Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  baht oyunu 17 bölüm full izle youtube

  1 ziyaretçi

  baht oyunu 17 bölüm full izle youtube bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Baht Oyunu Son Bölüm

  Baht Oyunu Son Bölüm

  Baht Oyunu 12 Ekim Salı yayınlanan final bölümde Bora ve Ada, aşkları için zor bir mücadele veriyor.

  Tuğçe, ideal kadın sırrını Bora'ya anlatarak Ada'nın şirketten kovulmasına neden oluyor. Ada, işini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak için kararlı olsa da oldukça zorlanıyor. Bora'nın sert ve kesin kararı karşısında Ada'ya tek yardım edecek isim Zafer oluyor. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtıyor.

  Ada’ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe’yi göndermeye karar veriyor. Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş bitiyor ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanıyor. Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

  Baht Oyunu final bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

  Yazı kaynağı : www.kanald.com.tr

  Baht Oyunu final b�l�m� izle Youtube! Baht Oyunu 17. B�l�m full izle!

  Baht Oyunu final b�l�m� izle Youtube! Baht Oyunu 17. B�l�m full izle!

  Baht Oyunu, 17. b�l�m�yle izleyenlerine veda etti. Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Baht Oyunu final b�l�m�yle son kez ekrana geldi. Ada, Bora'ya �nceden evli oldu�unu, bu y�zden kendisinin evlenme teklifini kabul etmedi�ini itiraf etti. Bunun �zerine y�k�lan Bora, yeniden a�ka k�secek mi, yoksa Ada'y� affedecek mi? Bora ve Ada birbirine kavu�acak m�? Baht Oyunu 17. final b�l�m� izleme sayfas�na haberimizdeki Youtube linkinden ula�abilirsiniz. Kanal D, Youtube Baht Oyunu 17. b�l�m full izle!

  BAHT OYUNU 17. B�L�M �ZLE (F�NAL B�L�M�) KANAL D

  BAHT OYUNU F�NAL B�L�M� FULL �ZLE (YOUTUBE)

  BAHT OYUNU F�NAL B�L�M� �ZET�

  Baht Oyunu final b�l�m�yle Sal� ak�am� Kanal D'de ekrana geldi. 'Baht Oyunu'nun final b�l�m�nde, Ada, Tu��e'nin ideal kad�n s�rr�n� a��klamas�yla Bora taraf�ndan �irketten kovulur. ��ini de Bora'y� da Tu��e'ye b�rakmamak konusunda kararl� olan Ada, �areyi Zafer'den yard�m istemekte bulur. Zafer sayesinde i�e d�nme f�rsat� yakalayan Ada'n�n �irketteki yeni pozisyonu herkesi �a��rt�r.

  Ada'ya �fkesi dinmeyen Bora, �d�l t�renine Tu��e'yi g�ndermeye karar verir.

  Ada, ya�ad��� ac�ya ra�men Bora'ya kar�� dik durmakta kararl�d�r.

  Ada'ya �fkesi dinmeyen Bora, �d�l t�renine Tu��e'yi g�ndermeye karar verir.

  Tu��e ile Bora'n�n yak�nla�mas�n� izleyen Ada, ya�ad��� ac�ya ra�men Bora'ya kar�� dik durmakta kararl�d�r.

  Di�er yandan R�zgar ve Ada aras�ndaki so�uk sava� biter ve bo�anmalar�na ramak kala anla�ma sa�lan�r.

  S�yledi�i yalanlar�n a��rl��� alt�nda ezilen Ada b�y�k bir karar al�r. Ald��� karar sadece kendi hayat�n� de�il, Bora'n�n hayat�n� ve ili�kilerini de sonsuza kadar de�i�tirecektir.

  G�nd�z d��leri g�rmeye ba�layan Ada, s�rekli Bora'n�n yan�nda belirdi�ini g�rmeye ba�lar. Peki Bora ve Ada evlenecek mi? Bu Baht Oyunu nas�l sonlanacak?

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Kanal D Baht Oyunu 17. b�l�m tek par�a izle! Baht Oyunu final b�l�m� izle, kesintisiz!

  Kanal D Baht Oyunu 17. b�l�m tek par�a izle! Baht Oyunu final b�l�m� izle, kesintisiz!

  Baht Oyunu 17. final b�l�m� ile ekran maceras� sona erdi. Her sal� Kanal D'de yay�nlanan dizinin ba�rollerinde Cemre Baysel ve Ayta� �a�maz yer al�yor. D�n ak�am Baht Oyunu 17. final b�l�m�nde S�yledi�i yalanlar�n a��rl��� alt�nda ezilen Ada b�y�k bir karar al�r. Ald��� karar sadece kendi hayat�n� de�il, Bora'n�n hayat�n� ve ili�kilerini de sonsuza kadar de�i�tirecektir. Ka��ranlar ve yeniden izlemek isteyenler i�in Baht Oyunu 17. b�l�m� sizlerle...

  BAHT OYUNU 17. F�NAL B�L�M� �ZLE!


  BAHT OYUNU 17. F�NAL B�L�M�NDE NELER OLACAK?

  'Baht Oyunu'nun final b�l�m�nde, Ada, Tu��e'nin ideal kad�n s�rr�n� a��klamas�yla Bora taraf�ndan �irketten kovulur. ��ini de Bora'y� da Tu��e'ye b�rakmamak konusunda kararl� olan Ada, �areyi Zafer'den yard�m istemekte bulur. Zafer sayesinde i�e d�nme f�rsat� yakalayan Ada'n�n �irketteki yeni pozisyonu herkesi �a��rt�r.

  Ada'ya �fkesi dinmeyen Bora, �d�l t�renine Tu��e'yi g�ndermeye karar verir. Tu��e ile Bora'n�n yak�nla�mas�n� izleyen Ada, ya�ad��� ac�ya ra�men Bora'ya kar�� dik durmakta kararl�d�r. Di�er yandan R�zgar ve Ada aras�ndaki so�uk sava� biter ve bo�anmalar�na ramak kala anla�ma sa�lan�r.

  S�yledi�i yalanlar�n a��rl��� alt�nda ezilen Ada b�y�k bir karar al�r. Ald��� karar sadece kendi hayat�n� de�il, Bora'n�n hayat�n� ve ili�kilerini de sonsuza kadar de�i�tirecektir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap