Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bademcik ameliyatından sonra ne yenir

  1 ziyaretçi

  bademcik ameliyatından sonra ne yenir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bademcik Ameliyatından Sonra Beslenme

  Bademcik Ameliyatından Sonra Beslenme

  ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

  ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ARKANSİYEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

  ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları, iş ortakları ve tedarikçilerinden;

  Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi kategorilerinde özel nitelikli kişisel veri ve kişisel veri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır.

  Toplanan kişisel verileriniz;

  – ŞİRKET faaliyet alanı dahilinde sağlık hizmetlerinin sunulması,

  – ŞİRKET’in faaliyet alanındaki sağlık ürünlerinin ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

  – Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak,

  – Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

  – Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

  – Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

  -Tarafınızla iletişime geçmek, randevu taleplerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri tespit edip bu doğrultuda size öneriler yapmak, promosyon ve hediye gönderimi yapmak, çevrimiçi davranışlarınızı analiz ederek size özel reklamlar göstermek, size sağladığımız hizmetin kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, tarafımızca belirlenen segmentlere göre profilleme ve skorlama yapılarak müşteri portföyümüzün yönetilmesi,

  – Yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

  – Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

  – ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

  – Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

  amaçlarıyla işlenmektedir.

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

  – ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

  – Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

  – Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

  – Tıbbi tahlil laboratuvarları ve benzeri hizmetler sunan teşhis ve tedaviye yönelik kurum ve kuruluşlara,

  – Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

  Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; sağlık kuruluşumuza başvurularınız esnasında, internet sitelerimiz ve mobil uygulamamız üzerinden, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden, ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

  Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

  Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

  d)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

  Başvurunuzda;

  a)Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  d) Talep konunuzun,

  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Kore Şehitleri Cad. No:2 Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

  E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.

  Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : www.mayaestetik.com

  Tonsillectomy Sonrasi Diet

  Bademcik (Tonsil): Küçük dilinizin arka ve yan taraflarında bulunurlar. Sık iltihaplandıklarında, çok fazla şişip
  yemek yemenizi, içmenizi ve uyumanızı engellediklerinde küçük bir ameliyatla alınmaları gerekir.

  Geniz Eti (Adenoid): Küçük dilinizin arka ve üst kısmında bulunan ettir. Enfeksiyona bağlı olarak büyüdüğü
  zaman ağzınız açık uyuyabilir, gece horlayabilir ve işitmeniz azalabilir.

  Kulakta Sıvı Birikmesi: Kulak zarının arkasında, orta kulakta sıvı birikmesiyle ortaya çıkan ve en önemli
  belirtisi işitme kaybı olan bir hastalıktır. Eğer ilaç tedavisi ile geçmezse, kulağınıza Ventilasyon Tüpü denilen
  ve orta kulağınızın havalanmasını sağlayan küçük bir tüp takılır. Bu işleme TİMPANOSTOMİ denir.

  ●Bana muayene için geldiğinizde, doktor fenerimle ışık tutarak kulağınıza bakacağım. Bu fenerin adı Otoskop.
  ●Daha sonra dilinizin üzerine bir çubuk koyup boğazınıza bakacağım.
  ●Ameliyat öncesi ailenizle birlikte yaptırmanız için bazı tahliller ve testler isteyeceğim.
  ●Ameliyat gününüz geldiğinde, önceki geceden ameliyata kadar hiçbir şey yiyip içmemeniz gerekiyor.

  Ve hastanemize gelmek için ailenizle birlikte yola çıktınız…
  BU HEYECANLI YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?

  ●Ailenizle birlikte hastanemize geldiniz.
  ●Özel hastane giysilerini giydikten sonra hastane odasına gireceğiz.
  ●Ailen seni kapının hemen yanında bekliyor olacak.
  ●Odada, içerisinin aydınlık olması için ışıklar olacak ve hemşire ablalar seninle ilgilenecek.
  ●Yatağına yattıktan sonra senden, tıpkı bir astronot gibi, bir maskeden nefes alıp vermeni isteyeceğim.
  ●Maskenin ucunda bir balon olacak. Bakalım balonu 10 kez şişirebilecek misin?
  ●Balonu 10 kez şişirdiğinde tatlı bir uykuya dalmış olacaksın.
  ●Uyandığında ameliyat bitmiş ve ailen yanında bekliyor olacak.
  Artık çok daha sağlıklısın!

  Sevgili anne ve babalar,
  Çocuğunuz ameliyat sonrası ilk 2 gün evde kalmalı, hareketleri azaltılarak dinlenmesi sağlanmalı ve
  dışarıdan mikrop taşıma ihtimaline karşı ziyaretçileri kısıtlanmalıdır.
  Çocuğunuzun hızlı iyileşmesi için bol sıvı alması çok önemlidir.
  Çocuğunuz ameliyat sonrası nasıl beslenmeli?

  1. GÜN
  Küçük miktarlarda ancak sık aralıklarla soğuk çay, şerbet,komposto, süt,dondurma.

  2. GÜN
  Krema,puding,yoğurt,ayran.

  3. GÜN
  Unlu,tanesiz çorba.

  4. GÜN
  Patates püresi,rafadan yumurta.

  5. GÜN
  Süt içine bisküvi veya ekmek doğrayıp yedirebilisiniz.

  6. GÜN
  Makarna

  7. GÜN
  Tahriş edici, batıcı ve çok sıcak olmamak kaydıyla, doktorunuza danışarak kademeli olarak normal beslenme düzenine geçebilirsiniz. Yaklaşık 10 gün süreyle, ağrı kesicilerin yardımı olmadan, gıdaları tam ve rahat yutabilir.

  Not: Taze meyve, tost, kraker, patates cipsi, sıcak, baharatlı ve kolalı besinlerden uzak durmalısınız çünkü
  çocuğunuzun iyileşmekte olan boğazını çizip kanamaya neden olabilir.

  Bademcik ameliyatı sonrasında, yara yeri açık kalacağı için boğaz ve kulağa vuran bir ağrı olacaktır. 2. günden
  sonra çocuğunuz beslenmesine ne kadar çok dikkat eder ve dinlenirse ağrısı o kadar çabuk geçecektir. Ağrı
  kesici şuruplar, gerekirse yemeklerden yarım saat önce verilip çocuğun daha rahat yutması sağlanabilir.
  Operasyon öncesi ve sonrası, Aspirin‛den mutlaka kaçınılmalı ve kanamalara neden olabileceği için kiraz
  yenilmemelidir.

  Operasyondan 1 gün sonra bademciklerin üzerinde beyaz lekeler oluşacaktır.Bu durum iyileşmenin göstergesidir. 1 hafta içerisinde beyaz lekeler kendiliğinden kaybolacaktır. Kulağına tüp takılan çocuklar; tüpler atılana kadar, kulağına su kaçırmamalı, banyo yaparken vazelinli pamuk veya kulak tıkaçları ile kulaklarını tıkamalıdırlar.

  AKLINIZDA BULUNSUN!
  Ameliyattan sonraki ilk 7 gün:
  1- Sıcak ve asitli ürünlerden kaçının. (Portakal suyu, limon suyu, kola vb.)
  2- Çikolata ve çikolatalı ürünler yemeyin.
  3- Pipet kullanmayın.
  4- Bol sıvı alın.
  5- Kırmızı renkli gıda ve içeceklerden kaçının.
  6- Acı ve baharatlı gıdalardan kaçının.
  7- Yutarken ameliyat yerini çizebilecek ekmek kenarı, galeta gibi sert ve katı gıdalardan kaçının ve iyice çiğnedikten sonra yutun.

  Ameliyat sonrası konuşmanın genizden gelmesi ve ses tonunda küçük bir değişiklik olması normaldir.
  Bu durum, ses tellerinin zarar gördüğü anlamına gelmez.

  diet after tonsillectomy

  Yazı kaynağı : meteinancli.com

  Bademcik Ameliyatı Sonrası Diyet - Op. Dr. Erkan Aktan

  Bademcik Ameliyatı Sonrası Diyet - Op. Dr. Erkan Aktan

  Genellikle çocuklar bademcik ameliyatı sonrasında acıktıklarında her şeyi yemek isterler ama özel bir diyete ihtiyaçları vardır. Bu, sulu-yumuşak, oda sıcaklığında, boğazı çizmeyecek (cips, ekmek kabuğu, kuru köfte vb barındırmayan) bir diyetten oluşur.

  Genellikle ilk gün su, süt, meyve suyu, blenderdan geçirilmiş sulu sebze çorbaları gibi gıdalarla geçiştirilir. İkinci gün diyete patates püresi, büyük taneli makarna, muhallebi, sütlaç gibi yiyecekler eklenebilir, burada amaç kolay yutulabilmesi, boğazı çizip kanatmaması ve aynı zamanda yutkunurken ağrı vermemesidir.

  Yemeklerin çok sıcak veya çok soğuk olması pek tercih edilmez. Ameliyat sonrasında, bazen çocuklar hiçbir şey yemek istemedikleri için onlara dondurma verilir. Bu, onlara hem enerji sağlar hem de oranın tedavisinde dondurmanın soğuk etkisinden faydalanılır ama bu demek değildir ki üç öğün dondurma yenilebilir.

  Çocuğa bir top dondurma yedirdikten sonra mutlaka bir bardak su içirmek gerekir.

  Beslenme açısından ailelerin en çok şikâyet ettiği şey çocuğun bir şey yememesidir. Çocuğun bir şey yiyememesi normaldir çünkü yemek yerken dudağınızı ısırdığınızda bile bir şey yemek istemezsiniz kaldı ki çocukların iki tane, kocaman yarası vardır işte bu yüzden bir şey yemek istemezler. Aynı zamanda yaralar etraftaki fibrin dokusuyla ve etraftan epitilizasyonla iyileşeceği için yaraların üzerine dikiş atılmaz yani yaralar açık yaralardır.

  Yedinci-onuncu günlerde, fibrin dokular yavaş yavaş kirli, sarı beyaz dokular oluşturur. Bunlar iltihap değildir. Bazen aileler çocuğu, boğazı iltihaplandı diye hastaneye götürürler, ama bunlar iltihap değildir, sonrasında bunlar dökülüp boğaz normal, kırmızı rengine döner.

  İkinci haftadan sonra genellikle her şey serbesttir ama unutulmamalıdır ki çocuk iyi veya onuncu gün geçildi diye asla diyetin dışına çıkılmamalıdır, çok geç dönemlerde çok nadir de olsa kanamalar olabilir.

  Herhangi bir kanama olduğu zaman panik yapmamak için mutlaka hekiminizin telefonunu yanınızda bulundurunuz. Kanamalar küçük de olsa mutlaka hekiminize danışınız çünkü kanama miktarını siz değil hekiminiz belirler. Herhangi bir tehlike anında kesinlikle hekiminizle irtibata geçiniz.

  Diyetten kesinlikle ödün vermeyiniz. Bir şey yemek çok önemli değildir ama bir şey içmek (sıvı tüketimi) çok önemlidir. Vücudun susuz kalmaması, sıvı tüketiminde geri kalmamak hastanın iyileşme dönemi için çok daha önemlidir. Çocuğun sevdiği sıvı, vücuda bol bol girmelidir; salgılar arttırılmalıdır. Yeterince sıvı vücuda girmezse vücut dehidrate olur ve buna bağlı olarak ateş yükselmesi, kanamalar görülebilir. Bundan kaçınabilmek için özellikle sıvı tüketimi konusunda ısrarcı olmakta fayda vardır. Fakat çok küçük yaşlardaki çocuklarda ( 2 yaş civarı) bu sıvı konusunda, yeme içme konusunda çok başarılı olamıyorsanız nadir de olsa hekiminizin kararıyla hastane ortamında, damar yoluyla beslemeye geçilmesi gerekebilir. Bu çok tercih edilen bir durum değildir. Bu yüzden çocukları sıvı tüketmeye zorlamak gerekir, yemek yemeye zorlamaya gerek yoktur, çocukların istedikleri kadar yemeleri yeterli olur.

  İki haftalık süreç içerisinde, bazen çocuklarda bir iki kilo kaybetme gözlenebilir ama merak edilmemesi gerekir. Çocukların yemeleri, içmeleri çok hızlı bir şekilde düzelecektir ve sonrasında hem boy atacaklar, kilo alacaklar hem de beslenmeleri düzelecektir.

  Yazı kaynağı : www.erkanaktan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap