Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  başkent üniversitesi hazırlık atlama sınavı

  1 ziyaretçi

  başkent üniversitesi hazırlık atlama sınavı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yabancı Diller Yüksekokulu - Başkent Üniversitesi

  Yazı kaynağı : eldbu.baskent.edu.tr

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Yabancı Diller Yüksekokulu - Başkent Üniversitesi

  Yazı kaynağı : eldbu.baskent.edu.tr

  Yabancı Diller Yüksekokulu - Başkent Üniversitesi

  2014-2015 akademik yılında

  İngilizce Hazırlık Programına devam etmiş

  olan öğrenciler
  için İngilizce Yeterlik Sınavı  Sınav tek oturumda yapılmakta ve 5 bölüm içermektedir: Dinleme-Anlama, Dilbilgisi, Okuma-Anlama, Kelime Bilgisi ve Yazma. Sınav süresi 150 dakikadır.
   

  Sınav İçeriği


  A. Dinleme-Anlama (Listening Section) 10 puan

  Bu bölümde adaylar bir veya iki diyalog dinleyecekler ve bu diyaloglarla ilgili soruları yanıtlayacaklardır.

  There are TWO dialogues in this section. Before listening, you have ONE minute to have a look at the questions for Dialogue 1 and Dialogue 2.
  Now listen and choose the best answer for each question. You are going to hear the recordings twice. Code your answers on the optic form.


  **Bu bölüm 10 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Her soru 1 puandır ve işaretlemeler optik forma yapılacaktır.

  B. Dilbilgisi (Grammar Section) 25 puan

  I. Metin içinde boşluğa uygun düşen ifadeyi bulma (Cloze Test)

  Örnek soru:

  Read the following passage carefully and choose the best answer to fill in each blank. Code your answers on your optic form.

  When she was only fifteen, Helen left school without any qualifications. __________ (1), she was very ambitious and wanted to work in the fashion industry. Luckily, she found a job __________ (2) in a small fashion company. While she was working there, she decided to attend the evening classes __________ (3) a certificate in business studies. Once she __________ (4) the course she was……………………………………………………………………………….
   


  II. Cümle veya diyalogda boşluğa uygun düşen ifadeyi bulma (Sentence Selective)

  Örnek soru:

  Read the following sentences and choose the best answer to fill in each blank. Code your answers on your optic form.

  When I arrived at the museum, the tour ________ and the tour guide ________ about some famous paintings.

  a) had started / was talking
  b) was started / had talked
  c) has started / was talking
  d) started / have talked


  III. Cümle veya diyalogda yanlış olan ifadeyi bulma (Spotting the mistake)

  Örnek soru:

  Read the following sentences and choose the WRONG part. Code your answers on your optic form.

  Jerry has been collecting (a) rare cars for some time. He has already been buying (b) ten cars from different countries and now he is saving (c) money to buy (d) another one.

  **Bu bölüm 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Her soru 1 puandır ve işaretlemeler optik forma yapılacaktır.

  C. Okuma Anlama (Reading Section) 25 puan

  I. Cümle Tamamlama ( Sentence Completion)

  Örnek soru:

  Choose the best alternative to complete each sentence . Code your answers on your optic form.

  The new longer-acting drugs promise to protect asthma patients up to twelve hours, ___________

  a) as medical authorities are concerned about the side effects
  b) so they can sleep better at night
  c) since the findings have not been studied
  d) which could have been a remarkable medical breakthrough


  II. Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion)

  Örnek soru:

  Choose the best alternative to complete each paragraph. Code your answers on your optic form.

  _____________________. When night comes, they put their heads on the pillow and fall asleep in a matter of minutes, waking rested and refreshed in the morning. But others, numerous others, tell quite a different story. For some fifty million Americans, falling asleep without frustration or anxiety is impossible.

  a) For many people, sleeping is as natural as breathing
  b) Scientists have always been interested in the secrets of sleep
  c) Millions of Americans have sleeping problems
  d) As soon as the sleeper falls asleep, he starts dreaming


  III. Metni Anlama (Text Comprehension)

  Bu alt bölümde adaylar 2 metin okuyacaklardır.

  Örnek sorular:

  There are two passages in this part. Read them carefully to answer the questions. Code your answers on your optic form.

  PASSAGE I

  GRAFFITI - a dangerous way of life


  Graffiti is seen as a crime in the UK, yet in the US it has become a recognised art form. Just a few weeks ago, eight graffiti gang members were convicted of causing 5,000 pounds worth of damage on the London Underground. They are among more than 70 graffiti artists thought to be operating in London today. Most are aged under 20.

  Some people regard graffiti as a form of vandalism and
  menace as the graffers destroy public property. London Underground says that rail users find it ugly and offensive…………………………..

  -The graffiti artists arrested recently in London were __________________.

  a) all under the age of 20
  b) found guilty
  c) wrongly accused
  d) fined 5,000 pounds

  - In line 5 “menace” means something which __________________.

  a) brings danger
  b) feels exhausted
  c) causes boredom
  d) keeps repeating

  - In line 6 “it” refers to __________________.

  a) vandalism
  b) chaos
  c) underground
  d) graffiti


  **Bu bölüm 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Her soru 1 puandır ve işaretlemeler optik forma yapılacaktır.

  D. Kelime Bilgisi (Vocabulary Section) 20 puan

  Cümle veya diyalogda boşluğa uygun düşen kelimeyi bulma (Sentence Selective)

  Örnek soru:

  Read the following sentences and choose the best answer to complete them. Code your answers on your optic form.

  Mr. Oster’s complaints during the meeting were not connected with the new project we were discussing. They were all ____________.

  a) illegal
  b) disloyal
  c) irrelevant
  d) immeasurable


  **Bu bölüm 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Her soru 1 puandır ve işaretlemeler optik forma yapılacaktır.

  E. Yazma (Writing Section) 20 puan

  Bu bölümde adaylara 2 konu verilmekte ve bu konulara ilişkin, tutarlı bir bütünlük içeren birer paragraf yazmaları beklenmektedir.

  **Her bir paragraf 10 puan üzerinden değerlendirilecektir ve paragraflar kitapçığa yazılacaktır.

  *İngilizce Yeterlik Sınavı’nda puanlama 100 üzerinden yapılır.

  *Geçmiş yıllarda çıkmış soruları içeren sınav kitapçığımız
  Proficiency Test Booklet İngilizce Hazırlık Binası kantininde satılmaktadır.

   

  Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

  1.Sınava gireceğiniz sınıflar için öğrenci panolarına bakınız ve isminizin yazılı olduğu sınav salonuna giriniz.

  2.Sınava girecek adayların sınav saatinden 20 dakika önce sınav yerlerinde bulunmaları gerekir.


  3. Sınava geç kalan adaylar sınavın ilk 20 dakikasından sonra sınava alınmazlar. Dinleme bölümü olan sınavlarda (sınavlar dinleme bölümü ile başlayacağı için) öğrenciler yine bu süre içerisinde ancak dinleme bölümü tamamlandıktan sonra sınava alınırlar.

  4.Sınavların ilk 30, son 10 dakikası içinde salondan hiçbir nedenle çıkılamaz. Sınav esnasında sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden öğrenciler salona geri alınmazlar.


  5.Adaylar yanlarında Başkent Üniversitesi tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (veya nüfus cüzdanı, ehliyet), yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.

  6. Sınavlara cep telefonu vb işlevlere sahip iletişim cihazları, bilgisayar ve bilgisayar fonksiyonu görebilecek her türlü teknolojik cihaz, kitap, defter, sözlük vb. girilmesi kesinlikle yasaktır. Adayların sınav başlamadan önce cep telefonlarını kapatarak gözetmenlere teslim etmesi gereklidir.  

  7. Sınavda kopya çekme veya kendi yerine sınava başkasını sokma girişiminde bulunan adayların sınav notu “0” sayılacak ve tutanak tutularak, haklarında yasal işlem (disiplin soruşturması) başlatılacaktır.

  8. Tüm adaylar, sınav süresince gözetmenlerin talimatlarına uymakla yükümlüdürler.


   

  Sınav Sonuçları


  Sınav sonuçları bu sayfada ve İngilizce Hazırlık Bölümü binasında duyurulacaktır.

  *İngilizce Yeterlik Sınavı’na herhangi bir nedenle giremeyen adaylar için
  telafi sınavı uygulanmamaktadır.

  Yazı kaynağı : eldbu.baskent.edu.tr

  Yabancı Diller Yüksekokulu - Başkent Üniversitesi

  İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ

  Yabancı Diller Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Birimince yürütülen eğitim programı, 12 Aralık 2018 tarihi itibariyle Pearson Assured tarafından akredite edilmiştir. Yönetim-Organizasyon, Eğitim-Öğretim ve Ölçme - Değerlendirme alanlarında değerlendirilen Yüksekokulumuzun, toplam 40 kalite ölçütüne uyum sağladığı ve uluslararası standartlarda faaliyetini sürdürdüğü tescil edilmiştir. Pearson Assured, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

  EĞİTİM ve ÖĞRETİM

  Yabancı dil hazırlık eğitimi eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan lisans programları için zorunludur. Öte yandan, eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan ön lisans ve lisans programları için yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

  Programlar

  Yabancı dil hazırlık eğitimi, sırasıyla “Başlangıç” ile “Temel” düzeylerini kapsayan Program 1 ve “Orta Öncesi” ile “Orta” düzeylerini kapsayan Program 2 olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Her program, 16 (on altı) haftalık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. 

  Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucunda, yabancı dil bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenmiş başarı düzeyinin altında olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na kendilerine uygun program düzeyinden başlarlar. Akademik yıl başında Hazırlık eğitimine Program 2 düzeyinde başlayan öğrenciler başarılı olmaları durumunda takip eden dönem bölümlerine devam edebilirler.  Ancak, Program 2’yi başarıyla tamamlayan ve fakültelerin isteği üzerine uygun görülen bölümlerin öğrencilerine bahar yarıyılında Program 3 eğitimi verilir. Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık sürecinde devam edecekleri programlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre yapılır. Sınava girmeyen öğrenciler Program 1’e yerleştirilir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

  Ölçme ve Değerlendirme

  Yabancı Dil Yeterlik Sınavı geçme notu; eğitim-öğretim dili kısmen (%30) İngilizce olan bölümler için 60 (altmış) ve üstü, İngilizce Tıp ve İngilizce Diş Hekimliği programları için 80 (seksen) ve üstü (Sınavın konuşma bölümünden en az %50 puan almaları koşuluyla), eğitim-öğretim dili tamamen İngilizce (%100) olan diğer bölümler için ise 70 (yetmiş) ve üstü puanlardır. 

  Devam Zorunluluğu

  İngilizce Hazırlık Programına devam zorunludur. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil her ne gerekçe ile olursa olsun devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Her bir Program süresince derslerin %80’inden daha azına katılan öğrenciler not durumlarına bakılmaksızın dönem sonu sınavlarına alınmazlar. Sağlık raporları derslere devamsızlığa mazeret oluşturmaz. 

  Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Muafiyet

  yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar.

  AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ

                    3. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler;

  MODERN DİLLER BİRİMİ

  Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi bünyesinde seçmeli olarak Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça dersleri verilmektedir. Pearson Assured tarafından akredite edilmiş olan birimimiz, uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek amacıyla programlarını oluşturur. Tüm fakültelere bağlı bölümlerden öğrenciler kredili ya da kredisiz seçmeli yabancı dil derslerini haftalık 3 saat olarak alabilmektedirler. Toplam 8 kur olan dönemlik yabancı dil dersleri görsel-işitsel araçlar kullanılarak okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı anlatım, sözlü anlatım ve gramer olmak üzere 5 esasa dayalı olarak verilmektedir. Amaç yabancı dili öğretmek, pratiğini uygulamak ve konuşulduğu ülkelerin kültürü hakkında bilgi vermektir. Diller hakkında çalışma yaparken yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülebilmektedir. 

  Daha fazla bilgi almak ve derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz dönem başlarındaki kayıt haftasında Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurabilirler.

  Yazı kaynağı : eldbu.baskent.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap