Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2021…

  Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2021…

  2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

  İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak

  1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

  Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

  Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

  Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

  Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

   e-Devlet'ten öğrenilebilecek

  Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

  temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

  Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

  Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

  halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

  Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar

  Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

  Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

  2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

  2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

  Dövizle askerlik

  2021 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

  30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

  4.402,27 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

  Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Millî Savunma Bakanlığı • Askeralma Genel Müdürlüğü • Bedelli Askerlik

  BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

  1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

  2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

  3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

  4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

  5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

  6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

  7. Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

  8. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

  9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

  BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

  1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

  2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

  3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

  4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

  5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

            a.   Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

            b. Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

            c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,

            ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,

            d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

            e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

  BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

  1. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanmaları için yeni bir hak verilmez. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

  2. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenlerden temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanmak için yeni bir hak verilmez.

  3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

            a. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar,

            b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

          c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

  4. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

  BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

  1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

  2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

  3. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

  4. Kendi istekleri ile emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar vazgeçenlerin,

  5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

  6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

            a. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin

            b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

            c. Vefat edenlerin,

  ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

  7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

  8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

  9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

  10. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

  BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

            Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.

  Yazı kaynağı : asal.msb.gov.tr

  Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

  Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

  Bedelli askerlik başvurusu 2020 yılı için son ödeme dönemini 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlıyor. Bu tarihe kadar 37 bin 70 TL üzerinden hesaplanacak olan bedelli askerlik başvuru ücreti, dövizle askerlik yapmak isteyenler için ise 5 bin 563 Euro olacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet üzerine taşıdığı bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, resimli anlatım ile o konu hakkında detaylı bilgiler

  2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

  Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı temmuz/aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerlerin, belirlenen tutarı banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 Euro’yu ödeyince bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Ocak/haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ise 5 bin 261 Euro olarak belirlenmişti. 

  BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;


  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap