Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bağımsızlığını ilan eden son balkan devleti

  1 ziyaretçi

  bağımsızlığını ilan eden son balkan devleti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arnavutluk bağımsızlığını böyle kazandı

  Arnavutluk bağımsızlığını böyle kazandı

  Beş yüz yıl Osmanlı Devletin'nin bir parçası olan ve kendilerini imparatorluğun asli unsurları olarak kabul eden Arnavutlar Balkan savaşlarının bir sonucu olarak 28 Kasım 1912'de Osmanlıdan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan ettiler.

  19. yüzyılda Balkanlar'da gelişen milliyetçi hareketler bölgede peş peşe yeni ulus devletlerin kurulmasına yol açmış, Rumeli'nin bir bölümü Osmanlı egemenliğinden çıkmıştı. 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığıyla başlayan bu süreçte dönüm noktası 1878'de toplanan Berlin Kongresi'ydi. Bu kongrede Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız devlet olarak ortaya çıkmış, Bulgarlar özerklik elde etmişti.

  Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlar çeteler kurarken, Arnavutlar Osmanlı Devleti'ne sadık kalmıştı. Bunun nedeni büyük çoğunluğu Müslüman olan Arnavutların  kendilerini imparatorluğun asli unsurları olarak görmesiydi. Ancak Berlin Konferansında Makedonya Osmanlı Devleti'ne bırakılırken, Girit için önerilen reformların uygulanması şartı, Ülgün, Plava ve Gosina'nın Karadağ'a verilmesi Arnavutları kaygılandırmıştı. Makedonya'nın çevre devletleri tarafından paylaşılacağı korkusu Arnavut milliyetçiliğini tetikledi. 10 Haziran 1878'de Arnavut aydınlar tarafından kurulan Prizren Birliği direniş hareketinin ilk adımı oldu.

  İngiltere ile Rusya'nın 1908'de Reval'de bir araya gelerek hazırladığı yeni reform programı Arnavutlar arasında ayaklanmaya yol açtı. O günlerde Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanı ve Bosna Hersek'in Avusturya tarafından ilhak edilmesi Arnavutları İttihat Ve Terakki iktidarına karşı güvensizlik duymaya itti. Arnavutlarla İttihat Ve Terakki arasındaki bu çatışma 1909'da 31 Mart vakasında net olarak ortaya çıktı.

  Osmanlı hükümetinin merkeziyetçi uygulamalarına karşı Arnavutların yerel düzeyde başlattığı isyanlar 1911'de kuzeyli Katolik Arnavutlar arasında büyük bir ayaklanmaya dönüştü. Bu isyan hareketi Ortodoks ve Müslüman Arnavutları da etkiledi ve Arnavut aydınların liderliğinde örgütlü bir harekete dönüştü.

  18 Ekim 1912'de bu ülkelerin Osmanlı Devletine açtığı savaş Arnavutların en büyük korkusu olan parçalanmayı da beraberinde getirdi. Balkan Savaşı'nda Arnavutların yaşadığı topraklarının büyük bir kısmı işgale uğrarken, İsmail Kemal Bey'in önderliğinde başlayan Arnavut isyanı 28 Kasım 1912'de Avlonya'da toplanan Arnavut Kongresi'nde bağımsızlığın ilan edilmesiyle sonuçlandı.

  Arnavutluk'un bağımsızlığı, bir yıl sonra 1913'te Londra Konferansı'nda büyük devletlerin himayesinde bir prenslik olarak tanındı ancak sınır düzenlemeleri Arnavutları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu düzenlemede Arnavutluk topraklarının yarısı üç balkan devleti arasında paylaştırılmıştı.

  BÜYÜK ARNAVUTLUK

  Bugün kutlanan bağımsızlık günü aynı zamanda ülke içinde ve dışında yaşayan Arnavutların Büyük Arnavutluk rüyasının sokaklarda yankı bulduğu bir gün. Kosova'nın 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından "Büyük Arnavutluk" fikri bir kez daha gündeme geldi.

  İlk kez 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya ve İtalya tarafından ortaya atılan Büyük Arnavutluk fikri; Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Yunanistan ve bugünkü Arnavutluk egemenliği altındaki Hıristiyan ve Müslüman Arnavutları tek bir çatı altında toplama ideali olarak biliniyor.

  Sırp tarafının büyük tepki gösterdiği bu söylem günümüz Arnavut siyasetçilerin ajandasında yer almıyor.  Ancak bu düşüncenin siyasetçiler tarafından dile getirilmemesi "Büyük Arnavutluk" idealinin adı geçen ülkelerde toplumsal bir tabana sahip olmadığı anlamına da gelmiyor. Kosova'nın bağımsızlığını Büyük Arnavutluk için atılmış bir adım olarak Gören Sırplar, Arnavutluk'tan Kosova'ya yapılan üst düzey ziyaretleri yakından takip ediyor.

  Arnavutların büyük bir çoğunluğunun Müslüman olduğuna dikkati çeken Sırp milliyetçileri Büyük Arnavutluk Devleti ile Avrupa'da İslam'ın yükselişe geçeceği konusunda batılı ülkelere sürekli gözdağı veriyor.

  Öte yandan Kosova'da yaşayan Arnavutların sayısı kesin olmayan rakamlara göre iki milyon. Yani ülkenin yüzde doksanından fazlasını Arnavutlar oluşturuyor ve bu yüzden bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Arnavutluk'la birleşme kararı alabileceği yönündeki haberler bölgede tedirginlik oluşturuyor. Büyük Arnavutluk fikri bölge ülkeleri Makedonya, Karadağ ve Yunanistan'ı ilgilendirdiği kadar Avrupa Birliği tarafından da yakından izleniyor.

  "Büyük Arnavutluk" fikrini gündeme getiren faktör sadece Kosova'daki durumla ilgili değil. Fikre temel oluşturan Arnavutlar arasında da büyük etnik farklar bulunuyor. Balkanlardaki Arnavut nüfus Gegler ve Tosklar olarak iki alt gruba ayrılıyor. Arnavutluk dışındaki Arnavutların büyük bölümünü Gegler oluşturuyor. Dolayısıyla Arnavutluk'ta Geglerin iktidar olduğu dönemlerde yurtdışında yaşayan Arnavutlara yönelik ilgi de artıyor.

  Yazı kaynağı : www.dunyabulteni.net

  Balkanlarda en son bağımsızlık kazanan ülke

  Balkan Savaşları

  Balkan Savaşları

  Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki 8 Ekim 1912 - 10 Ağustos 1913 arasında dört devlete karşı yaptığı savaşlardır. Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir.

  Arka plan[değiştir | kaynağı değiştir]

  1878 tarihli Berlin Antlaşması'nda umduğunu bulamayan Bulgaristan, 1908 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yine 1908 yılında Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ise Sırbistan Krallığı'nı aynı yönde bir politika izlemeye itti.

  1912 yılında Rus İmparatorluğu bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Bulgaristan ve Sırbistan arasında ara buluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan ittifaka Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı da katıldı.

  Rus İmparatorluğu'nun Balkan devletleriyle antlaşması: Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan Krallığı, Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı ve Karadağ Krallığı; Rus İmparatorluğu aracılığıyla aralarında anlaşarak Türkleri, Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi.

  I. Balkan Savaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Arnavutluk da bağımsızlığını kazandı.

  Osmanlı'nın savaşı kaybetme nedenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çok kısa zaman zarfında:

  Osmanlı'nın kaybettiği topraklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bulgaristan ordusu, Çatalca'ya kadar ilerleyerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladı. Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan orduları, Makedonya'yı tamamen işgal ettiler. Diğer Balkan ülkelerini kendine karşı tehdit olarak gören Arnavutluk, mecburen bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları'nı işgal etti.

  Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı Mayıs ayında Londra'da imzalandı. Londra Antlaşması'na göre:

  II. Balkan Savaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya Krallığı birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.

  II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan; Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a vermiş ve Makedonya'dan ufak bir toprak parçası almıştır.

  Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı antlaşmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bu antlaşmayı takiben Osmanlı İmparatorluğu yine 1913 yılında İstanbul Antlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Dimetoka, Osmanlı İmparatorluğu'na geri verildi. Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı.

  Osmanlı İmparatorluğu bu savaşın sonunda Yunanistan'la Atina Antlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı İmparatorluğu'yla sınırı kalmadığı için antlaşma imzalanmamıştır.

  Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan ile de Bulgaristan'la yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır.

  Her üç anlaşmada da Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir.

  Elçiler Konferansı[değiştir | kaynağı değiştir]

  İtalya ile Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osmanlı toprağı olan Ege Adaları konusunda bu anlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktur. Bu konu ile Londra'da toplanmış bulunan "Elçiler Konferansı" uğraşıyordu. Konferans 1914 şubat ayında Meis adası dışında İtalya'nın işgal ettiği adalar İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada dışında Yunanistan'ın işgal ettiği adalar ise Yunanistan'a bırakılması kararını aldı. Ancak, yine konferansa göre bu kararın hukuki değer kazanabilmesi için İtalya ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti ile ayrı ayrı birer antlaşma yapması gerekiyordu. Bu antlaşmalar imzalanamadan I. Dünya Savaşı patlak vermiştir.

  Sonuçlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Osmanlı son dönemde kaybettiği topraklardan birazını geri kazanmış, Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu yeni kurulan devletler karşısında büyük bir yenilgiye uğramış, Meriç Nehri'nin batısındaki tüm topraklarını kaybetmiş, Ege Adaları'nın kaderini de büyük devletlerin eline bırakmak zorunda kalmıştır.

  İlgili kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Balkan Devletleri ve ba��ms�zl�k tarihleri

  Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan ülkesi hangisidir?

  Osmanlı Devletinden ayrılan son balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Yunanistan
  b) Bulgaristan
  c) Romanya
  d) Arnavutluk
  e) Sırbistan

  Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan devleti d seçeneğinde verilen Arnavutluk’tur.

  Arnavutluk, 1. Balkan Savaşı sırasında İtalya ve Avusturya’nın desteği ile 1912 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve Osmanlı Devletinden ayrıldığını duyurmuştur.

  Yazı kaynağı : www.kpssguncelbilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap