Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ayetel kürsi regl iken okunur mu

  1 ziyaretçi

  ayetel kürsi regl iken okunur mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ayetel Kürsi Abdestsizken Ve Adetliyken Okunur Mu?

  Ayetel Kürsi Abdestsizken Ve Adetliyken Okunur Mu?

  Ayetel kürsinin Türkçe anlamı Allah'ın kürsüsü demektir. İçeriğindeki ayetlerle de bütünlük sağlayarak yeryüzü ve gökyüzünün Allah'ın olduğu ve onun koruması dahilinde olduğu geniş manada bildirilmektedir. Ayetel kürsinin manasında Allahu teala zatının isimlerinin ve sıfatlarının insanlara bildirilmesi ve onun gerçek koruyucu tek yaratan olduğu açıklıkla anlaşılmaktadır. Ayetel kürsi Allah'a sığınmak için en önemli anlamları da içerisinde toplamaktadır.

  Ayetel kürsi birçok konuda sıkıntı ve zorluk anında okunabilecek bir ayettir. Bakara suresinin 255.ayeti olarak Kuranı kerimde bulunmaktadır. Ayetel kürsi namazların ardından da okunmaktadır. Ayetel kürsinin evden çıkarken, musibetlerden ve belalardankorunmak için okunabilmektedir.

  Ayetel Kürsi Abdestsizken Okunur mu?

  Ayetel kürsi Kuran-ı Kerim'de bulunmaktadır. Kuranı kerim ayetleri abdestsiz ve gusülsüz okunamadığı gibi ayetel kürsi de bu hallerde okunmamalıdır.

  Ayetel kürsi ezberden okuma halinde ise Kuran-ı Kerim'e dokunması gerekmediğinden okunabilmektedir. Burda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise gusül abdesti bulunmasıdır.

   Ayetel Kürsi Adetliyken Okunur mu?

  Ayetel kürsi adetliyken hem yüzünden hem de ezberden okumak caiz olmamaktadır. Adet hali gibi durumlarda gusül abdesti alındıktan sonra ancak okumak mümkündür.

  Gusül gerektiren adet hallerinde Kuranı kerime dokunmak ve yüzünden okumak haramdır. Alimlere göre bu hallerde ezberden de olsa okunmaması gerektiği bildirilmiştir.

  Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.
  Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).
  Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî’, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32).
  Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

  Kaynak: Diyanet

  AYETEL KÜRSİ İÇERİKLERİ

  Ayetel Kürsi Hayy ve Kayyum anlamı

  Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatları ve isimleri

  Ayetel Kürsi faydaları ve sırları

  Ayetel Kürsi Faziletleri ve Hikmetleri

  Ayetel Kürsi Diyanet Tefsiri

  Ayetel Kürsi Dilek Duası ya da Şifa İçin Okunur mu

  Ayetel Kürsi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfada ve Hangi Surede

  Ayetel Kürsi ne demek? Ayetel Kürsi anlamı ve konusu hakkında bilgi

  Ayetel Kürsi ne zaman ve nerede indirilmiştir

  Bakara Suresi'nin son iki ve en uzun ayeti midir

  Ayetel Kürsi Okunuşu

  Ayetel Kürsi Nasıl Ezberlenir? Kolayca Ayetel Kürsi Ezberle

  Ayetel Kürsi ne zaman, niçin ve nasıl okunur? Ayetel Kürsi namazda okunur mu

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur? Adetliyken Ve Abdestsiz İken Ayetel Kürsi Okunur Mu?

  Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur? Adetliyken Ve Abdestsiz İken Ayetel Kürsi Okunur Mu?

  Ayetel kürsi ayeti kerimesi pek çok konuda sıkıntı ve zorluk anında okunabilecek bir dua olma niteliği taşımaktadır. Bakara suresinin 255.ayeti olarak Kuranı kerimde yerini almaktadır. Ayetel kürsi kılınan namazların ardından da okunmaktadır. Ayetel kürsi evden çıkarken, kazalardan ve belalardan korunmak için de okunur.

  Öneri:
  Ayetel Kürsi

   Adetliyken Ayetel Kürsi Okunur mu?

   Ayetel kürsinin adetliyken hem ezberden hemde Kur'andan okunması caiz değildir. Bu ayeti kerime sadece adet halinin sona ermesinin ardından gusül abdesti alındıktan sonra okunabilir.

   Gusül abdesti gerektiren adet hallerinde Kuranı kerime el sürmek ve yüzünden okumak haram olmaktadır. Alimlere göre bu durumlarda ezberden bile olsa okunmamasının gerektiği bildirilmiştir.

   Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli yahut lohusa olan kadın Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Muhammed, “Âdetli kadın ve cünüp olan kişi Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Buradan çıkan sonuca göre adetli iken yüzünden ve ezberden Kur'andan hiç bir ayet okunamaz.

   Abdestsiz İken Ayetel Kürsi Okunur mu?

   Ayetel kürsi ayeti kerime olmasından dolayı Kuran-ı Kerim'de bulunmakta olan bir dua olma niteliği barındırmaktadır. Kuranı kerim ayetleri abdestsiz ve gusülsüz halde iken okunamadığı gibi Ayetel kürsinin de bu hallerde okunmaması gerekir.

   Eğer Ayetel kürsi ayeti kerimesi ezberden okunacak ise ve Kuran-ı Kerim'e dokunulmasına gerek yoksa bu durumda bu konuda dikkat alınması gereken en önemli husus ise kişinin gusül abdestinin bulunması olmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Nihat Hatipoğlu'ndan

  Adetliyken Ayetel Kursi Okunur Mu

  Café en grain de spécialité torréfié dans notre atelier.

  Torréfacteur artisanal à Nîmes

  Découvrez notre sélection de café en grain de spécialité sélectionné au fil des saisons. 

  Nous proposons également du café moulu pour les machines à café filtre papier, machine espresso, machine à café piston et cafetières italiennes.

  Vous retrouverez également une sélection d'accessoires et de machine à café broyeur.

  Yazı kaynağı : valini.fr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap