Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim

  1 ziyaretçi

  büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Ali ADALIO�LU | B�y�klerin ellerinden, k���klerin g�zlerinden �perim.. | Mersin Haberci Gazetesi

  Ali ADALIO�LU | B�y�klerin ellerinden, k���klerin g�zlerinden �perim.. | Mersin Haberci Gazetesi

  Sözün ÖZÜ

  Hep ayn� terane…

  “Bir ba�ka olurdu eski bayramlar” diye …

  Ama  do�ru hem de dos do�ru.

  Son y�llardaki bayramlar�n  ne tad� kald� ne tuzu.

  Turizmciler kazans�n diye bayramlar adeta turistik tatile dönü�türüldü.

  Bunun içindir ki üç buçuk günlük bayram tatilleri dokuz güne ç�kart�l�yor.

  Neymi� efendim iç turizm hareketlenecekmi�!

  Yani herkes tatile gitmek için bütçeyi delecek, ama sonunda turizmci kazanacak.

  Bunun ad� da Bayram tatili olacak.

  Geçin efendiler geçin!

  Bayram dedi�in akraba,  konu kom�u ve dostlarla bir araya gelerek hasbihal edilen günlerdir.

  �nsanlar�n her geçen gün unuttuklar� hasbihal  kültürünün ya�amas� için dini  bayramlar önemlidir.

  Tabi ki etraf�nda bayramla�acak kimse bulabilirsen.

  Teknoloji oldukça ilerledi.

  Ak�ll� telefonlardan emojiler ve iki kelamla bayram kutlamak neyin nesi anlamak  güç.

  Emojiler derken  akl�ma billboardlar geldi.

  Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Vahap Seçer’in   bayram kutlamalar�nda verdi�i mesajlar� tuttum.

  Emojilerle de�il emmio�ullar�yla kutlayal�m bayram�” diyor Seçer.

  Do�rusu da bu de�il mi zaten?

  Sözün ÖZÜ;

  Bayram tatili ba�layal� üç gün oldu.

  Ama , as�l Bayram yar�n ba�l�yor.

  Küskünlüklerin sona erdi�i bir Bayram olur in�allah diyece�im.

  Ancak, toplumu o kadar ayr��t�rd�lar ve ötekile�tirdiler ki bu dile�im gerçekle�ir mi bilemiyorum.

  Yine de umutsuz de�ilim.

  Bayram�n huzur, mutluluk, bar�� ve karde�lik duygular�n� öne ç�karmas�n� diliyorum.

  Bu duygularla  Ramazan Bayram�n�z� en iyi içten dileklerimle  kutluyor, büyüklerin ellerinden  küçüklerin gözlerinden öpüyorum.

  Ya��tlar�m�  da sevgi ve özlemle kucakl�yorum..

  Dilerim, gün olur Bay Ba�kan da  tüm ulusumuzu kucaklar!

  �yi Bayramlar…

  Yazı kaynağı : www.mersinhaberci.com

  Kevser Demet on Instagram: “Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramımız mübarek olsun. 🍭 #kevserdemet #bayram #bayramınızmübarekolsun…”

  Kevser Demet on Instagram: “Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Bayramımız mübarek olsun. 🍭 #kevserdemet #bayram #bayramınızmübarekolsun…”

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap