Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atatürk döneminde türkiye ile fransa arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açan sorun

  1 ziyaretçi

  atatürk döneminde türkiye ile fransa arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açan sorun bilgi90'dan bulabilirsiniz

  1923-1932 Yılları Arasında Türkiye-Fransa İlişkileri

  Atat�rk, Cumhuriyet Y�llar� - FORSNET

     ATAT�RK �LKELER�
    Cumhuriyet�ilik
    Milliyet�ilik
    Halk��l�k
    Laiklik
    Devlet�ilik
    �nk�lap��l�k

     M�LL� SAVUNMA ve
     EMN�YET

    Kara Kuvvetleri
    Hava Kuvvetleri
    Deniz Kuvvetleri
    Jandarma Kuvvetleri
    Emniyet Te�kilat�

     DI� POLITIKA
    Musul Sorunu
    Fransa ile �li�kiler
    Yunanistan ile �li�kileri
    �talya ile �li�kileri
    Rusya ile �li�kileri
    Do�ulu Devletler ile �li�kiler
    Milletler Cemiyetine Kat�l��
    Balkan Antant�
    Montr� Bo�azlar S�zle�mesi
    Sadabat Pakt�

     �NEML� OLAYLAR
    Siyasi Geli�meler
    Cumhuriyet Halk Partisi
    Terakki Perver Cumh. F�rkas�
    �eyh Sait Ayaklanmasi
    Takrir-i S�kun Kanunu
    Atat�rk'e Suikast Giri�imi
    Serbest Cumhuriyet F�rkas�
    Menemen Olay�
    Hatay Sorunu

  Yazı kaynağı : www.ataturk.net

  TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ (1923-1939)

  Fransa-Türkiye ilişkileri

  Fransa-Türkiye ilişkileri

  Fransa-Türkiye ilişkileri, Fransa Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin süregelen uluslararası politikaları içerir.

  İlişkilerin tarihçesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Fransa ve Türkiye'nin ilişkilerinin tarihi 16. yüzyıl başlarına kadar uzanmaktadır. Şarlken'in Fransa Kralı Fransuva'yı esir alması sonucunda Fransuva'nın annesinin Osmanlı'dan yardım istemesiyle diplomatik ilişkiler başlamıştır. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Fransuva 1535 yılında Bati Avrupa'nın en güçlü ülkesi olan İspanya'ya karşı işbirliğine girdiler (Fransa-Osmanlı ittifakı). III. Selim dönemine kadar Osmanlı padişahları ile Fransa kralları arasındaki dostluk ilişkileri devam etti. Hatta III. Selim daha tahta çıkmadan 1786-1789 yılları arasında son Fransa kralı XVI. Louis ile mektuplaşmaktaydı. Ancak Fransız Devriminden sonra işbaşına geçen Napolyon Bonapart'ın Mısır üzerindeki emelleri Fransa'nın Osmanlı Devleti'yle olan ilişkilerinin bozulmasına yol açtı. Fransızlar Mısır'ı ele geçirmeyi başaramayarak Osmanlı Devleti'yle El-Ariş Antlaşması'nı (1801) imzaladılar.

  Bu antlaşmadan sonra Osmanlılarla Fransızların arası tekrar düzeldi. Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti, İngiliz ve Ruslara karşı Fransızların yanında yer aldı. Fransız Devrimi'nden sonra diğer etnik gruplar gibi Türkler de milliyetçilik anlayışlarını Osmanlı'nın klasik millet anlayışından ırk temelli anlayışa doğru çevirdiler. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı aydınının laikleşmesi sürecinde de Fransa önemli bir ilham kaynağı oldu. Osmanlı Devleti siyasi gelenekler açısından da Fransa'nın devrim, terör ve sonrası döneminden fazlasıyla etkilendi.

  I. Dünya Savaşı'nda iki taraf farklı cephelerde savaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle birlikte Anadolu'yu işgal eden ülkelerden biri oldu. O ana kadar azınlıkları çıkarları doğrultusunda destekleyen Paris, bundan sonra bu siyasetini gizleme gereği dahi duymayacaktı. Özellikle Kilikya ve Güneydoğu bölgelerinde Ermeni destekçilerinin katliamlar yapmasına da göz yuman Fransa'nın bu tavrı Anadolu topraklarında kan davalarına yol açmıştır.

  Günümüzdeki ilişkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Son dönemde ise Fransa Meclisi'nin 2001 yılında Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak kabul etmesi ilişkileri son derece germiştir. Buna ek olarak Fransa Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde, "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması"nı ve ihlal edenlere 1 yıl hapis ve 45.000 Euro para cezası verilmesini öngören yasa teklifini kabul etmiştir. Türkiye bu olayı sert bir dille kınamış ve bazı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştır. Resmi düzeyde olmasa da sivil toplum kuruluşları ekonomik boykot kararı almışlardır.

  Fransa, Almanya ile beraber Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan başlıca üyelerden biridir.

  2009 yılında Fransa'da Türkiye yılı olarak ilan edildi. Etkinlikler her ne kadar kısıtlansa da Türkiye, Fransa'da bir miktar kendini tanıtma şansı buldu. Ünlü Eyfel kulesinin kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldığı geceler oldu.

  2011 yılında Fransa Parlamentosu 1915 Ermeni soykırım inkarını suç sayacak yasa teklifini meclise sunmuş ve kabul edilmiştir. Bunun üzerine Türkiye-Fransa ilişkileri iyice gerilmiş, Türkiye Paris büyükelçisini Ankara'ya geri çağırmıştır. Tasarının Fransa Senatosu'nda da kabul edilmesi üzerine Türkiye, Fransa'ya karşı yaptırım kararı aldı. Fakat bazı Fransız senatörler bu tasarıyı Fransa Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Tasarı Fransa'daki ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.

  2012 yılında Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye karşıtı Nicolas Sarkozy'nin kaybetmesi ve yerine Türkiye'ye karşı daha ılımlı Sosyalist aday François Hollande'ın seçilmesiyle iki ülke arası ilişkilerde iyileşme görülmektedir.

  2018 yılı başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti ile Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi  anlaşması imzalanıp ilişkiler büyük ölçüde ilerlemiştir.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Fransa'nın Türkiye siyasetinin sorunlu tarihi

  Fransa'nın Türkiye siyasetinin sorunlu tarihi

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Koronavirüs enfeksiyon haritası

  Covid-19 Tablo

  Covid-19 Aşı

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap