Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  arefe gecesi yapılacak ibadetler cübbeli ahmet hoca

  1 ziyaretçi

  arefe gecesi yapılacak ibadetler cübbeli ahmet hoca bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arefe Gecesi ve Günü Namazları | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Arefe Gecesi ve Günü Namazları | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Arefe Gecesi (29 Temmuz Çarşamba’yı 30 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece) Namazı: Beş selâmla on rekât kılınır, her rekâtta beş kere Kureyş Sûresi okunur.

  Arefe Günü Namazları

  (30 Temmuz Perşembe günü)

  1) Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, elli Kul huvellâhu ehad (İhlâs Sûresi) okursa, bu kişiye bir milyon hasene (sevap) yazılır. Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beş yüz senelik mesâfedir.

  Allâh-u Te‘âlâ Kur’ân-ı Kerîm’deki her harfe mukābil yetmiş hûriyle evlendirir; her hûriyle birlikte inciden ve yâkuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki, her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.

  Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş ne de demir (tencere) değmemiştir. (Yiyen kişi) son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.

  Sonra onlara (bu namazı kılan kullara cennette) iki kanadı kırmızı yâkuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyü bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle: ‘Arefe ehline (o mübârek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere) merhabâ.’ diye nidâ eder ve böylece o kuş o (namazı kıla)nlardan her bir adamın (yemek) çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.

  (Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul) kabrine konulduğu zaman Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan her harfe mukābil kendisi için bir nur parlar ki (o nûrun kuvveti sayesinde) Ka‘be’nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.

  Ve netîcede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikrâm(lara bir an evvel kavuşma arzusun)dan dolayı: ‘Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar. Ey Rabbim! Kıyâmeti kāim eyle.’ demeye başlar.” (‘Abdülkādir el-Cîlânî, el-Ğunye, 2/60)

  2) İbnü’l-Cevzî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim Arefe gününde dört rekât kılar ve her rekâtında 1 Fâtiha, 3’er kere de Kadr (İnnâ Enzelnâ), Zilzâl, Kâfirûn, Felak ve Nâs sûrelerini okursa, selâm verince aynı şekilde bir dört rekât daha kılarsa, (bu sekiz rekât) namazın ardından 33 kere istiğfâr edip sonra 100 kere de:

  «سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ»

  ‘Allâh’ı hamd ile tesbîh ederim.’ derse, Allâh-u Te‘âlâ cennette o kişi için, yaş inciden bin tâne salkımlı ağaç diker ki salkımlarının adedini Allâh’tan başkası bilemez, o ağaçların meyveleri karpuz-kavun kadar, yaprakları da Rahmân’ın nûruyla cilâlanmış kıymetli kaftanlardır. O yapraklardan her birinin üzerine erkek veya kadın sahibi kimse onun adı yazılıdır.” (İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-Nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, sh:90-91)

  Yazı kaynağı : www.cubbeliahmethoca.com.tr

  Terviye ve Arefe Günü Fazîletli Amelleri (Haftanın Sohbeti) 15 Temmuz 2021 | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Terviye ve Arefe Günü Fazîletli Amelleri (Haftanın Sohbeti) 15 Temmuz 2021 | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  00:00:00 Bismillâhirrahmânirrahîm / Fecr Sûresi 1-5

  00:01:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Tek cumâ gecesi

  00:02:00 Çok kıymetini bilmek lâzım / Pazartesi akşam / Bayram gecesi / Bir özel sohbet daha yapacağım

  00:03:00 İki bayram gecesi / Uzun konuştuğumuz zaman / 15 Temmuz / Hatimler Duâlar / İnsanlara acımak niyetiyle

  00:04:00 Lâlegül’ü bulamayanlar duyuyorum / Burayı da bulursunuz / Araba sürerken de dinleyebiliyor / Âhireti kazanma / Bu konuları konuşan yok / Dünyâ günlerinin en faziletlisi

  00:05:00 Herkesin ne konuştuğunu biliyorum / Bu kadar faziletten / Yirmi senedir tâkip eden var / Yazık değil mi sana / Başka zaman / Bu fakîri tercih ediyorsun

  00:06:00 Tâze ilimler nakletmem lâzım / Bu bir farktır / Tetebbuât yapacak / Güne gündeme uygun / Yedi sohbet yaptık / Bunları ibâdetleri var / Bayram sonraki sohbet / Ama bu geçer

  00:07:00 Nerede kaldı ki / Tamâmen kıssadan hisseye çevirmişler / Milleti gavur ediyorlar / Devamlı kıssalar / Veysel Karânî / Kabirde ne gelir? / Tebârake gelir / Secde Sûresi gelir

  00:08:00 Cüneyd-i Bağdâdî / En çok inanan benim / Ne gelir hacı âbi / Ayın ilk gecesi gelir / Seni de kurtarmam lâzım / Sahâbe şehîd olmuş / Muharrem geliyor

  00:09:00 Millet okumuyor / Kerbelâ’da / Ben bunları anlatabilirim / Câferîler / Gecesini ibâdetle ihyâ ettin mi? / Anlatan yok / Yanlış adrese gidiyorlar

  00:10:00 Vakit harcıyorlar / Her gün insan ölüyor / Doğru bir şey / En mühimini tercîh / İki sene evvel ki / Hocalarda niye dikkat etmiyorsunuz / Sana yanlış haber varsa / Sen daha dinler misin onu

  00:11:00 Ama burası âhiret kardeşim / Daha bayrama kadar / Biz burada mübârek kardeşim / Âyet hadîs okuyorsun / Hangi hocada / Ya okumuşlar / Bir insan biraz meleke kesbedip

  00:12:00 Hepiniz anlatın bir şey / Milyonlarca insan amel etsin / Ben Allah rızâsı için / Hazıra kon / Millete sohbet yapsak / Son on on beş sene / Yeni kitaplara değil

  00:13:00 İmâm Nevevî / Bir kere bile amel etsen / Bu ne büyük müjde / Hayat şartları buna müsâde etmiyor / Zikirler / İmsâk olur / Sâbitlerimiz / Bu ayrı bir şey

  00:14:00 Bir Cuma yap / Hâlid-i Bağdâdî / Hâlidiyye kolundansan / Menzil koluna bağlıysan / Bana bin kere salevât okursa / Salevât sîğası

  00:15:00 Mahmûd-u Kûrânî / Ölmeden kağıt düştü yanına / Kehf Sûresi

  00:16:00 Vakitler yeter mi / Açık oturum / Çoluk çocuklar / Herkes kendi whatsappına / Cuma gecesinin efdal olduğu

  00:17:00 Bu gece böyle bir gece / Kurban Bayramı’nın özelliği var

  00:18:00 Fecr Sûresi’nin başındaki yeminler / Doğu Türkistan’la ilgili

  00:19:00 Program saatinin ilanı / Bir Müslüman orada yardım çığlığı / Ben ne yapabilirim / Bunun dinleyin / 18 Temmuz

  00:20:00 Önümüzdeki Perşembe sohbet yapamıyoruz / Bayramın üçüncü gününe geliyor / 29 Temmuz Perşembe / Canlı yayınımı beklemeyin / Saat 21:00

  00:21:00 O mülâhaza yok / Akşam 21:00 îtibârı ile / Kebâir günahlar / Duâ

  00:22:00 ŞEHİTLERİMİZ / Rize’de sel / Sel de ölen şehittir / Ateist deist / 7 Şehîd

  00:23:00 Vefât / Duâ

  00:24:00 Duâ

  00:25:00 Geldik dersimize / Terviye ve Arefe günleri / Fecr’e yemîn ederim

  00:26:00 Bu Fecir’den maksat / Arefe günü imsak vakti / Arafat’taki hacılarla birlikte / Allâh-u Te’âlâ yemîn eder mi bir şeye boşuna

  00:27:00 On gecelere yemîn ederim / On geceler / İmsak vaktine / Önemine binâen / Çifte yemîn ederim / Teke de yemîn ederim

  00:28:00 Onuncu gün / Arefe günü / Hacıların Arafat’ta / Tek’e de yemîn ederim / Câbir Radıyallâhu ‘Anh’tan / Allâh-u Te’âlâ’nın / Ondan maksat

  00:29:00 Tek’e yemîn ederim den maksat / Çift de Kurban Bayram günüdür / O şeye değer verdiği

  00:30:00 Allâh-u Te’âlâ’nın yemîn ettiği şey / Otuz gece / İftarsız sahursuz

  00:31:00 On gece hangi on gece? / Zülhıcce’nin başı / Mûsâ ‘Aleyhisselâm

  00:32:00 Fazîletler birleşiyor / Bunların çoğu da / İmâm Mücâhid / Bu on geceler / Eyyâm-ı ma’lûmât

  00:33:00 Kurban eti ile oruç açtıktan sonra / Kafadan bir şey söyleyemez / Merfû hadîs

  00:34:00 Bu gece Cuma gecesi / Katlanmalar oluyor / Umreler yapıyorlar / Niye duâ reddedilmiyor / Dünyâ günlerinin en faziletlisi / Cuma günü çok fazîletldir

  00:35:00 Gece günden alıyor / Burada Arefe günü ile / Gün ve gecelerin fazîleti

  00:36:00 Gün ve gecelerin fazîleti

  00:37:00 Gece de aynı fazîlette, gündüz de aynı fazîlette / Ramazan’ın son on gecesi / Neyi kaçırdığınızın farkında mısınız?

  00:38:00 Kripto para / Sen de o arada / Millet zengin olmuş / En fakiri bile

  00:39:00 Vurursun kafayı / Sen de bir şey var / Gelecek günahları bile affettiren / Yirmi bir tâne değişik kelime-i tevhîd

  00:40:00 Ne yapacağız / Ya îmansız ölürsen / Gelecek günahlardan / Böyle bir müjde verilmiş / Muhteremler

  00:41:00 Hürmet gören insan / Ye kürküm ye derler / Haram aylara ikram / Bunun ikrâmı nedir? / Özel bir sohbet daha yaptım

  00:42:00 Orada çok iş var / Kârdan haberdârsanız / Sonsuz âhiret kârı / Altının pahalanacağını önceden haber almışsın

  00:43:00 Her anda ölebilirsin / Sen öldükten sonra / Bu ameller kabre geliyor / Gök kapıları her gece üç kere açılır / Son üçte biri kaldığı zaman

  00:44:00 Bu her gece var / Namaza denk getiren / Amelin kabûl makâmına / Oradan aşağı atılır / Her gece üç kere / Teheccüd kılanlar / Sen bâri bir cumâ gecesi yap

  00:45:00 Üç tâne kabûl saatine denk gelmek / Her şeye zam geliyor yâ / Yedi kere açılıyor

  00:46:00 Duâ / Arefe gecesi / O gece dokuz kere tecellî var

  00:47:00 En kolayı da tesbîh namazı / Diyânet’in hacıları / Büyük bir sünneti terk ederek

  00:48:00 Allâh’ın rahmeti bütün ümmeti / Gündüzündeki mağfiretler / Bütün ümmete şâmildir

  00:49:00 Arefe günü farz namazı kılmıyor / Arefe günü sabahı / Teşrîk tekbîri / Hey gidi ümmet / Telâfîsi yoktur / Hatâlarımız çok olmuştur

  00:50:00 Dünyâda kalırsak / Ahirete çıkmışsın / Tanıdığımızı görsek / Dört geceyi ibâdetle ihyâ

  00:51:00 Berâet’i zâten yapıyoruz / Bütün Müslümanlar uyuyor / Bunun açılımı böyle okunacak

  00:52:00 Bu dört gecede ibâdet nasîb olmuyor / Kadir Gecesi / Berâet Gecesi / Mevlid Gecesi / Cennet kesinlikle vâcib oluyor / Cennet vâcib olmak ne demek? / Dört geceyi ibâdetle ihyâ kime nasîb oluyor

  00:53:00 Berâet Gecesinde ibâdet yapanların / Önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece / Terviye Gecesi / Butik tuttuk

  00:54:00 Ben ne yapayım yâni / Temmuz falan / Nisan’a Mayıs’a falan / Terviye Gecesi / Arefe Gecesi / Nefes alacağız / Plaja gideceğiz

  00:55:00 Sipârişle iş yok / Üçü şu an geldi / Üç gece peş peşe / Ramazan Bayram gecesi / Dört gece ittifaklı / İnsanlar gâfil

  00:56:00 Enes Radıyallâhu ‘Anh / Geceleri günleri gibi, günleri geceleri gibi / Duâlar ve kasemler / Allah adına yapılan / O duâyı kabûl eder

  00:57:00 Boyunlar âzâd oluyor / Çok bol bahşiş verir / Bu dört çok önemli / Arefe gecesi ve sabahı / O kadar fazîletli

  00:58:00 Dörtten birineyiz / Onun yüce Zât’ı hürmetine / Burada önümüzde ne var / İki gece ile arayla / Bir de bu on gecelerin / Arefe gecesi

  00:59:00 Akşama doğru / Ezana kadar bu müjde ve tecellîler / Talha b. Ubeydullâh Radıyallâhu ‘Anh / Şeytan Bedr günü hâriç / Nalları diktiler

  01:00:00 Yedi bin sene var / Bugünler içerisinde / Arefe günü / Dünyânın tümünde bir defâ oldu / Buna dayanamıyor / Cibrîl’i gördü

  01:01:00 Hepsine rahmet olur mu / Beş vakit namazı kılan / Arefe gününün özel şartları var / Bir kimsenin af edilmesi / Nâfileleri konuşabiliriz

  01:02:00 Bir Arefe günü dikkat et / Ben hepsini dinliyorum / İnternetten bir yere girersin / Gözünü koruyacak / Her dakîka freni tutmayabilir / Çıplaklar kampına gidersen

  01:03:00 Gözüne mâlik olacaksın / Şehvetle bakıyorsun / Dedikodu iftirâ / Kâbe’ye gidiyor / Kimsenin aleyhine konuşmayacaksın / Bir gün

  01:04:00

  01:05:00 Beş vakit namaz kılmamak / Amelinin nûru zerre kadar / Allah onu erdirirse / Arefe günü / Çok katma değeri fazla olur

  01:06:00 En net şekilde / Yoksa bütün insanlara umûmî midir? / Müslüman olanlara şâmildir / Yoğun bakımda mısın? / Yanlış yunluş / Orucunu bir anlatacağım

  01:07:00 Sen daha âhiret kârını / Müslümansın ama / Cennete inanıyor / Biraz aklında zoru var / Arefe gününün

  01:08:00 Aranızdaki kul hakları / İmkânı olup da / İrzâ-i husûm namazı / Üçü peş peşe / Kurban Bayramı günü / Âhirette alacaklılar olur

  01:09:00 Olmuş bir şey / Allah kulunu ümitsiz bırakmaz / Güzel amel işleyenlere / Müzdelife’ye yürüyün / İyilerinizi affetti / İyilerinizi kötülerinize / Arafat’a indiriyor

  01:10:00 Kürre-i Arz’ın tamâmına / İstiğfârın önemi / Bayram sabahı / Pazartesi dinleyin / Elini ve dilini koruyanlardan

  01:11:00 İblîs ordularının / Piyâde / Bütün birliklerini / Herkese kaç İblîs düşüyor / Allâh’ın mağfireti Arafat’a iniyor

  01:12:00 Ey bizim helâkımız / Yıllarca ben bu adamları tahrîk ettim / Ben ne yapacağım / Beddua lânet / Boşuna çalıştınız / Arefe günü oluyor

  01:13:00 Sen bunu nasıl kaçırırsın / Allâh-u Te’âlâ, Arefe günü / Başka bir günü yok / Her iftarda bir milyon / Arefe günü daha fazla

  01:14:00 Sohbet dinlediyse / Bu on günler / Her farz yetmiş kat

  01:15:00 Bir sadaka verdin / Arefe günü sadaka çok önemli / Arefe günü kaç kat katlanıyor / On bin kat / On bin kuşluk

  01:16:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e on sene hizmet etti / Şimdi gelelim oruçlara / Terviye günü olduğu zaman / Hanım! Bu pazar

  01:17:00 Biber kızartması soslu / Sipârişler ona göre / Ondan sonra kafanı kıracak / Bin köle / Köle zamânı bile olsa

  01:18:00 Bin tâne köleyi aldın / Bin tâne deve kurbanı / Bir deve tek başına / Allah yolunda cihada giden / Şimdiki tank vermek / Arefe günü olduğu zaman

  01:19:00 Ben sana söylüyorum / Dünyâ aklı çalışan / Pazar’ı da tutarsak / Yüz bin fazla / Helâl olsun

  01:20:00 Dünyânın kârına îmân ettiğin için / Üç yüz bin olur / Çocuğu evereceksin / Bin deve kurban / On bin lirayı da

  01:21:00 Pazar’a bin veriyorum / Hey gidi dünyâ uyanıkları / O pazartesileri kesmeleri lâzım / Bir köle âzâd edeni / İki bin kere

  01:22:00 İki bin atı / Yüz at bile / Geçen senenin tümü / İlâve fazîletleri / Arefe gününün orucu

  01:23:00 Terviye gününün orucu / Arefe gününün orucu / Önümüzdeki sene gelmedi ki daha / Siz de şaşırıyordunuz / Geçmiş senenin

  01:24:00 O günahlar vuku bulduğunda / Bu şu demek / Ne günah yapsa bile / Her tevbeyi kabûl etse bile / Af olunmayacak / Hepsi burada mülâhaa ediliyor

  01:25:00 Af edilmeyecek günahlar / Bu nasıl bir müjdedir / Hadîsin kaynağını soruyorsan / Daha ne anlatayım sana

  01:26:00 Yedi sene / Eyyûb Aleyhisselâm / İftarda yine sofraları kur

  01:27:00 Kur’an’da medhedilmiş / Eyyûb Aleyhisselâm’ın sabrının sevâbı / Kim oruç tutarsa / Onun gibi sayısız gezegenler var / O kadar gün oruç

  01:28:00 Bu hadîslerin en büyük dayanağı

  01:29:00 O kitap çıktığında / Arefe günü orucu ile / Ciddî bir soru / Küçük günahları sildiriyorsa

  01:30:00 Hasenât olarak / Dereceler / Peygamber / Çocuklar, günah daha / Dokuz yaşındaki çocuk / Hasenâta tebdîl oluyor

  01:31:00 Küçük günahları kalmadıysa

  01:32:00 Bu umûmî bir ifâdedir / Onlarda özel bir tevbe istiğfâr / On günlerde sadaka / Güvendiğiniz kurumlara

  01:33:00 Öyle büyük zarardadırlar ki / Dokuzuncu günün orucu / Arefe gününün orucunda / Sayanların, sayma bilenlerin / Makine sayıyor

  01:34:00 Arefe günü oruç tutan

  01:35:00 Sırat çok tehlikeli / Kabirden seni teslim alıyor / Yetmiş bin melek

  01:36:00 Yetmiş bin melek / Bindiği Burak / Sen de iki rekat namaz kılacaksın / Bindiği binek / Yetmiş bin melek her adımda yeni bir müjde veriyorlar

  01:37:00 Cennette köşkler var / Zeberced / Yâkut hele / Tamâmı yakuttan / Bu kadar büyük

  01:38:00 Hasta mısın? / Çocuğun mu şerli / Arefe gününün orucuna niyet et / Otuz kapı açacak / Korona / Varyant

  01:39:00 Herkesin kendine göre

  01:40:00

  01:41:00

  01:42:00 Sakın laga luga yapmayın / Kim Arafat’ta / Pandemi bahane, gavurluk şâhane

  01:43:00 Aynı sevaptan nasîb verecek / Senenin günleri içerisinde / Arefe günü orucu / Önümüzdeki Pazar

  01:44:00 Dünyâ devâm ediyor / İki dünyanın ömrü kadar / Ama Arefe günü oruç tutarsa / Yirmi dört bin kere

  01:45:00 Üç kere / O kadar / Yedi bin yedi bin / Amma da çok yaşadık zannediyoruz / Havuzda yüzeyim dese / Arefe günü oruç tutana veriyor / Muzmerât

  01:46:00 Ramazan’dan sonra / Arefe günü, Âşûrâ gününden efdal / Ben zâten tutamıyorum / Onlar bayâ bir amel / Oruç olunca / Oruç tutana verilen sevâbın

  01:47:00 Orada ibâdete kuvvetten düşecek / Sevâbı aynı / O ayrı bir şey / Vakfecilere oruç orada tavsiye edilmiyor / Efendi Hazretlerimiz de tutmadı / Tam bir enâyi örneği

  01:48:00 Hastaya ustaya faydalı bir şey / Kim sevâbını Allah’tan bekleyerek / Sadaka verecektin / Sen bana bu geceden at / Yetime veriyorlar / Ben Kızılay’a veriyorum

  01:49:00

  01:50:00 Arefe günü sadaka / Vermekten âciz kalmak / Tesbîh namazı hakkında / Orada ulemâ

  01:51:00 Oraya kıyâs ediyorum / Dinde gevşektir / Cehenneme gireceksin / Parkta bırakmıyorlar ki / Sen bu sevâbı bile bile / Bu adam dinde gevşek

  01:52:00 Bir tımarhâne bulunur / Çeyrek altın için birbirini vuruyorlar / Ne demek istiyorum / Bu on günde sadaka veren / Bir cenâzeye katılan / Bayramlık

  01:53:00 Benim bu paramla / Elbise giydiren / Yetime lütufta bulunan / Yine on geceler / Allâh’ın bütün nebîleri / Çok büyük iş bu

  01:54:00 Yedi günlük virddir / Üçünde de Kurtarıcı İstiğfarlar / Güne bağlı kalmayın

  01:55:00 Size naklediyorum / Ben hapsedildim / Çevik Bir / Allah mazlumun âhını / 2000’dekini / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bana dedi ki / Kurtarıcı İstiğfarlar

  01:56:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona emretmiş / Hapisten halâs eylemiş / Hangi dardaysa / Maddî konularda / Hepsinin kurtuluşu istiğfara bağlı

  01:57:00 Ben biraz yavaş okuyorum tabi / Seher vakti / İstiğfarların adedi yetmiş / Bunun toplamı yetmiş ediyor / Seçkin kullarından / Başkalarına nasîb olmaz

  01:58:00 Bunlar büyüm meşâyıh / Hasen-i Basrî / Ona hâcetimi soracağım / Nu’mân vâdisi

  01:59:00 Nurları semâya kadar / Ben onlarla birlikte oturdum / Ben de kimmişim / O anda biri kalktı, ezanı okudu / Tâbi’în’de ondan fazîletlisi yok

  02:00:00 Daha bir şey duymadım / Şeyh Efendi / Hidâyete ederin ancak / Sen ona doğru yolu göster / Ben ateşten kurtaran

  02:01:00 Terviye, Arefe, Bayram gecesi / 21’de başlıyor / Kafana dank edecek / Bu istiğfarların mânâlarını

  02:02:00 Allah üzerine bir hak olduğunu bilirdi / Onu anlaman için / Ne büyük müjdesi var / Senedli geliyor / Meşâyıhın silsilesi var

  02:03:00 Adlarını karıştırabilirim / Tuana Yayıncılık var / Mutlakâ temin ediyoruz / Namazların târifi

  02:04:00 Namazların târifi

  02:05:00 Namazların târifi

  02:06:00 Ne dua ederse peşine / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabrini ziyâret edenlerin / Her günahını mahveder

  02:07:00 Namazların târifi / Kendi duâlarımızı yaparız

  02:08:00 Peşindeki duâ / Bizim ümmete çok düşkün yapmış / Arefe gününün namazları

  02:09:00 İki yüz Kul hüvellâh

  02:10:00 Borcu varsa / Namazın ayrı fazîletleri var

  02:11:00 Bezzâr: En eski muhaddislerden / İki yüz senelik günah / Yetmiş günahın af olsun

  02:12:00 Artanından / Babamın da yetmiş senelik günahı yok / Benim âilemin de yetmiş senelik / Komşunun günahı silineceğine

  02:13:00 Bir günde iki yüz Kul hüvellâh / Bir mesken gösterecek / Buraya kadar / Arefe günü öğle ile ikindi arası

  02:14:00 Bir milyon sevap / Dereceler / İki derece arası / Beş yüz senelik mesâfe / Her hûrî ile yetmiş sofra

  02:15:00 Kar soğukluğunda / Her sofrada yetmiş bin çeşit / Sonra bir kuş gelecek / Ey Arefe gününün adamları / Bu namazı kılanlar

  02:16:00 Yetmiş çeşit yemekler / Kabrine konduğu zaman / Bu adama özel

  02:17:00 Kabir ya cennet bahçesidir / Kıyâmeti çabuk kopar / Onun için bu namaz çok önemli / Otuz üç istiğfâr

  02:18:00 Yaş inciden / Yaprakları / Üzerinde de sâhibinin adı yazılmış / Bu da zor bir namaz değil

  02:19:00 Ben bu kulumun günahlarını mağfiret ettim / Onu şâmil olabilir / İki yüz Kul hüvellâh ile / Bu gecenin namazı / On gecelerin Cuma gecesi

  02:20:00 Derginin yetmişinci sayfasında / Bin kere bu duâyı okursa

  02:21:00 Akrabâda düşmanlıklar / Piyango çıksın / Bin kere / Dîrînî büyük meşâyıhtandır

  02:22:00 Bin kere acâib / Az bir şey değil / Bir kereden aşağı düşen / Teşrîk tekbîrleri / TEKBÎR

  02:23:00 Arefe günü zikrin en fazîletlisi / Arafat’ta

  02:24:00 Cibrîl Aleyhisselâm / Mîkâîl Aleyhisselâm / Bu tesbîhât çok önemlidir

  02:25:00 Seni râzı etmek de bana düşer / Bu duâ çok önemlidir / Dırdırı kesersek / Bize de onlarla berâber

  02:26:00 Bize de onlarla berâber / Peygamberime salevât okudu

  02:27:00 Öyle bir yetki veriyor ki sana / Arefe günü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ve / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in öldürülmüş sünnetleri

  02:28:00 Bir sohbet daha yaparız / Hatim Duâları

  02:29:00 Duâ

  02:30:00 Duâ

  02:31:00 Duâ

  02:32:00 Duâ

  02:33:00 Duâ

  02:34:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Salevât

  02:35:00 Duâ / el-Fâtiha

  Yazı kaynağı : www.cubbeliahmethoca.com.tr

  Arefe Gecesinde Okunacak Dualar - Cübbeli Ahmet Hoca'dan Dua ve Zikirler | Dualar, Gece

  Reyhanin panosu panosundaki Pin

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap