Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evreye ne denir

  1 ziyaretçi

  ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evreye ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ay'ın evreleri

  Ayın evreleri veya fazları, (genel olarak Dünya'daki) bir gözlemcinin gördüğü Ay'ın aydınlık yüzünün, Ay'ın toplam görünür yüzeyine oranını belirtir. Ay tıpkı Dünya gibi, kendinden ışık vermez. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bu yüzden, Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumuna göre belli bir kısmı aydınlık diğer yüzeyi ise karanlık gözükür.

  Hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki bunlara Ay'ın evreleri (safhaları) denir.

  Ay'ı tüm yüzeyinin aydınlık göründüğü dolunay evresi, Ay'ın Dünya'ya dönük yüzü Güneş'in karşısına geldiği zaman görülür. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez. Bu evresi yeni ay olarak adlandırılır. Yaklaşık iki hafta sonra dolunay görülür. İlk yeni aydan 29,5 gün sonra Ay tekrar Güneş'in karşısına geçer ve tekrar yeni ay görünür.[1]

  Ay'ın Evreleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ay'ın evreleri şu isimlerle adlandırılır:

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Ay`�n Hareketleri ve Evreleri ( Yeni M�fredat)

  Dünya'm�z�n tek do�al uydusu olan Ay, sürekli hareket halindedir. Ay kendi ekseni etraf�nda dönme hareketi ve Dünya'n�n etraf�nda dolanma hareketi yapar. Ay, Dünyan�n etraf�nda yakla��k 27 günde dolan�r.
   
   ➡Dünya, Güne�'in etraf�nda döndü�ü için Ay da Dünya ile birlikte Güne�'in etraf�nda dolanma hareketi yapar. Ay ve Dünya, Güne�'in etraf�ndaki hareketlerini 365 gün 6 saatte tamamlar.
   
   ➡Ay, Dünya etraf�nda dolanma hareketi yaparken Ay'�n Dünya ve Güne�'e göre konumu sürekli de�i�ir. Bu da Ay'�n ���k alan k�sm�n�n de�i�mesine neden olur. Bu yüzden Dünya'dan bakan bir ki�i Ay'� farkl� �ekillerde görür. Ay'�n bu farkl� görünümlerine Ay'�n evreleri denir. Ay'�n evreleri yakla��k olarak 29 günde tamamlan�r. Ay'�n evrelerinin tamamlanmas� için geçen 29 günlük süre takvimdeki ay kavram�n� olu�turur.
   
   ➡Ay'�n dört ana evresi, dört ara evresi vard�r. Ay'�n iki ana evresi aras�nda geçen süre bir haftad�r (7 gün).


   
   Yeni Ay: Ay'�n, Güne� ve Dünya aras�nda oldu�u evredir. Bu evrede Ay'�n Dünya'ya bakan yüzü ���k almaz. Dünya'dan bak�ld���nda Ay görünmez.
   
   Hilal: Ay, Güne�'in do�usunda oldu�u zaman gerçekle�ir. Dünya'dan bak�ld���nda Ay ters "C" harfi gibi görünür.
   
   �lk Dördün: Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülür. Ay'�n Dünya'ya bakan yüzünün sa� taraf�n�n ayd�nland��� evredir. Ay'�n ayd�nl�k k�sm� yar�m daire biçiminde görülür.
   
   �i�kin Ay: Ay, ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken görülen ara evredir.
   
   Dolunay: �lk dördün evresinden bir hafta sonra görülür. Ay'�n, Dünya'ya bakan yüzünün tamamen ayd�nland��� bir evredir.
   
   �i�kin Ay: Ay, dolunay evresinden son dördün evresine geçerken görülen ara evredir.
   
   Son Dördün: Dolunay evresinden bir hafta sonra görülür. Ay'�n, Dünya'ya bakan yüzünün sol taraf�n�n ayd�nland��� evredir. Ay'�n ayd�nl�k k�sm� yar�m daire �eklinde görülür.
   
   Hilal: Ay, Güne�'in bat�s�nda oldu�u durumda gerçekle�ir. Dünya'dan bak�ld���nda Ay "C" harfi gibi görülür.
   
   ➡29 Gün boyunca Ay'� gözlemledi�imizde Ay'�n görüntüsünün günden güne de�i�ti�ini görürüz. Bu de�i�im her ay düzenli olarak tekrar eder.
   
   NOT: Gerçe�e en yak�n haliyle Ay'�n ilk haritas�n� çizen bilim insan� Türk matematikçi ve gök bilimci Ali KU�ÇU'dur.

  Yazı kaynağı : fenokulu.net

  5. Sınıf Fen Bilimleri Ay'ın Hareketleri Ve Evreleri konu anlatımı

  5. Sınıf Fen Bilimleri Ay'ın Hareketleri Ve Evreleri konu anlatımı

  Ay tıpkı dünya gibi farklı hareketler üzerinden uzayda yaşamına devam eder. Aynı zamanda dünyadan baktığımız zaman farklı evrelerini bazı sebeplerden dolayı görebiliriz. Böylece ay sürekli değişik görünümler sağlar ve biz de bunlara ayın evreleri deriz. Şimdi bu evreler ile beraber Ay’ın nasıl hareket ettiği konusunda bilgiler alalım.

   Ay'ın Hareketleri ve Evreleri

   Ay'ın farklı hareketleri ve evreleri bulunmaktadır. Öncelikle Ay’ın nasıl hareketleri olduğunu ve Dünya’mıza benzeyen kısımlarını inceleyelim.

   - Ay tıpkı dünya gibi hareket halindedir.

   - Ay’ın üç çeşit hareketi bulunur.

   - Ay kendi ekseni etrafında, Dünyanın etrafında ve Güneş'in etrafında döner.

   - Ay kendi ekseni etrafında ve dünyanın etrafında dönüşünü 27 gün ve 8 saat içinde tamamlar.

   - Ay evreleri yaklaşık olarak 29 günde tamamlanır ve buna 1 ay denir.

   - Ay, Dünya etrafında bir defa döndüğü zaman, aynı şekilde kendi etrafında da bir kez dönmüş olur.

   - Dünyadan baktığımız zaman Ay’ın hep aynı tarafı görünür. Bunun temel nedeni ise kendi ekseni etrafında ve dünyanın etrafında dönme hızının aynı olmasıdır. Bu sebepten hep aynı yüzü görünür.

   - Ay’ın Dünya'dan görünmeyen kısmına Ay’ın karanlık yüzü denir.

   - Ay'ın Güneş etrafındaki dönüş süresi ile Dünya ile eşzamanlı olarak 365 gün 6 saattir.

   - Ay, Dünya ve Güneş'in etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu durum saatin tersi yönünde ya da sağdan sola doğru şeklinde ifade edilir.

   Ay Neden Değişik Şekillerde Görünür?

   Dünya yüzeyinden baktığımız zaman ay değişik şekillerde görünebilmektedir. Belli başlı bazı sebepleri vardır.

   - Ay ışık kaynağı olmadığı içindir.

   - Eğer ayın kendi ışık kaynağı olsaydı tıpkı güneş gibi aynı şekilde görebilirdik.

   - Ay Güneş'ten aldığı ışığı aynı şekilde dünya yansıtır.

   - Dünya yüzeyinden bakıldığı zaman farklı zamanlarda değişik şekillerde görünür.

   Ayın Evreleri Nelerdir?

   Ayın kendi ışık kaynağı olmadığı için güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. Bu sebepten dolayı Dünya’dan baktığımız zaman ay farklı şekillerde görünür. Ayın her gece farklı şekillerde görünmesine ayın evreleri denir. Ay’ın 4 ana ve 4 ara evresi olmak üzere toplamda 8 tane evresi bulunmaktadır. Özellikle ayın bu 4 ana evresi 1 hafta boyunca sürer. Şimdi ayın evrelerini ele alalım ve tek tek inceleyelim.

   1.Yeni Ay: Ay, Güneş ile Dünya Arasına girdiği zaman yeni ay oluşmaktadır. Ancak bu zaman içerisinde Ay’ın karanlık tarafı dünyaya baktığı için Ay'ı göremeyiz.

   2.Hilal: Eğer ay Güneş'in doğusunda ise o zaman hilal şeklinde görülür. Böyle zamanlarda dünyadan baktığımız zaman ay ters, ‘C’ şeklinde görünür.

   3.İlk Dördün: 1 hafta sonra ayın sağ kısmından aydınlandığı evredir. Bu durumda ay, ‘D’ şeklinde bir görünüme sahip olur.

   4.Şişkin Ay: Ay’ın ilk dördün evresi ile Dolunay evresi arasındaki görünümünü denir.

   5.Dolunay: 1 hafta sonra Dünya, Güneş ile Ay'ın ile ayın ortasına gelmiştir. Bu durumda ayın parlak kısmı Dünya’ya doğru bakar bir şekil almıştır.

   6.Şişkin ay: Dolunay ile son dördün arasındaki evre olarak şişkin ay bilinir.

   7.Son dördün: 1 hafta sonra ayın sol tarafının aydınlandığı evredir.

   8.Hilal: Ay, Güneş'in doğusunda olduğunda gerçekleşen evredir. Dünya'dan bakıldığı zaman, ‘C’ harfi şeklinde görülür.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap