Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atatürk çanakkale savaşına ne zaman katıldı

  1 ziyaretçi

  atatürk çanakkale savaşına ne zaman katıldı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Atatürk Çanakkale Savaşı'na Ne Zaman Ve Hangi Rütbe İle Katıldı? Atatürk'ün Çanakkale Şavaşı'ndaki Görevi Ve Rolü

  Atatürk Çanakkale Savaşı'na Ne Zaman Ve Hangi Rütbe İle Katıldı? Atatürk'ün Çanakkale Şavaşı'ndaki Görevi Ve Rolü

  Çanakkale Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan birisi olmuştur. Türk milletinin gücünü gösterdiği bu savaş tarihe unutulmaz bir şekilde yerleşmiştir. Tabi savaştaki rolünde dolayı Atatürk'ün emeği oldukça çoktur. Birçok savaşta kahramanca görev yapan Atatürk bu savaşta da gereken gayreti göstermiştir. 

   Atatürk Çanakkale Savaşı'na Ne Zaman ve Hangi Rütbe İle Katıldı? 

   1914 yılı geldiğinde 1. Dünya Savaşı patlak vermişti. Bu savaşın yayıldığı alanın geniş olması birçok devleti de etkilemiştir. Özellikle Osmanlı Devleti bu savaşta yoğun bir düşman işgali altında kalmıştır. Ancak Türk Ordusu ve halk birçok noktada düşmana korku vermeyi bilmiştir. Bunlardan biriside Çanakkale olmuştur. Çanakkale'yi kolayca geçeceğini sanan düşman burada büyük bir yenilgiye uğramıştır.

    Çanakkale Savaşı'na 25 Şubat 1915 yılında dahil olan Atatürk o süreçte Yarbay olarak görev yapıyordu. Tabi 1. Dünya Savaşı oldukça yıkıcı sonuçlara yol açınca Atatürk'te aktif görev yapmayı istemiştir. Böylelikle Çanakkale Savaşı'na dahil olmuştur.

    Çanakkale cephesine 19’uncu Tümen Komutanı olarak atanan Atatürk başarılı bir komutanlık yapmıştır. Çünkü düşmanın hamlelerini doğru bir şekilde tahmin ederek önlem almıştır. Tabi Çanakkale cephesinde savaşın çok çetin geçeceğini biliyordu ve buna göre hareket etmiştir.

    Atatürk'ün Çanakkale Şavaşı'ndaki Görevi ve Rolü

    Yarbay olarak görev yapan Atatürk Çanakkale Savaşı'na 19. Tümen Komutanı olarak katılmıştı. Ancak savaş ilerledikçe Albay rütbesine getirilerek emrine 130 bin civarında asker verilmiştir.

    Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı bölgelerinde savaşan Atatürk oldukça büyük bir sorumluluk almıştır. Kendisi ve askerleri Çanakkale'yi düşmana dar etmiştir. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en ön saflarda yer alan Atatürk zafer için elinden geleni yapmıştır.

    18 Mart 1915'te düşman Çanakkale'de yenilgiye uğratılmıştır. Ancak aynı yıl 25 Nisan'da düşman donanmaları bölgeye yeniden çıkarma yapmışlardır. Çarpışmalar devam ettiği için Atatürk'te yılsonuna kadar bölgede kalmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Atatürk Çanakkale Savaşı'na ne zaman, hangi rütbe ile katıldı? Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolü nedir?

  Atatürk Çanakkale Savaşı'na ne zaman, hangi rütbe ile katıldı? Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolü nedir?

  Kurtuluş Savaşı'nda savaşılan milletlerle savaşılması bakımından önemli olan Çanakkale Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün saygınlığının artması ile de önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'ndan sonra Anafartalar Kahramanı ilan edilmiştir.

  ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞI'NA NE ZAMAN KATILDI?

  Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı başladığında savaşa katılmayı istemekteydi. Savaş hem Türk hem de Dünya tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Atatürk'e olan güvenin artmasında rolü büyük olan bu savaştan sonra halkın Atatürk'e olan saygısı da artmıştır. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada, 2 Şubat 1915 tarihinde 19. Tümeni kurmak amacıyla çalışmalara başlamıştır.

  ATATÜRK ÇANAKKALE SAVAŞI'NA HANGİ RÜTBE İLE KATILDI?

  Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı'na katılma isteğinin sonucunu almıştır. Yarbay rütbesi ile Çanakkale Savaşı'na katılan Atatürk, 1 Haziran 1915'te yani yarbay oluşundan yaklaşık beş hafta sonra savaşa albay olarak devam etmiştir. 19. Tümen'de yarbay rütbesi alarak Birinci Dünya Savaşı'na katılmıştır. Albay görevine atandıktan sonra ise yaklaşık olarak 130 bin askere komutanlık yapmıştır. Savaş devam ettiği sırada Anafartalar'da grup komutanlığına atanan Mustafa Kemal Atatürk, başarıları sayesinde Anafartalar Kahramanı ünvanını almıştır.

  ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞINDAKİ ROLÜ

  25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı'nın ilk günüdür. Bu tarihte Arıburnu kıyısına asker çıkarılması emri verilmiştir ancak bu, düşmanı durdurmaya yetmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk, o dönem kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi düşünmekteydi: Düşmana taarruz etmek. Bu fikri ordu komutanına sunmaya ve cevap almaya yeterli vakte sahip olmayan Mustafa Kemal hem kendini hem de beraber savaştığı askerleri riske atacak bir karar vermek zorunda kalmıştır.

  Savaşın en çok güvenilen alayları arasında bulunan 57. Alay geri çekilmek zorunda kaldıktan sonra Mustafa Kemal aldığı kararı uygulamış ve askerlerine "Cephaneniz yoksa, süngünüz var. Süngünüzü takın." emri vermiştir. Bu emir Çanakkale Savaşı'nın tarihini değiştiren emirlerden birisidir.

  ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA ATATÜRK'ÜN BAŞARILARI

  Atatürk "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözü ile savaşın seyrini değiştirmiştir. Atatürk'ün bu sözünden sonra canları pahasına taarruza geçen Türk askerleri, savaşı kazanmadan durmamıştır. Yetersiz cephane, günün kötü şartları ve düşmanın teçhizat bakımından üstünlüğüne rağmen bu taarruzdan sonra savaş değişmiştir. Sonucunda ise Çanakkale Savaşı kazanılmış ve Atatürk'ün halkın gözündeki saygınlığı artmıştır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Atatürk'ün Hayatı

  Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU VE İLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise  Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

  1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

  Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

  1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

  Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyehatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.

  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

  Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'I işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

  Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

  Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921)

  I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

  II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

  Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

  Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

  Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

  23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

  Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

  1. Siyasal Devrimler:
  · Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  · Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  · Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  2. Toplumsal Devrimler:
  · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  · Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
  · Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  · Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  · Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  · Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  3. Hukuk Devrimi:
  · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  · Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
  · Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  · Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  · Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  · Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:
  · Aşârın kaldırılması
  · Çiftçinin özendirilmesi
  · Örnek çiftliklerin kurulması
  · Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  · I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

  Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

  Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

  15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu.

  Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

  1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.

  Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.

  Yazı kaynağı : catab.ktb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap