların yaratıcı yaklaşımı engellenebilir. İtici davranan kişi çok bilgili olabilir fakat verdiği zararı bilgi birikimiyle telafi edemeyebilir. Bu nedenle katılımcıların tamamı özgün ve bazen aptalca algılanabilecek fikirlerini ortaya atmaya ve diğerlerinin fikrini dinlemeye gönüllü olmalıdır.

  Eğer bir kişi diğerlerinden daha fazla ön plana çıkar ya da yönlendirmeye kalkarsa, diğerlerini pasif duruma getirerek fikirlerini gizlemelerine neden olacaktır. Eğer bu kişilerin fikirleri gerçekten faydalıysa izole çalışmaları daha uygun olabilir. Böylece grubun fikirleri de riske atılmamış olur.

  Ekibin kalabalık olmaması gerekir; 5-6 kişilik bir katılımcı sayısı son derece uygundur. Daha büyük bir grup daha fazla bilgi anlamına gelebilir fakat konuşmak için sıra beklemek can sıkıcı olabilir. Bunun için katılımcı sayısını artırmak yerine beyin fırtınası toplantılarının sayısını artırmalısınız. Sürekli tekrarlardan rahatsız olmamalısınız çünkü bu tekrarlar bile insanlara ilham verebilir.

  En iyi sonuçlar için ortamın resmiyet seviyesi olabildiğince düşük olmalıdır. Coşku, ilk isimle hitap etmek, şakalar kritik öneme sahip olabilir. Böylece herkesin yaratıcılık sürecinde aktif rol almasını teşvik ettiğinizden emin olabilirsiniz. Aynı mantıkla bir ofiste yapılan değil, bir evde ya da yemek masasında yapılan toplantıdan daha iyi sonuçlar çıkacaktır.

  Sorumluluk duygusunun önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yaratıcı ve etkin fikirlerin sahipleri genellikle fikir bulmak için maaş almayan kişiler olmuştur. İyi fikirler serbest deneyimlerin yan etkisi olarak ortaya çıkar.

  Beyin fırtınası toplantıları rehbersiz yapılamaz. Kolaylaştırıcı görevi üstlenecek birisi belirlenmeli ve bu kişi, bir psikoanalist gibi, doğru soruları sorarakyeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışmalıdır.

  Aynı şekilde toplantı hakemi ortamı heyecanlandırır, zekice sorular sorar, önemli yorumlar yapar ve kişileri sonuca yakınlaştırır. Hakemin de zekice olan soruyu, gerekli olan yorumu ya da sonucun ne olduğunu bilmediğini düşünürsek bu hiç de kolay bir görev değil.

  Beyin fırtınası var olan bilgi ve fikirlerin ortaya atılması ile yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Farklı fikirleri ilişkilendirerek ve çeşitli kombinasyonlar yaratarak yaratıcılığı geliştirir. 

  Yazı kaynağı : www.dijitalajanslar.com

  Problem Çözme ve Yeni Fikirler Üretme Tekniği: Beyin Fırtınası

  Problem Çözme ve Yeni Fikirler Üretme Tekniği: Beyin Fırtınası

  Bireysel Beyin Fırtınası ve Grup Beyin Fırtınası

  Grup beyin fırtınası, problem çözmekten çok yeni fikirlerin üretilmesinde etkilidir. Bu yüzden konularda bireysel çalışmalar grup çalışmalarından daha etkili olabilir.

  Grup içinde katılımcıların disiplinli olmaması, olumsuz davranışlar sergilemesi ya da diğerlerini dinlerken kendi fikirlerini unutması sık karşılaşılan durumlardır. Bireysel beyin fırtınasındaysa, diğerlerinin düşünceleri için endişelenmezsiniz, daha özgür ve yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca grup içinde ifade etmekten çekineceğiniz fikirleri daha kolay geliştirebilirsiniz.

  Olumlu yanlarına rağmen bireysel çalışmalarda fikirler tam olarak geliştirilemez. Çünkü grup üyeleri bir aradayken bilgi ve deneyim çeşitliliği daha fazla olacaktır. Bir katılımcı tıkandığında bir başka katılımcının yaratıcılığı ya da deneyimi, fikri bir sonraki aşamaya taşıyabilir.

  Bireysel çalışmalar, geniş bir konuya odaklanmak ve fikir listesi oluşturmakta, grup çalışmalarıysa karmaşık problemlerin çözümünde daha etkilidir.

  Yazı kaynağı : www.nurus.com

  Beyin fırtınası, nedir, nasıl uygulanır, yararları,

  Beyin fırtınası, nedir, nasıl uygulanır, yararları,

  Beyin Fırtınası Nedir?

  Beyin fırtınası kısaca nedir sorusunun cevabını verdikten sonra beyin fırtınası nedir sorusunun cevabını detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bir grubun üyelerinin belli bir zaman zarfında bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullandıkları yaratıcı bir tekniktir. Çok sayıda fikri bir grup insandan, kısa sürede elde etme tekniklerinden biridir.

  XX.Yüzyılda yaşamın gittikçe karmaşık bir hale gelmesi, eğitim sistemlerinin öğrenciye kazandırması gereken nitelikler arasında yaratıcılık ve problemler karşısında farklı çözüm ve alternatifler getirebilme becerilerini ön plana çıkarmıştır.Bu becerilerin öğrencilere kazandırılabilmesi için, sınıf ortamında kullanılabilecek tekniklerden birisi de beyin fırtınası tekniğidir.

  Amerikalı bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilen beyin fırtınasının geçmişi, 1930’ lara kadar dayanmaktadır. Osborn’ un bir yöneticilik tekniği olarak geliştirmiş olduğu bu teknik, zaman içinde bir öğretim yaklaşımı haline gelmiş ve geçen asrın sonlarında gelişmiş ülke eğitim sistemlerinden sıkça kullanılmaya başlanmıştır.(Rawlinson, 1995)

  Beyin FırtınasıNedir

  Bu beyin fırtınası teknikiki bölümden oluşur:

  Fikir üretme aşamasında grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler.Akıllarına geleni söylerler.Fikirler ile ilgili yorum, yargılama, eleştiri yapılamaz, düşünceler yönlendirilmez, fikirler tahtaya ya da kağıtlara yazılır; oturumun sonunda genel bir değerlendirme yapılır.

  Doğal konuşma yapılır.Neşeli bir ortam oluşturulur.İyi-kötü, doğru-yanlış gibi yargılamalar kullanılmaz.Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir.

  Fikirlerin değerlendirilmesi aşamasında ise katılımcıların fikirleri sınıflandırılır, yeni ilişkiler kurulmaya çalışılır ve değerlendirme yapılır

  Beyin fırtınası uygulamadan önce nelere dikkat edilmeli?

  Beyin Fırtınası Tekniğinin Yararları

  1.Öğrencilerin heyecanlı bir ortamda yaratıcı fikirler ortaya koymalarına zemin hazırlar.

  2.Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirebilir.

  3.Sınıf atmosferini daha canlı ve zevkli hale getirebilir.

  4.Öğrencilerin duygularını daha rahat ifade etmelerine olanak sağlar.

  Beyin Fırtınası Tekniğinin Sınırlılıkları

  • Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

  • Öğretmenin sınıf ortamında aktif olup sınıfı yönlendirememesi durumunda istenilen sonucu vermeyebilir.

  • Uzun zaman alabilir.

  Duyuşsal ve bilişsel özelliklere yönelik bir teknik olduğundan psikomotor etkinliklerde uygulanması zordur

  Beyin Fırtınasını Ne Zaman Kullanabiliriz?

  • Amaçlar belirlenirken,

  • Öğretmen/öğrenci katılımını sağlamak için,

  • Öğrenci/personel/veli fikirleri arasından öncelik taşıyanların belirlenmesinde,

  • Fazla sıklıkla toplanmayan gruplarda fikir üretiminde,

  Büyük değişim yaratacak fikirleri ortaya çıkarmada

  • Personele görüşlerini açıklama fırsatı tanımada,

  • Eleştiriyi formülleştirmede,

  • Görüş birliğine ulaşmada,

  • Gelişim hedeflerinin belirlenmesinde,

  • Problem çözümünde,

  • Yaratıcı fikirler üretmede

  • Beyin fırtınasında yol gösterici unsurlar:


  1. Değerlendirmenin sonraya bırakılması
  2. Serbest bir ortam
  3. Miktar
  4. Çaprazlama – Geliştirme

  DEĞERLENDİRMENİN SONRAYA BIRAKILMASI
  Beyin fırtınasında herkesin – seans yöneticisi de dahil – düşüncelerin değerlendirmesini yapmayı seansın bitiminden sonraki bir zamana bırakması gerektiği anlamına gelir . Seans sırasında katılımcı , ne kendi ne de başkasının fikri üzerine değerlendirme yapamaz . Grup yöneticisi bu gibi durumlara izin vermemelidir .

  • SERBEST BİR ORTAM
  Katılımcıların kendilerine koydukları sınırları kaldırmaları ve akıllarına geldiği gibi konuşabilmeleri anlamına gelir . İyisiyle kötüsüyle , akla uygun olanıyla olmayanıyla , bütün fikirler hesaba katılır ve kaydedilir .

  MİKTAR
  Seans sırasında ortaya fikirlerin değerlendirilmesinin sonraya bırakılmasıyla kalite tartışması da ertelenmiştir . Katılımcılardan , niteliğine bakılmaksızın mümkün olduğu kadar çok sayıda düşünce ortaya koymaları istenir.

  ÇAPRAZLAMA – GELİŞTİRME
  Katılımcıların öteki katılımcılar tarafından ortaya atılan düşünceleri ele alıp geliştirebilmeleri anlamına gelir . Katılımcıların seans sırasında ortaya attığı fikirler dokunulmaz değildir . Bu fikirlerin sadece sahipleri tarafından geliştirilmemesidir . Başka birinin düşüncesi sizin aklınıza başka bir şeyin gelmesini sağlıyorsa onu söyler , geliştirir ve ileri götürürsünüz .

  Bu kurallar seans boyunca hep göz önünde bulundurulmalıdır . Seans yöneticisi bu dört temel ilkeyi gruptaki herkese anımsatabilmeli ve kurallara herkesin uymasına sağlayacak kadar özgüvenli bir tavır sergileyebilmelidir .

  BEYİN FIRTINASININ KADEMELERİ

  1.Sorunun belirlenmesi ve tartışılması

  2.Sorunun yeniden tanımlanması

  3.Yeni tanımlardan birinin temel alınması

  4.Isınma turu

  5.Beyin fırtınası

  6.En akla gelmeyecek düşünce

  SORUNUN TANIMLANMASI VE TARTIŞILMASI

  Beyin fırtınası seansa katılan herkesin , sorunun ayrıntılarını bir ölçüye kadar bilmesi beklenir . Topluluk içindeki üyelerin o sorun hakkındaki bilgileri değişik düzeylerde olabilir . Bu aşamada sorunun tanımlanması ve tartışılması , konuya daha az hakim olanlara sorunun niteliği hakkında belli bir bilgi vermek için kullanılır . Bu bilginin minimum miktarda olması önemlidir . Zira derinlemesine bilgisi olmayan katılımcılardan beklenen , yalnızca sorunu anlayacak kadar teknik ayrıntı bilmeleri , fikir oluşturmalarını engelleyecek kadar ayrıntıya boğulmamalarıdır . Görüleceği gibi , beyin fırtınası seansı farklı disiplinlerden gelenlerin beraber çalışmasıyla oluşturulur .

  Katılımcılardan bazıları , doğrudan doğruya , sorunla teknik açıdan ilgilidirler . Farklı alanlardan gelen diğer katılımcılar ise bu aşamada bir tanıtım bilgisine gereksinim duyarlar .Beyin Fırtınası Nedir

  Sorunun tanımlanmasına ve tartışılmasına ayrılan süre kısa tutulmalı ve on dakikayı aşmamalıdır . Bu aşamada analitik yaklaşımlı sorulardan ve çok fazla ayrıntıya girmekten kaçınılmalıdır . Sorun seansın düzenlenmesini isteyen kişi tarafından veya sorun hakkında bilgisi olan biri tarafından anlatılmalıdır . Çalışmanın yapılmasını isteyen kişi sorunu belli bir biçimde görmektedir ve soruna kendi gördüğü biçimiyle bir çözüm bulunmasını arzu eder . Soruna farklı yaklaşımlar , bir sonraki aşama olan “Sorunun Yeniden Tanımlanması “ aşamasında ele alınacaktır ve görüşlerin belirtilmesinin yeri o aşamadır . Beyin Fırtınası Nedir

  Düz anlatım ve tartışmada kullanılan bu teknikler sayesinde öğretmen, öğrencilerini daha yakından tanıma fırsatı bulur ve onlara hangi açılardan yaklaşması gerektiğini bilir.İçe dönük, sessiz ve kendisini yeterli şekilde ifade edemeyen öğrencileri cesaretlendirerek katılımı artırır.Böylece öğretmenin dersi zengin bir içerikle işlemesi sağlanır; bu da öğretmenin liderlik yönünü güçlendirir.

  Beyin Fırtınası Nedir?

  Beyin fırtınası nedir kısaca öğrencilerin özgürce bir konu yada bir problem hakkında akıllarına gelen şeyleri özgürce söylemesi.

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap