Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  batı cephesi hangi savaşlar yapıldı

  1 ziyaretçi

  batı cephesi hangi savaşlar yapıldı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri - Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi Komutanı Kimdir, Yapılan Savaşlar Neler?

  Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi Muharebeleri - Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi Komutanı Kimdir, Yapılan Savaşlar Neler?

  Kurtuluş Savaşı Batı cephesi, yeni kurulan düzenli Türk ordusunun ve Kuva-i Milliye birliklerinin ortak bir zaferidir. Batı cephesinin ardından, yeni kurulan Türk Devleti tanınmış ve bağımsızlığını elde etmiştir. Bu nedenle, bu cephe istikbalimiz için oldukça büyük bir öneme sahiptir. İşte Kurtuluş Savaşı Batı cephesi muharebeleri, komutanları ve kahramanları.

  KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ'NDE KİMLERLE SAVAŞTIK?

  Kurtuluş Savaşı cephelerinden biri olan Batı Cephesi hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise 'Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır?' sorusudur.

  Batı cephesi ise 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile başlamıştır. Batı cephesinde de Yunanlılara karşı Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordu el ele çalışarak büyük bir zafer elde etmiştir. Yani Batı Cephesinde, Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

  Batı cephesinin açılmasının nedeni Türk ordusunun güçlenmesini engellemek ve Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmektir. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de Yunan işgali başlayınca, bu işgale direniş için bölge halkı tarafından Kuva-i Milliye birlikleri oluşturulmuştur. Böylece Batı cephesi; Akhisar, Aydın, Ayvalık, Bergama, Nazilli, Salihli ve Soma bölgelerinde başlamıştır.

  Batı cephesi Türk ordusunun büyük kahramanlık gösterdiği ve tarihe adını yazdırdığı belki de en önemli cephe olarak karşımıza çıkmıştır. Zira Batı cephesi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk zaferidir. Batı cephesinin başında İsmet Paşa yer almıştır. Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordunun ortak zaferi olan Batı cephesinin kazanılması neticesinde halkın düzenli orduya duyduğu güven artmıştır.

  KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ MUHAREBELERİ

  Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi muharebeleri birçok şehirde gerçekleşmiştir. Hem Kuva-i Milliye Birlikleri, hem de düzenli Türk ordusu bu cephelerde savaşmıştır. Lakin Batı Cephesi temelde iki muharebe ile anılmaktadır. Bu muharebeler ise; 1. İnönü Savaşı ve 2. İnönü Savaşı'ndan oluşmaktadır. Bu muharebelere 1. Büyük Taarruz ve 2. Büyük Taarruz ismi de verilmektedir.

  6 Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü Muharebesi başlamıştır. Bu savaş aslında bir savunma savaşıdır. Bu muharebenin başlama sebebi İngilizlerin, Yunanlıları kışkırtmasıdır. Yunanlılar da, Çerkez Ethem Ayaklanmasını fırsat bilerek taarruza geçmişlerdir. Bu muharebede düzenli Türk ordusu ilk defa çarpışmış ve ilk zaferini de kazanmıştır. Burada elde edilen zafer neticesinde TBMM, Londra Konferansı'na davet edilmiştir.

  İngiltere, Londra Konferansı'ndan istediği sonucu elde edemeyince, Yunanlıları tekrar kışkırtmıştır. Bunun üzerine 23 Mart 1921 tarihinde Yunanlılar tekrardan taarruza geçmiştir. Lakin düzenli ordu birlikleri Yunanlıları geri püskürtmüştür. Hatta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, burada elde edilen zafer hakkında İsmet İnönü'ye bir telgraf çekerek, şu sözü söylemiştir; "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz."

  BATI CEPHESİ HANGİ ANTLAŞMA İLE KAPANDI?

  Batı Cephesinde elde edilen zaferin ardından birçok antlaşma imzalanmıştır. Lakin bu cepheyi kapatan antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması olmuştur. 11 Ekim 1922 tarihinde bu antlaşma imzalanmış ve Batı Cephesi kapanmıştır.

  KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ KOMUTANI

  Düzenli ordu kurulduktan sonra, her cepheye birer komutan atanmıştır. İşte bu komutanlar Kurtuluş Savaşı cepheleri komutanları olarak tarihe isimlerini yazdırmıştır. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi komutanı ise İsmet İnönü'dür.

  KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ KAHRAMANLARI

  Batı Cephesinde hem Kuva-i Milliye birlikleri, hem de düzenli ordu çarpışmıştır. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi kahramanları aslında bu iki birliktir. Lakin savaş sırasında bazı insanların ismi tarihe kazınmıştır. İşte şu kişiler Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi kahramanlarıdır:

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları - Mükemmel - Sosyal Bilgiler

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları - Mükemmel - Sosyal Bilgiler

  Batı Cephesi

  * Kuvayı milliye nedir? Ortaya çıkışını sağlayan etkenler nelerdir? Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları
  Memleketlerinin kurtuluşu için silahlı mücadeleye girişen gönüllü-vatansever insanlardan oluşan birliklerdir.
  Ortaya çıkışı işgaller karşısında İstanbul hükümetinin sessiz kalması ve Türk ordusunun terhis edilmesi etkilidir. Ayrıca azınlık çetelerinin Türklere yönelik saldırıları, İzmir’in Yunanlılarca işgali de çok etkilidir. Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  Kuvayı milliye’nin kesin başarıya ulaşması mümkün değildi. Kuvayımilliye’nin kaldırılıp yerine Düzenli ordunun kurulması zorunlu olacaktır. Çünkü:

  * Düşmanı ülkeden atabilecek yada işgalleri durdurabilecek güç ve kabiliyete sahip değillerdi. Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  * Kuvayı milliye birliklerinin, askerlik bilgi ve tekniğinden uzak olmaları

  * Kuvayı milliye birliklerinin, silah ve cephane yönünden yetersiz olmaları

  * Belli bir merkezden emir almadıkları için askeri disiplinden uzak olmaları

  * Bazı Kuvayı milliye birliklerinin keyfi davranışları, kendilerine yardımcı olmayan kişileri cezalandırmaları nedeniyle halkı milli mücadeleden soğutması…

  * Karşımızda silah-cephane ve asker sayısı bizden daha üstün olan düzenli Yunan ordusu vardı.

  * TBMM açıldıktan sonra ülkede devlet otoritesinin kurulmasının zorunlu hale gelmesi.

  Efelik geleneğinden gelen, emir-disiplin altına girmek istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe çeteleri isyan etseler de, düzenli ordu karşısında başarısız oldular. I. İnönü Savaşı’na dek Kuvayı milliye birlikleri, düzenli ordu çatısı altında birleştirildi. Ancak Kuvayımilliye ruhu, Kurtuluş savaşının sonuna kadar yaşamıştır.

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  Kuvayımilliye’nin milli mücadeleye katkıları;

   Düşman ilerleyişini durduramadılar ama yavaşlatmışlardır böylece düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmışlardır.

   TBMM’yi isyanlar karşısında, Türk halkını Azınlık çeteleri karşısında korudular.

   Milli bilincin uyanmasını ve halkın direnme gücünü artırmışlardır.

  Batı Cephesi; Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen, en büyük savaşların yapıldığı cephedir. Cephede hangi savaşların yapıldığını kronolojik olarak belirtiniz?
  I.İnönü, II. İnönü,
  Kütahya- Eskişehir Muharebeleri,
  Sakarya Meydan Muharebesi,
  Başkomutan Meydan Muharebesi(Büyük Taarruz)

  Yunanlıların amacı; önce Eskişehir’i alıp (Ankara’ya demiryolu ile getirilen yardımı silah-cephane kesmek için), Ankara’yı işgal etmekti (TBMM’yi kapatıp, Milli mücadeleyi yok etmek için), böylece Sevr’i zorla kabul ettirilecekti.

  İtilaf devletleri, Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerlemesine izin verdiler. neden?
  İşgallerini direnişle karşılaşmadan yapabilmek için, Yunanlılara Milli Hareketi yok etme görevi verdiler.

  Yeni kurulmakta olan düzenli Türk ordusunun güçlenmeden ortadan kaldırmak istiyorlardı.

  İşgalden sonra İzmir’e Yunanistan’dan gemilerle Rum göçmenler taşınmıştır. neden?
  İzmir ve çevresinde Rum nüfusun fazla olduğunu göstererek, işgallerini haklı çıkarmaya çalışıyorlardı.

  I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921); Türk düzenli ordusunun Yunanlılar karşısındaki ilk savaşı ve ilk zaferidir.

  Türklerin Çerkez Ethem İsyanı- Düzenli ordu kurmakla uğraşmasından da yararlanan Yunanlılar, İngilizlerin de desteğini alarak; Bursa üzerinden Eskişehir’e doğru taarruza geçtiler. Türk savunması karşısında kayıplar veren Yunanlılar geri çekildi. Bu arada Çerkez Ethem isyanı da bastırıldı. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu.

  * Yunan ordusunun sayı ve teçhizat üstünlüğü ve Çerkes Ethem isyanına rağmen Türk tarafının bu savaşı kazanmasındaki en önemli etken ne olabilir?
  Düzenli ordu ile savaşılması, kadını erkeği çocuğu ile birlik olup topyekûn mücadele edilmesi

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  I. İnönü Zaferi’nin sonuçları;

  Türk milletinin Kurtuluş savaşının kazanılacağına olan umudu arttı, buna bağlı olarak TBMM’ye güven, düzenli orduya katılımlar arttı.

  Hem İnönü’de Yunan yenilgisi, Türklerin doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara karşı kazandığı başarılar, İtilaf devletlerini telaşa düşürdü. Savaş meydanında başaramadıklarını masa başında kazanmak için Sevr Ant.nın maddelerini yumuşatarak Türk tarafına kabul ettirmek istediler. (İzmir’i Türklere geri verecekler, ama kapitülasyonlar devam edip, doğuda Ermeni devleti kurulacaktı.)

  Konferansa İstanbul Hükmeti ve TBMM Hükmeti birlikte çağrıldı. Neden?
  İki hükümet arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanıp masada istedikleri kararların alınmasını sağlamaktı.

  * İtilaf Devletleri’nin Sevr’den vazgeçmeyeceğini biliniyordu, peki TBMM neden konferansa katılmış olabilir?
  Barış yanlısı olduğumuzu göstermek için, Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna anlatabilmek için

  Konferansta ilk sözü alan İst. Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa; “Türk milletinin geçek temsilcisi, TBMM temsilcisidir.” diyerek sözü Ankara Hükümeti temsilcisi Bekir Sami Beye bırakınca, İtilaf temsilcilerinin planlarını boşa çıkardı. Bekir Sami Bey, Türk milletinin işgalleri-Sevr’i kabul etmeyeceğini, Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeye kararlı olduğunu bildirdi, konferans sonuç alınamadan dağıldı.

  İtilaf devletleri, TBMM’yi konferansa davet etmesi, İtilaf Devletlerinin TBMM’yi resmen-hukuken tanıdığı anlamına gelir, böylece Türk milletinin yasal(hukuki) temsilcisinin de TBMM olduğu kanıtlandı.

  (1 Mart 1921)
  Türk-Afgan dostluk/saldırmazlık antlaşması yapılması ile Afganistan da TBMM Hükûmetinin varlığını tanıdı, Misak-ı Milliyi kabul etmiştir.
  Antlaşmaya göre, taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf saldırıya uğrayana yardım edecektir. Afganistan, TBMM’nin düşmana karşı ittifak kurduğu ilk devlettir.

  Türkiye, Afganistan’a kültürel bakımdan yardım etmeyi, subay ve öğretmen göndermeyi taahhüt etti. Afganistan Hükûmeti Ankara’ya elçi göndererek TBMM Hükümeti’nin yanında yer aldığını gösterdi.

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf grubundan ayrılan-gizli antlaşmaları dünyaya açıklayan Sovyet Rusya’daki yeni rejimi(?), tanınmadı ve ona düşmanca tavır takındılar.
  * Türk-Rus yakınlaşmasının nedenleri ne olabilir?
  TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya’nın ortak düşmanı İtilaf devletleri idi. Anadolu’nun İtilaf devletlerince işgal edilmesi S.Rusya’nın güney sınırını tehlikeye sokuyordu.

  TBMM Hükûmeti’nin askerî gücü konusunda tereddüt eden Sovyetler Birliği, I. İnönü zaferi üzerine anlaşma yapmaya karar verdi. İki devlet, ortak düşmana karşı Moskova Ant.ı imzaladılar. Buna göre;
  Antlaşmanın önemi;

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)

  Bir meclis açıldığında ilk yaptığı iş bir anayasa yapmak olur. Böylece meclisin yetkileri belirlenmiş oldu. Savaş hali olduğundan “Teşkilat-ı Esasiye” adıyla kısa ve öz bir anayasayı kabul edildi.

  Londra Konferansı’nda istediklerini elde edemeyen İtilaf Devletleri, Yunanlılara yeni bir şans tanıdı. Yunanlılar da İngilizlerin güvenini boşa çıkarmamak istiyorlardı. Daha güçlü bir ordu ile, saldıran Yunan Ordusu, İsmet Paşa komutasındaki Türk Ordusu karşısında yine mağlup oldu. Mustafa Kemal, İsmet Bey’e çektiği kutlama telgrafında şu ifadeyi kullandı; “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs(uğursuz) talihini de yendiniz.”
  ► Bu zaferin ardından, İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları daha da arttı, Yunanlılara olan güven sarsıldı. İtalyanlar, Anadolu’daki işgal alanlarından çekilmeye başladılar.

  ► TBMM’nin otoritesi ve halkın bu kuruma güveni arttı.

  Milli marş bir ülkenin bayrağı gibi bağımsızlık sembolüdür, zaten TBMM de işgal edilen vatanın bağımsızlığı için bir mücadeleyi yürütüyordu.
  * Milli mücadele devam ederken böyle bir marşa ihtiyaç duyulmasının amacı ne olabilir?
  Savaş halindeki Türk ordusuna- millletine moral-inanç vermek, İtilaf devletlerine de savaşın kazanılacağına duyulan inancın gösterilmesi.

  Bu isteği uygun bulan TBMM para ödülü olan bir yarışma açtı. Başlangıçta para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmayan Mehmet Akif, Maarif Vekili(Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi beyin teşviki ile yazdığı İstiklal Marşı, TBMM tarafından milli marş olarak seçildi.

  Mehmet Akif, 500 lira olan ödülü Darülaceze’ye bağışladı. Eser, Zeki Üngör tarafından bestelendi.

  Kütahya – Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) Yunanlılar İngilizlerin de desteği ile asker, top ve tüfek açısından çok güçlü bir ordu ile, Türk Ordusunun yeterince hazırlanmasına izin vermeden hemen saldırıya geçti. Türk ordusu mağlup oldu. Bu yenilginin nedenleri neler olabilir?
  Türk ordusunun yorgun olması, Yunan ordusunun silah-cephane ve sayı olarak çok üstün olması

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti.

  Yunan ordusunun Eskişehir’e girişi

  Mustafa Kemal, Türk ordusunun daha fazla kayıp vermesini engellemek, iki ordu arasına doğal bir sınır oluşturup, orduyu toparlamak-güçlendirmek için Türk Ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi emrini verdi.

  Bu durum; Türk halkında ümitsizliğe ve karamsarlığa yol açtı, emri veren M. Kemal’in bile tartışılmasına neden oldu. Hükümet merkezinin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması gündeme geldi.

  Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin, “savaş sürerken (Kütahya-Eskişehir) bu toplantı ayak bağı olabilir, savaşın bitimine erteleyelim.” teklifi Gazi tarafından reddedilir. Gönüllü olarak cepheye gitmek için Ankara’ya gelen öğretmenleri tekrar okullara göndermiştir. Kongrenin zamanlaması, erteleme önerisinin reddedilmesi neyi kanıtlar?
  Eğitime verdiği önemi göstermektedir.

  Gazi’nin ve yaklaşık 180 öğretmenin katıldığı kongrede, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni Türk Devleti’nin eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.

  Atatürk’e göre, cahillikle-geri kalmışlıkla savaş, en az bağımsızlık savaşı kadar önemli idi. Eğitim, bir milletin geleceği üzerinde ilk belirleyicidir. Gazi’nin belirlediği ‘çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak’ vizyonu, eğitimin çağdaş-modern esaslar ile yapılmasına bağlıdır.

  Gazi, kongredeki konuşmasında, çocuklarımız-gençlerimiz yetiştirilirken; milli benliği zedeleyen unsurlara karşı uyanık ve mücadeleci olunması gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre ile yeni Türk devletinde yapılandırılacak eğitiminin hangi niteliğini vurgulamıştır?

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar ve Sonuçları

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar

  Batı cephesinde kimlerle savaşıldı?

  Milli Mücadele’de en yoğun savaşlar bu cephede yapılmıştır. Bu cephede Yunanlılara karşı savaşıldı.

  Batı Cephesi komutanı kimdir?

  Yunanlılar Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaşlarda Türk ordusuna İsmet Paşa komuta etmiştir.

  Batı Cephesinde Yapılan Savaşlar

  Başkomutan Mustafa Kemal Paşa komutasındaki düzenli ordu, Sakarya Meydan Savaşı’nda Yunan ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üstün başarılarından dolayı Gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir.

  Savaşlar ve Sonuçları

       Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında 11 Ekim 1922’de  ateşkes antlaşması imzalandı.

  Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu birlikleri Batı Cephesi’ndeki ilk başarıla-rını İnönü Savaşlarında ( I. İnönü ve  II. İnönü)

  kazandı.  Mustafa Kemal bunun üzerine İsmet Paşa’ya  “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin ters giden talihini de yendiniz.” demiştir

  Sakarya Meydan Muharebesi

    23 Ağustos 1921’de Yunan Ordusunun hücumuyla başladı. 22 gün geceli gündüzlü devam eden bu büyük savaş Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlandı.  TBMM, kazandığı bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesini ve “Gazi” unvanını verdi. 26 Ağustos 1922’de taarruz (saldırı) emrini verdi. Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini alan Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girdi.

         Halkın gösterdiği bu kahramanlıklar nedeniyle  TBMM  tarafından Antep’e  “ Gazi “ ,  Maraş’a  “Kahraman “ , Urfa’ya da  “ Şanlı “  unvanları  verildi.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap