Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beta berk bayındır trafik kazası

  1 ziyaretçi

  beta berk bayındır trafik kazası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Beta Berk Bay�nd�r �ld� m�? Beta Berk Bay�nd�r kimdir, ka� ya��nda? Trafik kazas� m� ge�irdi?

  Beta Berk Bay�nd�r �ld� m�? Beta Berk Bay�nd�r kimdir, ka� ya��nda? Trafik kazas� m� ge�irdi?

  �nl� rap�i Beta Berk Bay�nd�r'dan ac� haber geldi. Servet Uraz ac� haberi sosyal medya hesab�ndan ac� haberi a��klad�. Beta ad�yla bilinen �nl� rap�i, bu sabah Ka��thane'de ya�ad��� l�ks rezidans�n 8. kat�ndaki dairesinden bilinmeyen bir nedenden �t�r� d��erek ya�am�n� yitirdi. Peki, Beta Berk Bay�nd�r �ld� m�? Beta Berk Bay�nd�r kimdir, ka� ya��nda? Trafik kazas� m� ge�irdi? ��te detaylar

  ACI HABER GELD�

  Beta Berk Bay�nd�r'�n arkada�� sosyal medya hesab�ndan "Can�m karde�im Beta Berk Bay�nd�r'� bu sabah kaybettik. ��imiz yan�yor, bu s�re�te bizlere ve ailesine anlay�� g�sterip aramazsan�z sevinirim. Onu son kez u�urlamak isteyenler i�in cenaze bilgileri belli oldu�unda bilgilendirece�im." ifadelerini kulland�.

  BETA BERK BAYINDIR K�MD�R?

  9 Eyl�l 1989 tarihinde d�nyaya geldi. Beta" lakab�yla tan�nan �nl� rap�i Berk Bay�nd�r, bu sabah Ka��thane'de ya�ad��� l�ks rezidans�n 8. kat�ndaki dairesinin cam�ndan bilinmeyen bir nedenle d��erek hayat�n� kaybetti.

  SORU�TURMA BA�LATILDI

  Olay sabah saat 08.00 s�ralar�nda G�ltepe Talatpa�a Caddesi �zerinde bulunan l�ks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye g�re "Beta" lakab�yla tan�nan �nl� rap�i Berk Bay�nd�r (31) sabah saatlerinde ikamet etti�i l�ks rezidans�n 8. kat�ndaki dairesinin cam�ndan bilinmeyen bir nedenle d��erek hayat�n� kaybetti. �evredeki vatanda�lar�n ihbar�yla olay yerine hemen polis ve sa�l�k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sa�l�k ekipleri Bay�nd�r'�n hayat�n� kaybetti�ini belirledi. Polis ekipleri olay yerine g�venlik �eridi �ekerek �nlem ald�. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savc�n�n incelemelerinin ard�ndan gen� rap�inin cenazesi, Adli T�p Kurumuna kald�r�ld�. Olay s�ras�nda evde bulunan gen� rap�inin k�z arkada�� da ifadesi al�nmak �zere G�ltepe Karakolu'na g�t�r�ld�. Olay�n ayd�nlat�lmas� i�in soru�turma ba�lat�ld�.

  "8'�NC� KATTAN D��M��"

  Olayla ilgili konu�an mahalle esnaflar�ndan Ali �ndin, " K�z arkada��yla m� sorunu vard�, ailesiyle mi vard�, tam olarak bilmiyorum ama yukar�dan 8'inci kattan d��m��. Kendisini pencerelere �arpa �arpa a�a�� d��m��. 30-35 ya�lar�ndayd�. Ben �nce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldi�imde �� d�rt ki�i daha vard�. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama �oktan �lm��t�. Yan�nda zaten iki �� ki�i vard�. Binan�n g�venlik g�revlileri de geldi. Yerde yat�yordu, hi� hareket yoktu. O bayan, arkada��ym�� zaten. Sa�l�k��lar geldi sonras�nda. Bakt�lar ama �lm��t�" dedi.

  B�y�k bir �ok ya�ayan rap�i Berk Bay�nd�r'�n k�z arkada�� Simla Ener ise, "Bir �ey s�ylemek istemiyorum. S�ylemek istemiyorum. Sizinle bunu payla�mak istemiyorum" diye konu�tu.

  "O�LUMUN GELECEK KAYGILARI VARDI"

  O�lunun �l�m haberini al�nca olay yerine ko�an ac�l� baba Nezih Bay�nd�r ise, "O�lum Berk Bay�nd�r " Beta" olarak tan�n�yordu kendi piyasas�nda. 31 ya��nda gencecik bir fidan bu �ekilde. Yaln�z ya��yordu, k�z arkada�� iki g�n �nce yan�na gelmi�ti. D�n biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. �yiydi" dedi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Rapçi Beta hayatını kaybetti

  Sevenleri yasa boğuldu! Ünlü Türk şarkıcı hayatını kaybetti

  Sevenleri yasa boğuldu! Ünlü Türk şarkıcı hayatını kaybetti

  Beta sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Berk Bayındır yaşamını yitirdi. Ünlü rapçinin ölüm haberini yakın arkadaşı Servet Uraz Twitter hesabından paylaştı. 

  Uraz paylaşımında "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır'ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.

  Beta Berk Bayındır, geçtiğimiz yıl ciddi bir trafik kazası geçirmişti.

  Yazı kaynağı : www.trhaber.com

  beta berk bayındır

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap