Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  besinlerin sindirilmesi fiziksel mi kimyasal mı

  1 ziyaretçi

  besinlerin sindirilmesi fiziksel mi kimyasal mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  8. Sınıf Fen Bilimleri Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler konu anlatımı

  Fiziksel değişimde, maddenin görünümü değişse de öz aynı kalır. Bazı maddeler fiziksel olarak değiştikten sonra eski haline dönebilir. Kimyasal değişimde ise maddelerin çekirdeğini oluşturan atom ve moleküller dönüşüme uğrar. Isı, basınç ve sıcaklık gibi faktörler maddenin fiziksel ve kimyasal olarak değişmesine yol açar.

   Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

   1- Fiziksel Değişim:

   Gözlem yoluyla fark edilebilen değişimlerdir. Maddenin rengi ya da biçimi değişime uğrar. Fiziksel değişimler 8 ana grupta toplanır.

   1.A. Kırılma:

   Örnek: Odunun kırılması, buzun kırılması, yumurtanın kırılması,

   1.B. Çözünme:

   Şeker, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Suyun içinde çözünen şekerin atomları değişmez. Aynı şekilde, suda çözünen tuz da sadece fiziksel olarak değişir.

   1.C. Hal Değişimi:

   Maddenin ısıya bağlı olarak fiziksel açıdan değişmesidir.

   Örnek: Suyun donarak sıvıdan katı hale geçmesi, buzun eriyerek katıdan sıvı hale geçmesi

   1.D. Ufalanma:

   Maddenin ufalanarak fiziksel değişime uğramasında beşeri faktörler etkilidir.

   Örnek: Salata ya da soğanın rendelenmesi / Kahvenin öğütülmesi

   1.E. Genleşme - Büzülme:

   Isı artışına bağlı olarak katı ve sıvı maddelerin uzunluğu değişir. Bazı maddelerde hem uzunluk hem de hacim artışı gözlemlenir. Büzülme ise maddelerin soğutulması sonucu meydana gelir. Maddenin yapısı ve maruz kaldığı ısı oranı, genleşme ve büzülme miktarını belirleyen unsurlardır.

   Örnek: Metal bir levhanın genleşmesi / Çeliğin büzülmesi

   1.F. Yırtılma:

   Örnek: Defter kağıdının yırtılması / Giysilerin yırtılması

  1.G. Karışım:

   İki veya daha fazla maddenin bir araya getirilmesine karışım denir. Örneğin kum ve su karıştırıldığında iki maddenin de görünümü değişir. Ama atom ve moleküllerinde herhangi bir değişim olmaz.

   Diğer örnekler: Çakıllı Kum / Talaşlı Su 

   1.H. Fiziksel Sindirim

   Besinlerin sindirimi ağızda başlar. Dişlerle parçalanan gıda ürünleri, fiziksel değişime örnektir.

   2- Kimyasal Değişim:

   Atom ya da molekülleri değişime uğrayan her maddede hem fiziksel hem de kimyasal değişim meydana gelir. Örneğin bir kumaş parçasının yırtılması fiziksel olarak değişmesine neden olur. Ancak kumaş yanarsa artık kumaş özelliğine sahip olmadığı için kimyasal olarak değişmiştir.

   12 çeşit kimyasal değişim vardır.

   1.A. Mayalanma:

   Sütün mayalanarak yoğurda dönüşmesi, kimyasal bir değişimdir.

   1.B. Çürüme:

   Ayrışma adıyla da bilinir. Şişme, aktif çürüme ve ileri çürüme olmak üzere üç aşamadan oluşur.

   Örnek: Biber, domates ve salata gibi sebzelerin çürümesi.

   1.C. Yanma:

   Yanan maddelerde karbondioksit ve su gibi yeni atomlar oluşur. Bu nedenle maddelerin yanması fiziksel değil kimyasal değişime yol açar.

   Örnek: Kağıdın yanması, lastiğin yanması

   1.D. Paslanma:

   Zaman içerisinde bazı maddeler aşınır ve eskir. Bu da paslanmaya yol açar. Demir ve gümüşün paslanması kimyasal değişimdir.

   1.E. Pişirilme:

   Yüksek ısıda pişirilen her çeşit yemek, kimyasal olarak değişime uğrar.

   1.F. Kokuşma:

   Maddelerde bakteri oluşumu sonucu kokuşma meydana gelir.

   Örnek: Peynirin kokuşması

   1.G. Kızartılma:

   Örnek: Patlıcanın kızartılması, etlerin kızartılması

   1.H. Solunum:

   Hücresel solunumda alınan oksijen, karbondioksite dönüşür. Tüm canlılarda görülen solumada atom, kimyasal olarak değişir.

   1.I. Küflenme:

   Bakteri ve mantarlar maddelerin küflenmesine neden olur.

   Örnek: Ekmeğin küflenmesi

   1.İ. Kimyasal Sindirim:

   Bir besin büyük parçalarla sindiriliyor ise bu mekanik ya da fiziksel sindirim olarak adlandırılır. Besinlerin enzimler vasıtasıyla daha küçük parçalara ayrılması ise kimyasal sindirimdir.

   1.J. Fotosentez:

   Bitkilerin fotosentez yapması kimyasal değişimdir.

   1.K. Kimyasal Reaksiyon

   İki maddenin birleşmesi sonucu yeni bir maddenin ortaya çıkmasına kimyasal reaksiyon ya da tepkime adı verilir. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  6. Sınıf Fen Bilgisi Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim konu anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim konu anlatımı

  Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Canlılar için hayati öneme sahip olan enerji ise besin tüketimiyle sağlanmaktadır. Besin maddeleri protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin ve su olarak sınıflandırılmaktadır. Besinler vücudumuzda kullanılabilecek şekilde küçük yapılara ayrılmasına ise sindirim denilir. Sindirimin gerçekleşmesinin amacı ise besinlerden alınan maddelerin hücre zarından geçebilecek şekilde küçük boyutlara getirmektir.

   Besin maddelerinin hücre zarlarından geçebilmesi ise hücrelerin o besin maddelerini enerji olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. Sindirim sisteminin bazı organları bulunmaktadır. Sindirimin ise hem fiziksel hem de kimyasal olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Bu sindirim çeşitleri de sindirime katılan organlar ve bir dizi farklılıklar nedeniyle birbirlerinden ayrılmaktadır.

  6. Sınıf Fen Bilgisi Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

   Sindirim yaşamsal faaliyetlerin devamının sağlanması için gerekli olan enerjiyi sağlayacak olan besin maddelerinin en küçük hallerine ayrılması sindirim olarak adlandırılmaktadır. Sindirimin iki çeşidi bulunmaktadır. Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılmaktadır. Mekanik yani diğer adıyla fiziksel sindirim besinlerin kas hareketleri ve çiğnemeyle küçük parçalara ayrıştırılmasıdır. Mekanik sindirimin gerçekleşmesiyle besinlerin temas yüzeyi arttırılarak sindirim enzimlerinin tüm besin yüzeyine kolay şekilde etki etmesi sağlanmış olmaktadır. Kimyasal sindirim ise besinlerin parçalanmasının enzim yoluyla gerçekleşmesidir. Kimyasal sindirimle besinler hücre zarından kolaylıkla geçebilecek küçüklükte parçalara ayrılması sağlanır.

   Sindirim Sistemi

   Sindirim sisteminin organları bulunmaktadır. Bunlar anüs, kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, yemek borusu, yutak ve ağızdır. Ağızda hem kimyasal hem de mekanik sindirim gerçekleşir. Çiğneme olayı mekanik sindirimken, tükürük içinde bulunan enzimlerle de kimyasal sindirim gerçekleşmiş olur. Karbonhidratların sindirilme işlemi de ağızda başlamaktadır. Yutak ise besinlerin ağızdan geçip yemek borusuna ilerlemesini sağlar. Yutkunma sırasındaysa yutakta bulunan küçük dil soluk borusunu kapatır. Ardından yemek borusundan besinlerin geçişini sağlar. Yutakta herhangi bir sindirim gerçekleşmez sadece besin iletimi mevcuttur.

   Yemek borusu ise esnek ve kaslı olan bir yapıdadır ve alınan besinlerin mideye iletilmesini sağlar. Düz kaslardan oluşan yemek borusunda herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Ardından sindirim sisteminin en geniş bölümü olan mideye gelen besinler burada hem kimyasal hem de mekanik sindirime uğrarlar. Midede bulunan enzimler ve mide öz suyu besinlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlarken; mide sindirim sırasında kaslarını kasar ve gevşetir bu şekilde de besinler mekanik sindirime uğrarlar. Proteinlerin sindirilme işlemi ise mide de başlamaktadır.

   Sindirim sisteminde en uzun bölüm ise ince bağırsak bölümüdür Yaklaşık olarak 7-8 metre uzunluğundaki bu alanda yağların sindirimi başlar ve burada biter. Aynı şekilde karbonhidratlar ve proteinlerinde sindirimi burada sonlanmaktadır. İnce bağırsaklarda bulunan villus isimli çıkıntılar emilim yüzeyini arttırmaktadır ve villuslar aracılığıyla sindirilen besinler emilir ve kana geçer.

   Sindirim sisteminin sondan bir önceki basamağı kalın bağırsaktır. Kalınbağırsakta herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Fazlalık olan minerallerin, vitaminlerin ve suyun emilimi burada gerçekleşir. Aynı zamanda kalın bağırsakta K v B vitamini üreten bakteriler bulunur ve ince bağırsakta olan villuslar kalın bağırsakta yer almaz. Sindirim sisteminin son basamağı ise anüstür. Anüs besinlerin sindirim artıklarının vücut dışına atıldığı yerdir. Anüste de herhangi bir sindirim gerçekleşmemektedir. Bu organlar dışında karaciğer ve pankreas isimli sindirime yardımcı organlarda bulunur. Karaciğerde safra isimli salgı üretir ve bu safrada mekanik sindirim gerçekleşir. Aynı şekilde pankreas da ise karbonhidrat ve proteinlerin sindirimi gerçekleşir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Kimyasal Sindirim Nedir? Kimyasal Sindirim Hangi Organlarda Gerçekleşir?

  Kimyasal Sindirim Nedir? Kimyasal Sindirim Hangi Organlarda Gerçekleşir?

   Yaşamsal faaliyetlerin devamının sağlanması için gereken enerjiyi sağlayacak olan besin maddelerinin en küçük hallere ayrılmasına sindirim denilmektedir. Kimyasal sindirim ise sindirim çeşitlerinden birisidir.

   Kimyasal Sindirim Nedir?

   Dışarıdan alınan büyük parçalı besinlerin ağız, mide ve ince bağırsakta küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim adı verilmektedir. Yenilen besinlerde su, madensel tuzlar, glikoz, vitaminler, galaktoz, fruktoz, amino asitler ve alkol gibi küçük maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler sindirime uğramazlar. Yağlar, disakkarit, polysakkarit gibi proteinler, karbonhidratlar ve nükleik asitler kimyasal sindirim ile hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanırlar. 

   Kimyasal Sindirim Hangi Organlarda Gerçekleşir?

   Vücutta sindirim sistemi organları bulunmaktadır. Bunlar anüs, kalın bağırsak, ince bağırsak, mide, yemek borusu, yutak ve ağız olmaktadır. Ağız içerisinde hem kimyasal sindirim hem de fiziksel sindirim gerçekleşmektedir. Ağız içerisinde çiğneme mekanik sindirim olurken tükürük içerisinde bulunan enzimler de kimyasal sindirim gerçekleştirmektedir. 

   Karbonhidratların sindirilmesi ağızdan başlarken yutak besinlerin ağızdan geçip yemek borusuna ilerlemesini sağlar. Yutkunma esnasında yutakta yer alan küçük dil soluk borusunu kapatarak yemek borusundan besinlerin geçmesini sağlar. Yutakta herhangi bir sindirim gerçekleşmez ve sadece besin iletimi bulunmaktadır. 

   Kimyasal sindirim vücutta ağız, mide, ince bağırsak, pankreas ve karaciğerde gerçekleşmektedir. Ağızda kimyasal sinirim karbonhidrat sindirim olur ve tükürükteki enzimler sayesinde gerçekleşir. Midede ise protein sindirimi olur ve mide öz suyu ve mide enzimleri yardımı ile gerçekleşir.

   İnce bağırsakta ise karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi gerçekleşir. Bu sindirim pankreas öz suyu yardımı ile gerçekleşmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap