Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi

  1 ziyaretçi

  bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Merkez Bankası Faiz Oranları

  Mevduat Faizi

  Mevduat Faizi

  Bu formu doldurarak, www.hesapkurdu.com adresindeki Internet sitesini görüntüleyerek veya herhangi başka bir şekilde Konut Kredisi Com Tr Danışmanlık A.Ş.’ye (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ileteceğiniz kişisel bilgileriniz Şirket tarafından, bireysel finans (banka, sigorta), ödemeler (elektrik, gaz, su, kontör, TV), ve telekomünikasyon (sabit hat, GSM, ADSL) ürün ve hizmetlerinin size tanıtılması ve/veya kullanılmasına aracılık edilmesi amacıyla (bundan böyle kısaca “Amaç” olarak anılacaktır), saklanacak, kullanılacak ve/veya işlenecektir.

  Şirket, yalnızca bu Amaç doğrultusunda kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi 3. tüzel kişilerle paylaşabilecektir. Şirket tarafından kişisel bilgilerinizin iletildiği 3. tüzel kişiler söz konusu bilgileri sadece ve sadece Amaç kapsam ve doğrultusunda ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacak ve/veya işleyeceklerdir. Şirket, yine Amaç kapsam ve doğrultusunda kişisel bilgilerinizin iletildiği 3. tüzel kişilerden Amaç ile ilgili geçtiğiniz süreçlerle alakalı ve ilettiğiniz talebin durumuyla alakalı bilgi alabilecektir.

  Kişisel ve süreçlerle alakalı bilgileriniz “Gizli Bilgi” olarak nitelendirilecek olup, Amaç’a uygun süre boyunca saklanacaktır.

  Kişisel bilgilerinizin herhangi bir 3. tüzel kişiyle paylaşılmasına ve/veya size Şirket tarafından sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak Şirket size herhangi bir hizmet ve/veya ürün ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir ve/veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Bu formu doldurmak ve kutucuğu işaretlemek suretiyle; kişisel bilgilerinizin saklanmasına, işlenmesine, Amaç doğrultusunda 3. tüzel kişilere iletilmesine ve 3. Kişiler veya Şirket tarafından size Amaç ve ilgili ürün ve hizmetlerle alakalı pazarlama faaliyetleri için tarafınıza e-mail ya da SMS gönderilmesine veya telefonla aranmanıza onay vermektesiniz

  Burada yayınlanmış olan bilgiler ürün ve piyasa koşulları gözetilerek verilmektedir. Banka’ya yapılan başvurudan sonra kredi değerlendirmesi Banka’nın kendi iş akışına tabi olup kredi değerlendirme neticesi Banka’nın uygun gördüğü yöntemle Müşteri'ye bildirilecektir. Kredi kullandırılıncaya kadar, Banka, kredi koşullarında istediği her türlü değişikliği yapmakta ve/veya krediyi kullandırıp kullandırmamakta tamamen serbesttir. Müşterinin beyan ettiği bilgilerle Banka’ya ibraz ettiği belgeler arasında farklılık olması durumunda, her aşamada Banka krediyi kullandırmaktan imtina edebilecektir.

  Bu doğrultuda beyan etmektesiniz ki; Kişisel bilgilerimin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağını okudum ve anladım ve kişisel bilgilerimin Amaç doğrultusunda saklanmasına, kullanılmasına, 3. tüzel kişilere aktarılmasına ve Şirket’in tarafıma pazarlama amaçlı e-mail ve SMS göndermesine veya beni telefonla aramasına, izin ve onay veriyorum.

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme’yi okudum ve kabul ediyorum.

  Yazı kaynağı : www.hesapkurdu.com

  İstanbul Barosu Baro Dergisi Ocak Şubat 2022 Sayısı

  İstanbul Barosu Baro Dergisi Ocak Şubat 2022 Sayısı

  İstanbul Barosu Baro Dergisi Ocak Şubat 2022 Sayısı

  586 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 96 • Sayı: 1 • Yıl: 2022 KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI Bilindiği gibi, kıdem tazminatı alacağına iş akdinin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi gerekmektedir. (1475 S. İş K. 14) Bu hesaplama yapılırken; feshin gerçekleştiği tarihte piyasada bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının esas alınacağı, faizin miktarı konusunda uyuşmazlık doğmuş ise davanın veya icra takibinin taraflarının bildireceği bankalardan fesih tarihinde fiilen uygulanan faiz oranının sorulmasıyla elde edilecek olan bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılacağı yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. (Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 20.9.2006 T.2006/12-594 2006/534 İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Özel Sayısı 2007/ Eylül Sh.305, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.3.2006 T.2006/2522- 2006/5088 İstanbul Barosu Dergisi 2006/2 Sh.836, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 21.4.2008 T.2008/5489-2008/8277 İstanbul Barosu Dergisi 2009/4 Sh. 2226, Dergimizin 2010/6. sayısında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları) Burada önemle üzerinde durulacak olan husus, T.C. Merkez Bankası’nın bankalardan aldığı bilgilere dayanarak yayımladığı en yüksek mevduat faizi oranlarının Yargıtay tarafından en yüksek mevduat faizi olarakkabul edilmemesidir. Bu nedenle,az yukarda da belirtildiği gibi kıdem tazminatı faizi hesaplanırken mutlaka herhangi bir bankanın piyasada fiilen verdiği faiz oranı öğrenilmelidir. Öte yandan,kıdem tazminatına işletilecek olan en yüksek mevduat faizi hesaplanırken Yargıtay uygulaması doğrultusunda; fesih tarihinde ve fesih tarihini izleyen müteakip senelerin aynı tarihlerinde uygulanan en yüksek mevduat faizi oranları esas alınarak, birer senelik zaman dilimleri için hesaplama yapılmalıdır. Bir diğer deyişle fesih tarihinden itibaren zaman içinde değişen bütün faiz oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır. (Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.12.1997 T.1997/12-807 1997/1052 İstanbul Barosu Dergisi 1998/2 Sh.495 ve yukarıdaki paragrafta belirtilen kararlar) Fiilen uygulanan faiz oranları bilgilerinin bankalardan getirtilmesi uygulamanın içinde sorun oluşturmakta ve zaman kaybına da yol açmaktadır. T.C Merkez Bankası’nın İnternet Sitesi’nde “Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları” başlığı altında bankalar tarafından uygulanan enyüksek mevduat faizi oranları dönemler itibariyle yayımlanmaktadır. Yabancı paraya uygulanacak faiz oranları da bu sitede yer almaktadır. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Banka+Mevduat+Azami+Faiz/

  Made with FlippingBook

  RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODA=

  Yazı kaynağı : www.istanbulbarosu.org.tr

  İŞÇİ ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİ HAKKINDA - Tazminat Hukuku : Çelik Ahmet ÇELİK  1) İş Mahkemesinde kıdem tazminatı ve sair işçi alacakları için açılan davada “en yüksek mevduat faiz oranları” belirlenmez. Mahkeme, faiz oranı belirtmeksizin sadece “en yüksek mevduat faizi uygulanması” biçiminde hüküm verir.

  2) En yüksek mevduat faizi uygulaması İş Mahkemesi kararının “İcraya konulması” aşamasında söz konusudur. Yani davacı veya avukatı, ilâmı icraya verirken en yüksek mevduat faizinin birikmişlerini hesaplayıp icra kovuşturması başlatırlar ve para tahsil edileceği tarihe kadar geçen sürede de en yüksek mevduat faizi istemiş olurlar.

  3) İş mahkemesi ilâmları icraya konulurken, yıllarca T.C.Merkez Bankası’nın yayınladığı listelerdeki “en yüksek mevduat faiz oranlarına göre” faiz hesaplanıp icra kovuşturması yapılmakta iken, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nde (her kim ise) bir işgüzarın sebep olduğu bir yanlışa sapıldı. Özel Daire’nin İcra Merciini bozan kararlarında “T.C.Merkez Bankası mevduat kabul eden bir banka değildir. Bu nedenle üç ayrı bankadan alınacak bilgilere göre en yüksek faizin tespiti gerekir” denildi. Yani avukat İş Mahkemesi ilâmını aldıktan sonra kapı kapı gezecek, o banka şu banka diyerek üç ayrı bankadan faiz oranlarını öğrnip icra takibini ona göre yapacak. Olacak iş değil. Ben bunu önce çok saçma buldum. Sonra araştırıp Yargıtay görüşünün yanlış olduğunu saptadım. Bu konuda bir yazı yazıp Legal İş Hukuku Dergisi’nin 21.sayısında yayınladım. Aynı yazıyı SİTE’mizin araştırma yazıları bölümünde bulacaksınız. (Lütfen yazıyı özgün biçimiyle okuyabilmek için ekranın sağındaki PDF simgesini tıklayınız.)

  Aşağıda bu yazının özetini veriyorum:

  İş Mahkemesi kararlarının icra aşamasında “en yüksek mevduat faizi”nin belirlenmesinde ve hesaplanmasında (Yargıtay kararlarıyla) yaratılan kargaşa, hem işçiler ve avukatları için zorluklar yaratmış; İş Mahkemesinden sonra aynı konuda İcra Mahkemelerinde ikinci bir dava açmak gibi bir yola gidilmesiyle yargının ve Yargıtay’ın iş yükü gereksiz yere artırılmıştır.
  Oysa, ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1983 yılından başlayarak uzun yıllar boyunca sorunsuz, tartışmasız, tutarlı ve düzenli bir biçimde, bankaların T.C.Merkez Bankası’na bildirdikleri oranlar üzerinden en yüksek mevduat faizi belirlenip, icra kovuşturmaları buna göre yapılmakta iken, önce Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin ve daha sonra Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarıyla, işçi alacaklarının tahsili zorlaştırılmış ve zaman kaybına neden olunmuş; iş mahkemelerindeki davalardan sonra, ikinci bir dava aşaması yaratılarak icra mahkemelerinin iş yükü gereksiz yere artırılmıştır.

  İlkin 12.Hukuk Dairesi’nce verilen ve oradan Hukuk Genel Kurulu’na sıçrayan söz konusu kararlarda “T.C.Merkez Bankası’nın mevduat kabul eden bir banka olmadığı, bu nedenle en yüksek mevduat faizinin kamu bankalarından sorulması gerektiği” görüşüne yer verilmiş iken, kamu bankalarının birer birer özelleştirilmesiyle, onların yerini “uygulayıcı bankalar”deyimi almış; böylece, iş mahkemesi kararları icraya konulmadan önce, kapı kapı dolaşılıp “en yüksek mevduat faizinin” bankalardan sorulması gibi (yasal düzenlemeye aykırı ve uygulamayı zora sokan gereksiz ) bir durum yaratılmıştır.

  Yargıtay’ın, T.C.Merkez Bankası tablolarını ve bildirimlerini geçersiz sayan kararları yasa, kararname ve tebliğlere aykırıdır. Çünkü:

  1) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 40.maddesi III/a bendine göre: “Bankalar, mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını belirlenecek esaslara göre TCMB’na bildirirler.” III/b bendine göre de: “TCMB, bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirler."

  2) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144.maddesine göre: “Bakanlar Kurulu, bankaların mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.”

  3) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144.maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca
  yayınlanan 87/11921 sayılı, 2002/3707 sayılı ve 2006/11188 sayılı Kararnamelere ve bunlara ilişkin 91/1 no.lu, 2002/1 no.lu, 2006/1 no.lu ve 2007/1 no.lu TCMB Tebliğlerine göre:

  a) Bankalar, mevduat faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanacak tebliğler ile belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde bu Bankaya bildirmek ve ilan etmek zorundadırlar.

  b) Bankalar, serbestçe belirleyecekleri azami faiz oranlarını uygulamaya koymadan önce TCMB’na bildirecekler ve bu oranların üzerinde faiz uygulayamayacaklardır.

  c) Bankalar, azami faiz oranlarını değiştirmek isterlerse, uygulamaya koymadan önce TCMB’na bildireceklerdir.

  d) Bu Kararlara ve bunlara ilişkin olarak çıkarılan tebliğlere aykırı işlem yapılması (faiz alınması veya verilmesi) durumunda, ilgililer hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 146 ncı maddesi hükümlerine göre “idari para cezası” uygulanacaktır. (2006/11188 sayılı Kararname m.8)

  Açıklanan şu mevzuat hükümlerine ve ileriki bölümlerde yapılacak daha ayrıntılı açıklamalara göre, Yargıtay’ın TCMB faiz tablolarını geçersiz sayan ve böylece hak aramayı zorlaştırmanın yanı sıra, Yargı’nın iş yükünü gereksiz yere artıran kararlarını doğru kabul etmek olanaksızdır.

  Yazı kaynağı : www.tazminathukuku.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap