Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar

  1 ziyaretçi

  asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Asliye Ceza Mahkemesi

  Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

  5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 11. maddesinde asliye ceza mahkemesinin görevi belirtilmiştir: “Kanunda ayrıca görevli kılınan haller saklı kalma kaydıyla sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemesinin görevi dışında kalan davalara bakmaktadır.”

  Asliye ceza mahkemesi 10 yıldan az olan suçlara ilişkin davalara bakmaktadır, bunun yanında yaptırımı müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan suçlarda asliye ceza mahkemesi görevli değildir.

  Asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçların bazıları ise; hakaret suçu, tehdit suçu, kasten yaralama, taksirle yaralama, mala zarar verme suçu, şantaj suçu, basit dolandırıcılık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, suç uydurma suçu, suç üstlenme suçu, yalan tanıklık suçu, iftira suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, suçluyu kayırma, Cumhurbaşkanına hakaret suçu, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu, özel belgede sahtecilik suçu.

  Asliye Ceza Mahkemesi Kaç Yıla Kadar ve En Fazla Kaç Yıl Ceza Verebilir?

  Bir suçtan kaç yıla kadar ceza verileceği, ne hükmü verileceği hakimin takdirindedir. Kanunda her ne kadar suçun yaptırımına dair alt ve üst sınır verilmişse de faile kaç yıla kadar hapis veya ne kadar adli para cezası vereceği hakimin takdirine bağlı bir durumdur. Ayrıca sanık hakkında kurulacak hükme etki edecek delillerin değerlendirilmesi, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan sebeplerin olup olmadığına dair detaylı incelemede bulunulacağından asliye ceza mahkemesi tarafından kurulacak hükümde kaç yıla kadar hapis cezası verileceği kesin olarak belirtilemez.

  Asliye ceza mahkemesi cezası en fazla 10 yıla kadar olan suçlara bakmakla görevli olduğundan bir suç adına en fazla 10 yıl hapis cezası verilebilmektedir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Davası Ne Kadar Sürer?

  Yargılama aşamasının sürecini etkileyen birden fazla faktör bulunmaktadır. Mahkemenin iş yoğunluğu, dosyadaki delillerin toplanması ve bunun yanında adli tatile girilmesi bir davanın ne kadar süreceğini de etkiler. Mahkemenin iş yoğunluğu fazla ise duruşmalar arasındaki süreçte uzun olabilmekte veya delillerin toplanılması aşamasında aksaklıkların meydana gelmesi davanın sona ermesini de ötelemektedir. Tüm bu sebeplere bağlı olarak bir davanın ne kadar sürede sona ereceğine dair kesin ve net bir yanıt verilmesi mümkün değildir. Her dosyanın durumuna değişkenlik gösterdiğinden bir dava 6 ay sürerken diğer bir dava 2,5 sene kadar sürebilmektedir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Savunma Dilekçesi

  Savunma, en kutsal haklardandır. Ceza alanında uzman olan bir avukattan davada kendisini temsil etmesi ve savunması için mutlaka vekillik hizmeti alınmalıdır. Yargılama aşamasında sanık suç işlemediğini veya olayın iddia edildiği gibi olmadığına dair beyanda bulunarak daha az ceza verilmesi yönündeki taleplerini sunarak beyanda bulunabilecektir.

  Sanık eyleminin hukuka uygun nedenlerinin olduğunu veya suça konu eylemi kendisinin yapmadığına dair delilleriyle birlikte savunmasını hazırlamalıdır. Savunmanın etkili olması, sanık adına mühimdir. Bu nedenle İnternet üzerinden alınan herhangi dilekçe örneği üzerinden dilekçe hazırlanmamalıdır. Her dava ve davaya konu olan olaylar farklılık teşkil etmektedir, başka birisinin yazmış olduğu savunma dilekçesi taslağı ile savunma dilekçesi hazırlamak mantık dışıdır. Sanığa yöneltilen itham ve iddialara karşılık cezalandırılmaması gerektiği ya da üzerine isnat edilen eylemin kendisinin işlemediğini ve tüm bu nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini belirtebilecektir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Vekalet Ücreti

  Avukatlar, Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınlamış olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekillik hizmeti verememektedir. Tarife altında vekalet ücreti belirlemesi halinde mesleki olarak bir yaptırımla karşılaşacaktır.

  Tarifede belirtilen asliye ceza mahkemelerinde görülecek davalara dair belirtilen ücret altında olmaması koşuluyla bir ücret belirleyebilecektir. Dosyanın bulunduğu il veya ilçe, dosyanın iş yükü, sürecinin uzunluğu, delillerin sunulması gibi birden fazla faktör de ücrete yansıyacaktır. Vekaletname veren ile ceza avukatı arasında ortak bir karar ile bir vekalet ücreti belirlenebilecektir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

  Mahkemenin vermiş olduğu kararlar adına istinafa başvurulması gerekmektedir; ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adına itiraz yoluna başvurulabilecektir.

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, 2 yıl veya altında olan hapis cezaları veya adli para cezaları adına verilmektedir. Hagb kararına karşı itiraz yoluna başvurulacaktır. Hükmün okunmasından itibaren veya duruşmada bulunmuyor ise kararın tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulacaktır.

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde itiraz yoluna başvuru usulü düzenlenmiştir. Hakim itirazı yerinde görür ise kararını düzeltir, kararı yerinde görmez ise itirazı incelemeye yetkili merciye gönderecektir (CMK madde 268/2).

  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veren asliye ceza mahkemesinin kararına yapılacak itiraz incelemesini yargı çevresine bulunduğu ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin kararına karşılık itirazın incelenmesi ise o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok mahkemesinin bulunulması halinde numara olarak kendisini izleyen daire olan ağır ceza mahkemesi gerçekleştirecektir (CMK madde 268/3-c).

  Asliye Ceza Mahkemesi İstinaf Süresi

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273. maddesinde süresine dair düzenleme bulunmaktadır. Hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyan sunarak tutanağa geçirtebilecektir.

  Tutuklu bulunun kişi ise zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle dilekçe vererek kanun yoluna başvuruda bulunabilir.

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273. maddesinin 3. fıkrasında mahkemenin kurmuş olduğu hükümde istinaf yoluna başvurulamayacak olanları düzenlemiştir;

  Yazı kaynağı : www.cinar.av.tr

  Asliye Ceza Mahkemesi *2021 Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Asliye Ceza Mahkemesi *2021 Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

  0-542-782-9878 (Mobil/Whatsapp)

  *Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

  [email protected] Pazartesi – Cuma 09:00-18:00

  Yazı kaynağı : leventsamgar.com

  Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

  Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

  Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ancak, ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir.

  Bir suç nedeniyle savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilmesi gereken kararlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilir.

  Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

  Hangi mahkemenin, hangi dava ve suçlara bakacağı konusundaki yasal düzenlemelere görev kuralları denilmektedir. Görevli mahkemenin belirlenmesi konusunda birçok istisna olmasına rağmen temel kriter şudur:

  Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun m.14).

  Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar. Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Özel veya genel kanunlar, suç vasfı ve ceza miktarına bakmaksızın asliye ceza mahkemesini özellikle görevli kılmışsa, özel düzenleme nedeniyle de asliye ceza mahkemesi görevli kabul edilir (5235 Sayılı Kanun md. 11/1).

  Asliye Ceza Mahkemeleri Nerelerde ve Nasıl Kurulur?

  Türkiye’de idari birimler dikkate alınarak mahkemelerin kuruluşu gerçekleştirilse de ihtiyaç ve yerel koşullara göre mahkemelerin nasıl kurulacağı belirlenir. Kural olarak asliye ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

  Asliye Ceza Mahkemelerinin Yapısı Nasıldır?

  Asliye ceza mahkemeleri tek hakim ile yargılama yapan mahkemelerdir. Türkiye’nin birçok ilçesinde dahi birden fazla asliye ceza mahkemesi vardır. Ceza davası sayısı ve iş durumu gerektirdiği takdirde numaralandırılarak her adliye çevresinde birden fazla asliye ceza mahkemesi kurulabilir.

  Hemen belirtelim ki, asliye ceza mahkemeleri duruşmalarında Cumhuriyet savcısı bulunmaması ile ilgili özel bir düzenleme mevcuttur. 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir (5320 Sayılı Yürürlük Kanunu Geçici 9. Madde).

  Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar ve Davalar Nelerdir?

  Asliye ceza mahkemesinin hangi davalara bakmakla görevli olduğu, kanun maddesinde ilgili suç için öngörülen hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak belirlenmektedir. Suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan fazla veya özel bir düzenleme ile başka bir mahkeme görevli değilse, görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

  Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 Sayılı Kanunu md. 24).

  Asliye ceza mahkemeleri, TCK’da düzenlenen aşağıdaki suçlar ilgili davalara bakmakla görevlidir:

  Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Aleyhine İstinaf ve İtiraz Başvurusu

  Asliye ceza mahkemelerinin davayı sonuçlandırmayan bazı ara kararlarına karşı itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Örneğin, tutuklama kararı, tutukluluğun devamı kararı gibi kararlara karşı itiraz başvurusu yapmak mümkündür.

  İstinaf, ceza hukuku sistemine henüz yeni giren bir kanun yoludur. Asliye ceza mahkemesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dışındaki tüm hükümlerine karşı da istinaf yoluna başvurmak mümkündür.

  Asliye ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve itiraz kanun yollarına başvurma süresi kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gündür. Karar, sanığın yokluğunda verilmişse bu süre tebliğ ile işlemeye başlar.

  İstinaf veya itiraz başvurusu kararı veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Beyanda bulunulması halinde tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hakim onayladıktan sonra başvuru yapılmış sayılır.

  Asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine aittir.

  Asliye Ceza Mahkemelerinin Hangi Kararları için İstinaf Başvurusu Yapılmaz?

  Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna başvurmak mümkündür. İtiraz süresi, kararın öğrenilmesinden veya tebliğinden itibaren 7 gündür.

  Ceza davası yargılaması neticesinde verilen aşağıdaki kararlarla ilgili istinaf yoluna gidilemez, bu kararlar kesin hüküm niteliğindedir.

  Asliye ceza mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat tutma zorunluluğu olmamasına rağmen, yargılamaların bir ceza avukatı vasıtasıyla takip edilmesi hak kayıplarını önleyecektir.

  Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

  Yazı kaynağı : barandogan.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap