Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  auzef sonuçları ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  auzef sonuçları ne zaman açıklanacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  AUZEF 2022 s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? �stanbul �niversitesi AUZEF sonu�lar� sorgulama ekran�

  AUZEF 2022 s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? �stanbul �niversitesi AUZEF sonu�lar� sorgulama ekran�

  AUZEF'in ge�ti�imiz hafta ger�ekle�en vize s�nav�n�n ard�ndan g�zler s�nav sonu�lar�na �evrildi. 2022 AUZEF g�z d�nemi ara s�nav sorular� ve cevaplar�n�n 4 oturumun tamamlanmas� ard�ndan online platform �zerinden eri�ime a��lm��t�. �nternet aramalar�nda "AUZEF 2022 s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? " sorular�n yan�tlar� ile ilgili ara�t�rmalar devam ediyor. ��te s�nav sonu�lar� ile ilgili son geli�meler...

  AUZEF SINAV SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  AUZEF s�nav sonu�lar� genellikle s�nav tarihlerinden sonra 15 g�n i�erisinde a��klanmaktad�r.

  S�nav sonu�lar�n�z� a��klan�r a��klanmaz https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKS�S kullan�c� ad� ve �ifreniz ile giri� yaparak g�r�nt�leyebilirsiniz.

  Kurumun resmi internet adresine AKS�S kullan�c� ad� ve �ifresi ile giri� yap�l�r. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "��renim Bilgileri" "S�nav Sonu�lar� ve Notlar� alan�na aktar�l�r.

  13 - 14 Kas�m 2021 tarihlerinde yap�lan AUZEF g�z d�nemi ara s�navlar�n�n sonu�lar� 26 Kas�m tarihinde a��klanm��t�. Bu bilgilere g�re s�nav sonu�lar�n�n 1 May�s'ta a��klanmas� �n g�r�l�yor. Ancak konuyla ilgili hen�z bir resmi a��klama bulunmuyor.

  AUZEF SINAV SONU� SORGULAMA EKRANI ���N TIKLAYINIZ

  AUZEF DERS GE�ME NOTU KA�?

  �stanbul �niversitesi A��k ve Uzaktan E�itim Fak�ltesi ��rencilerinin bir dersten ge�ebilmeleri i�in yar�y�l/y�lsonu s�nav�ndan 100 tam puan �zerinden en az 40, uzaktan ��retim programlar�nda ise en az 50 almalar� gerekiyor.

  Ara s�nav sonu�lar�n�n de�erlendirmeye etki oran� %40, bitirme/telafi s�nav�n�n ise %60't�r. ��rencinin dersteki toplam soru �zerinden ka� soruya do�ru cevap; ka� soruya yanl�� cevap verdi�i belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test i�in her do�ru cevap art� 5 puan; her yanl�� cevap ise eksi 1,25 puan de�eri ile �arp�l�p toplanarak toplam ders s�nav puan� elde edilir. (��rencinin �ans ba�ar�s�n� (tesad�fi cevaplama) en aza indirmek i�in 4 yanl�� 1 do�ruyu g�t�r�r.)

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ AÇIKLADI!

  Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022

  Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022

  Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022

  Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ AÇIKLADI!

  Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022

  Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022

  Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022

  Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap