Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bel fıtığı kasık ağrısı yaparmı

  1 ziyaretçi

  bel fıtığı kasık ağrısı yaparmı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Umut Fizik Tedavi - Umut Fizik Tedavi

  Umut Fizik Tedavi - Umut Fizik Tedavi

  Bel Fıtığı Kasık Ağrısı Yapar mı?

  Bel fıtığının meydana getirdiği birçok ağrı bölgesi olabilir. Bunlardan bir tanesi de kasık bölgesinde oluşan ağrılardır. Beldeki taşan diskin sıkıştırdığı sinirlerin duyusal yayılım alanlarından birisi de kasık bölgesi olabilmektedir. Öncelikli olarak kasık bölgenizdeki ağrının nedeninin tam olarak araştırılması gerekir. Çünkü kasık bölgesinde oluşan ağrıların büyük çoğunluğu üreme organlarından kaynaklanmaktadır. Kasık ağrısı sadece kadın hastalıkları ve üreme organları ile ilgili nedenlerden de oluşmaz. Bağırsaklar, idrar yolları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları da kasık ağrısına neden olabilir. Adet döneminde kasık ağrısı olabilir. Kasık ağrısı gebelikte de görülür. Özellikle idrar yollarında meydana gelebilen sorunlar sindirim sisteminizden tutun da iskelet sisteminize kadar etkileyebilir. Burada önemli olan konu ağrının başlama şekli ve de şiddetidir. Daha sonra ağrının yayılımı takip edilir ve değerlendirilir. Aniden başlayan kasık ağrısı ile artık kronikleşmiş olan bir kasık ağrısının nedeni genelde birbirinden farklı olur. Aniden başlayan ağrıların görülmesinde yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi idrar yollarında meydana gelen iltihabi bir durum saklı olabilir. Hatta apandisit ve de bel fıtığı aniden başlayan ağrılar arasında gösterilebilir.

  Kasık Ağrısı Bel Fıtığından Olursa Hangi Belirtileri Verir?

  Bel fıtığının tespitinde klinik olarak bir takım belirtiler ve semptomlar vardır. Bunların başında ise bel ve bacakta oluşan dayanılmaz ağrılar gelir.. Bu ağrılar bazı durumlarda  yalnız bacak ya da yalnız belde görülebilmektedir. Bazen de belden başlayıp ayak parmaklarına kadar uzanan bir hat boyunca ağrılar görülebilmektedir.  Bunun sonucunda kişide bir hareket kısıtlılığı baş gösterebilir ve hatta topallayarak yürüme şekli ortaya çıkabilir. Vücut istemeden bir tarafa doğru eğilmeye başlayabilir (ağrıyı azaltabilen bir postür olarak istemsizce oluşabilir) ve antaljik yürüyüş denilen farklı bir yürüyüş şekli ortaya çıkabilir. Bacaklardaki uyuşmanın yanı sıra güç kaybı da hastalarda görülebilen belirtilerdendir. Tüm bu klinik belirti ve bulguların ve doktorunuzun yapacağı fiziksel muayenelerin yanı sıra teşhisin net olarak konulabilmesi adına hastalardan radyolojik görüntüleme yöntemlerinden olan röntgen, MR ve tomografi istenebilmektedir. 

  Yazı kaynağı : umutfiziktedavi.com

  Kasık Ağrısı

  KASIK FITIKLARI

  Bizzat kasığa ait rahatsızlık olan fıtık, belirginleşip kaybolan şişlik ile gözle tanınabilen bir hastalıktır. Erkek cinste kadınlara göre çok daha sık görülür. İnguinal veya femoral olabilen fıtıklarda ağrının şiddeti, fıtığın büyüklüğü, fıtık kesesinin içeriği veya kişinin ağrı duyarlılığı gibi etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  AĞRININ BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR.

  Fıtıklar gibi, barsaklara ve diğer karıniçi organlara ait rahatsızlıklar, idrar yolları hastalıkları, genital patolojiler, kas gerginlikleri ve yırtılmaları, omurga ve kalça kemikleri ile eklemleri kaynaklı ağrıların da sorgulanması gerekir. Ağrının kaynaklandığı organ veya bölgeye ait ek belirti ve bulgular (örn: gastrointestinal sistem için dışkılama değişiklikleri, üriner sistem için idrar yaparken yanma) hekimin ayırıcı tanı yapmasına yardımcı olabilir.

  LENF BEZLERİ

  Kasık bölgesi lenf bezlerinin iltihaplanması veya şişmesi de ağrıya neden olabilir. Kasık fıtığı ile karıştırılabilen bu durumda, lenf bezleri lastik kıvamında ve çok ağrılı olabilirler. Lokal bir kızarıklık da gözlenebilir. Olguların çoğunluğunda fizik muayene dışında bir tanı yöntemine gerek yoktur.

  BARSAKLAR DA İNCELENMELİ

  Karın organlarındaki rahatsızlıkların ağrıları da yayılım göstererek kasık ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. En bilinen örnek, apendiks (kör barsak) iltihabı olan apandisit hastalığındaki sağ kasık ağrısıdır. Ancak, akut ve tipik bir hastalık olması nedeniyle kronik ağrı nedenleri arasında sayılmaz. Buna karşılık, sol kasık ağrısı ise spastik kolon hastalığının bir belirtisi olabilir. Divertikülit de nadir bir kasık ağrısı nedeni olarak sayılabilir. Kalın barsakların ilaçlı filmi (Kontrastlı Kolon Grafisi) ve endoskopik incelenmesi (Kolonoskopi) tanıda kullanılan yöntemlerdir.

  İDRAR YOLLARI

  İdrar yollarına ait patolojiler de kasık ağrısı nedenleri arasındadır. Bunların başında taş hastalığı gelmektedir. Glomerülonefrit veya pyelonefrit gibi böbrek iltihapları da nadir kasık ağrısı nedenleri arasında sayılabilir.

  Taş hastalığında ağrının nedeni taşın hareket etmesi veya idrar yollarını tıkaması olabilir. Böbrek taşlarında ağrının kasığa ve skrotuma (torbaya) yayılabilirken, üreter alt uç taşlarında da doğrudan kasık bölgesinden kaynaklanan ağrı söz konusu olabilir. İdrar alışkanlığındaki değişiklik ve yakınmalar, idrar renginin koyulaşması veya kanlı idrar tanıya yardımcı belirtilerdir. Basit idrar tahlili ve direkt üriner sistem grafisi olguların çoğunda tanı koydurucudur. Ultrasonografi ve ilaçlı idrar yolları filmi (İVP) de tanı için başvurulan görüntüleme çalışmalarıdır. Yeni bir yöntem ise “MR Ürografi”dir.

  KADINLARA ÖZEL

  Jinekolojik patolojiler de kasık ağrısı nedenleri arasındadır. Olağandışı adet ağrıları kişi tarafından fark edilebilir. Endometriozis olgularında ise adet dönemlerinde alışılmış şiddetin ötesine geçen bir ağrı hissedilir. Karın duvarındaki kan birikimine bağlı şişlik de hissedilebilir.

  Over (yumurtalık) kistleri sık görülen bir nedendir. Ağrının beraberinde adet düzensizliği olması ayırıcı tanıda yönlendiricidir. Burada, ultrasonografi çok değerli bir tanı yöntemidir.

  Rahimiçi araçlar da takılmalarını takiben birkaç hafta süreyle kasık ağrısına neden olabilirler. Ağrıya hafif bir kanama da eşlik edebilir.

  ERKEKLERDE…

  Erkeklerde kasık anatomisi daha karmaşıktır. Karından gelerek testislere inen damarlar ve üreme kanalının yer aldığı kordon adı verilen yapının kistleri ağrı ve şişliğe neden olabilir. Özellikle genç erkeklerde sık görülen bir kasık ağrısı nedeni de toplar damarların genişlemesi ile ortaya çıkan varikoseldir. Sol tarafta daha sık görülen varikosel erkek kısırlığının önemli bir nedeni olup basit bir cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

  Testislerin iltihabı ve şişlikleri de ciddi ağrıya neden olabilir. Prostatit (prostat bezinin iltihabı) olgularında da kasık ağrısı görülebilir.

  BEL FITIĞI

  Kasık ağrılarının başka bir nedeni de, genelde “bel fıtığı” olarak bilinen disk hernileridir. Fıtık bölgesinde baskı altında kalan sinirlerin duyusal yayılım alanlarında hissedilen bu ağrılarda ek olarak bel ağrısı, bacaklarda ağrı, uyuşukluk ve his kaybı araştırılmalıdır.

  Nörolojik muayene ile birlikte kesin tanı konması ve tedavinin yönlendirilmesi için genelde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) görüntülemesinden yararlanılır.

  KEMİKLER, KASLAR, EKLEMLER…

  Kalça kemik ve eklemleri de kasık ağrısının nadir olmayan nedenleridir. İleri yaştaki bireylerde eklemlerdeki kireçlenme ve dejenerasyon, özellikle menapoz dönemindeki kadınlarda da kemik erimesi kasık ağrısına neden olabilir. Yoğun sportif faaliyet gösteren kişilerde ve profesyonel sporcularda ise kas gerilmelerine ve yırtılmalarına bağlı kasık ağrısı sık görülen yakınmalardır. Özellikle uzun mesafe koşucuları ve futbolcularda görülen bir önemli neden de “osteitis pubis” denilen tablodur. Eksersizle artış gösteren kasık ağrısına neden olan bu durumda uzun süreli istirahat ve tedaviye ihtiyaç duyular. Tanı için direkt grafiler yanında MR görüntülemenin değeri büyüktür.

  Yazı kaynağı : fitikakademisi.org

  Bel Fıtığı

  Bel Fıtığı

  KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

  Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  5. Veri Güvenliği

  Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  6. Şikayet ve İletişim

  Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap