Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atık pillerin çevreye verdiği zararları önlemek için neler yapmalıyız

  1 ziyaretçi

  atık pillerin çevreye verdiği zararları önlemek için neler yapmalıyız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Pil geri dönüşümü

  3. Sınıf Fen Bilimleri Pil Atıklarının Çevreye Vereceği Zararlar konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Pil Atıklarının Çevreye Vereceği Zararlar konu anlatımı

  Yeni getirilen yasa ile birlikte pil satan yerler, artık pil saklama kutusu bulundurmak zorundadır. Pilleri kesinlikle yere ya da normal bir çöp kutusuna atmamalıyız. Çevre konusunda hassas ve bilinçli davranmalıyız. Ancak bu şekilde kendi sağlığımızı ve çevreyi koruyabiliriz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Pil Atıklarının Çevreye Vereceği Zararlar - Konu anlatımı 

   Pil Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar:

   Pil atıkları doğrudan doğruya toprağa karışır ve bitkilere etki eder. Bu nedenle çevreye çok büyük zararlar verir.

   1- Toprağı kirletir: Pil atıkları toprağa karıştıkları takdirde onlarca yıl boyunca kaybolmaz. Toprağın yavaş yavaş zehirlenmesine neden olur. Bu da bitki ve çiçeklerin yetiştirilmesine engel olur. Tarladaki topraklara karıştığı takdirde ürünlerin verimini düşürür.

   2- Bazı böcek türlerini yok eder: Pil atıkları bazı böcek türlerinin neslinin tükenmesine yol açmıştır. Hala bazı böcekler bu tür atıklar yüzünden tehlike altındadır. Pillerin içindeki zehirli maddeler ekolojik dengenin bozulmasına yol açar. Bazı hayvanlar aç kaldıklarında pilleri yiyecek zannederek yiyebilir. Bu da onların zehirlenmesine neden olabilir.

   3- Suları kirletir: Önce yer altı ve sonra yer üstündeki suların kirlenmesine yol açar. Özellikle kurşun ve mangan gibi maddeler suların çok hızlı bir şekilde kirlenmesine neden olur. Bu maddeler içme suyuna karıştığı takdirde insan sağlığını da tehdit eder. Bu nedenle pil atıkları konusunda son derece hassas olunmalıdır. Sadece karada değil suda yaşayan hayvanlar da zarar görebilir.

   4- Görüntü kirliliği: Pil atıkları diğer çöpler ve atıklar gibi görüntü kirliliğine de yol açar. Binlerce yıl boyunca doğada yok olmadan kalması en büyük tehlikelerden birini oluşturur.

   Pil Atıklarının İnsan Sağlığına Verdiği Zararlar

   Pil toplama kutularına atılmayan ya da geri dönüşüme gönderilmeyen piller insan sağlığını da olumsuz etkiler.

   1- Kanser hastalıkları: Yapılan araştırmalar sonucunda pil atıklarının kanser hastalıklarına yol açtığı tespit edilmiştir. Solunan ağır karbon ve metaller insan vücuduna doğrudan nüfuz eder. Bağışıklık sisteminin yavaşlamasına hatta çökmesine neden olabilir.

   2- Böbrek ve karaciğer hastalıkları: Gelişigüzel atılan piller böbrek ve karaciğer hastalıklarına da neden olur. İnsan sağlığı için çok önemli olan iç organların zarar görmesi uzun yıllar boyunca tedavi gerektiren hastalıklara yol açar.

   3- Merkezi sinir sistemi bozuklukları: Pil atıkları sadece toprağa ve suya değil, aynı zamanda havaya da karışır. Bu da merkezi sinir sistemini felce uğrayabilir. Unutkanlık başta olmak üzere birçok hafıza problemine yol açabilir. Alzheimer ve çocuk felci de pil ve benzeri atıkların yol açtığı hastalık arasında yer alır.

   Pil atıkları aynı zamanda şiddetli baş ağrılarına ve migrene neden olmaktadır. Beyin damarlarının genişlemesine ve baş dönmesine yol açabilir. Uyku bozuklukları da insan sağlığına verdiği en büyük zararlardan biridir.

   Piller Nereye Atılmalı?

   Bitmiş pilleri evdeki ve sokaktaki çöp kutularına atmak da son derece zararlıdır. Pil atıkları için özel olarak üretilmiş çöp kutuları kullanılmalıdır. Geri dönüşüm amaçlı üretilen pil toplama kutuları da birçok farklı dükkan ve mağazada yer alır. Pilleri buraya bırakarak enerji tasarrufuna katkıda bulunabiliriz. Günümüzde elektrik ürünleri satan birçok mağazada da pil saklama ve geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır. Son olarak özellikle meydan ve park gibi alanlarda pil atıklarını geri dönüşüme gönderen özel kutular kullanılabilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Çevre - Atık Pillerin Değerlendirilmesi Projesi - Malkara Belediyesi

  Pili oluşturan kimyasal maddeler, özellikle ağır metaller, ömrünü tamamlamış pil ve akülerin çöplere ve düzensiz depolama sahalarına atılmasıyla, zamanla, toprağa ve suya karışmakta ve besin zincirine katılıp canlı hayatı için risk teşkil etmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, kullanım ömrünü tamamlamış pil ve akümülatörlerin geri kazanımı, çevresel zararları minimize etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından önemlidir. Atık pillerin yönetimi, Malkara Belediyesinin kontrolünde ve yetkilendirilmiş kuruluş TAP (TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ) derneğinin destekleriyle yürütülmektedir. Vatandaşlardan gelen talepler ve toplama noktalarından toplanan atık piller TAP derneğinin anlaşmalı olduğu kurumlara gönderilmekte ve bu şekilde geri dönüşüm-bertaraf süreçlerine dahil olunması sağlanmaktadır.

  Atık Pillerinizi Belediyemize Nasıl Verebilirsiniz?

  2013 yılında “Trakya Kalkınma Ajansı” tarafından proje kapsamında hibe edilen 10 adet Atık Pil Makinesinden 9'u okullara teslim edilmiş ve 1 tanesi de Belediyenin EK Hizmet Binasına yerleştirilerek, öğrenci ve vatandaşlarımız bilinçlendirilmiştir.Atık pillerinizi; Malkara İlçesinde muhtelif noktalara yerleştirilmiş atık pil kutularına bırakabilir veya Çevre Koruma Hizmetleri Bürosuna getirebilirsiniz.

  Atık Pillerin Çevreye Etkileri

  Yazı kaynağı : www.malkara.bel.tr

  Atık Pillerin Çevreye Etkileri

  Atık Pillerin Çevreye Etkileri

  1990 yılı öncesinde, Çinko-Karbon ve Alkali-mangan tipi silindirik ve bazı türdeki düğme pillerin bünyesinde %2 oranına kadar performans arttırıcı cıva ilave edilmekteydi. Cıvanın insan sağlığına yönelik zararları göz önünde tutularak, pillerde kullanımı 1991 yılından itibaren kademeli olarak azaltılmaya başlanılmış ve bugün bu miktar Dünya Sağlık Örgütünce de cıva için kabul edilen azami oran olan %0,0005 ‘e kadar düşürülmüştür. Diğer taraftan, bünyesinde cıva içermeyen pillerin de üretimine başlanılmıştır. Çinko-Karbon, alkali Mangan ve bazı türdeki düşme piller haricindeki diğer pil türleri ve akümülatörler cıva içermezler.

  Şarj edilebilen türdeki nikel-kadmiyum (Ni-Cd) pilleri insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilen kadmiyum maddesini barındırırlar. Pillerdeki kadmiyum oranı kullanılan teknolojiye göre %15-25 dolaylarında değişir. Ni-Cd pillerinde kadmiyum maddesi miktarının teknik olarak düşürülmesi mümkün olmadığından bu piller yerine Ni-Mh pil türü geliştirilmiş ve Ni-Cd pillerinin kullanım yerleri şimdilik tıbbı cihazlar, acil aydınlatma/alarm sistemleri, uzay araçları ve askeri amaçlı cihazlarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın 2012 yılından itibaren daha da daralacağı ve zaman içerisinde bahis konusu pillerin pazar payı azalmıştır. Şu anda AB ülkelerinde pillerin bünyesinde bulunmasına izin verilen kadmiyum miktarı en fazla %0,002’ dır.

  Kurşun maddesi taşınabilir pil ve bataryaların bünyesinde bulunamaz. İnsan sağlığına zararlı nitelikteki bu madde yalnız otomotiv aküleri ile kurşun-asit esaslı endüstriyel akümülatörlerin üretiminde kullanılır. Pil, batarya ve akümülatörler için  Avrupa direktifinde izin verilen maksimum kurşun miktarı ise %0,004 seviyesindedir.

  Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü ile ilgili yönetmeliklerde, pillerin çöpe atılmasını önlemek bakımından, pil ve akümülatörlerin üzerinde (veya ambalajında) üstünde çarpı işareti bulunan bir çöp bidonu şeklinin bulunması zorunlu kılınmıştır. Pil veya akümülatörler bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum veya kurşun maddesi miktarının yukarıda belirtilen oranların üstünde olması durumunda da, çöp bidonunun altına bu maddelerin kimyasal sembollerinin yazılması gerekmektedir.

  Taşınabilir pil ve bataryalar bünyelerinde herhangi bir radyoaktif madde içermezler.

  Diğer taraftan taşınabilir piller ve çeşitli türlerdeki akümülatörler çinko, demir, manganez, nikel, kurşun, kadmiyum, kobalt ve nadir toprak elementlerini yüksek oranlarda içerirler. Belirtilmesi gereken önemli bir husus Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde metal sanayinin %80 den fazla oranlarda maden filizleri, maden alaşımları veya birincil metallerin ithalatında bağımlı olmasıdır. Yapılan incelemeler piller içerdikleri metaller bakımından maden filizleri ve alaşımlarından sonra en yüksek miktarlarda metal bulunduran kaynaklar olduğunu göstermiştir. Ayrıca metallerin atık pillerden geri kazanılma maliyetlerinin (özellikle enerji tüketimi açısından) bu metallerin maden filizleri ve alaşımlarından çıkartılma maliyetlerinden çok daha düşük olduğu belirlenmiştir.

  Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere atık piller çöpe atılmayacak kadar değerlidirler ve bu nedenle de son on yıl içerisinde Avrupa’da çok sayıda geri kazanım tesisi kurulmuştur.

  Sonuç olarak atık piller bünyesindeki zararlı maddelerin kontrol altına alındığı hususu da göz önünde tutularak, günümüzdeki çalışmalar ağırlıklı olarak söz konusu pillerin bünyelerindeki çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönlendirilmiş durumdadır.

  Yazı kaynağı : tap.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap