Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bahar dönemi yatay geçiş tarihleri 2023

  1 ziyaretçi

  bahar dönemi yatay geçiş tarihleri 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yatay Geçiş | Yatay Geçiş Rehberi 2022

  Yatay Geçiş | Yatay Geçiş Rehberi 2022

  Üniversiteye giren öğrenciler belirli bir zaman sonra kararlarını değiştirebilmektedir.

  Bu gibi durumlarda kullanılan yöntemlerden en önemlisi yatay geçiş olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitenin belirli bir bölümünde okurken başka bir bölümde okumaya karar veren ya da başka bir üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler yatay geçiş haklarını kullanmaktadır.

  Yatay Geçiş Hakkında Öğrenmek istediğiniz tüm bilgilerle alakalı rehber niteliği taşıyan YatayGecis.com düşündüğünüz yeni bir gelecek için başvuru kaynağınız olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.yataygecis.com

  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

  Gazi Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezî Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuruları

  MEVZUAT

  1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

  2) Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin Merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçiş başlıklı 8 inci maddesi “(1) Merkezî yerleştirme puanı ile yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçiş usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. (2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. (3)   Başvurular değerlendirilirken programlar göz önüne alınarak merkezî yerleştirme puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralama yapılır. En yüksek puana sahip olan öğrenciden başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır.” hükümlerini barındırmaktadır.

  BAŞVURU TARİHLERİ

  01-15 Ağustos 2022

  Merkezî yerleştirme puanı (Ek-1 Madde) ile yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız.

  BAŞVURU ADRESİ

  Online başvuru için tıklayınız.

  BAŞVURU BELGELERİ

  1) Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.),

  2) Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait, üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’ bulunan yerleştirme sonuç belgesi,

  3) Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait, üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’ bulunan sınav sonuç belgesi,

  4) Başvuru sırasında yapılacak kontrolde Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) öğrencinin kaydına dair açıklayıcı bilgiye ulaşılamadığı takdirde, daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge,

  5) Not Döküm Belgesi (Transkript),

  6) Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri.

   Not: Üniversitemizde ikinci öğretimle öğrenim verilmemektedir.

  YABANCI DİL SINAVI

  Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, daha önce yabancı dil hazırlık eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

  Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlar için tıklayınız.

  * Üniversitemiz yabancı dil eğitim-öğretim ve sınav yönergesi için tıklayınız.

  Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Yeri ve Tarihleri

  1.  Oturum: 12 Eylül 2022 Saat: 10.00

  2.  Oturum: 14 Eylül 2022 Saat: 10.00

  Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi

  Gölbaşı/ANKARA

  BAŞVURU SÜRECİ

  MERKEZÎ YERLEŞTİRME PUANIYLA ÜNİVERSİTEMİZDEN FARKLI ÜNİVERSİTELERE YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

  Üniversitemizde öğrenim görmekteyken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler.

  Geri dönmek isteyen öğrenciler, 01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs marifetiyle, yatay geçiş yaparak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları;

  1) Öğrenci belgesi,

  2) Not döküm belgesi (transkript),

  3) Ders içerikleri ile birlikte ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvuru yapabilir.

  Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

  Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

  Belgeleri sisteme yüklendikten sonra mutlaka kontrol ediniz. Yüklenen belgeler okunaklı değil ise başvurular değerlendirilmeyecektir.

  Sınav sonuç belgesindeki puanım ile çevrimiçi (online) sisteme girilen yerleştirme puanından farklı olduğu tespit edilirse, başvuru reddedilecektir.

  Yatay geçiş hakkı kazanan adayların listesi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://ogris.gazi.edu.tr/ adresli internet sayfasında ilan edilecektir.

  Ek Madde-1 başvurularında yaşadığınız sorunları  [email protected] adresine iletmeniz hâlinde, en kısa sürede e-posta ile cevap verilecektir.

  Telefon 0312 202 28 20 

  Yazı kaynağı : ogris.gazi.edu.tr

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

  BAŞVURU BELGELERİ:
  1) Öğrenci belgesi (son bir ay içerisinde alınmış), (e-Devlet belgesi de geçerlidir.)
  2) Öğrenci durum belgesi (Transkript) (Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç)
  3) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait merkezi yerleştirme sınav sonuç belgesi,
  4) Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait LYS/YKS (yerleştirme puanları dahil) sonuç belgesi.

  YABANCI DİL SINAVI

  Sınav Tarihi : 17-18 Ağustos 2022 (Sözlü ve yazılı sınav yapılacaktır.)(Ayrıntılı bilgi http://yabdil.ankara.edu.tr/ adresinde daha sonra yayımlanacaktır.) 
  Sınav Saati :10:00

  Adres  : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası 06830 Gölbaşı / ANKARA
  Telefon : 0312 485 05 07 pbx
  Santral : 0312 485 05 07 / Dahili No:9
  Fax: 0312 485 38 20

  İLAHİYAT (Arapça) SINAVI
  Sınav Tarihi: 19 Ağustos 2022

  Sınav Saati: 14:00
  Sınav Yeri ve Adresi:  Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Emniyet Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, No:6, PK: 06500, Beşevler/Ankara
  Tel: 0 312 212 68 00
  Faks : 0 312 212 37 62 / 0 312 213 0003

  BAŞVURU SÜRECİ

  GENEL ŞARTLAR
  a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne göre öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır.
  b) Öğrencinin daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapmamış olması gerekmektedir.
  (Ancak daha önce merkezi yerleştirme puanı (ek madde-1) kapsamında yatay geçiş yolu ile üniversite/fakülte /program değişikliği yapıp, Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru tarihlerinde, belirtilen adrese şahsen veya noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)
  c) Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil düzey belirleme sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.
  Not: Tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden düzey belirleme sınavından başarısız olanlar hazırlık öğrenimi göreceklerdir. (2 yıl hazırlıktan başarısız olan öğrenciler yabancı dil ile eğitim yapan programlarımızı tercih ederlerse, düzey belirleme sınavından başarılı olmaları durumunda ilgili programa kayıtları yapılacaktır.)

  – BAŞVURU YAPILABİLECEK PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

  – HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLAR İÇİNTIKLAYINIZ.

  1980-2007 YILLARINA AİT TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

  – Üniversitemiz programlarına EK MADDE 1 kapsamında yapılan yatay geçiş başvuruları 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen esaslara göre değerlendirilecektir. Esaslar için TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : oidb.ankara.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap