Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bankacılık krizlerinin bankacılık sektöründen kaynaklanan nedenleri

  1 ziyaretçi

  bankacılık krizlerinin bankacılık sektöründen kaynaklanan nedenleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bankacılık krizleri

  Türk Bankacılığında Krizler Ve Çıkarılan Dersler (Turkish Banking Crisis and Inferences)

  Abstract

  Turkish Abstract: Amaç: Bu çalışmada 1980’den sonra yaşanan bankacılık krizleri, nedenleri ve sonuçları ile analiz edilmektedir. Bir taraftan krizlerin ekonomi üzerindeki maliyeti değerlendirilirken, diğer taraftan risk yönetimi bağlamında bankaların krizden çıkardıkları dersler ele alınmaktadır.

  Yöntem: Literatür ışığında, kavramsal olarak krizlerin genel çerçevesi ortaya konduktan sonra, Dünya ve Türkiye deneyimlerine dayalı olarak bankacılık krizlerinin sebep ve sonuçları irdelenmektedir.

  Bulgular: 1980’lerle birlikte özellikle ABD ve İngiltere ile paralel olarak Türk finans piyasaları da daha liberal bir yapıya kavuşmuştur. 1990’larla birlikte uluslararası sermaye hareketleri serbestleşmiş, Türk Lirası konvertibl hale getirilmiştir. Bu değişimler bütün dünyayı tek bir global piyasa haline getirmiş, yapılandırılmış finansal araçların da yardımıyla sermaye hareketleri tahmin edilemeyecek boyutta artmıştır. Kimi zaman globalleşmenin sonucu olarak, kimi zaman kendi ekonomik ve finansal sistemimizde yaşanan sorunlar nedeniyle, Türk bankacılığı her on yılda bir büyük bir krizle karşı karşıya gelmiştir.

  English Abstract: Objectives: This study handles the crisis in Turkish banking since 1980, with their reasons and consequences. In addition to the cost of crisis to the economy, the inferences of banks from crisis are handled in the context of risk management.

  Methods: In the light of literature analysis, after overviewing the theoretical framework of crisis, based on World and Turkish experience the reasons and results of banking crisis are discussed.

  Results: In parallel to USA and UK, Turkish financial markets were also deregulated and gained a more liberal structure after 1980s. Staring from 1990s, international capital movement get liberalized and Turkish Lira become convertible. Whole World become a single global market, capital movement reached to an unexpected high level. As a result of sometimes globalization and sometimes its own vulnerabilities, Turkish banking sector experienced huge financial crisis almost repetitively at each ten years.

  Yazı kaynağı : papers.ssrn.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap