Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  baro genel kurul mazeret dilekçesi örneği

  1 ziyaretçi

  baro genel kurul mazeret dilekçesi örneği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  HATAY BAROSU | www.hataybarosu.org.tr

                                                                             AV.EKREM DÖNMEZ    

                                                                               HATAY BAROSU BAŞKANI                                   

  G Ü N D E M

  -------------------------;

  1-Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi (Bir Başkan, Bir Başkan vekili ve iki yazman üye)

  2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  3-Baro Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, kesin hesap raporu, denetleme kurulu raporlarının okunması

  4-Raporlar hakkında konuşmalar,

  5-Baro Yönetim Kurulunun ibrası,

  6-Baro Başkanının teşekkür konuşması,

  7-Baro giriş keseneği ile yıllık keseneğinin miktarının ve ödeme şeklinin tespiti,

  8-Stajyer kayıt ücretinin tespiti,

  9-Hatay Barosunun yeni dönem bütçe tasarılarının okunması ve görüşülmesi,

  10-Yeni dönem bütçesinin okunması ve onaya sunulması,

  11-Olağanüstü koşullar ve zorunluluk bulunan hallerde bütçede bölümden bölüme aktarma yetkisinin

       tanınması,

  12-Gayrimenkul alımı ve inşaat yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesi,

  13-Dilek ve öneriler,

  14-Kapanış.

  S E Ç İ M L E R

  ------------------------;

  A-Baro Başkanı Seçimi

  B-10 Asıl ve 10 Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi

  C-5  Asıl ve 5 Yedek Türkiye Barolar Birliği Delegesi Seçimi

  D-3 Asıl ve 3 Yedek Baro Denetleme Kurulu Üyesi Seçimi

  E- 5 Asıl ve 5 Yedek Baro Disiplin Kurulu Üyesi Seçimi.

  Avukatlık Yasası Madde 86: “…toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere ve oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin (2016 yılı aidat miktarı  550.00.-TL nin)  üçte biri miktarında para cezası verilir.

  Yazı kaynağı : www.hataybarosu.org.tr

  SAMSUN BAROSU | www.samsunbarosu.org.tr

  Mazeret Dikelçesi Örneği. 

  Dilekçe Örneği...

  İndirmek istediğiniz biçimdeki ( formattaki)  simgeye tıklayınız....

  Yazı kaynağı : www.samsunbarosu.org.tr

  Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

  Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

  Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir?

  Avukat mazeret dilekçesi, meslektaşlarımızın herhangi bir haklı sebeple duruşmaya veya başka bir işleme katılamaması durumunda mahkeme huzuruna sunmuş olduğu dilekçedir. Taraf veya vekilleri mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaz ise yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Bu sebeple mazeret dilekçesi özellikle usul işlemlerinde oldukça önemlidir. Aşağıda meslektaşlarımızın kullanabileceği farklı avukat mazeret dilekçesi örnekleri sunulmuştur.

  Hukuk Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

  SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ
  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  Dosya No          :2021/…. E.

  Davacı               :

  VEKİLİ               : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Konu               : Mazeret talebimizin sunumudur.

  AÇIKLAMALAR :

  Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2021 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

  …/…/2021
  Davacı Vekili
  Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Ceza Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

  SİLİVRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

  Dosya No          :2021/…. E.

  Sanık                 :

  Müdafi              : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Konu                : Mazeret talebimizin sunumudur.

  AÇIKLAMALAR :

  Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2021 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

  …/…/2021
  Sanık Müdafii
  Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Pandemi Nedeniyle (Covid-19) Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

  SİLİVRİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  Dosya No         : 2021/… E.

  Müşteki            :

  Vekili               : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Konu              : Mazeret talebimizin sunumudur.

  Açıklamalar :
  Sayın mahkemenizin …/…/2021 tarihli … : …. duruşmasına Covid-19 temaslısı olmamız,  temaslı olarak karantinaya alınmamız, karantina sürecinde ikametten ayrılmamızın yasak olması, ayrıca covid-19 semptomlarının görülmesi sebepleri ve halk sağlığının korunması amacıyla katılamamaktayız. Mahkemenizden sağlık sebepleri dolayısıyla duruşmaya katılamamamız nedeniyle mazeretimizin kabulünü talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

  …/…/2021
  Müşteki Vekili
  Av. Ezgi Merve SAPMAZ

  Diğer dilekçe örneklerimiz için Dilekçe Örnekleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.bilgichukuk.com

  Kocaeli Barosu

  Kocaeli Barosu

  Baromuz Yönetim Kurulu tarafından Corona Virüs Hakkında Alınması Gereken Tedbirler görüşülmüş olup, aşağıdaki hususların meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

  Buna göre;

  1-HSK’nın 13.03.2020 tarihli “Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazısı gereği Kocaeli Adalet Komisyonu yetki çevresinde bulunan (Körfez, Gölcük, Kandıra, Karamürsel) adliyelerde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak iş ve işlemler haricindeki duruşma ve keşiflere 14 gün süre ile ertelenmesine karar verilmiştir,

  2-Gebze Adalet Komisyonu çevresinde bulunan mahkemelerde ertelemeler konusunda mutabakat sağlanamadığından erteleme kararı ve bu kararların uygulanma süreleri bakımından meslektaşlarımızın dosyalarını UYAP’tan kontrol etmeleri, gerekli görülmesi halinde mazeret dilekçesi göndermeleri tavsiye edilmektdir,

  3-Kocaeli 1.İdare Mahkemesi’nde yapılması planlanan duruşmaların 16.03.2020 tarihinden itibaren 14 günlüğüne ertelenmesine karar verilmiştir,

  4-Re’sen erteleme kararı veren mahkemelere mazeret dilekçesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Erteleme kararı veren mahkemelerin listesi web’ de yayınlanmaktadır,(http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/erteleme-karariverenmahkemelerinlistesi),

  5-Avukatların, avukat yanında çalışan meslektaşlarımızın, stajyer avukatların ve diğer yardımcı personelin ulaşım ve ofis dışında çalışma alanlarında virüse maruz kalma ihtimalleri nedeniyle uzaktan çalışma, dijital yolla evden çalışma seçeneklerinin değerlendirilmesi ve bu konuda kolaylık sağlanması hususu önemle tavsiye edilmektedir,

  6-Baromuzca uygulanan adliyeler arası ve cezaevi servisi hizmetleri 31.03.2020 tarihine kadar durdurulmuştur,

  7-Baro odalarının sterilize edilmiş olup, müştereken kullanılan cübbeler temizliğe gönderilmektedir.  Baro odalarında müşterek cübbe kullanımına ara verilmiştir.Meslektaşlarımızın kişisel cübbelerini kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir,

  8-Adli Yardım hizmetlerine 16.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 hafta süre ile ara verilmiştir. Bu doğrultuda adli yardım başvurusu görüşmeleri mülteci hakları hariç yapılmayacaktır,

  9-Baro personelimizin 31.03.2020 tarihine kadar her birimde bir personel dönüşümlü olarak çalışacak şekilde idari izinli sayılacaklardır.

  Sağlıklı günler dileriz.

  Yazı kaynağı : www.kocaelibarosu.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap