Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bel soğukluğu testi nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  bel soğukluğu testi nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bel Soğukluğu

  Bel Soğukluğu

  KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  5. Veri Güvenliği

  Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  6. Şikayet ve İletişim

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Bel Soğukluğu

  Bel Soğukluğu


  Enfekte kişi ile cinsel ilişki kuran sağlıklı bireyde 1 ila 14 günde hastalık ortaya çıkar. Erkeklere kıyasla kadınlarda daha nadir belirtilere yol açan bel soğukluğu, belirtiye yol açtığında idrar sonrası ağrı, vajinal akıntı, yanma ve karın bölgesinde ağrı şeklinde hissedilebilir. Bel soğukluğu belirtileri erkeklerde ise daha belirgindir. 


  Penis ucundan beyaz, sarı ya da yeşil renkli akıntı ile karakterize olan bel soğukluğu, idrar sırasında yanma gibi belirtilere de neden olabilir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen bakteri kaynaklı rahatsızlık, doğum sırasında anneden bebeğe de geçebilir. 


  Doğum sırasında Neisseria gonorrhoeae bakterisinin bebeğe bulaşması durumunda bebeğin kafa derisinde yara, enfeksiyon ve görme yetisinin kaybedilmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıklıkla merak edilen “Bel soğukluğu nasıl geçer?” sorusundan önce “Bel soğukluğu nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir.


  Halk arasında bel soğukluğu olarak bilinen gonore, tüm dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında gelir. Bel soğukluğu hastalığı bazı kişilerde belirti göstermediğinden, hastalığın kişiler arasında yayılması kolaylaşır. Oral, vajinal ya da anal yolla kurulan cinsel ilişki sonucunda kişiden kişiye bulaşabilen bel soğukluğuna, Neisseria gonorrhoeae adlı bakteri neden olur. İlişki sonrasında bakteri, genital bölgeye, rektuma ya da boğaz gibi nemli bölgelere yerleşir ve enfeksiyon oluşturur. Çokça merak edilen “Bel soğukluğu nasıl bulaşır?” sorusu bu şekilde yanıtlanabilir. 


  Kadınlarda ve erkeklerde bel soğukluğu belirtileri farklılık gösterse de bazı vakalarda bel soğukluğu belirtisi görülmeyebilir. Ancak kişide gonore belirtilerinin olmaması, hastalığın kişide olmadığı ya da bel soğukluğunun pek çok farklı ve ciddi sağlık sorununa yol açmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle cinsel yönden aktif olan, tek eşli olmayan ve korunmasız olarak cinsel ilişkiye giren kişilerin yılda en az bir kez test yaptırması önerilir. 


  Bel soğukluğu testi, şüpheli cinsel ilişkiyi takiben bir hafta sonra yaptırıldığında daha sağlıklı sonuç verir. Kadınlarda bel soğukluğu tanısı için idrar testinin yanı sıra gerekli durumlarda serviks olarak tanımlanan rahim ağzından, rektumdan ya da boğazdan sürüntü yoluyla örnek alınabilir. Erkeklerde ise idrar testinin yanı sıra idrar kanalından örnek alınması gerekebilir. Gonore testi ile elde edilen bulguların ardından tanı koyulur ve uygun tedaviye başlanır.


  Bel Soğukluğu Belirtileri Nelerdir?


  Gonore belirtileri, korunmasız girilen cinsel ilişkinin ardından 1 ila 14 gün sonra oluşur. Fakat enfeksiyon, kadınların yaklaşık %50’sinde erkeklerin ise yaklaşık %10’unda herhangi bir belirtiye yol açmayabilir. Bel soğukluğu belirtileri, genellikle genital bölge, rektum, anal bölge, boğaz, göz ve eklemlerde oluşur. 


  Erkeklerde ve kadınlarda bel soğukluğu belirtileri;

  · gözlerde ağrı, tahriş, 

  · akıntı, 

  · ışığa duyarlılık şeklinde sıralanabilir. 

  · Boğazda ağrı, 

  · yutkunma güçlüğü, l

  · enf bezlerinin şişmesi, 

  · ağrılı bağırsak hareketleri, 

  · anal bölgede kaşıntı, 

  · akıntı, 

  · kanama,

  · ağrı şeklinde de görülebilir. 

  Ancak bel soğukluğu belirtileri cinsiyetler arasında farklılık gösterir.


  Kadınlarda Bel Soğukluğu Belirtileri Nelerdir?


  Bel soğukluğuna yol açan gonokok bakterisi kadınlarda çoğu zaman rahim ağzına yerleşir. Cinsel ilişki sırasında bölgenin kayganlığını sağlayan salgının üretildiği Bartholin bezlerini tutar. 

  · Bu durum vajina girişinde apse oluşumuna yol açar. 

  · Kadınlarda, düzensiz adet kanaması, 

  · ara kanama, 

  · vajenden sarı ya da yeşil renkli, kötü kokulu ve sulu akıntı gelmesi, 

  · idrar yaparken yanma gibi belirtiler görülebilir. 

  Bel soğukluğuna bağlı olarak oluşan vajinal akıntıyı çoğunlukla kasık ağrısı takip eder. Pelvik bölgede hissedilen ağrı ya da hassasiyet, gonorenin kadınlarda yol açtığı yaygın belirtilerden biridir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında acı ve ilişki sonrası kanama da cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu hastalığının belirtileri arasındadır. Ancak kadınlarda bel soğukluğu, herhangi bir belirtiye yol açmaksızın sessiz bir şekilde de ilerleyebilir. Bu nedenle şüpheli cinsel ilişkinin ardından 7 gün sonra kişinin bel soğukluğu testi yaptırması önerilir. Çoğunlukla taşıyıcı olan kadınların belirtileri fark etmemesi ve uygun tedaviyi almaması durumunda bel soğukluğu, pelvik inflamatuar hastalığa (PID) yol açarak kişinin kısır kalmasına neden olabilir.


  Erkeklerde Bel Soğukluğu Belirtileri Nelerdir?


  Erkeklerde bel soğukluğu belirtileri penis ucundan sarı, beyaz renkte gelen akıntı ile karakterizedir. 

  · İdrar sırasında yanma ve acı hissi, 

  · idrar yollarında, makatta ya da ağız içinde iltihap oluşumu, 

  · sünnet derisinde şişlik, 

  · penisin iç kısmında kaşıntı ya da yanma hissi görülebilir. 

  Bel soğukluğu erkeklerde %10 oranında belirti göstermeksizin ilerler. Ancak gonore tedavisi uygulanmadığında testislerde ağrı ve kısırlık gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


  Bel Soğukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?


  Bel soğukluğu belirtileri zamanla geçse de gonore, kendiliğinden iyileşebilen bir hastalık değildir. Bel soğukluğu tedavi edilmediğinde pek çok farklı sağlık sorununa yol açar. Bunların başında da bel soğukluğuna bağlı olarak gelişen kısırlık gelir. 


  · Bel soğukluğu tedavi edilmediğinde kadınlarda şiddetli pelvik ağrı, ateş, dış gebelik, gebeliğin düşükle sonuçlanması ve prematüre doğum gibi sonuçlara yol açabilir. 

  · Erkeklerde ise prostat ve testiste şiddetli ağrıya yol açan enfeksiyonlara neden olabilir. 

  Kişide bel soğukluğu belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybedilmeden hekime başvurulmalıdır. Ancak bel soğukluğu her zaman belirtiye yol açmadığından cinsel açıdan aktif ve çok eşli kişilerin her yıl düzenli olarak bel soğukluğu testi yaptırmaları önerilir. 


  Şüpheli cinsel ilişkinin ardından ise gonore testi için 1 hafta beklenmelidir. Tanı için bel soğukluğu testi olarak bilinen farklı test türleri yapılabilir. 

  · Kişinin enfekte olduğu düşünülen, rahim ağzı, rektum, üretra ya da boğazından sürüntü alınır ve / veya idrar tahlili yapılır ve örnekler laboratuvara gönderilir. 

  · Laboratuvar ortamında örneklerden hazırlanan yaymalar gram boyası ile boyanır ve mikroskop altında incelenir. 

  · Bel soğukluğuna yol açan Neisseria gonorrhoeae bakterisinin tespit edilmesi durumunda kişiye bel soğukluğu tanısı koyulur ve tedavi düzenlenir. 

  · Bel soğukluğu tedavisi uygun antibiyotiklerle yapılır. Hekim tarafından reçete edilen ilaçlar, belirtilen süre boyunca kullanılmalı ve tedavi kesinlikle yarım bırakılmamalıdır. Bel soğukluğu tedavi ile tamamen iyileşse de hastalığın oluşturduğu hasar kalıcı olabilir.

  Bel soğukluğu, yaygın görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Bel soğukluğundan ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için cinsel ilişki öncesinde mutlaka kondom kullanılmalıdır. Gonoreden korunmak için bel soğukluğu tanısı almış kişi ile cinsel ilişkiye girilmemeli ve kişinin tedavisi tamamlanana kadar vajinal, oral ya da anal ilişkiden kesinlikle kaçınılmalıdır. Tek eşli birliktelikler de kişiye bel soğukluğu bulaşma riskini düşüren etkenler arasında yer alır.

  Yazı kaynağı : www.alifehospital.com.tr

  Bel Soğukluğu Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  Bel Soğukluğu Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  Gonore ya da diğer adıyla bel soğukluğu; cinsel ilişki sonucu bulaşabilen, Neisseria gonorrhoeae adlı bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Bakteri yüksek oranda ürogenital organların mukozasına ve göz konjonktivasına yerleşir. Mukoz membran yüzeylerini irinli şekilde enfekte etmesi karakteristik özelliğidir. 1879 yılında tanımlanan bel soğukluğu en eski hastalıklardan biridir. Aynı zamanda en sık karşılaşılan ikinci cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Konağa sıklıkla vajinal, oral veya anal ilişki yoluyla bulaşır. Gebelik sırasında anneden bebeğe bulaşma riski de vardır. 25 yaşın altındaki kişilerde de görülme oranı fazladır. En sık bu gruplarda görülse de her yaş ve cinsiyet için risk teşkil eder.

  Bel soğukluğu sadece insandan insana bulaşan bir hastalıktır. Cansız ortamdan temas yoluyla bulaşmaz. Alınacak önlemler ile bel soğukluğundan kendinizi koruyabilmeniz mümkündür. Alabileceğiniz en iyi önlemlerden biri ilişki sırasında kondom kullanımıdır. Kondom ilişkideki her iki tarafın da korunmasını sağlar. Bel soğukluğunun yanı sıra diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korunmak için kullanılabilir. Bakteri, korunmasız cinsel ilişki sonucu kolaylıkla sağlıklı bireye geçebilir. Belirli aralıklarla test yaptırarak hastalık taşımadığınızdan emin olabilirsiniz.

  Bel Soğukluğu Belirtileri Nelerdir?

  Bel soğukluğu, yüksek oranda asemptomatik bir hastalıktır. Asemptomatik, semptom göstermeyen hastalıklara verilen addır. Bel soğukluğu; kadın hastaların çoğunda, erkek hastaların ise yaklaşık %10’unda asemptomatik şekilde seyreder. Çoğunlukla erkek hastalarda görülen semptomlar ise bakterinin vücuda girmesinin ardından 2 veya 30 gün içinde görülebilir. Vücudun birçok bölgesinde semptom görülebilir ancak sıklıkla genital organlarda veya civarında görülür.

  Bel soğukluğu vücutta;

  şeklinde semptom gösterir.

  Her hastada görülebilecek belirtilerin yanı sıra bazı belirtiler cinsiyete özeldir. Sadece erkek hastalarda rastlanan semptomlar şunlardır:

  Kadınlarda rastlanan semptomlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  Özellikle kadın hastalarda rastlanan semptomlar diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtilerine benzerdir. Bu sebeple spesifik testleri yaptırmadan bel soğukluğu tanısı konulamaz. Semptomları gösteren kişilerin diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için de test yaptırması önerilir.

  Bel Soğukluğu Nedenleri Nelerdir?

  “Bel soğukluğu neden olur?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Gonorenin yani bel soğukluğunun sebebi Neisseria gonorrhoeae adlı bakteridir. Bu bakteri hastalığa sahip kişilerle vajinal, oral ve anal ilişki sonucu bulaşabilir. Cinsel ilişkiyle bulaşmasının yanı sıra hastalığa sahip hamile anneler, bebeğine hastalığı bulaştırabilir. Bel soğukluğu, bebeklerde körlük ve kafa derisinde yara oluşumu gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Tanı konulan hamileler, ilaç tedavisine hızlıca başlayarak hastalığın bebeğe bulaşmasını engelleyebilir.

  Hastalığın ana bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel olarak aktif kişilerin korunmaya özen göstermeleri gerekir. Kondom veya diğer koruyucu ekipmanlar ile yüksek oranda koruma sağlanabilir.

  Bel Soğukluğu Tanısı Nasıl Konur?

  Bel soğukluğu çeşitli testler ile teşhis edilir. Belirtilen semptomları gösteriyorsanız acilen sağlık birimlerine başvurmalısınız. Hatta semptom göstermiyorsanız bile test yaptırabilirsiniz çünkü bel soğukluğu çoğu zaman asemptomatik yani belirti göstermeyen bir hastalıktır. Eğer bakteri üretraya yerleştiyse idrar testinde tespit edilir. Yüksek oranda üretraya yerleşen bir bakteri olduğu için idrar testi ile kolayca tespit edilebilir. Bakteri, üretranın yanı sıra vücudun farklı bölgelerine de yerleşebilir. Bu bölgelerden sürüntü örneği alınıp mikroskop altında incelenerek veya kültürü yapılarak teşhis edilir. Sıklıkla boğaz, rektum ve vajinadan pamuklu çubuk yardımıyla sürüntü örneği alınır.

  Kültür nükleik asit amplifikasyon testi, yüksek sensiviteye sahiptir. Aynı zamanda hızlı sonuç verir. Vajinal, üretral veya idrar örnekler ile sonuç alınabilir. Özellikle asemptomatik hastaların teşhisi için bu yöntem kullanılır.

  Bazı testler cinsiyete özgüdür. Gram boyama testi sadece erkeklerde uygulanabilir. Kadınlarda düşük sensiviteye sahip bir testtir. Akut üretritli semptomatik hastalarda belirgin sonuç verir. Hastadan alınan akıntı örneğinde bol miktarda polimorfonükleer lökosit ve gram negatif diplokok varlığı ile tanı konulabilir.

  Bel soğukluğuna sahip kişilerin HIV gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ve taşıma ihtimali yüksektir. Bu sebeple diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için de test yaptırmanız tavsiye edilir.

  Bel Soğukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  “Bel soğukluğuna ne iyi gelir?” diye sıklıkla merak edilir. Bel soğukluğu, bakteri kaynaklı bir hastalık olduğu için ana tedavi yöntemi antibiyotiklerdir. Bel soğukluğu hastalarının büyük çoğunluğunda klamidyal enfeksiyonlara rastlanır. Bu sebeple kombine antibiyotik tedavisi tercih edilir. Antibiyotik tedavisi oldukça etkili olmasının yanı sıra aynı zamanda risklidir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Uzman hekim tarafından önerilen ilacın, önerilen dozda kullanılması gerekir. Bilinçsizce önerilen dozu değiştirmek, tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilir.

  Bel soğukluğu tedavi edilmediği zaman kalıcı organ hasarlarına sebep olabilir. Hem erkek hem kadınlarda kısırlığa yol açabilir. Kadınlarda enfeksiyon rahme ve fallopi tüplerine yayılarak pelvik inflamatuar hastalığına (PID) neden olabilir. PID, yumurtalıkları yaralayarak, kısırlığa ve gebelik komplikasyonlarına sebep olabilir. Gonore erkeklerde ise testislerde yer alan sperm kanalında yer alan epididim tüpünü enfekte ederek epididimite neden olabilir. Epididimit ise kısırlığa yol açar. Cinsel organlardaki hasarın yanı sıra enfeksiyon kana karışarak vücudun diğer bölümlerine etki edebilir. Özellikle eklemlerde şişlik, ateş ve ağrı yapar.

  Bel soğukluğu oldukça ciddi bir hastalıktır. Şüphelendiğiniz durumlarda veya düzenli olarak test yaptırarak muayene olmayı aksatmamalısınız.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap