Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenler

  1 ziyaretçi

  asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gerekenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Asit ve bazların kullanımı sırasında alınacak önlemler nelerdir

  Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar

  Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar

  Kuvvetli asit ve bazların canlı ya da cansız maddelere zarar verici etkileri olabilir. Bu nedenle, asitler ve bazlarla çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.

   Tüm deneylerde olduğu gibi laboratuvarda asitler ve bazlarla çalışırken laboratuvar önlüğü giyilmeli ve laboratuvar gözlüğü takılmalıdır.

   Asitler ve bazlar cildimizi tahriş edebileceği için, asitler ve bazlar ile çalışırken eldiven kullanılmalıdır.

   Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar koklanmamalı ya da tadına bakılmamalıdır.

   Asit ya da bazların cildimizi tahriş etmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

   Asitler ve bazlar besinlerden uzak bir yerde saklanmalıdır.

   Asitlerin ve bazların üzerlerindeki tehlike işaretlerine dikkat edilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.sinifogretmenim.com

  ASİT VE BAZLARLA ÇALIŞIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER by sena olmezcan

  Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler

  Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler

  Kimyasal Maddeler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır;


  * Meydana getirdikleri reaksiyonlar genelde ekzotermik olduğundan, asit ve bazlar ayrı ayrı depolanmalıdır.

  * Bazı asitler de aralarında geçimsiz olduklarından Asit/ asit geçimliliği ile ilgili bilgi için Güvenlik  Bilgi Formu (GBF/MSDS) ve diğer kimyasal veri tabanına bakılmalıdır.

  *Kaynama, fokurdama ve şiddetli kimyasal tepkimelerin önlenmesi için asitler suya katılmalıdır. Tersi yapılmamalıdır.

  * Korozif (aşındırıcılar) veya solventler (çözücüler) yavaş karıştırılmalı, parçalar bunların içerisinde çok yavaş batırılmalıdır.

  * Kullanılan maddenin ambalaj veya etiketi üzerindeki veya Güvenlik Bilgi Formlarındaki (MSDS/GBF) açıklamalar dikkatle okunmalıdır. Söz gelimi üzerine “kaynak yapmadan ya da metal kesme işleminden önce maddenin tam olarak kurumasını bekleyiniz” açıklaması hayati önem taşımaktadır ve aynen uyulmalıdır.

  * Herhangi bir kimyasal türü için kullanılan kaplar karıştırmaya yol açabilecek biçimde diğer kimyasallar için kullanılmamalıdır.

  * Kimyasal malzeme kapları, kesinlikle malzeme, yiyecek vb. koymak için kullanılmamalıdır. İşyeri dışına başka amaçla kullanılmak üzere çıkarılmamalıdır.

  * Bilinmeyen bir kimyasal koklanarak ya da tadılarak tanınmaya çalışılmamalıdır.

  * İşyeri ortamında açığa çıkabilecek gaz, toz, buhar halindeki kimyasalların çalışılan ortama yayılmadan emilmesini ve işyerinin havalandırılmasını sağlayan fanlar, çekme bacaları ve vantilatörler ile diğer havalandırma sistemleri çalıştırılmadan işe başlanmamalıdır. Bunlarda meydana gelen arızalar giderilinceye kadar çalışılmamalı, arıza onarımıyla görevli kişilerde çalışırken kişisel koruyucu ve donanımlar kullanılmalıdır.

  * Çalışılan kimyasallarla ilgili ilk yardım kuralları bilinmeli ve acil durumda yapılacak ilkyardım için her türlü malzeme hazır bulundurulmalıdır.

  * Kimyasallar ısıdan ve darbeden uzak tutulmalı.

  * Açığa çıkan küçük miktarlardaki kimyasallar bağlayıcı madde ile emdirilmeli.

  * Çevrede sadece eğitilmiş personel bulundurulmalı. Tüm Çalışanlar gerekli olan tüm kişisel koruyucu ve donanımları kullanmalıdır.

  * Kimyasallarla çalışılan bölgelerde herhangi bir şey yenilmemeli ve kesinlikle sigara kullanılmamalıdır.

  * Çalışma bittikten sonra bir şey yemeden ve içmeden önce eller yıkanmalı, gerekiyorsa banyo yapılmalı ve her vardiya sonrası tüm vücut yıkanmalıdır.

  * Tutuşabilir çözücülerin yanında alev ve elektrik kıvılcımı çıkaran araçlar kullanılmamalı ve bu tür işler yapılmamalıdır.

  Yazı kaynağı : www.temdanismanlik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap