Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atık maddelerin dışarı atılması hangi besin içeriklerinin görevidir

  1 ziyaretçi

  atık maddelerin dışarı atılması hangi besin içeriklerinin görevidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6. Sınıf Fen Bilgisi Boşaltım Sistemi konu anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Boşaltım Sistemi konu anlatımı

  Hücrelerde gerçekleşen yaşamsal olayların hemen ardından atık maddeler açığa çıkar. Açığa çıkan bu atık maddeler, vücuda fazla alınmış olan ve kullanılmayan maddelerdir. Vücuttan bu atık maddelerin atılmasına ise boşaltım denilmektedir. Boşaltımın gerçekleştirilmesini sağlayan bu sisteme ise boşaltım sistemi denilmektedir. Vücutta açığa çıkan atık maddeler yani fazlalık olan maddeler genel olarak mineraller, vitaminler ve sudur. Aynı zamanda vücuttan atılması gereken zararlı maddeler bulunmaktadır bunlar ise safra, amonyak, ürik asit, üre ve karbondioksittir.

  6. Sınıf Fen Bilgisi Boşaltım Sistemi Konu Anlatımı

   Boşaltım sisteminin doğru şekilde çalışması canlılığın sağlıklı olarak devam edebilmesi için oldukça önemlidir. Bir canlı hücrenin ve canlı organizmanın boşaltım yapamamış durumunda hızlı şekilde vücut alarm verir ve durum düzeltilmediğinde hızla canlılık yok olur. Bu nedenle boşaltım sisteminin, boşaltım sistemi organlarının sağlıklı şekilde çalışmaya devam etmesi, canlılığın devam etmesi için büyük önem taşımaktadır. Boşaltım sistemi birkaç tane organın birleşmesiyle oluşmaktadır. Boşaltım sisteminin organlarını saymak gerekirse bunlar; böbrek, mesane, üreter ve üretradır. Boşaltım sistemi organlarının her birinin ayrı görevleri bulunmaktadır.

   Boşaltım Sistemi

   Boşaltım sistemi organlarının her biri ayrı ayrı görevleri olan ve her birinin ayrı ayrı hastalığı da bulunan organlardır. Sırayla organların özelliklerini inceleyelim.

   Böbrek

  Kandaki atıkların süzülmesini sağlar. Kanı süzen böbreğin yapısıysa nefrondur. Her böbrekte bir milyon kadar Nefron bulunmaktadır.

  Süzülen tuz, üre ve fazla su ile idrarı oluşturur.

  Faydalı olan maddeler böbrekte bulunan toplardamar aracılığıyla vücuda tekrar döner.

  Fasulyeye benzeyen böbrekler her insanda sağ ve solda olmak üzere iki tanedir. Yaklaşık olarak 10 cm kadar uzunluktadır.

  Böbrek atardamarı temiz kanı taşımaktadır fakat süzülecek olan madde miktarı içinde fazladır.

  Böbrek toplardamarı ise kirli kanı taşır fakat süzülecek olan madde miktarı azalmıştır.

  Böbrek vücuttaki mineral ve su dengesini sağlamaktadır.

  Böbrekler zararlı olan maddeleri dışarı atmaktadır. Ayrıca kandaki asit baz dengesini düzenlemektedir.

   Üreter (idrar Borusu)

  İdrarın mesane olarak adlandırılan idrar kesesine iletilmesini sağlar.

  Kaslı, uzun ve ince bir boru şeklindedir. 

   Mesane (İdrar Kesesi)

  İdrarı depolayabilmektedir.

  Esnek yapısı ile genişleyebilmektedir.

  İdrar miktarı arttıkça genişler. 

   Üretra (İdrar Kanalı)

  İdrarın dışarı atılmasını sağlamaktadır. Vücut dışına açılır.

   Böbrek atardamarı yoluyla kan böbreklere taşınır ve nefronlar aracılığıyla kan süzülür. Kanın içerisinde bulunan faydalı maddeler süzülme anında tekrar nefronlardan emilmektedir ve kana geri geçmektedir. Kan süzülerek temizlenir ve böbrek toplardamarıyla böbreklerden çıkmaktadır. Süzülmenin ardından kalan mineraller, vitamin, su, ürik asit ve üre idrarı oluşturmaktadır. Oluşan idrar, üreter yoluyla idrar kesesine taşınmaktadır ve burada depolanmaktadır. Mesanede biriken idrar daha sonra üretra ile dışarı atılır.

   Atık Maddelerin Uzaklaştırılmasını Sağlayan Diğer Organlar

   Deri, akciğerler, kalınbağırsak ve karaciğerde atık maddelerin atılmasını sağlar. Deri ter yoluyla fazla olan su ve tuzu dışarı atılmasını sağlar. Akciğerler ise hücre içi yapılan solunumun sonucunda oluşan karbondioksitin, su buharının atılmasını sağlamaktadır. Kalın bağırsak ise besin atıklarının, safranın ve suyun dışkı şeklinde atılmasını sağlar. Son olarak karaciğer ise proteinlerin sindirilmesinin ardından oluşmakta olan amonyağın üreye çevrilmesini sağlar. Ardından üre ise böbreklere kan yoluyla ulaşır ve nefronlardan süzülerek vücuttan dışarı atılır. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sisteminin, bedenin dengelenmesi adına oldukça önemli bir yere sahiptir.

  Boşaltım Sistemi Nedir?

  Üreterler, böbrekler ve idrar kesesinden oluşmuş olan boşaltım sistemi, yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin atılmasından sorumludur. Vücut işlevinin devamlılığı adına hücrelerden atık maddelerin dışarı atılması gerekir. Boşaltımı yapılır olan zararlı atık maddeler; karbondioksit gazı, madensel tuzların ve suyun fazlası, üre, safra salgısı, amonyak, ürik asit şeklinde sıralanabilir.

  Boşaltım yapılırken, hücrelerde oluşmuş olan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınıp kana karışmış zararlı madde ve bedenin ihtiyacından çok alınan faydalı maddeler dışarı atılır. İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturmuş olan organlar sırasıyla; böbrekler, idrar kanalları, idrar torbası ve üretra şeklindedir.

  Boşaltım Sistemi Organları

  İnsan bedeninin olmazsa olmazları boşaltım sistemi organları türlü görevlere sahiptir. Tüketici varlık olan insan, boşaltım sistemi organlarına sahiptir. Bu organlar;

  Böbrek

  Böbrekler; bel hizasında, karın boşluğunun arkasında, bel omurlarının iki tarafında biri sağ biri solda olmak üzere iki adet olup, kuru fasulyeye benzeyen koyu kırmızı renkli organlardır.

  İdrar Kanalı

  Böbreklerin havuzcuk bölümüne bağlı olan ve orada toplanan idrarı, idrar torbasına taşıyan, düz kaslardan oluşan kanaldır.

  İdrar Kesesi

  Üreterle böbreklerden gelmiş olan idrarın vücut içerisinde toplandığı bölgedir. İdrar torbası güçlü kaslardan yapılmış olup gerektiği zaman idrarı depolar. Burada depolanan idrar, buraya bağlı olan üretradan vücut dışına atılmaktadır.

  Üretra

  İdrar torbasında depolanmış olan idrarın vücudun dışına atıldığı bölgedir.

  Akciğer- Deri- Karaciğer

  İnsanlarda deri, akciğer, kalın bağırsak, karaciğer gibi organlar boşaltım yapan başka organlardır.

  Bağırsaklar

  Kalın bağırsak; ince bağırsak içerisinden kana geçmeyen, sindirilemeyen gıdalar ile madensel tuzlar, su, gıda atıkları, vitaminler ve safra sıvısının depolanmasını, burada oluşan atık maddelerin ise sindirim sisteminin son kısmı olan anüse iletilip anüsten dışkı yolu ile vücudun dışına atılmasını sağlamaktadır.

  Boşaltım Sistemi Organları ve Hastalıkları Nelerdir?

  Boşaltım sistemi; insan vücudundaki en mühim sistemler arasında yer almaktadır. Boşaltım sisteminde ortaya çıkacak her çeşit problem daha büyük sorunlara yol açabilmektedir.

  - Böbrek Yetmezliği,

  - Böbrek Taşı,

  - Albümin,

  - Üremi,

  - Nefrit,

  - Mesane İltihabı.

  Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Boşaltım Sistemi Görevleri

  Böbrek

  Fasulyeye benzemesi ile bilinen böbrek organı bel hizasında bulunur. Sağ ve sol olmak üzere iki yanda yer alan böbrekler yaklaşık olarak 150 gram ağırlığındadır. Kanda bulunan atıkları süzüp vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında vücutta su dengesini sağlamaktadır.

  Üreter

  Üreter, idrar kesesiyle böbrekleri birbirine bağlayan kanal biçimindeki yapıdır. İdrar borularının görevi böbreklerde oluşmuş idrarın, keseye ulaşmasını sağlamaktır.

  İdrar Kesesi

  İdrar kesesi; böbreklerden süzülmüş olan idrarın biriktiği kısımdır. Burada, idrar belirli bir seviye sonrasında tuvalet ihtiyacını ortaya çıkarır.

  Üretra

  Üretra, idrar kesesinde birikmiş olan idrarın vücut içerisinden atılmasını sağlayan kanal şeklindeki yapıdır. Bunun dışında üretra, erkeklerin sperminin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

  Akciğerler- Karaciğer, Kalın Bağırsak- Deri

  Vücutta boşaltım işlemini yapan organlar yukarıda sayılanların yanı sıra dört organ bakımından da gerçekleştirilir. İnsan vücudunda bulunan ve boşaltım yapmak ile görevli olan başka organlar; deri, akciğerler, karaciğer ve kalın bağırsak şeklinde sıralanır. Bu organlarda boşaltıma yardımcı olan organlar arasında yerini alır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar var mı, varsa bu organlar ve uzaklaştırdıkları atıklar nelerdir?

  Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar var mı, varsa bu organlar ve uzaklaştırdıkları atıklar nelerdir?

  Boşaltım sistemi, vücutta atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Bunun için de çeşitli doku ve organlar bir araya gelerek boşaltım sistemini oluşturmaktadır.

  Atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran doku ve organlar, böbrek, kalın bağırsak, deri, karaciğer ve akciğerlerdir. Bu doku ve organlar, ter, dışkı, idrar olarak maddelerin atılmasında etkili olur.

  Vücutta boşaltım sadece böbreklerde gerçekleşen idrar oluşumu ve idrarın vücuttan atılması şeklinde gerçekleşmez. Böbreklerin dışında boşaltımda görevli, vücudumuzdaki çeşitli atıkları uzaklaştıran başka organlar da vardır. Bunlar: deri, akciğerler, karaciğer, kalın bağırsak ve böbrektir.

  Böbrekler: Kandaki üre, suyun ve tuzun fazlasının süzüldüğü yerdir, böbrek de boşaltımda böyle görev alır.

  Deri: Vücudumuzda tuz ve suyun fazlası tere dönüşür ve ter de derideki gözeneklerden dışarı atılır. Yani terleme olayı derimizde gerçekleşen boşaltımdır.

  Akciğerler: Solunum akciğerlerde gerçekleşen olaydır. Oksijen alınıp Karbondioksit verilir. Solunum sonucunda oluşan Karbondioksit ve suyun atıldığı yerdir. Yani CO2 ve suyu vererek boşaltım gerçekleştirir.

  Karaciğer: Solunumda besin yerine proteinin kullanılması sonucunda çok zehirli birmaddde oluşur ve bu zehirli maddenin seyreltilmesi gerekir, seyreltilme de karaciğerde gerçekleşir ve üreyi oluşturur, böylece boşaltımda yer almış olur.

  Kalın Bağırsak: Sindirimin son basamağıdır. Su, safra ve besin atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak boşaltımda yer alır.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap